ABB, Güç Şebekeleri işkolunu Hitachi'ye devretme sürecini tamamladı

  • Hitachi ABB Power Grids ortak girişimi faaliyetlerine başladı
  • ABB’nin portföyü endüstri müşterilerine odaklı
  • Net nakit hasılat planlandığı gibi hissedarlara iade edilecek

ABB bugün Power Grids (Güç Şebekeleri) işkolunun %80,1 hissesinin Hitachi'ye devir sürecini planlandığı şekilde tamamladı ve merkezden yönetilmeyen global bir teknoloji şirketine dönüşme yolunda önemli bir kilometre taşını aştı.  

Bu satış sonrasında ABB taşımacılık ve sanayi elektrifikasyonu, imalat otomasyonu, dijital çözümler ve sürdürülebilir verimlilik artışı alanlarındaki pazar trendlerine ve müşteri taleplerine daha iyi odaklanacak.  

ABB Yönetim Kurulu Başkanı Peter Voser bu süreç hakkında şu görüşleri ifade etti: "Bugünkü duyuru ABB tarihinde önemli bir dönüm noktasına işaret koydu. Güç Şebekeleri işkolumuzun Hitachi'ye satışını duyurduğumuzdan bu yana ABB daha müşteri odaklı ve basit bir kurum olma yolunda önemli mesafe kat etti. Gelişiminin bir sonraki adımında Güç Şebekeleri için en iyi firmanın Hitachi olacağına ve sahibinin ABB'nin olduğu dönemde kurulan sağlam temel üzerine inşa etmeyi sürdüreceğine inanıyoruz. ABB, bu işlemden elde edilen net geliri hisse geri alımı programında kullanmak konusunda kararlı. Hedefimiz bu işlemi etkili ve sorumlu bir şekilde ve tüm mevcut koşulları dikkate alarak yürütmek."    

ABB'nin sermaye yapısı optimizasyonu programı doğrultusunda, ABB; Güç Şebekeleri satışından elde edilen 7,6–7,8 milyar ABD dolarlıkgeliri hissedarlara geri vermeyi planlıyor. ABB, 2020 ikinci çeyrek mali sonuçlarını açıkladıktan kısa bir süre sonra, ilk olarak firmanın ihraç ettiği hisselerin%10'unu1 geri alma programı başlatmayı planlıyor. Bu da hazine hisseleri hariç yaklaşık 180 milyonluk hisseye karşılık gelmekte.    

Hisse geri alım programı SIX İsviçre Hisse Senedi Piyasasında ikinci bir takas hattında yürütülecek ve şirketin 25 Mart 2021 tarihindeki Yıllık Genel Kurul toplantısına kadar sürmesi planlanıyor. Genel Kurul Toplantısında ABB, hissedarlardan bu program kapsamında satın alınan hisselerin tedavülden kaldırılmasını talep edecek ve devam etmekte olan sermaye yapısı optimizasyon programı hakkında daha fazla ayrıntıyı duyuracak. ABB "A" ("single A") kredibilite notunu sürdürmeyi hedefliyor.  

ABB CEO'su Björn Rosengren el değiştirme hakkında şu görüşlerini açıkladı: "Bu el değiştirme ile ABB gelecekte endüstriyel müşterilerine güçlü bir şekilde odaklanabilecek konuma geldi. Teknolojideki liderliğimizi ve inovasyon tutkumuzu kaldıraç olarak kullanarak müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için mükemmel değer yaratmaya odaklanacağız. Bunu merkezden yönetilmeyen sistemimizi dönüştürmeyi sürdürerek, performans yönetim sistemimizi güçlendirerek ve aktif portföy yönetimini geliştirerek başaracağız."  

ABB Hitachi'nin uzun süredir partneri ve yeni yapı Hitachi ABB Power Grids olarak faaliyet gösterecek ve merkezi İsviçre'de olacak. ABB ortak girişimde ilk başta %19,9 hisseye sahip olacak. Bu ortak girişim güç sistemlerinde global bir liderdir ve yıllık cirosu yaklaşık 10 milyar ABD dolarıdır. Yönetim kurulunda ABB CEO'su Timo Ihamuotila ve geçmiş dönem ABB İcra Komitesi üyesi Frank Duggan'ında bulunduğu ortak girişim, yaklaşık 36.000 çalışanı ile dünyada 90 ülkede müşterilerine hizmet veriyor. Hitachi ABB Power Grids'de Claudio Facchin CEO olarak görev yapacak.

Hitachi ile gerçekleştirilen işlemin şartları 17 Aralık 2018 tarihinde açıklandığı gibidir; firmanın %100'ünün işletme değeri 11 Milyar ABD dolarıdır. ABB işlem tamamlandıktan üç yıl sonra elde tuttuğu %19,9 hisselerinden çıkmak için önceden tanımlanmış opsiyona sahiptir.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumun ve endüstrinin dönüşümüne enerji veren öncü bir küresel teknoloji şirketidir. Elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket portföyünü birbirine bağlayan yazılım ile ABB, performansını yeni seviyelere taşımak için teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. ABB'nin başarısını 130 yıla uzanan mükemmeliyet geleneği ile bugün 100'den fazla ülkedeki yaklaşık 110.000 çalışanı sürdürüyor. www.abb.com.tr

Geleceğe yönelik beyanlar hakkında önemli bilgi

Bu basın duyurusu geleceğe yönelik bilgiler vermekte ve beyanlarda bulunmaktadır. Bu beyanlar gelecekteki performansımızı etkileyebilecek faktörler üzerine mevcut beklentiler, tahminler ve öngörüler temel alınarak yapılmakta olup bunlar arasında küresel ekonomik koşullar, ABB’nin faaliyet gösterdiği bölgelerin ve sektörlerin ekonomik koşulları bulunmaktadır. Bu beklentiler, tahminler ve öngörüler çoğunlukla “öngörmektedir”, “beklemektedir”,  “inanmaktadır”,   “tahmin etmektedir”, “planlamaktadır”, “hedeflemektedir”, “yolunda gitmektedir” veya benzer ifadelerle dile getirilmiştir. Ancak, gerçek sonuçların bu basın bildirisinde verdiğimiz geleceğe yönelik bilgiden farklı olmasına neden olabilecek ve ifade edilen hedeflerimizin tamamını gerçekleştirmemize engelleyebilecek, çoğu bizlerin kontrolü dışında olan çok sayıda risk ve belirsizlik mevcuttur. Bu farkları yaratabilecek önemli faktörler arasında, başka pek çok faktöre ek olarak, istikrarsız global ekonomik ortamla ilgili iş riskleri ve siyasi koşullar, uygunluk faaliyetlerine yönelik maliyetler, yeni ürün ve hizmetlerin pazarda kabul görmesi, devletlerin yaptıkları yasal düzenlemeler ve kur farkları ve benzer diğer faktörlere yeri geldiğinde ABB Ltd’nin U.S. Securities and Exchange Commission’a (SEC) verdiği yıllık bildirimlerde, özellikle de Form 20-F içinde yer verilebilir ve tartışılabilir. ABB bu tür geleceğe yönelik beyanlarını makul varsayımlara dayandırsa da bu beklentilerin gerçekleşeceği garantisini veremez.

Dipnot

1. Hazine hisseleri dahil firmanın iraç ettiği hisse sermayesinin maksimum %10'u

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp