ABB przystępuje do inicjatywy dla rozwoju polskiej gospodarki wodorowej

Firma ABB przystąpiła do porozumienia sektorowego, którego celem jest rozwój polskiego rynku wodoru w oparciu o nowe technologie.

ABB została jednym ze 138 sygnatariuszy „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Przystąpili do niego przedstawiciele administracji rządowej, nauki, biznesu oraz różnych sektorów gospodarki, w których produkcja, przesył, magazynowanie i wykorzystanie wodoru będą w przyszłości odgrywać ważną rolę. Porozumienie to kolejny krok do rozwoju tego sektora po ogłoszonej przez Komisję Europejską w lipcu 2020 roku „Strategii w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”.

fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wodór – w swojej „zielonej” odmianie, pozyskiwany w wyniku elektrolizy wody przy wykorzystaniu OZE – powszechnie uznawany jest za czystą energię i paliwo przyszłości, które może znaleźć rozmaite zastosowania, m.in. w przemyśle i transporcie. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polska jest piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem szarego wodoru uzyskiwanego metodami z niekorzystną dla środowiska emisją CO2. Porozumienie zmierza do zastąpienia tej produkcji zielonym wodorem korzystając z bogatego doświadczenia technicznego obsługi szarego wodoru jako medium w procesach produkcyjnych.

Podpisane 14 października Porozumienie ma skupić się również m.in. na zwiększeniu polskiego wkładu w łańcuch zamówień dla gospodarki wodorowej (do poziomu minimum 50 proc. w 2030 roku). W kolejnych regionach Polski mają także powstawać tzw. Doliny Wodorowe, które będą integrować podmioty z różnych sektorów dla rozwoju łańcucha wartości tej gospodarki.

fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

– Tak szeroki wachlarz sygnatariuszy wynika z przekroju potencjalnych potrzeb i kompetencji w technologii wodorowej. Porozumienie urealnia więc rzeczywistą głębokość powstającego rynku i stanowi platformę startową dla konkretnych projektów wykonawczych – mówi Jarosław Szumny, dyrektor sprzedaży ds. kluczowych klientów w biznesie Oil & Gas ABB w Polsce.− Celem naszej firmy jest wspieranie procesów prowadzących do zeroemisyjnej przyszłości. Wierzymy, że zielony wodór może w tym pomóc, więc ABB zgłasza się do Porozumienia po stronie realizatorów. Deklarujemy konkretne kompetencje produktowe i inżynierskie − zarówno wobec swoich aktualnych klientów, takich jak PGNiG, Gaz System, ORLEN czy spółki energetyczne, jak również innych sygnatariuszy, którzy są zainteresowani produkcją lub wykorzystywaniem zielonego wodoru.

Grupa ABB od dwóch lat rozwija centrum kompetencji we Francji i ma opracowany zestaw potencjalnego portfolio produktów dla technologii wytwarzania wodoru w elektrolizerach, w szczególności w zakresie układów zasilania i optymalizacji zużycia energii w procesie elektrolizy. – Mamy doświadczenie w budowaniu układów prostownikowych do takich zastosowań, dysponujemy kompleksowymi rozwiązaniami dla zarządzania produkcją po stronie systemów automatyki, a nasza cyfrowa platforma ABB Ability OPTIMAX jest funkcjonalnie przystosowana do obsługi elektrolizerów z różnych źródeł zasilania. Aby zapewnić kompleksowość portfolio produktów, stawiamy także na współpracę z producentami elektrolizerów – dodaje Jarosław Szumny.

Od grudnia 2020 roku Grupa ABB jest również członkiem Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru − European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A), oficjalnego organu Unii Europejskiej. Sojusz koncentruje się na wdrożeniu technologii wodorowych w szerokim zakresie do 2030 r. Ma to być sposób na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i wsparcie dla planów osiągnięcia neutralności węglowej przez UE do 2050 r.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp