ABB Capital Markets Day 2020

ABB Capital Markets Day 2020

ABB'nin sunacağı ve bugün 11:30'da (CET) başlayacak olan Capital Markets Day'de CEO Björn Rosengren, CFO Timo Ihamuotila ve dört iş alanı Başkanı, aşağıdakileri de kapsayan son stratejik ve operasyonel gelişmelere dair bilgi verecek:

  • ABB Way kapsamında performansın geliştirilmesi
  • İş portföyünün incelenmesi
  • ABB’nin dijital stratejisi
  • Güncellenmiş finansal çerçeve ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri

CEO Björn Rosengren: “ABB hem şimdinin hem de geleceğin öncü teknoloji şirketi. Müşterilerimizi desteklemek için gereken küresel AR-GE imkanlarına, dijital çözümlere ve inovasyon odağına sahibiz. COVID-19 pandemisi hala kısa vadede etkili olsa da elektrifikasyon, otomasyon, dijitalleştirme ve enerji verimliliğindeki uzun vadeli piyasa trendleri olumlu gidişatını koruyor. Aynı zamanda ileriye dönük olarak tüm paydaşlar için değer yaratmayı teşvik etmek amacıyla performansı iyileştirmek adına da ek adımlar atıyoruz.”

Geliştirilmiş performans yapım aşamasında

ABB bu yılın başından beri operasyon kararlarını müşteriye yaklaştırmak adına yetki dağıtımını daha da genişletti ve de teşvik yoluyla güçlendirilmiş puan bazlı bir performans yönetim sisteminin tanıtımı da dahil olmak üzere ABB Way isimli yeni işletim modelini başarıyla hayata geçirdi. Bu adımlar, düşük performanslı bölümleri güçlendirmek adına büyümeden önce istikrar ve karlılığa odaklanılmasını sağlıyor.

ABB ayrıca en iyi sahibin kendisi olup olmadığını belirlemek adına bölümlerini bir portföy incelemesine tabi tuttu ve aşağıdaki üç bölümden ayrılmak adına tüm seçenekleri değerlendirmeye karar verdi:

  • Turboşarj (Endüstriyel Otomasyon)
  • Mekanik Güç İletimi (Hareket)
  • Güç Dönüştürme (Elektrifikasyon)

Bu bölümler yaklaşık 1,75 milyar dolarlık toplam yıllık gelire veya ABB’nin toplam gelirinin yaklaşık yüzde altısına tekabül ediyor.

Rosengren: "Bu üç bölümün tamamı oldukça yüksek kaliteli işletmeler olup, Operasyonel EBITA marjları da grubun hedef marj koridorunun üzerindedir. Bu süreçte ABB ve bu işletmeler için en iyi değeri sağlayacak çözümü arayacak ve kendimizi zaman baskısı altına sokmayacağız. Portföy incelemeleri de ABB Way'in temel unsurlarından biri olmaya devam edecek."

ABB, Hareket iş kolu portföyündeki değişim nedeniyle 1 Ocak 2021'den itibaren bölüm sayısını 20'ye çıkarırken, Endüstriyel Otomasyon da müşteri tabanını daha iyi yansıtacak şekilde Süreç Otomasyonu olarak yeniden adlandırılacak.

CFO Timo Ihamuotila yapacağı sunumda ABB'nin sürdürülebilir maliyet düşürme konusundaki başarısını vurgulayacak: "Grubun yeniden yapılandırılması sayesinde ABB-OS'nin 500 milyon dolarlık net tasarruf hedefine, planlanan zamandan bir yıl önce ulaştık."

ABB’nin dijital stratejisi

ABB kısa bir süre önce dijital stratejisini, yazılım destekli ürün ve sistemlerin yanı sıra yazılım ve dijital hizmetlerden de oluşan ABB Ability™ markası kapsamında inceledi. Şirket, alandaki uzmanlığına dayanarak belirli sektör veya uygulamalara göre uyarlanmış dijital teklifinin genişletilmesini hızlandırmayı amaçlıyor; bu da AR-GE ve yatırımların yıllık gelirin yüzde 5'ine çıkarılmasıyla yapılacak ve tüm süreç şirket tarafından yürütülecek. Bu yaklaşım müşteriler için üstün değer yaratırken, şirket için de daha yüksek bir gelir kalitesi sağlıyor. ABB ayrıca dijital alanda belirli stratejik ortaklıklara ve kendi stratejisine uygun şirketlerin alımlarına da devam edecek.

Güncellenmiş finansal çerçeve

ABB, ABB Way ile uyum sağlamak adına belirli hedeflerinde değişiklikler yaparak finansal çerçevesini sürdürüyor.

ABB'nin sermaye dağıtım öncelikleri, organik büyümenin finansmanı, sürdürülebilir hisse başına temettü artışı ve değer yaratan satın almalar da dahil olmak üzere değişmedi ve aynı kaldı. Önceden de duyurulduğu üzere ABB, Güç Şebekelerinin devredilmesiyle elde edilen 7,6-7,8 milyar dolarlık net nakit geliri hissedarlara iade etmeyi hedefliyor.

CFO Timo Ihamuotila: "ABB, hissedarlara cazip getiri sağlamayı ve "A" kredi notunu korumayı hedefliyor. Ayrıca bilançomuzdaki riskleri daha da azaltmak ve performansı daha da iyileştirmek adına sermaye yapısı optimizasyon programımızın büyük bir kısmını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz."

Uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri

ABB, kökleri ABB's Purpose'a ve de görüşmelerden ve geri bildirimlerden oluşan yoğun bir paydaş dinleme aşamasına dayanan 2030'a yönelik yeni sürdürülebilirlik strateji ve hedeflerini duyuruyor. Şirket buna dayanarak ABB'nin yüksek hırsını, etkisini, ölçülebilirliğini ve sorumluluğunu, operasyonlarından, müşterilerinden, tedarikçilerinden ve toplumun genelinden oluşan değer zincirinde birleştiren kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisi oluşturdu.

Daha fazla bilgi için: go.abb/sustainability

Rosengren: “ABB olarak uzun vadede değer yaratmak adına yaptığımız her şeye sürdürülebilirliği katıyoruz. Her şeyden önce müşterilerimizin emisyonlarını azaltmalarını ve kaynakları korumalarını sağlıyoruz; ABB teknolojisi de en çok bu alanlarda etkili oluyor. Bununla birlikte yeni hedeflerimiz de çalışan teşvik planlarına bağlanarak grubumuzdaki performansı ve kültürü artıracak. Bir yandan da Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunmaktan gurur duyacağız.”

Editörlere not: Capital Markets Day, CEO/CFO sunumu ve de İş Kolları ve Bölümlerin yapacakları sunumlar, 11:30'dan 17:15'e kadar (CET) https://global.abb/group/en/investors/strategy-events/capital-markets-day-2020 adresinden izlenebilir.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumun ve endüstrinin dönüşümüne enerji veren öncü bir küresel teknoloji şirketidir. Elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket portföyünü birbirine bağlayan yazılım ile ABB, performansını yeni seviyelere taşımak için teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. ABB'nin başarısını 130 yıla uzanan mükemmeliyet geleneği ile bugün 100'den fazla ülkedeki yaklaşık 110.000 çalışanı sürdürüyor. www.abb.com

İleriye dönük bilgiler hakkında önemli uyarı

Bu basın bülteninde, ABB için başlıca pazarlar olan bölge ve sektörlerin ekonomik koşulları da dahil olmak üzere gelecekteki performansımızı etkileyebilecek faktörlerle ilgili mevcut beklentiler, tahminler ve çıkarımlara dayalı ileriye dönük bilgiler ve beyanlar bulunmaktadır. Bu beklenti, tahmin ve çıkarımlardan genellikle "öngörüyor", "bekliyor", "inanıyor", "tahmin ediyor", "planlıyor" ve "hedefliyor" gibi ifadelerle bahsedilmektedir. Ancak gerçek sonuçlarımızın bu basın bültenindeki ileriye dönük bilgi ve beyanlardan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek ve de bunların herhangi birine veya tamamına ulaşmamızı etkileyebilecek, çoğu da kontrolümüzün dışında olan birçok risk ve belirsizlik mevcuttur. Bu tür farklılıklara neden olabilecek önemli faktörler arasında, 20-F Formuna ilişkin Yıllık Raporlar da dahil olmak üzere ABB Ltd'nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı başvurularda da zaman zaman tartışılabilecek COVID-19 pandemisine ilişkin ticari riskler, değişken küresel ekonomik ortam ve siyasi koşullar, uyum faaliyetlerine ilişkin maliyetler, yeni ürün ve hizmetlerin pazar kabulü ve de hükümet düzenlemeleri ve döviz kurlarındaki değişiklikler ve benzerleri yer almaktadır. ABB Ltd bu türden ileriye dönük beyanlarda yansıtılan beklentilerinin makul varsayımlara dayandığına inansa da, bu beklentilere ulaşılacağına dair hiçbir garanti verememektedir.

[1] FX etkilerini ve dönüşümsel satın almaları ve devirleri hariç tutacak şekilde hesaplanmıştır. Bölümlerdeki stratejiye uygun şirket satın alımlarını ve devirleri kapsar.
[2] 2021-30 aralığında müşterilerine sunulacak tüm çözümlerden elde edilen 2030 yılındaki yıllık tasarruf
[3] Yerel koşulların izin verdiği ölçüde
[4] Çeşitlilik ve Kapsayıcılık çerçevesi

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp