Sağlam Büyüme

  • Toplam siparişler +%31, bekleyen siparişler +%6
  • Temel siparişleri +%6, tüm bölümlerde ve bölgelerde arttı
  • Ciro +%4, sipariş-satış oranı 2 1.11x
  • Operasyonel FVÖK marjı2 %11.2, GEIS ile özsermayenin zayıflaması 100 taban puan ve yükümlenilen maliyetler nedeniyle ek 100 taban puan etkilemiştir
  • Net gelir 535 milyon $  -%6
  • Operasyonel EPS (hisse başı kazanç)2 0,31 USD, +%53 c 
  • İşletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı - 256 milyon $, nakit ödemelerin tüm yıl için sağlıklı şekilde süreceği beklenmektedir
  • Dassault Systèmes ile global yazılım ortaklığı duyuruldu

Detaylı sonuçların yer aldığı orjinal basın bülteni için tıklayınız.

İndirmeler

- Basın Bülteni - İngilizce (PDF/135kB)

Basın Bülteni - Almanca (PDF/135kB)

- Finansal bilgileri dökümleri (LXSX/30 kB)

- Finansal bilgiler (PDF/1.6MB) 

Grup sonuçları sunumu (PDF/750kB)

Dipnotlar

1- Siparişlerdeki büyüme, temel siparişler ve ciro oranları karşılaştırılabilir bir temelde sunulmuştur (satın alma ve elden çıkartma miktarları için yerel para birimlerinde ayarlamalar yapılmıştır).
2- GAAP haricindeki önlemler için basın duyurusunda verilen “Supplemental Financial Information” (Ek Finansal Bilgiler) ekine bakınız.
3- Hisse başı kazanç (EPS) büyüme oranları yuvarlanmadan hesaplanmıştır. Mukayeseli hisse başı operasyonel kazanç sabit kurdan hesaplanmıştır.  (2014 kurları işletme portföyündeki değişikliklerden arındırılmamıştır).

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp