Så laddar Sverige för eltrafik

37 831. Så många laddningsbara bilar rullar på svenska vägar i dag, och tillväxten är på god väg mot en exponentiell kurva. Nu är bara frågan var de ska laddas någonstans?

I många år har diskussionen om elbilar och deras laddning varit en fråga om hönan eller ägget. Ska man bygga laddinfrastruktur först, så att människor vågar köpa elbilar, eller ska vi vänta med att bygga infrastrukturen tills vi ser om elbilar verkligen är något folk vill ha?

"Men den frågan är faktiskt inte relevant längre. Nu finns elbilarna där ute på vägarna, så nu måste de ha någonstans att ladda också."

Det menar Mazdak Haghanipour, sakkunnig i elfordon och laddinfrastruktur på elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle. Deras statistik visar att Sverige har gått från 1217 laddbara bilar i kvartal tre 2012 till dagens 37 831. Bara i augusti 2017 växte flottan med 1770 bilar, och prognosen inför årsskiftet landar på närmare 44 000 laddbara fordon på svenska vägar. Men var ska de ladda?

"Det har byggts en del laddinfrastruktur i Sverige de senaste åren, men jag skulle säga att vi än så länge bara är i början av evolutionen", säger Mazdak Haghanipour.

Enligt EU bör antalet laddpunkter per elfordon (Charging points per electric vehicle, CPEV) ligga på runt 0,1, det vill säga för var tionde elbil bör det finnas en publik laddpunkt.

"I Sverige i dag ligger vi på den siffran, men antalet fordon växer mycket fortare än antalet laddpunkter. När nu elbilsförsäljningen väntas ta ytterligare fart hänger utbyggnaden av laddinfrastrukturen inte riktig med."

Mazdak Haghanipour är ändå optimistisk och tror att utbyggnaden kommer att ta fart, inte minst på grund av regeringens satsning Klimatklivet.

"Det har fått upp takten på utbyggnaden och i dag byggs i snitt 100-150 nya laddpunkter per månad, och jag tror att det här initiativet tillsammans med ökningen av elbilsflottan kommer att sätta fart på byggandet av laddinfrastrukturen."

I dagsläget är det framförallt tre olika sorters aktörer som bygger laddinfrastruktur i Sverige. Dels de stora elbolagen som Vattenfall, E.ON och Fortum som sätter upp publika snabbladdare i och mellan städer. Dels enskilda aktörer som till exempel fastighetsägare som sätter upp privata laddare för sina hyresgäster.

"Sedan har vi en tredje grupp där enskilda aktörer som till exempel kommuner och shoppingcenter sätter upp publika laddare för invånare och besökare", säger Mazdak Haghanipour.

En av de aktörer som nu bygger snabbladdare i Sverige är E.ON. I sin satsning på e-mobility bygger man dels snabbladdare i korridorer mellan de större nordiska städerna, men hjälper också kommuner att bygga laddpunkter på strategiska ställen i samhället.

"Ambitionen är att det ska finnas snabbladdare var sjunde mil längs med motorvägarna när projektet är helt genomfört, berättar Karin Walldén, chef för hållbara transporter på E.ON."

Än så länge är 30 snabbladdare på plats, men bara för att de finns och används betyder inte det att de är lönsamma.

"Antalet bilar i dag är för få för att investeringen ska betala sig nu, men vi tror stenhårt på det här på lång sikt. Det är så tydligt nu att elbilar kommer att vara en stor del av att nå klimatmålen, och då vill vi som befinner oss i energibranschen vara med som en möjliggörare."

Men det är inte bara egna laddstationer som E.ON satsar på, man hjälper också enskilda aktörer som till exempel ICA och större arbetsgivare att erbjuda laddpunkter till kunder och anställda. Dessutom pågår liknande satsningar i många av de länder där E.ON är verksamma, och Karin Walldén hoppas att satsningen ska kunna göra skillnad.

"Att våra laddstationer gör det möjligt för el-bilister att ta sig från punkt a till punkt b är egentligen den lilla delen. Det finns fortfarande så mycket okunskap och fördomar kring elbilar, och det vill vi verkligen vara med och förändra. Det är att driva på hela omställningen som är det viktiga."

De snabbladdare som E.ON nu placerar ut längs med de nordiska motorvägarna kommer från ABB, och Henrik Holmér, säljare inom e-mobility på ABB, menar att det är här och nu som det stora klivet mot en väl utbyggd laddinfrastruktur tas. Dessutom är nya högeffektsladdare på gång, laddare som kommer att kunna ladda även framtidens elbilar som kommer att ha mycket större batterier.

"Bilägarna vill att elbilarna ska kunna gå upp emot 40-50 mil på en laddning, samtidigt som laddningen helst inte ska ta mer än sex till åtta minuter", förklarar Henrik Holmér.

För att lösa det här dilemmat har ABB utvecklat höghastighetsladdare på 150 kW, de första med leverans i slutet på hösten.

"Men vi undersöker även scenarion där vi tittar på laddare med kapacitet upp emot 450 kW, allt för att redan nu försöka lösa framtidens utmaningar."

Fakta

Laddinfrastruktur i Sverige

När det gäller laddinfrastruktur skiljer man mellan laddstationer (platsen där du kan ladda din bil) och laddpunkter (de uttag på laddstationen där du kan ladda din bil). Jämför bensinstationer med enskilda bensinpumpar.

I Sverige 2015 fanns enligt Power Circle cirka 1800 bensinstationer, och 2017 finns dryga 1000 laddstationer med totalt cirka 3700 publika laddpunkter. Som jämförelse har Norge dryga 2100 laddstationer med drygt 8600 laddpunkter. Dryga hälften av dessa är dock hushållskontakter som inte lever upp till dagens standard, något den absoluta majoriteten av de svenska gör.

Var finns laddarna?

I dagsläget finns de flesta publika laddarna i södra Sverige, och Power Circle menar att så länge man rör sig söder om Dalarna och Gävleborg är det relativt enkelt att ta sig fram med elbil. Norrut börjar utbyggnaden ta fart men där är fortfarande betydligt glesare mellan laddarna.

Text: Karin Aase
Foto: ABB

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp