Examensarbete slår alla jobbintervjuer

För Gurudeep Manjulgud Devraj öppnade exjobbet vägen till fast anställning. Nu är han en i teamet på Jokab Safety, ABB:s maskinsäkerhetsverksamhet i Kungsbacka. En ”worst case scenario”-analys ledde till ett ”best case”-scenario, för både Gurudeep och hans chef Stefan Miholic.

Gurudeep Manjulgud Devraj, 25 år, har gjort en lång resa från den indiska mångmiljonstaden Bangalore, där han tog sin akademiska grundexamen i mekatronik, till lilla Kungsbacka i Västsverige.

"Jag kom till Chalmers 2016 för att ta en masterexamen. När det var dags att välja examensarbete läste jag en exjobbeskrivning om ”worst case analysies”, som fångade mitt intresse. Det var Stefan Miholic som skrivit den."

Gurudeep kontaktade Stefan på ABB och fick komma på intervju.

"Det kändes bra med Gurudeep redan under intervjun. Han var framåt och ställde relevanta frågor", minns Stefan Miholic.

Gurudeep Manjulgud Devraj och Stefan Miholic.
Gurudeep Manjulgud Devraj och Stefan Miholic.

Stefan Miholic är chef på forsknings- och utvecklingsavdelningen på ABB i Kungsbacka. Fabriken utvecklar produkter för maskinsäkerhet som skyddar människor inom industrin från att skada sig.

"Kunden kopplar ihop våra produkter till ett säkerhetssystem som övervakar exempelvis en robotcell. Man ska kunna förlita sig på funktionen och säkerheten på exempelvis ett nödstopp även om det inte är använts på fem år", säger Stefan Miholic.

Därför krävs det rigorösa tester och analyser för att validera och verifiera produkterna. Det är här worst case -analyserna kommer in i bilden. Gurudeeps uppgift blev att ta fram ett nytt analysverktyg, som skulle uppfylla ABB:s högt ställda krav.

Givande för båda parter

Under de månader exjobbet pågick fick båda parter chans att lära känna varandra.

"Det var en väldigt bra erfarenhet. Jag lärde mig nya saker varje dag och gjorde en del misstag, vilket också var lärorikt, menar Gurudeep.

Stefan å sin sida fann en examensarbetare som var lyhörd, drivande, prestigelös och bra att diskutera med, precis sådana egenskaper han gärna ser hos sina medarbetare. Att ta emot och utvärdera en examensarbetare slår alla jobbintervjuer, säger Stefan.

Gurudeep blev erbjuden jobb och sedan i somras är han tillsvidareanställd på ABB. Vad har han då för tips åt andra examensarbetare?

"Ett intressant exjobb ger möjlighet att lära känna en verksamhet från grunden. Som student har man idéer men inga resurser. Industrin har resurser men behöver nya idéer", säger Gurudeep.

Stefan Miholic instämmer.

"Vi behöver få in unga människor som ser med nya ögon på verksamheten, personer som Gurudeep som inte har fastnat i gamla hjulspår. Vi ska arbeta agilt och det försöker vi göra, men som fyrtioåring är jag kanske mindre flexibel i mitt tankesätt."

  • Gurudeep Manjulgud Devraj och projektledaren Agnetha Lorentsen studerar PCBAt för ett säkerhetsrelä.
  • Extra handledare under examensarbetet, nu arbetskollegor. Beneharo Askenberg berättar för Gurudeep om skillnaderna mellan en säkerhets-PLC och en standard-PLC.

Enligt Stefan blev examensarbetet en läroresa även för företaget då de fick ta del av Gurudeeps arbetsprocess. I framtiden hoppas han kunna ta emot minst en examensarbetare per år. Att ta emot examensarbetare är ett bra sätt att få möjlighet att anställa duktiga personer.

"Jag vill att du ska arbeta där du tycker det är roligt och lite utmanande för då gör du ditt bästa. Just nu lär du dig grunderna i våra produkter men så småningom hoppas jag kunna sporra dig till högre abstraktionsnivåer här i Kungsbacka – och sedan finns ju hela ABB", säger Stefan till Gurudeep.

Gurudeep nickar entusiastiskt. Varje morgon när han vaknar ser han fram emot att lära sig något nytt. Och någon gång i framtiden hoppas han kunna återvända till kaffeplantagen där han växte upp och effektivisera det fysiskt slitsamma arbetet med teknikens hjälp. Men just nu trivs han bra i Kungsbacka, även om han saknar genuin indisk mat och finner kombinationen kyla och mörker lite svår under vinterhalvåret.

"Jag vill fortsätta lära mig och använda mina kunskaper så att företaget går framåt", säger Gurudeep.

Text och foto: Anna Rehnberg

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp