"Alla blir vinnare med bra samarbete"

Partners in research. ABB har strategiska samarbeten med flera tekniska högskolor och universitet. Forskning, nätverk och rekrytering är några av samarbetets viktigaste beståndsdelar.

Robotik, kraft och autonoma system. Det är de tre teknikområden som är allra viktigast för ABB att samverka med akademin kring. 

"Det är viktigt att forskningen är en win win för både ABB och akademin. Vårt mål är att vara en forskarpartner i världsklass, någon som är engagerad och jobbar tätt ihop med akademin", säger Mikael Dahlgren, forskningschef för ABB i Sverige. 

ABB har avtal med fem partneruniversitet i Sverige, något som innebär samarbete hela vägen från forskarnivån upp till rektor.

"En av de främsta vinsterna med partnerskap är möjligheten att attrahera och rekrytera duktiga ingenjörer och forskare till ABB", säger Mikael Dahlgren. "Men det finns många fler: att bedriva forskning och utveckla nya teknologier, chans till nätverkande och möjlighet för ABB:s medarbetare att göra akademisk karriär är några."

"Akademin är dessutom en neutral arena för samarbete med kunder och industripartners. Vi medverkar i flera doktorandskolor, i forskningskonsortier och är en del av några av landets viktigaste kompetenscenter, som Swedish Centre for Smart Grids and Energy Storage på KTH och LINK-SIC inom sensorinformatik och reglerteknik på Linköpings universitet."

Fakta

University relations

ABB har samarbetsavtal med Chalmers Tekniska Högskola, Mälardalens Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala Universitet och Linköpings Universitet. Avtalet innebär bland annat gemensamma forskningsprojekt, och att ABB erbjuder examensarbeten och plats för doktorander här. Det innebär även att ABB:s medarbetare kan fungera som doktorander, adjungerade professorer eller föreläsare på lärosätet.

Text: Lena Bergman
Foto: Kim Norman

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp