ABB:s teknik ger kraft åt en rekordsättande bro-tunnel-länk i Kina

ABB levererar avancerad teknik för bron mellan Hongkong–Zhuhai–Macao

Att konstruera en 55 kilometer lång bro över vatten som ska bli en central transportlänk för en region med 11 storstäder är en rejäl ingenjörsutmaning, men inte omöjligt. Delvis tack vare innovativa lösningar från ABB kunde förbindelsen som spänner över sundet Lingding Yang vid Pärlflodens mynning i Kina, möjliggöras.

Bron öppnades i oktober 2018 och förkortar restiden mellan det kinesiska fastlandet och Hongkong och Macao från tre timmar till 30 minuter. Då förbindelsen består både av en bro och en tunnel undviker man att störa flyg till och från Hongkongs flygplats som ligger i närheten samtidigt som den 6,7 km långa sträckan som går under vattnet gör det möjligt att fartyg kan passera genom Lingding Yang-kanalen, en av världens mest trafikerade vattenleder, i öppet vatten.

Tunneldelen går 48 meter under havsbotten och innebar stora utmaningar för driften. Det mest kritiska var behovet av ett ventilationssystem som ser till att luften i tunneln går att andas in, trots det ständiga flödet av avgaser från fordon som kör genom den. Flera uppsättningar kraftfulla tunnelfläktar som hänger ner från tunnelns tak hjälper till att blåsa ut hälsofarliga avgaser och cirkulera friskluft.

Utveckling av ventilationssystem som är effektiva undre krävande förhållanden är ett område där ABB har särskild expertis. Företagets innovationer som användes vid konstruktionen av den 57 km långa Gotthardtunneln genom de schweiziska Alperna utgjorde grunden till utformningen av det kinesiska projektet. Med den erfarenhet man fick genom att konstruera, installera och testa Gotthard-systemen kunde ABB slutföra även detta projektet effektivt och med hög tillförlitlighet.

Förutom status som världens längsta bro över vatten, förväntas den nya vägförbindelsen ge skjuts åt utvecklingen i området som kallas Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area, en enorm marknad med en befolkning på 70 miljoner och en BNP på 1,5 biljoner USD.

”Vi är hedrade att ABB varit delaktiga i det här fantastiska projektet”, säger Dr. Chunyuan Gu, ABB:s regionchef för Asien, Mellanöstern och Afrika. ”Ett brett utbud av ledande produkter, lösningar och tjänster från ABB i konstruktionen är ett exempel på företagets engagemang för att bli en förstahandspartner för kinesiska kunder och dess ansträngningar för att stödja den snabba utvecklingen av Kinas transportinfrastruktur.”

Det här levererade ABB

ABB har bland annat levererat mellanspänningsprodukter till tunnelns ventilationssystem, mjukstartare och annan lågspänningsutrustning till klimatstyrning och vattensystem i byggnader samt gasisolerade ställverk och distributionstransformatorer.

ABB installerade även kondensatorer i ställverk under vattenytan i båda ändarna av tunneln. De förbättrar effektiviteten och säkerställer tillförlitlig och kvalitativ kraftöverföring.

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp