Q3 2019 Sonuçları

Zorluklar içerisinde yola devam

  • Toplam siparişler -%1 1, bekleyen siparişler +%3
  • Sabit gelirler ve sipariş/satış oranı2
  • Operasyonel EBITA marjı2 %11.7, +20 baz puan; üstlenilmiş giderlerin 70 baz puan etkisi vardır
  • Süregelen faaliyet gelirleri,  vergi hariç 422 milyon dolar, -%1
  • Net gelir 515 milyon dolar, -%15
  • Operasyonel EPS2 $0,33, -7%3
  • İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 670 milyon dolar, +%19, tüm yıl boyunca sağlıklı nakit tahsilatı bekleniyor
  • Björn Rosengren, 1 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere CEO atandı.

Dosya indirme

- Q3 2019 Basın açıklaması - İngilizce (PDF/128kB)
- Q3 2019 Basın açıklaması - Almanca (PDF/130kB)
- Q3 2019 Mali bilgiler tabloları (XLXS/38kB)
- Q3 2019 Mali bilgiler (PDF 1.8MB)

ABB Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Peter Voser bu konuda “Başta robotik ve otomasyon olmak üzere bazı tüketici pazarlarımızı olumsuz etkileyen zayıf makroekonomik koşullar altında dahi, Grubumuz bu çeyrekte sağlıklı bir performans sergiledi” dedi.

Voser sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yanda geçirmekte olduğumuz dönüşüm yolunda adımlar atarken diğer yanda azalan talep karşısında maliyetlerimizi yönetme doğrultusunda rotamızda ilerliyoruz. Güçlendirme ve yüksek performans kültürünü teşvik ediyoruz ve stratejimizi uygulama yolunda ileri adımlar atıyoruz.” 

17 Aralık 2018’de, ABB Güç Şebekeleri işkolunun satışı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Bu nedenle Güç Şebekeleri işkolunun mali sonuçları, sonlandırılan faaliyetler olarak raporlanmaktadı. Firmanın geçmiş dönemlere ait mali sonuçları bu doğrultuda tekrar düzenlenmiştir.

Kısa vadeli görünüm  

Makroekonomik göstergeler ABD'de zayıflarken, Avrupa ve Çin'de karışık bir tablo var. Genel olarak küresel pazarlar jeopolitik belirsizliklerden etkilenmeyi sürdürüyor.  

Makroekonomik göstergelere kıyasla, ABB'nin faaliyet gösterdiği son tüketici pazarları dayanıklılık sergilemekte, ancak bazıları dalgalı seyretmekte. Petrol fiyatları ve döviz kuru dalgalanmalarının şirketin mali sonuçlarını etkilemeyi sürdürmesi bekleniyor.  

Bültenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Dipnotlar

1- Siparişlerdeki büyüme, temel siparişler ve ciro oranları karşılaştırılabilir bir temelde sunulmuştur (satın alma ve elden çıkartma miktarları için yerel para birimlerinde ayarlamalar yapılmıştır).
2- GAAP haricindeki önlemler için basın duyurusunda verilen “Supplemental Financial Information” (Ek Finansal Bilgiler) ekine bakınız.
3- Hisse başı kazanç (EPS) büyüme oranları yuvarlanmadan hesaplanmıştır. Mukayeseli hisse başı operasyonel kazanç sabit kurdan hesaplanmıştır.  (2014 kurları işletme portföyündeki değişikliklerden arındırılmamıştır).

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp