Gediget arbetsmiljöarbete lönar sig

ABB:s fokus på en trygg och säker arbetsmiljö ger resultat. Tack vare bra ledarskap och engagerade medarbetare är antalet arbetsplatsolyckor nere på en rekordlåg nivå.

För sjätte året i rad minskar arbetsplatsolyckorna på ABB i Sverige. Statistiken för 2018 visar en rekordlåg nivå.

"Det är en fantastisk utveckling. Samtidigt är vi extremt ödmjuka inför de här siffrorna, väl medvetna om att arbetsmiljö är en färskvara," säger Lena Westerholm, hållbarhetschef på ABB i Sverige.

”Att vi har en lång tradition av att involvera medarbetare i verksamhetsutveckling är en framgångsfaktor för en säkrare arbetsmiljö. De som jobbar närmast riskerna har ofta de bästa lösningarna”, säger Lena Westerholm, hållbarhetschef på ABB i Sverige.
”Att vi har en lång tradition av att involvera medarbetare i verksamhetsutveckling är en framgångsfaktor för en säkrare arbetsmiljö. De som jobbar närmast riskerna har ofta de bästa lösningarna”, säger Lena Westerholm, hållbarhetschef på ABB i Sverige.

Att arbetsplatsolyckorna har minskat kraftigt på ABB är resultatet av ett målmedvetet arbete på alla nivåer inom företaget. Arbetsmiljöfrågor har alltid funnits på agendan, men 2012 bestämde sig företagsledningen för att placera säkerheten högst upp – i alla lägen. På ledningsgruppens möten fick alla andra frågor stå tillbaka för hälsa och säkerhet.

Arbetsplatsolyckorna har stadigt minskat och är nu nere på rekordlåga nivåer på ABB i Sverige. Grafen visar antalet olyckor per 200 000 arbetade timmar.
Arbetsplatsolyckorna har stadigt minskat och är nu nere på rekordlåga nivåer på ABB i Sverige. Grafen visar antalet olyckor per 200 000 arbetade timmar.

"Vår framgång handlar otroligt mycket om ledarskap. Arbetsmiljöfrågorna fick alltid ta den tid som krävdes", säger Lena Westerholm.

"Resultatet har kommit tack vare att vi fått med oss alla medarbetare på resan. ABB har oerhört engagerade medarbetare, som inte vänder ryggen till utan agerar på arbetsmiljöfrågor, oavsett om det gäller risker, kollegor som inte mår bra eller kvalitetsbrister."

Hållbar utveckling

Förutom en dedikerad ledning, det interna nätverket av arbetsmiljörådgivare och skyddsombud och förstås engagerade medarbetare och chefer, så lyfter Lena Westerholm gärna ytterligare en grupp som bidragit till en bättre arbetsmiljö: ABB:s kunder. Utan dialog och samarbete med kunder, entreprenörer och leverantörer skulle resultatet inte bli lika bra.

"Det triggar oss när arbetsmiljöfrågor faktiskt spelar roll. Att vi kan vinna affärer tack vare bra arbetsmiljö ger oss energi att göra ännu bättre ifrån oss."

För ABB är arbetsmiljöfrågor en självklar del av företagets hållbarhetsarbete. Hållbar utveckling innebär för ABB en strävan efter balans mellan ekonomisk utveckling, miljöförbättringar och socialt ansvar. Att alla delar hänger ihop är tydligt: Samtidigt som olyckorna blivit färre, så har ABB:s koldioxidutsläpp minskat med mer än 40 procent sedan 2013 och orderingången på den svenska marknaden har ökat fem år i rad.

"Det här är verkligen hållbar utveckling! Fast vi kan aldrig luta oss tillbaka och vara nöjda, det finns fortfarande mycket kvar att förbättra. Och en olycka är alltid en olycka för mycket, därför måste vi bygga vidare på ledarskap, engagerade medarbetare och riskmedvetenhet", säger Lena Westerholm.

Hälsa i fokus

Samtidigt som säkerhetsarbetet blomstrat så har ABB på senare år blivit bättre på att sätta fokus även på hälsoaspekten av hälso- och säkerhetsarbete. Numera arbetar man bland annat med hälsofrämjande ledarskap, medarbetare utbildas i stresshantering och i företagets hälsostrategi finns riktlinjer för exempelvis livsstil och digital arbetsmiljö.

"God hälsa är jätteviktigt – även för en säker arbetsmiljö. Medarbetare som är stressade och mår dåligt påverkar säkerheten negativt. Därför jobbar vi tätt ihop med skyddsombud och fackliga parter i hälsofrågor", säger Lena Westerholm.

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp