KNX ger smartare sjukhus i Uppsala

Som en grön tråd löper KNX-kablarna genom Akademiska Sjukhusets nya byggnad för cancervård. Nätverket av smarta kablar ska styra en av Sveriges största KNX-installationer som ska förenkla vardagen i Uppsalas nyaste sjukhusbyggnad.

Det är fredag morgon och 243 dagar kvar tills den nya J-bygganden ska vara klar att ta emot sin första patient. På de olika våningsplanen jobbar närmare 85 av Uppsalaföretaget Sallén Elektriskas elinstallatörer med kanalisation och installation av allt från kraft och belysning till brandlarm och inomhustäckning för mobiltelefoni. I uppdraget ingår även att installera och programmera en av de största och modernaste KNX-anläggningarna i Sverige.

”Det är mycket planering för att allt ska klaffa. Eftersom det är ett sjukhus är det både installationstätt, avancerat och många olika system. Och strömmen måste delas upp i tre kategorier; övrig last, viktig last och mycket viktig last. De två senare ger strömförsörjning till vårdkritiska funktioner som inte får påverkas ens om strömmen går”, säger Magnus Nordin som är ledande montör och håller i efterkontrollen av de installationer som redan gjorts.

Närvaroanpassad belysning

Han står fyra våningar upp i korridoren på en blivande vårdavdelning med reception och patientsalar. Mitt i taket sitter en liten diskret och KNX-uppkopplad närvarodetektor som kan känna av om någon rör sig i korridoren och anpassa belysningen därefter. 

”De där”, säger Magnus Nordin brett leende och pekar på den lilla sensorn i taket, ”är enligt våra programmerare bland de säkraste och bästa på marknaden.” 

Närvarodetektorn är bara en av flera smarta KNX-lösningar med ABB som avsändare. Den gröna busskabeln som löper längs taket avslöjar att flera komponenter kopplats samman i ett smart nätverk av enheter som läser av hur många som vistas i ett rum och automatiskt anpassar ljus och klimat därefter. Osynliga för framtida besökare och gömda i elcentraler och kapslingar sitter de spänningsaggregat och olika Dali Gateways som skapar förutsättningar för en energieffektiv anläggning för hela det 60 000 kvadratmeter stora nybygget.

”Största fördelen med ett KNX-system är automatiseringen av funktionerna, så som närvarodetektorn som hanterar belysningsstatusen och därmed också sparar energi. Den andra stora fördelen är förstås att man kan integrera och kombinera flera olika fabrikat som fungerar i systemet oberoende av varandra. Med KNX är det också smidigt och lätt att göra små justeringar i efterhand”, säger Richard Sahlberg som är en av Sallén Elektriskas tre projektledare vid sjukhusbygget. 

60 000 meter KNX-kabel

KNX är en internationell så kallad öppen IOS-standard och resultatet av en sammanslagning av tre tidigare europeiska standarder (EIB, EUS och BatiBUS). Alla produkter märkta KNX fungerar alltså tillsammans oavsett vem som tillverkat dem vilket gör det möjligt att kombinera olika funktionella subsystem i samma fastighet. I det nya J-huset kommer systemen kopplas samman med närmare 60 000 meter KNX-kabel och många av de lösningar Sallén valt att använda har tillverkats av ABB. 

”Vi vet ju att våra programmerare gillar att jobba med ABB:s KNX-produkter eftersom de är tillförlitliga och håller hög kvalité. Och vi använder allmänt mycket av ABB:s produkter för det infällda materialet”, säger Richard Sahlberg.

Det börjar dra ihop sig till lunchpaus och från alla korridorer kommer det elektriker i gula arbetskläder med Sallén-loggan tryckt på ryggen. När det var som mest hektiskt med kabeldragningen var 96 montörer här samtidigt. Många av dem har varit här sedan byggstarten hösten 2016 och kommer vara kvar flera månader till. För även om kablar, paneler och uttag redan sitter på plats i stora delar av byggnaden, är golvbetongen rå och väggarna obehandlade i andra delar av byggprojektets åtta våningsplan. Ännu är det mycket att göra innan detta är ett fungerande sjukhus.

I J-huset kommer det förutom mottagning och vårdavdelningar finnas 10 operationssalar och fem enheter för strålbehandling. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och målet är att skapa en modern och långsiktigt hållbar byggnad som kan möta framtida krav och ny teknik.

Fakta

Om KNX

KNX är en öppen standard för fastighetsautomation och kan med programmerad automatik styra belysning, klimat och värme genom reglering av elförsörjda enheter i huset. Systemet baseras på sensorer som läser av omgivningen och, med förprogrammerad inbyggd intelligens, skickar signaler via systemets busskabel. Elen installeras till alla enheter som drar ström på vanligt sätt, men utan att passera konventionella strömbrytare. Istället installeras KNX-nätets aktorer, sensorer och en busskabel som förenar sensorer och aktorer.

Dessa KNX-produkter levererade ABB

  •  Närvarodetektor
  • Rörelsevakt
  • Power supply, spänningsaggregat med diagnostik
  • Binäringång
  • Dali Gateway, 8-kanaler
  • Dali Gateway, 1-kanal

Projektet Framtidens Akademiska

Ett av de största och mest genomgripande ny- och ombyggnadsprojekt som genomförts på Akademiska sjukhuset i Uppsala. För att möta framtida vårdkrav renoveras och uppgraderas ca 80 000 kvadratmeter äldre sjukhusbyggnad. Dessutom byggs en 60 000 kvadratmeter stor vårdbyggnad som ska inrymma onkologin, strålbehandlingen och en kirurgisk operationsenhet. Projektet beräknas pågå fram till 2023.

Källa: http://www.akademiska.se 

Bilder

  • Den diskreta KNX-uppkopplade närvarodetektorn känner av om någon rör sig i korridoren och anpassar belysningen därefter.

Text Susanna Lindgren
Foto Erik Ardelius

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp