Samarbete och flexibilitet skapar nya möjligheter

Du styr den med en klapp på armen, för nu är roboten ute ur buren och jobbar jämsides tillsammans med dig. På årets industrimässa i Hannover visar Ericsson och ABB tillsammans med flera andra företag vilka möjligheter trådlöst uppkopplade robotar kan erbjuda industrin redan idag.

Samarbete och flexibilitet skapar nya möjligheter i framtidens fabriker.
Samarbete och flexibilitet skapar nya möjligheter i framtidens fabriker.

Det finns inga galler eller andra säkerhetsbarriärer som ska hålla den på plats. Istället åker den mobila plattformen med YuMi®️-roboten från ABB omkring i montern, redo att plocka fram det besökaren beställer.

- I ena änden av montern står ett materialhanteringstorn från Mycronic som innehåller olika lådor, förklarar Johan Relefors, forskare på Robotdalen och den som har programmerat roboten inför Hannover-mässan. Varje låda innehåller åtta olika klossar som symboliserar de olika samarbetspartners som står bakom den här demon, och besökaren kan via en skärm beställa vilka specifika klossar roboten ska hämta.

När beställningen är inlagd åker roboten bort till tornet, plockar ut rätt låda och ställer den stadigt ovanpå sig själv. Sen åker den för leverans till det bord besökaren har valt och plockar försiktigt ut de fyra valda klossarna ur lådan, lägger rätt kloss på rätt plats och väntar på nästa kommando.

- När besökaren sedan har tittat klart ger man roboten en lätt klapp på armen, säger Johan Relefors. Då startar programmet igen och roboten plockar ihop klossarna, kör tillbaka till tornet och stoppar tillbaka lådan.

Och det är just möjligheterna till flexibelt samarbete mellan människa och robot, och det faktum att det inte är en framtidsvision utan något som är möjligt redan idag, som initiativtagarna till demon vill visa för Hannovermässans besökare.

- Industrin vill inte ha fasta produktionslinor med bultar i golvet som kostar mycket pengar och tar mycket tid att bygga om, konstaterar Fredrik Pettersson, Smart Manufacturing Tech Eco Manager på Ericsson och initiativtagare till demon. Istället vill man ha en dynamisk miljö som gör det enkelt att bygga produkter skräddarsydda efter varje beställare. Vi kan leverera den uppkoppling som krävs för att styra en sådan miljö centralt, men eftersom uppkoppling är mer eller mindre osynligt ville vi skapa en demo som synliggjorde möjligheterna som faktiskt redan finns idag.

Därför skapades den gemensamma demon. Där blir det tydligt vad den trådlösa uppkoppling som Ericsson levererar tillsammans med ABB:s mjukvara skapar för nya möjligheter inom industrin.

  • Fredrik Pettersson, Smart Manufacturing Tech Eco Manager på Ericsson.
  • Johan Relefors, forskare på Robotdalen.

- På så sätt kan robotarna röra sig fritt och det gör att man kan automatisera produktionssteg som tidigare var tvunget att skötas manuellt, säger Fredrik Pettersson. Nu vill vi visa besökarna på Hannover-mässan att vi redan nu kan hjälpa dem att nå sin Industri 4.0-vision genom att uppgradera deras infrastruktur med teknik som redan finns ute på marknaden.

Vad innebär då det för den europeiska industrin?
- Det här gör det möjligt att hantera flera olika produktvarianter till samma pris som din tidigare massproduktion utan att vare sig höja produktionskostnaden eller tumma på kvaliteten, säger Fredrik Pettersson. Det är precis den här flexibiliteten som gynnar europeisk industri och som behövs för att nå visionerna inom Industri 4.0.

Dessutom möjliggörs samarbete mellan människa och robot på ett helt annat sätt än tidigare.
- Nu kan roboten och människan stå bredvid varandra och jobba, säger Johan Relefors på Robotdalen. Roboten kan göra de moment som skulle ge förslitningsskador på människan och sedan lämna över till människan som gör det som roboten inte kan. Jag hoppas att besökarna på mässan ska få upp ögonen för vad rätt robot på rätt plats kan göra för industrin idag.

Text: Karin Aase

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp