Hur motorerna i den globala ekonomin kan bidra till klimatmålen

Var du än läser detta just nu, stanna upp och lyssna. Det milda hummande du hör kan vara en fantastisk möjlighet i kampen mot den globala uppvärmningen.

Till skillnad från många klimatlösningar, som kräver politisk konsensus eller stora investeringar, kan energieffektiv teknik enkelt och snabbt sättas in och de tenderar att betala sig själva genom lägre energikostnader. Och av alla möjligheter att spara energi idag, kommer den största från elmotorer, som konsumerar mer än hälften av världens el.

Elmotorer finns överallt; de driver våra pendeltåg, pumpar vårt vatten, snurrar fläktarna i våra luftkonditioneringar och driver våra industrier och byggverksamheter. Kort sagt, de är oumbärliga för den globala ekonomin. Och efterfrågan ökar, särskilt i utvecklingsländerna, som investerar kraftigt i att elektrifiera transporter och ersätta fossila bränslen.

Som världsledande inom elmotorer och drivsystem har ABB länge hävdat att ersätta ineffektiva motorer med nyare modeller som kan justera sin hastighet enligt belastning skulle ge betydande energibesparingar. Om detta gjordes med alla 300 000 000 motorer i drift idag, kan den totala globala energiförbrukningen minskas med 10 procent. I de flesta fall skulle de nya motorerna betala för sig själva inom en blygsam tidsram genom lägre energikostnader.

Gör motorer smarta

Sedan 2016 har det varit möjligt att optimera elmotorer ytterligare tack vare en smart sensor som utvecklats av ABB och som ansluter lågspänningsmotorer till molnet. Den första produkten av sitt slag på marknaden, ABB Ability ™ Smart Sensor överför information om vibrationer, temperatur och belastning samt energiförbrukning. Data överförs till molnet och varningar genereras så snart någon av parametrarna avviker från normen. På så sätt kan operatören vidta förebyggande åtgärder i händelse av ett potentiellt fel, samt avgöra om motorn behöver uppgraderas eller bytas ut mot en lämpligare modell.

En ABB-motor uppkopplad med ABB Ability™ Smart Sensor, som ger viktig data om motorns prestanda.
En ABB-motor uppkopplad med ABB Ability™ Smart Sensor, som ger viktig data om motorns prestanda.

Smart Sensor hjälper kunder att öka produktiviteten och energieffektiviteten i sina anläggningar. Det fungerar som ett system för tidiga varningar som hjälper kunderna att undvika oväntade driftstopp; Det hjälper till att hålla underhållspersonal säkra eftersom de kan övervaka maskiner på distans och det kan hjälpa till att identifiera var energin går förlorad genom att beräkna energiförbrukning och lastcykler. Om alla 300 000 000 industriella elmotorer i hela världen var utrustade med smarta sensorer skulle energibesparingen motsvara produktionen av 100 stora kraftverk.

ABB:s drivsystem gör det också möjligt för kunderna att bli mer energieffektiva. Till exempel tar den nya vätskekylningen bort behovet av luftkylning. Samtidigt samlar den nya regenerativa frekvensomriktaren bromsenergin från elmotorer och returnerar den till nätverket som ren elektricitet, fri från övertoner.

Obligatoriska prestandastandarder

De flesta utvecklingsländer är på god väg i övergången till energieffektiva motorer, där fler än 40 länder har obligatoriska minimikrav på energiprestanda. De har visat att sådana regler är ett effektivt instrument för att omvandla marknader för elmotorer.

Många utvecklingsländer har dock först nu börjat utforska och genomföra en sådan politik. Under tiden riskerar de att bli destinationer för äldre, sämre motorer som inte är acceptabla någon annanstans. Det skulle innebära långsiktiga klimatrisker, eftersom de flesta motorer har lång livslängd, ofta verksamma i 20 år eller mer.

Övergången till energieffektiva produkter stöds av United for Efficiency (U4E), ett FN-initiativ som stöds av ABB som hjälper utvecklingsländerna att övergå till energieffektiva maskiner och utrustning.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp