Snabb åtgärd av ABB för att återställa elförsörjningen vid Uddevalla hamn

Ett fel uppstod plötsligt i elförsörjningen hos Uddevalla hamn, en hamn under hög belastning. Tack vare ABB:s snabba agerande, kunde ett längre driftavbrott undvikas och en ny miljöeffektiv ställverkslösning erbjudas.

Uddevalla hamn hanterar cirka 1 miljon ton varor per år. När elförsörjningen för kritisk utrustning äventyras kan det ofta bli kostsamt. Detta var situationen man ställdes inför i september 2017, en månad då orderböckerna var fulla och stora skepp lastade med 30 000 ton malm var på väg in till hamnen. Elförsörjningen som matar hamnkranarna, vilka hanterar lossning och lastning av fartygen, gick plötsligt ner. En brådskande lösning krävdes då ett flera veckors stillestånd i verksamheten skulle kunna bli väldigt kostsamt.

"Hamnen är en mycket viktig anläggning med många ankomster och avgångar, så jag var tvungen att snabbt hitta någon som kunde hjälpa oss att lösa detta, säger Anders Westlund från det lokala företaget Westlund El, som utför elarbete vid hamnen.

En trasig säkring

Han kontaktade ABB. Redan dagen efter kunde Fredrik Isacsson, account manager på ABB, genomföra en första undersökning av den elektriska utrustningen. Han konstaterade att det var en säkring i det gamla ställverket som gått sönder, vilket skadade säkringsröret i ställverket. Det drabbade ställverksfacket togs ur drift och av säkerhetsskäl fick ingen gå in i ställverksrummet. Ställverket kunde således fortfarande användas under en begränsad tid för att säkerställa kraften till fartygens kritiska belastning, samtidigt som man väntade på ersättningen.

Miljöeffektiv lösning

ABB erbjöd SafeRing Air, ett miljöeffektivt gasisolerat ställverk (GIS), som en optimal långsiktig ersättning för det gamla ställverket. Ställverket använder torr luft som isoleringsmedium, ett miljöeffektivt alternativ till att använda växthusgasen SF6 (svavelhexafluorid) i GIS. Torr luft har en global uppvärmningspotential (GWP) på noll, vilket gör det till ett bra alternativ för kunder som sätter värde på miljövänliga lösningar. SafeRing Air har samma kompakta design och kabelanslutningar som det befintliga ställverket, vilket ytterligare minskar kostnader och driftstopp på platsen.

Minimerad leveranstid

Tillverkningen av den nya SafeRing Air beräknades ta två månader, vilket allvarligt skulle påverka verksamheten vid hamnen. För att möta Uddevalla hamns brådskande behov av ett ersättningsställverk togs en plan snabbt i bruk på fabriken i Norge, där ställverket tillverkas. Lyckligt nog kunde en omprioritering i produktionen genomföras för att minimera leveranstid för denna lilla men kritiska order. Två och en halv vecka efter beställningen var det nya SafeRing Air-ställverket installerat och i drift.

"Det känns mycket bra att kunna hjälpa Uddevalla Hamn lösa problemet så snabbt, genom att identifiera problemet och leverera det perfekta utbytet på bara några veckor", säger Fredrik Isacsson.

Anders Westlund fortsätter: "Jag är fantastiskt imponerad av snabbheten och servicen." Det trodde jag aldrig – att ABB skulle kunna lösa vårt problem så snabbt!”

SafeRing Air, ett miljöeffektivt gasisolerat ställverk (GIS).
SafeRing Air, ett miljöeffektivt gasisolerat ställverk (GIS).

Fakta

Om SafeRing Air

Ställverket SafeRing Air är ett bra alternativ när utrymmet är begränsat och det krävs en kompakt konstruktion. Detta ställverk har låg miljöpåverkan, hög återvinningsbarhet och kräver mimimalt underhåll.  SafeRing Air-serien bygger på torrluftsteknik som isoleringsmedium och är avsedd för 12 kV-distributionsnät. Säkerhet är viktigt. Inga spänningsförande delar är exponerade. SafeRing Air är byggt som ett helt slutet system med en tank av rostfritt stål som innehåller alla spänningsförande delar och kopplingsapparater.

Uddevalla hamn

Uddevalla Hamnterminal AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB och ingår i Uddevalla kommunkoncern. 
Godshantering 2016: cirka 1,0 miljoner ton
Antal fartygsanlöp 2016: 271 stycken
Omsättning 2016: 95 miljoner kronor
Personal: 75 årsanställda 

Foto: Christer Ehrling

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp