Sağlam Büyüme

  • Toplam siparişler +%31, bekleyen siparişler +%6
  • Temel siparişleri +%6, tüm bölümlerde ve bölgelerde arttı
  • Ciro +%4, sipariş-satış oranı 2 1.11x
  • Operasyonel FVÖK marjı2 %11.2, GEIS ile özsermayenin zayıflaması 100 taban puan ve yükümlenilen maliyetler nedeniyle ek 100 taban puan etkilemiştir
  • Net gelir 535 milyon $  -%6
  • Operasyonel EPS (hisse başı kazanç)2 0,31 USD, +%53 c 
  • İşletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı - 256 milyon $, nakit ödemelerin tüm yıl için sağlıklı şekilde süreceği beklenmektedir
  • Dassault Systèmes ile global yazılım ortaklığı duyuruldu

Detaylı sonuçların yer aldığı orjinal basın bülteni için tıklayınız.

İndirmeler

- Basın Bülteni - İngilizce (PDF/135kB)

Basın Bülteni - Almanca (PDF/135kB)

- Finansal bilgileri dökümleri (LXSX/30 kB)

- Finansal bilgiler (PDF/1.6MB) 

Grup sonuçları sunumu (PDF/750kB)

Dipnotlar

1- Siparişlerdeki büyüme, temel siparişler ve ciro oranları karşılaştırılabilir bir temelde sunulmuştur (satın alma ve elden çıkartma miktarları için yerel para birimlerinde ayarlamalar yapılmıştır).
2- GAAP haricindeki önlemler için basın duyurusunda verilen “Supplemental Financial Information” (Ek Finansal Bilgiler) ekine bakınız.
3- Hisse başı kazanç (EPS) büyüme oranları yuvarlanmadan hesaplanmıştır. Mukayeseli hisse başı operasyonel kazanç sabit kurdan hesaplanmıştır.  (2014 kurları işletme portföyündeki değişikliklerden arındırılmamıştır).

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp