ABB teknolojisi önemli atmosfer değişimlerinin uzaydan izlenmesini sağlıyor

ABB'nin atmosferdeki sera gazlarını ölçmek için uyduya monteli optik ekipmanı, iklim tartışmalarına kritik bilgiler sunuyor.

GOSAT-2 ©Mitsubishi Electric
GOSAT-2 ©Mitsubishi Electric

ABB, onlarca yıldan beri bilim insanlarının, atmosferin niteliklerini ve evrimini daha iyi anlamaları için atmosfer gazlarını ölçen ve analizini yapan karmaşık bilimsel ölçüm cihazları üretti.  Bugün ise, ısıyı atmosfere hapsederek gezegenin yüzey sıcaklığının artmasına yol açan sera gazlarının (GHG’ler) daha hassas bir şekilde ölçülmesine katkı sağlıyor.  

Bu cihazlardan biri, Ekim 2018'de Japon hükümetinin bir projesi olarak uzaya fırlatılan Sera Gazı İnceleme Uydusu-2'de (GOSAT-2) üzerinde bulunan interferometredir. GOSAT-2'deki gibi interferometreler, optik spektrumun pek çok noktasında enerji miktarını ölçer ve analiz ederler (GOSAT-2'de yaklaşık 10.000 farklı renk ayırt edilebilmektedir). Daha da önemlisi, bu cihazlar, yansıyan veya geçen ışıkta kalan moleküler "parmak izlerini" izleyebilmektedir. Soğurma spektroskopisi denen bu teknikle, endüstriyel kaynaklardan gelen emisyonlar izlenebilmekte ve miktarları uzaydan bile kesin ölçümler içinde belirlenebilmektedir.

ABB interferometer
ABB interferometer

İnterferometrenin geliştirildiği ABB Quebec'teki Uzay ve Savunma Sistemleri Teknoloji ve İş Geliştirme Müdürü Frederic Grandmont "Bu teknoloji tarımda ekinin sağlığının takibinden hava tahminine, çevreyi kirletenlerin gözlenmesinden güneş sistemi dışında hayat barındıran gezegenlerin araştırılmasına kadar çok sayıda uygulamada kullanılabilmektedir" dedi.

Grandmont, "GOSAT uydusunun nihai hedefi sera gazlarını daha iyi anlamamızı sağlamaktır" diye ekledi. "Bunların nereden yayıldığını, nerede soğurulduğunu ve hava modellerinin bu kütleleri yerküre çevresinde nasıl hareket ettirdiğini öğrenmek istiyoruz."

GOSAT-2 uydusu dünyanın çevresini 613 kilometre yükseklikten günde 15 kez dolaşıyor ve kullandığı ABB interferometresiyle, yeryüzü atmosferindeki karbon dioksit, metan, ozon, su buharı, karbon monoksit ve azot dioksit miktarlarına ilişkin 100.000'den fazla hassas ölçüm yapılmasını sağlıyor.  

Yörüngedeki cihazın topladığı atmosfer verileri Japonya Çevre Çalışmaları Ulusal Enstitüsü'ne (NIES) aktarılıyor. Ardından NIES ekibi bu verileri arşivliyor ve her iki yarıkürede sera gazı yoğunluğunu gösteren kapsamlı haritalara çevrilecek biçimde işliyor. Yörüngeden gelen en çarpıcı gözlemlerden biri, bitkilerin bahar aylarındaki büyüme dönemlerinde, kış boyunca biriken sera gazlarından pek çoğunun ortadan kalktığına tanık olmak. Yörüngeden ayrıca, yoğun biçimde sanayileşmiş bölgelerden kitlesel olarak yayılan sera gazları da izlenebiliyor.

Sonrasında, GOSAT-2 sera gazı sensör değerleri, uydudan gelen verilerin hassasiyetlerini doğrulamak üzere karaya, hava araçlarına veya balonlara yerleştirilen ölçüm cihazlarının bulgularıyla çapraz kontrolü yapılarak, NIES ekibi tarafından onaylanıyor.   

GOSAT-2'den elde edilen ölçümler iklim biliminde daha gelişmiş bir kavrayış kazanılmasına katkı getiren önemli veriler sunmakta, dolayısıyla emisyonların azaltılması konusunda uluslararası politikalar oluşturulurken etkili bilgi girdileri sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler'in kurumu olan ve sera gazı sorunları üzerine raporlar hazırlamayı amaçlayan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), emisyonların azaltılması konusundaki uluslararası antlaşmalara yönelik müzakerelerde, bir tartışma zemini sunması bakımından büyük ölçüde GOSAT verilerini kullanmaktadır.  

Sera gazlarının sürekli ölçülmesi, dünyanın bu gazları ne miktarda aldığının ve otlarda, ekinlerde, ağaçlarda ne kadar depoladığının daha iyi belirlenmesi bakımından bir gerekliliktir. Eğer, bilim insanları bu biyolojik mekanizmaları daha iyi anlarlarsa, karbon emisyonlarını azaltmada daha etkili yöntemler geliştirebilirler. Rekabetin yüksek olduğu bölgelerde emisyon üst sınırı ve ticaretinde yaptırım uygulanması açısından da emisyonların, çeşitli ölçeklerde (ülke, şehir, endüstri gibi) sürekli olarak ölçülmesi gerekmektedir.

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp