Minskade havsföroreningar med ABB Ability™

23 000 kilo plastavfall hamnar i havet varje minut. Plast i världshaven har utvecklats till en massiv miljöutmaning. Därför använder ABB sin teknik för att hjälpa till att väcka global medvetenhet om problemet.

Fartyget Fantastiko, som drivs av den nederländska stiftelsen By the Ocean weUnite (BTOWU), använder avancerade lösningar från ABB för att studera, mäta och rapportera om den ökande plastkoncentrationen i havet. Med ABB Ability™ Marine Advisory System – OCTOPUS planerar de optimala rutter som maximerar fartygets bränsleeffektivitet och operativa effekt. Samtidigt hjälper ABB Ability™ Fleet Portal stiftelsen samla in och analysera realtidsdata från Fantastikos ombordsensorer.

I dessa data ingår inte bara utbredning och egenskaper för det plastavfall fartyget hittar, utan även information om resan och vädret. Tack vare Fleet Portal kan allmänheten få direkt tillgång till Fantastikos forskning och viktiga resultat via stiftelsens webbplats.

Stiftelsen uppskattar att ungefär åtta miljarder kilo plast hamnar i havet varje år. När det har dumpats i havet börjar det direkt skada miljön och gå ut i näringskedjan. Över 200 arter havslevande djur har dokumenterats äta plast. ”Det är riktigt sorgligt att se hur mycket plast vi slänger i haven”, säger Dr. Nanne van Hoytema, forskningssamordnare på BTOWU.

Krafttag från EU-parlamentet

Ansamlingen av plast i havet börjar snabbt ses som en stor utmaning som måste tas itu med. EU-parlamentet har redan röstat för ett totalförbud för engångsplast, till exempel plastbestick, -tallrikar, -bomullspinnar och -sugrör. Men det finns mer som kan och måste göras, och det är av största vikt att mobilisera den allmänna opinionen.

”Det viktigaste med våra forskningsexpeditioner är att presentera våra resultat för så många människor som möjligt”, säger Dr. van Hoytema. ”Med ABB Ability™ kan vi dela vår forskning med vår publik på sociala medier. Genom att ge människor hemma en direktlänk till oss ute till sjöss, kan vi snabbt och effektivt göra vår forskning till en del av deras dagliga liv.”

Foto:: Jedimentat44, Creative Commons by 2.0
Foto:: Jedimentat44, Creative Commons by 2.0

Den första syntetiska plasten uppfanns 1907. 1950 uppnådde den årliga globala tillverkningen av plast 1,5 miljoner ton. I dag är den globala tillverkningen över 300 miljoner ton om året. Den växande befolkningen driver efterfrågan på materialet, som verkar finnas överallt, och det verkar inte finnas något slut i sikte.

GRID-Arendal, en norsk miljöorganisation, rapporterar: ”Om tendensen fortsätter kommer ytterligare 33 miljarder ton plast att ha ansamlats runt hela planeten till 2050.” I samma rapport konstateras: ”Plastskräp i våra hav är ett område där vi måste ta reda på mer, och göra det snabbt.”

Forskare vid universitetet i Wageningen i Nederländerna har identifierat höga halter plastföroreningar i Fantastikos prover. De data som samlas in av BTOWU har vidarebefordrats till 5 Gyres Institute, en ideell organisation baserad i Kalifornien som underhåller en global datauppsättning om plastavfall.

Data utgör viktig information, och information är makt. Det är därför som forskare från BTOWU, med hjälp av avancerade lösningar från ABB, skapar en heltäckande karta över precis var plast ansamlas i haven. Fler expeditioner är på gång.

Du kan fortsätta följa den här livsviktiga historien genom att besöka BTOWU:s webbplats och läsa mer om hur även du kan stödja deras sak.

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp