Med en fot i varje värld

Till vardags tillhör de spjutspetsen av ABB:s kompetens. Men en dag i veckan är de adjungerade professorer på ABB:s partneruniversitet, där de bland annat undervisar, handleder doktorander och medverkar i forskningsprojekt.

Jan Svensson
Jan Svensson

Jan Svensson, senior principal scientist på Corporate Research och blivande adjungerad professor på Chalmers:

I höst börjar du som adjungerad professor på Chalmers. Vilka är dina förväntningar?

"Jag ser det som en möjlighet att påverka Chalmers och universitetsforskningen inom vårt område att bli mer visionär. Samtidigt kommer jag att utveckla mig själv."

Vilket är receptet för framgångsrik forskning?

"Bra forskningsresultat når man genom kontakt mellan olika forskningsområden. Att sitta själv på sitt rum fungerar inte, det krävs kontakter både mellan olika teknikområden och mellan olika applikationer inom samma teknikområde."

Shiva Sander-Tavallaey
Shiva Sander-Tavallaey

Shiva Sander-Tavallaey, ansvarig för control optimization and analytics team på Corporate Research och adjungerad professor på KTH:

Hur ska en lyckad adjungerad professur vara?

"Den ska vara till vinst för både industri och akademi. Från KTH får vi den vetenskapliga kunskap som vi saknade inom ett av våra forskningsområden, samtidigt som de får industriell relevans och nya samarbetsmöjligheter."

På KTH får ABB också möjlighet att samarbeta med andra storföretag!?

"Precis. Att storföretag deltar i forskningskonsortier är väldigt bra, där har vi ingen konkurrens sinsemellan utan alla tjänar på att dela med sig."

Mikael Norrlöf
Mikael Norrlöf

Mikael Norrlöf, senior specialist på Robotics och adjungerad professor på Linköpings universitet:

En av dina uppgifter är att granska licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar. Hur är det?

"Jag uppskattar verkligen möjligheten att läsa och kommentera uppsatserna ur ett akademiskt och ett industriellt perspektiv. Det skrivs så mycket bra uppsatser, och tror att doktoranderna uppskattar att få industrins syn på sin forskning."

Vad tar du med dig från akademin till ABB?

"Ett annat sätt att tänka och angripa problem, och det är något som jag tror kan inspirera mina kollegor. Dessutom tar jag med mig ett stort kontaktnät."

Liliana Arevalo
Liliana Arevalo

Liliana Arevalo, principal specialist on insulation på HVDC och adjungerad professor på Uppsala Universitet:

Varför är det viktigt för HVDC att ha en adjungerad professor i Uppsala?

"Det ligger i industrins intresse att hitta nya talanger. På högspänningssidan råder brist på ingenjörer och därför vill jag inspirera unga människor att gå utanför den akademiska världen för att bedriva applicerad forskning."

Hur är det att möta studenter?

"Det är jättespännande att leda människor och se hur de utvecklas till att bli framtidens forskare och specialister."

Thomas Nolte
Thomas Nolte

Thomas Nolte, professor i datavetenskap på MDH och scientific advisor robot controller software and architecture på Robotics:

Du är professor på MDH och sitter sedan årsskiftet sitter halvtid på Robotics. Vilken nytta har ABB av en akademiker i organisationen? 

"Förhoppningsvis tillför jag ett nätverk av personer, teknologier och kompetenser. Jag kan dessutom hjälpa ABB att dra nytta av forskningsfinansiärer som har resurser och möjligheter att investera." 

Ge ett exempel!

"Jag har precis skickat in en ansökan till KK-stiftelsen om att starta en forskarskola inom automation. Får vi igenom den blir det en långsiktig satsning som jag tror blir jättebra för regionen."

Text: Lena Bergman
Foto: Lars Carlsson, Kim Norman, Henrik Hansson, Jonas Bilberg

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp