2019 Mali Yıl ve 2019 Q4 Sonuçları

Dönüşüm yolunda gidiyor

2019 MALİ YIL ANA BAŞLIKLAR

 • Siparişler 28,6 milyar $, istikrarlı; karşılaştırmalı +%1
 • Gelirler 28,0 milyar $, +%1; karşılaştırmalı +%1       
 • Operasyonel EBITA marjı² %11,1, yükümlenilen maliyetler ve faaliyet dışı gelirler nedeniyle birleşik olarak 130 baz puan etkilendi.
 • Faaliyet karı 1.938 milyon $, -%13
 • Net kar 1.439 milyon $, -%34
 • Temel hisse başı kazanç $ 0,67, -%34 2; Operasyonel hisse başı kazanç1 1,24 $, -%7 
 • İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı 2.325 milyon $, -%20, yalınlaştırma programı için nakit çıkışları ve Power Grids devir maliyetleri dahil
 • 0,80 İsviçre Frank'ı önerilen hisse başı temettü

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK 2019 ANA BAŞLIKLAR

 • Siparişler 6,9 milyar dolar,% -1; karşılaştırmalı +%1
 • Gelirler 7,1 milyar $, -4%; karşılaştırmalı % -2
 • Operasyonel EBITA marjı %10,1, yükümlenilen maliyetler ve faaliyet dışı gelirler nedeniyle birleşik olarak 170 baz puan etkilendi
 • Faaliyet karı 648 milyon dolar, +%136
 • İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı 1.911 milyon $, +%2, yalınlaştırma programı için nakit çıkışları ve Power Grids devir maliyetleri dahil

YENİ LİDERLİK

 • Bjӧrn Rosengren 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere CEO olarak atandı

“ABB, zorlu piyasa koşulları ve geçirdiği önemli dönüşüm sürecine rağmen 2019 yılında kararlı bir performans sergiledi. Gelirlerimiz ve faaliyet marjımız bir miktar iyileşti. Güç Şebekelerinin devir süreci planlandığı gibi gidiyor. ABB Başkanı ve CEO'su Peter Voser "Yeni iş modelimizi ve yeni iş kültürümüzü uygulamanın etkilerini olumlu şekilde açıkça görmeye başlıyoruz” diyor. “Kâr payı dağıtım politikamız doğrultusunda hisse başına 0.80 CHF'lik bir temettü öneriyoruz. Hissedarlara cazip getiri sağlama konusunda kararlıyız ve bunu yılın ilerleyen dönemlerinde Power Grids işkolunun satış işleminden elde edilen net nakit ile hisse geri alımları üzerinden daha da iyileştireceğiz.

17 Aralık 2018'de ABB, Power Grids işini satmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Sonuç olarak, Power Grids işkolunun mali sonuçları durdurulmuş faaliyetler olarak sunulmaktadır. Şirketin tüm dönemlere ait sonuçları bu doğrultuda ayarlanmıştır.
17 Aralık 2018'de ABB, Power Grids işini satmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Sonuç olarak, Power Grids işkolunun mali sonuçları durdurulmuş faaliyetler olarak sunulmaktadır. Şirketin tüm dönemlere ait sonuçları bu doğrultuda ayarlanmıştır.

Kısa vadeli görünüm

Makroekonomik göstergeler Avrupa ve ABD'de zayıf büyüme gösterirken, Çin'in istikrar eğilimi korona virüs salgını nedeniyle olumsuz etkilenebilir. Küresel ekonomi jeopolitik belirsizliklerden etkilenmeye devam ediyor ve genel olarak 2019 yılına kıyasla benzer bir büyüme eğilimi sürdürmesi bekleniyor.

ABB'nin faaliyet gösterdiği nihai pazarlar, özellikle otomotiv, makine üreticileri ve konvansiyonel enerji üretim sektörleri olmak üzere bazı pazarlardaki ters esen rüzgarlara rağmen dayanıklılık gösteriyor. Kur farklarının şirketin sonuçlarını etkilemeye devam etmesi beklenmektedir.

Tüm yıl 2019 Grup sonuçları

ABB CFO'su Timo Ihamuotila, “2019'da iyi yol kat ettik, Power Grids satış sürecinin bir parçası olarak yükümlenilen maliyetleri kademeli olarak azalttık, grubun performansını olumsuz etkileyen temel faaliyetler harici ve diğer geçmişten kalan konular üzerinde sürekli çalışıyoruz ve ABB-OS basitleştirme programımız üzerinden tasarruf ediyoruz" dedi.

“Bu ivmeyi aynen devam ettireceğiz ve bazı pazarlarda ters esen rüzgarlara rağmen karlı büyümeyi sürdüreceğiz. Aynı zamanda operasyonel marjları iyileştirmek ve sağlıklı nakit üretimi sicilimizi korumak için çalışacağız.

Tüm yıl 2019 sonuç özeti

ABB, çok kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirme sürecinde olmasına ve bazı pazarlarda çalışmanın giderek güçleşmesine rağmen, yılın tamamında gelirleri ve işletme marjlarını biraz artırarak dayanıklı bir performans sergiledi.

Siparişler %1 arrtı3 ve (ABD doları cinsinden sabit) 28.588 milyon $'a yükseldi. Büyüme; Hareket Sistemleri'nde yüzde 4, Elektrifikasyon'da yüzde 4 ve Endüstriyel Otomasyon'da kararlı sonuçlar şeklinde olurken, Robotik ve İmalat Otomasyonu'ndaki %11'lik azalma kaydedildi. Sipariş trendlerindeki gelişmeler küresel ekonomik büyümenin gevşemesini ve özellikle otomotiv ve makine üreticileri başta olmak üzere farklı pazarlardaki ciddi dalgalanmaları yansıtmaktadır. Siparişler Avrupa'da yüzde 2, Amerika'da yüzde 1 yükseldi ve AMEA'da yüzde 1 düştü. Hizmet siparişleri yüzde 2 daha yükseldi (ABD doları olarak yüzde 1) ve toplam siparişlerin yüzde 20'si oldu (2018'de yüzde 19 olmuştu).

Gelirler, açık siparişlerin tamamlanmasıyla yüzde 1 (ABD doları olarak yüzde 1) artışla 27.978 milyon $ 'a yükseldi. Hareket ve Elektrifikasyonda gelirler sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2 oranında arttı, Endüstriyel Otomasyonda düz seyretti, Robotik ve İmalat Otomasyonu'nda yüzde 4 düştü. Bölgesel bazda, Avrupa'daki gelirler Amerika'da yüzde 4 ve yüzde 2 artarken, AMEA yüzde 3 düştü. Hizmet gelirleri yüzde 3 arttı (ABD doları cinsinden yüzde 2) ve grup gelirlerinin yüzde 19'una karşılık geldi. Sipariş-satış oranı, 2019 yılında bir önceki yıla göre 1.03x'e kıyasla 1.02x 1 oldu. Operasyonel EBITA marjı1 20 baz puan yükseldi ve yüzde 11,1 oldu.

Marjlar, Hareket işkolundaki marj genişlemesi, temel faaliyet harici işler ve elden çıkarılan işletmeler için sonuçlarda 146 milyon dolarlık iyileşme ve Power Grid işkolunun satışına kadar olan 72 milyon dolarlık maliyetin ortadan kaldırılması ve ABB-OS yalınlaştırma programından sağlanan tasarruflarla desteklendi. Marjlar; GEIS satın alımının Elektrifikasyon işkolu üzerindeki tam yıla yayılmış etkisi, Endüstriyel Otomasyonda marjların düşmesi, ki bu üçüncü çeyrekte kaydedilen spesifik bir projenin yeniden değerlemesinden de etkilendi ve Robotik ve İmalat Otomasyonu'nun son kullanıcı pazarlarındaki olumsuz ortamdan etkilenmesi düşmüştür.

ABB'nin geçen yıla göre %13 daha düşük olan 1.938 milyon $'lık faaliyetlerden elde ettiği gelir, yeniden yapılanma, Power Grids ile ilgili işlemler ve ayırma maliyetleri ve ücretlerinin yanı sıra, solar inverter işinin planlanan satışından kaynaklanan giderlerinden de etkilendi. Bu etkiler, işletme satışlarından elde edilen faaliyet dışı kazançlar ve GEIS satın alma fiyatında yapılan bir ayarlama ile bir miktar azaltılmıştır.

Durdurulan faaliyetlerden net gelir 438 milyon $ olmuştur. ABB, durdurulan faaliyetlerinin performansında ilk çeyrekten itibaren önemli bir iyileşme bekliyor.

ABB'ye atfedilen 1.439 milyon dolarlık net gelir ve 0,67 dolarlık temel hisse başı kazancın her ikisi de önceki yıllık döneme göre yüzde 34 daha düşük oldu. Grubun yüzde 41,5'lik vergi dilimi oranı hem solar inverter işletmesinin hem de Power Grids'in planlanan satışının vergiler üzerindeki etkilerini yansıtmaktadır.

Tam yıl operasyonel hisse başı kazanç 1,24 dolar1 oldu, bu sabit kur ile yüzde 72 düşüştür.

İşletme faaliyetlerinden tüm yıl içindeki 2.325 milyon dolar nakit akışı geçen yıla göre yüzde 20 daha düşük.

Devam eden faaliyetlerin sürmesinden elde edilen 1.899 milyon $ 'lık sağlıklı nakit akışı, ABB-OS yalınlaştırma programı ve Power Grids ile ilgili işlemlerden kaynaklanan nakit giderleri ve 200 milyon doların üzerindeki ayırma giderlerini de içeriyor.6 Net işletme sermayesi, 2018 sonunda yüzde 9'a kıyasla, gelirlerin yüzde 9,5'i oldu. Olumlu ticari alacaklar, düşük stoklar ve nakit vergi çıkışlarının etkileri kısmen ticari borçlar nedeniyle nakit girişinin daha olmasıyla dengelenmiştir. Grubun devam eden operasyonları için sermaye harcaması, 2018 yılında 772 milyon $'a kıyasla 762 milyon $'dır.

Durdurulan faaliyetlerdeki işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı 426 milyon $'dır. Durdurulan faaliyetlere ilişkin sermaye harcamaları 2018'de 201 milyon $'a karşılık 2019'da 167 milyon $'ı buldu.

Mali yıl 2019 iş performansı

Kâr Payı

ABB yönetim kurulu, şirketin 26 Mart 2020'deki yıllık genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulmak üzere, hisse başına 0,80 İsviçre frangı olağan temettü önerdi. Bu teklif, ABB'nin zaman içinde yükselen ve sürdürülebilir temettü ödeme konusunda belirlediği temettü politikası ile uyumludur. Daha fazla bilgi ABB'nin web sitesinde yer alacaktır.

4. Çeyrek 2019 Grup sonuçları

Özet

Bu çeyrekte, işletmeler ABD başta olmak üzere kısa dönem sanayi talebinin yavaşlamasıyla ve özellikle Robotik ve İmalat Otomasyonu'nda üst düzey performansı ve işletme marjlarını azaltan olumsuz piyasa rüzgârlarıyla karşı karşıya kaldı. Grup seviyesinde işletme marjları, temel faaliyet dışı marjların düşmesi, yükümlenilen maliyetlerin ortadan kaldırılması ve ABB-OS yalınlaştırma programından elde edilen tasarruflar sonucunda Kurumsal ve Diğer giderlerin düşmesiyle desteklenmiştir.

Siparişler

Siparişler, bu çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 (ABD doları cinsinden yüzde 1 daha düşük) arttı. Elektrifikasyonda yüzde 3'lük makul artış ve Endüstriyel Otomasyon ve Hareket'teki yüzde 5'lik güçlü artış, siparişlerin yüzde 18 azaldığı Robotik ve İmalat Otomasyonu tarafından büyük ölçüde azaltıldı. Kur farklarının net negatif etkisi yüzde 1, portföy değişikliğinin net negatif etkisi yüzde 1 olmuştur.

Toplam siparişlerin yüzde 21'ini temsil eden hizmet siparişleri yıllık bazda yüzde 2 daha arttı (ABD doları cinsinden sabit).

Açık siparişler yüzde 5 arttı (ABD doları cinsinden yüzde 2).

Pazarlara genel bakış

Bölgesel bakış:

 • Avrupa siparişleri yüzde 16 daha yüksek oldu (ABD doları olarak yüzde 12), ülkeler düzeyinde karışık performans gösterdi. İsviçre ve Almanya siparişlerdeki büyük fırlama ile mükemmel sipariş artışı kaydederken İsveç ve Finlandiya'dan da iyi seviyede talep geldi . İtalya, Norveç ve Hollanda'dan gelen siparişler önceki yıla kıyasla geriledi. Almanya'da siparişler yüzde 37 yükseldi (ABD doları olarak yüzde 32).
 • Kuzey ve Güney Amerika'dan gelen siparişler yüzde 8 düştü (ABD doları olarak yüzde 8). Siparişler Kanada'da sağlam ancak ABD ve Meksika'nın yanı sıra birçok Güney Amerika ülkesinde zayıftı. ABD'den gelen siparişler yavaşlayan bir ekonomiyi yansıtıyordu ve yüzde 7 daha düşük oldu (ABD doları olarak yüzde 7).
 • Asya, Orta Doğu ve Afrika'da (AMEA) siparişler yüzde 5 daha düşük gerçekleşti (ABD doları olarak yüzde 9 daha düşük). Güney Kore ve Singapur'da siparişler güçlü şekilde büyüdü, Çin'de sağlıklıydı, ancak Hindistan, Japonya ve Avustralya gibi pazarlarda daha zayıftı. Çin'de siparişler yüzde 1 arttı (ABD dolarında yüzde 2 daha düşük).

ABB'nin kilit müşteri segmentlerinde:

 • Proses endüstrilerinde ve büyük çaplı petrol, gaz ve madencilik projelerinde yatırım kararlarının alınması tedbirli bir şekilde devam ediyor. Geleneksel enerji üretim piyasaları güçlüklerle doluydu. Kâğıt ve selüloz, yiyecek ve içecek gibi diğer proses endüstrileri talebi desteklemeyi sürdürüyor.
 • İmalat sektörleri, geleneksel otomotiv ve otomotiv ile ilgili endüstriler ve makine üreticilerinin pazarları sürekli baskı altındaydı ve bu da ABB'nin büyümesini etkiledi. ABB, lojistik otomasyonundaki güçlü büyümeyi sürdürdü. Başını yarı iletkenlerin çektiği 3C yatırımları, bu çeyreğin ikinci bölümünde artış göstermeye başladı.
 • Ulaştırma ve altyapı sektörlerinde, özellikle Avrupa'da rüzgâr enerjisi ve demiryolu yatırımları güçlü seyrini sürdürmekte. Özel amaçlı taşıtlar, elektrikli araç şarj istasyonları ve veri merkezi altyapısının yanı sıra enerji dağıtımında sipariş artışları sürdü. İnşaat sektöründe siparişler karma bir seyir gösterdi.

Gelirler

Gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 daha düşük (ABD doları cinsinden yüzde 4 daha düşük) oldu. Elektrifikasyon ve Hareket gelirleri kararlı seyretti. Endüstriyel Otomasyondaki gelirler yüzde 1 daha düşüktür ve Robotik ve İmalat Otomasyonundaki düşüş yüzde 10 oldu. Bu da geleneksel enerji üretimindeki ve başta otomotiv ve makine üreticileri olmak üzere farklı sektörlerdeki çetinleşen ortamın etkisini yansıtmakta. Kur farklarının net negatif etkisi yüzde 1, portföy değişikliğinin net negatif etkisi yüzde 1 oldu.

Hizmet gelirleri yüzde 1 azaldı (ABD doları olarak yüzde 2). Hizmetler toplam gelirlerin yüzde 21'ine karşılık geliyor.

Çeyrek için sipariş-fatura oranı, önceki yılki 0,94x'e kıyasla 0,97x oldu.

Bazı nihai pazarlarda devam eden zayıflık zemininde, ABB 2020 tam yıl için gelirlerin kararlı şekilde devam etmesini veya hafif şekilde yükselmesini bekliyor. Bu tahmin korona virüs salgınının olası etkilerini dikkate almamıştır.

Operasyonel EBITA ve Faaliyet Gelirleri

710 milyon dolarlık operasyonel EBITA, ABD doları cinsinden yüzde 22 daha yüksek oldu (yerel para birimlerinde yüzde 24). Yüzde 10,1'lik operasyonel EBITA marjı yıllık bazda 220 baz puanı genişledi. Bu büyük ölçüde temel faaliyetler harici işlerdeki nispeten düşük giderlerin, ayrıca yüklenilen maliyetlerin düşüklüğü nedeniyle Kurumsal ve Diğer operasyonel EBITA sonuçlarına yansımasıydı. Temel faaliyetler harici işler, 79 milyon dolar ile, marj üzerinde 110 baz puan etkili oldu. Yüklenilen maliyetlerin marj üzerindeki etkisi, 2018'in dördüncü çeyreğindeki 72 milyon $'a kıyasla 40 milyon $ ile yaklaşık 60 baz puan oldu.

ABB, yıllık operasyonel EBITA marjının 2020'de, ağırlığı ikinci yarıda olmak üzere, iyileşme göstermesini bekliyor. Bu iyileştirmeye katkı Elektrifikasyon işinde marjların artması, geriye kalan yüklenilecek maliyetlerin büyük ölçüde ortadan kalkması ve ABB'nin yalınlaştırma programının yararlarının belirginleşmesi ile gerçekleşecek.

Faaliyetlerden elde edilen gelir yüzde 136 artarak 648 milyon dolar oldu. Bu sonuç üzerinde ABB'nin iki Çin ortak girişimindeki payının satışından gelen, GEIS için ödenen fiyatta yapılan ayarlama ve solar invertör işinin elden çıkarılmasının planlanması ile elde edilen kayıp azalması sonucu elde edilen toplam 178 milyon dolarlık faaliyet dışı kazancın etkisi var.

Net kar, hisse başı temel kazanç ve faaliyet kazancı

Sürdürülen faaliyetlerden elde edilen net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 307 milyon dolar oldu.

Durdurulan faaliyetlerden elde edilen net kar, yeniden yapılanma, satış ve ayrılma ile ilgili vergi ve işlem maliyetleri dahil olmak üzere 50 milyon $ oldu.

ABB'nin grup olarak net karı yıllık yüzde 3 artarak 325 milyon $ ve temel hisse başı kazanç yıllık yüzde 2 artarak 0.15$ oldu. Grubun yüzde 51,0'lik fiili vergi oranı, Power Grids faaliyetlerinin ayrılmasının vergilere yaklaşık 150 milyon dolarlık yansıması sonucudur.

0,27 ABD doları hisse başı faaliyet kazancı sabit para biriminde yıllık %11 düşüş kaydetti.

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı %2 artışla 1.911 milyon $'a yükseldi. Bu 2018'in dördüncü çeyreğinde 1.867 milyon $'a olmuştu. Önceki yıl aynı döneme göre, sürmekte olan faaliyetlerdeki işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı hafif bir artışla 1.406 milyon $'dan 1.454 milyon $'dan yükselirken, sona erdirilen faaliyetlerden elde edilen nakit akışı önceki dönemde 461 milyon $'a kıyasla 457 milyon $'a geriledi. Bir yıl öncesine göre, devam eden faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı stoklarda önemli seviyedeki düşüşten yararlandı, ancak bunun olumlu etkisi nakit vergi ödemelerinin olumsuz zamanlaması nedeniyle azaldı.

ABB, yalınlaştırma programı ve kısmi firma satışı faaliyetleri ile bunların vergi üzerindeki etkileri hariç olmak üzere, 2020 yılının tamamı için sağlıklı nakit akışının devam etmesini beklemektedir.

Q4 iş performansı

Elektrifikasyon

Siparişler yüzde 3 arttı (ABD doları cinsinden yüzde 1). Siparişler, kamu hizmetleri, veri merkezi ve elektrikli ulaşım sektörlerindeki güçlü çözüm taleplerinden olumlu etkilendi. Bölgesel bazda, AMEA ve Avrupa'da siparişler artarken Kuzey ve Güney Amerika'nın nispeten durgun performansıyla bir miktar azaldı. Çin siparişlerindeki büyüme geniş tabanlıydı. Açık siparişler yıllık bazda yüzde 9 arttı (ABD doları cinsinden yüzde 9). Gelirler, zayıf kısa dönem talebini yansıtacak şekilde sabit kaldı (ABD doları cinsinden yüzde 2 daha düşük). Operasyonel EBITA marjı, GEIS entegrasyonu, Kurulum Ürünleri stoklarının döndürülmesi ve devam eden fiyatlandırma ve maliyet yönetimi ile 140 baz puan artarak yıllık %13,1'e yükseldi.

Endüstriyel Otomasyon

Özel taşıtlar için alınan büyük siparişlerin desteğiyle siparişler yüzde 5 büyüdü (ABD doları olarak yüzde 4). Geleneksel enerji üretiminin karşısındaki güçlükler sürüyor. Çin'de geniş tabanlı büyümeye rağmen, Kuzey ve Güney Amerika'da ve AMEA bölgelerinde düşüşler yaşanırken Avrupa siparişleri güçlüydü. Açık  siparişler yüzde 2 artış sağladı (ABD doları cinsinden yüzde 2). Gelirler, geleneksel enerji üretim faaliyetlerinden gelen zayıf bir katkıyı yansıtacak şekilde yüzde 1 azaldı (ABD doları olarak yüzde 2). Yüzde 12,1'lik operasyonel EBITA marjı 150 baz puan daha düşük oldu. Marjları etkileyen nedenler hacim, elverişsiz iş karması ve operasyonel yürütmenin yanı sıra büyümeye yapılan yatırımlarından etkilendi.

Hareket

Özellikle demiryolu ve rüzgâr enerjisi uygulamaları için tahrik çözümlerindeki büyümenin etkisiyle siparişler yüzde 5 arttı (ABD doları olarak yüzde 4). Avrupa'da siparişler güçlü, ancak Amerika ve AMEA'da, özellikle Çin'de büyüme yavaşlamasının etkisiyle daha zayıftı. Açık siparişler yüzde 9 arttı (ABD doları olarak yüzde 8). Gelir, istikrarlıydı (ABD doları olarak yüzde 1 daha düşük) ve zorlu karşılaştırma tabanını yansıtıyordu. Operasyonel EBITA marjı, bir önceki yıla göre 50 baz puan artarak, pozitif karışım ve operasyonel performansla desteklenerek yüzde 15,4'e ulaştı.

Robotik ve İmalat Otomasyonu

Siparişler, yüzde 18 daha düştü (ABD doları olarak yüzde 19), bu da zorlu bir karşılaştırma tabanı ve güçlüklerle dolu pazarlara işaret ediyordu. Ters esen rüzgarların etkisi, robotik açısından başta Çin olmak üzere geleneksel otomotiv ve otomotiv sektörü ile ilgili endüstrilerde yüksek oldu. Makine üreticilerinden gelen talep, özellikle Avrupa'da sakindi. Açık siparişler yüzde 5 daha düşüktü (ABD doları cinsinden yüzde 6). Gelirler, düşük sipariş-fatura oranından etkilenerek yüzde 10 azaldı (ABD doları olarak yüzde 12). Yüzde 11,0 olan operasyonel EBITA marjı, önceki yıl seviyesinin 210 baz puan altında gerçekleşti ve bunda kısmen iyileştirme maliyetleri ile hacimlerdeki düşüş ve olumsuz karışımın etkisi oldu.

Dönüşüm süreci

Grubun dönüşüm programları, yani dört işletmeden oluşan yeni bir iş modelinin kurulması, Power Grids'in gruptan ayırılması ve yeni bir işletme sisteminin (ABB-OS) uygulanması sürecinde yıl içinde önemli adımlar atıldı.

ABB yıl sonuna kadar yeni bir işletme modelini uygulamaya koymak zorundaydı. Bu süreç, bölgesel yapıların daraltılması ve ülke yapılarının ve merkezi olarak yönetilen fonksiyonların büyük çoğunluğunun dört işkoluna aktarılması ve böylece daha müşteri odaklı ve güçlendirilmiş işletmeler ve daha yalın bir kurumsal yapının oluşturulmasını içeriyordu.

Power Grid'in devredilme süreci programa göre ilerliyor ve ikinci çeyreğin 2020 sonunda kapanması bekleniyor.

Yıl boyunca, ABB-OS yalınlaştırmaç programından sağlanan tasarruflar 2019 için hedeflenen 150-200 milyon $ aralığına ulaştı. ABB'nin operasyonda çalışan personel sayısı yıl başında 113.900 idi ve 2019 sonunda 110.000 olmuştu, ki bu da yüklenilen maliyetlerin bir kısmına karşılık gelmektedir. ABB'nin amacı, 2021 yılı boyunca grup genelinde yıllık yaklaşık 500 milyon dolarlık işletme maliyeti azalımı sağlamaktır. Her iş kolunda bir sürekli iyileştirme planı mevcut ve bu planlar hedefin gerçekleştirilmesini desteklemek için yıllık planlama sürecine tam entegre edilmiş durumda.

ABB'nin aktif portföy yönetimi 2019 süresince devam etti. Elektrifikasyon işkolu, solar invertör işinden çıkacağını ve 2020'nin ilk çeyreğinde önde gelen Çinli elektrikli araç şarj şirketi Chargedot'u satın alacağını açıkladı. Buna ek olarak, 2018 yılında satın alınan GEIS, artık Elektrifikasyon'un iş alanlarına tamamen entegre edildi ve maliyet sinerjisi sağlama yolunda ilerliyor.

ABB, dijital ekosistemini genişletmeye devam etti ve yıl boyunca birkaç önemli ortaklık kurduğunu duyurdu. Bunlardan en sonuncusu Ericsson ile 5G yeteneklerini kullanan robotlar ve akıllı fabrikalar için ortaklaşa yazılım çözümleri geliştirmek. Ortaklıklar, ABB Ability ™ çözümlerinin sürekli olarak yüksek teknoloji en son gelişmeleri kullanmasına yardımcı olmakta ve müşterilerimize sunduğumuz dijital çözümlerin değerini en üst düzeye çıkartmakta.

Daha fazla bilgi

Tam yıl ve Q4 2019 sonuçları basın açıklaması ve sunum slaytlarına www.abb.com/news adresindeki ABB Haber Merkezi'nden ve www.abb.com/investorrelations adresindeki Yatırımcı İlişkileri ana sayfasından ulaşabilirsiniz. Analistler ve yatırımcılar için bir konferans çağrısı ve web yayını bugün saat 10.30'da başlayacak. CET (09:30) BST, 04:30 EDT). Konferans görüşmesine ön kayıt yaptırmak veya web yayınına katılmak için lütfen ABB web sitesine bakın: new.abb.com/investorrelations/. Oturum kaydedilecek ve konferans bitiminden bir saat sonra bir web yayını olarak erişilebilecek.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), endüstrilerdeki dijital dönüşüme yön veren bir teknoloji lideridir. 130 yılı aşan inovasyon geçmişiyle, müşteri odaklı ve dünya çapında öncü dört işkoluna sahiptir: ABB Ability™ dijital platformuyla desteklenen Elektrifikasyon, Endüstriyel Otomasyon, Hareket Sistemleri, Robotik ve İmalat Otomasyonu. ABB'nin Güç Şebekeleri işletmesi 2020 yılında Hitachi’ye devredilecektir. ABB yaklaşık 144.000 çalışanı ile 100’ün üzerinde ülkede faaliyet göstermektedir. www.abb.com.tr

Geleceğe yönelik bilgiler hakkında önemli uyarı

Bu basın bülteni, ileriye dönük bilgi ve beyanların yanı sıra, “Kısa vadeli görünüm”, “Tam yıl 2019 Sonuç özeti”, “Kâr payı”, “Gelirler”, “Operasyonel EBITA ve Faaliyet Gelirleri”, “İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı” ve “Dönüşüm süreci” başlıklı bölümler de dahil olmak üzere, işimizin görünümüyle ilgili muhtelif ifadeleri içermektedir. Bu ifadeler, küresel ekonomik koşullar, ABB için önemli pazarlar olan bölgelerin ve sektörlerin ekonomik koşulları da dahil olmak üzere gelecekteki performansımızı etkileyebilecek faktörlere ilişkin mevcut beklentilere, tahminlere ve projeksiyonlara dayanmaktadır. Bu beklentiler, tahminler ve tahminler genellikle “öngörmekte”, “beklemekte”, “inanmakta”, “tahmin etmekte”, “planlamakta”, “hedeflemekte” ve benzeri ifadeler ile tanımlanabilir. Bununla birlikte, birçoğu bizim kontrolümüz dışında olan, gerçek sonuçlarımızın belirtilen hedeflerimizden bu basın bülteninde yapılan ileriye dönük bilgi ve ifadelerden önemli ölçüde farklılaşmasına neden olabilecek ve herhangi birini veya hepsini elde etme yeteneğimizi etkileyebilecek birçok risk ve belirsizlik vardır. Bu farklılıklara neden olabilecek önemli faktörler arasında, diğerlerinin yanı sıra, değişken küresel ekonomik ortam ve siyasi koşullarla ilişkili iş yapma riskleri, uyum faaliyetleriyle ilişkili maliyetler, yeni ürün ve hizmetlerin piyasada kabul görmesi, devletlerin düzenlemelerindeki değişiklikler ve döviz kurları gibi ABB Ltd'nin ABD'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na verdiği, Form 20-F Yıllık Raporları dahil faktörlerdir. Her ne kadar ABB Ltd, ileriye dönük herhangi bir açıklamaya yansıyan beklentilerini makul varsayımlara dayandırsa da bu beklentilerin elde edileceğine dair hiçbir garanti veremez.

Zürih, 5 Şubat 2020
Peter Voser, Başkan ve CEO

Notlar

1 GAAP dışı kalan ölçüm kalemlerinin mutabakatı için ekteki Q4 2019 Mali Bilgilerindeki “ek mutabakatlar ve tanımlara” bakınız.  

2 Hisse başı kazanç büyüme oranları, miktarlar yuvarlanmadan hesaplanır. Hisse başına karşılaştırılabilir operasyonel kazanç sabit para birimindedir (2014 döviz kurları, iş portföyündeki değişiklikler için ayarlanmamıştır).

3 Siparişler, açık siparişler ve gelirler için büyüme oranları karşılaştırılabilir bir temeldedir (satın almalar ve elden çıkarmalara göre ayarlanmış yerel para birimi).

4 Sabit para birimi (portföy değişiklikleri için ayarlanmamış).

5 Tutar, hem devam eden hem de durdurulan faaliyetlerin toplamıdır.

6 Yönetim tahmini

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp