För den svenska forskningens framtid

I över 100 år har ABB skapat banbrytande teknik som förändrat hur världen fungerar. Bra samarbete med universitet och högskolor är en förutsättning för att utmana teknikens gränser, menar ABB:s vd Johan Söderström.

600 civilingenjörer fick frågan om vilket företag som är viktigast för Sveriges framtid inom forskning och innovation. ABB blev svaret. Hur skiljer sig arbetet med FoU idag jämfört med för några år sedan?

"För att Sverige ska fortsätta vara en toppnation inom forskning och innovation krävs att vi fokuserar på spjutspetsforskning inom ett fåtal strategiska områden, med hållbarhet och digitalisering som genomgående möjliggörare. Digitaliseringen bidrar samtidigt till att generera nya affärsmodeller, vilket gör att avstånden mellan olika branscher minskar. Allt fler stora industriföretag samverkar med startup-bolag, något som ger ett mer agilt angreppssätt på FoU-arbetet. ABB:s tillväxthubb Syner Leap är ett exempel på det."

I samma undersökning rangordnades även de tekniska högskolorna. Hur viktigt är det med samverkan mellan industri och akademi?

"Det är mycket viktigt. Vi har strategiska samarbeten med många av de tekniska högskolor och universitet som toppar rankingen. Samtliga tekniska högskolor och universitet präglas av en genomgående hög kompetens, men de har varierande styrkeområden. Jag tror mycket på att de tekniska högskolorna behöver fördjupa sin strategiska samverkan i framtiden globalt och lokalt, men då gäller det att de samverkar på områden där de verkligen kan göra skillnad och åstadkomma gemensamma forskningsresultat."

Vilka är nycklarna till att fortsätta vara en viktig del av Sveriges framtid inom forskning och innovation?

"Digitaliseringen och ett starkt fokus på cirkulär ekonomi skapar enorma möjligheter till nya innovationer för ett hållbart samhälle. Det blir också mycket viktigt framåt med ett ökat samarbete mellan stora och små företag samt med universitet och högskolor för att stärka konkurrenskraften ytterligare."

Text: Lena Bergman
Bild: Pia Nordlander

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp