ABB, 2020 Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı

ABB, 2020 Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı

ABB, 2020 yılı sürdürülebilirlik hedeflerinin çoğunu aştı ve 2013'ten bu yana sera gazı emisyonlarını yüzde 58 oranında azalttı. Yeni 2030 sürdürülebilirlik stratejisi ile ileriye doğru açık ve iddialı yol.

ABB, şirketin ve çözümlerinin çevre ile hizmet verdiği topluluklar üzerindeki etkisinin yanında, ABB'nin daha sürdürülebilir bir kalkınma için ne şekilde katkıda bulunduğunu ifade eden 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. ABB, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi şartlarında geçirdiğimiz bir yıl içerisinde, teknolojide liderlik, bilinçli faaliyetler ve ilişkilerin sorumluluk ile sürdürülmesi gibi üç alanda çevresel, toplumsal ve yönetim hedeflerinin çoğunu aştı. Bu alanların her birinin, ABB’nin ticari başarısı üzerinde doğrudan veya dolaylı bir etkisi bulunuyor.

2020, ABB'nin önceki on yıllık süreç için benimsediği sürdürülebilirlik stratejisinin sonuçlandığı yıl oldu. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ulaşılan önemli başarılar, şirketin 2020’nin Kasım ayında daha da iddialı hedefler çerçevesinde duyurduğu yeni 2030 sürdürülebilirlik stratejisinin temelini oluşturuyor. Strateji, emisyonların azaltılması, kaynakların korunması ve dürüstlük ve şeffaflığa yönelik güçlü bir kararlılık ile desteklenen toplumsal ilerlemenin teşvik edilmesiyle düşük karbonlu bir toplumun mümkün kılınması başta olmak üzere, en büyük etkiyi yaratacak alanlara daima doğrudan odaklanıyor. ABB, 2030 stratejisi kapsamında ve 2021 yılından başlayarak üst düzey yönetim bütçesine sürdürülebilirlik ile ilgili özel hedefler de ekliyor.

ABB CEO’su Björn Rosengren, “Dünya çapındaki pandeminin etkisi altında geçirdiğimiz bir yıl içerisinde ABB’nin COVID-19 karşısında sergilediği yaklaşım, 1994 yılında raporlamaya başladığımız uzun, sürdürülebilir ve sorumluluk ile yürüttüğümüz işletme uygulamaları özelinde geçmişimizi yansıtıyor. Çevresel, sosyal ve yönetime dair hedeflerimiz karşısında iyi bir performans sergilediğimiz ve hedeflerimizin çoğunu aştığımız için gurur duyuyorum.” dedi ve ekledi: “Muhteşem çalışanlarımız, lider teknolojilerimiz ve paydaşlarımızın desteğiyle, 2030 için belirlediğimiz yeni hedeflerimize ulaşacağımıza ve sürdürülebilir kalkınmaya ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine en büyük katkıyı sağlayan öncülerin arasında yerimizi alacağımıza eminim.”

ABB'nin iklime dair 2020 yılı hedefi, sera gazı emisyonlarını referans gösterilen 2013 yılı değerine göre yüzde 40 azaltmaktı. 2020 yılında şirkete ait toplam sera gazı emisyonları (Kapsam 1 ve 2) 561 kiloton olarak hesaplandı ve 2013'e göre yüzde 58 oranında azaldığı tespit edildi. Yeşil elektriğe geçiş, yalnızca 2019'dan 2020'ye kadar gerçekleşen yüzde 27'lik artışla bile bu emisyonların azaltılmasına giderek artan bir katkı sağlıyor. Kayda değer bir başka başarı ise su sıkıntısı yaşanan bölgelerde tüketilen su miktarındaki azalmalar ve katı atık sahalarına daha az atık gönderilmesi oldu.

Sürdürülebilirlik, ABB’nin Amacı ve paydaşlarımız için yarattığı değer açısından en kilit parçalardan birisi

Baş İletişim ve Sürdürülebilirlik Sorumlusu Theodor Swedjemark, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu: “Sürdürülebilirlik konusunda son on yıllık geçmişimiz sağlam, fakat şimdi çıtayı yükseltmeye ve en büyük etkiyi nerede yaratabileceğimiz konusuna odaklanıyoruz. Düşük karbonlu bir toplumun mümkün kılınmasına yardımcı olmak için tedarikçilerimizle birlikte çalışarak emisyonlarını azaltacağız, kendi faaliyetlerimizi karbonsuz hale getireceğiz ve lider teknolojilerimizle müşterilerimizin CO2 emisyonlarını yılda 100 megaton kadar azaltmalarını sağlayacağız. Yeni iddialı stratejimiz, değer zincirimiz kapsamındaki bütün paydaşlarımıza fayda sağlayacak.”

ABB ayrıca üst düzey yönetim rollerindeki kadın sayısını yüzde 13,5'e çıkarmak suretiyle cinsiyet çeşitliliğini de arttırdı ve şirketin güvenlik konusunda gösterdiği kararlılık sayesinde çalışanlar ve yükleniciler nezdinde yaşanan ciddi iş kazalarının sayısı 2020 yılında da azalmaya devam etti. Ayrıca şirket, çalışanlarının yaklaşık yüzde 98'inin dürüstlük eğitimlerine katılması sayesinde dürüstlük alanındaki hedefini de aşmış oldu.

ABB’nin sürdürülebilirlik alanındaki performansı, şirketin 2020 Corporate Knights Global 100 Index, 2020 FTSE4Good Index Series, 2020 Ethibel Sustainability Index Excellence Global and Europe ve 2021 ISS ESG Prime Status gibi listelere dahil edilmesiyle dünya çapında takdir görmeye devam etti.

Küresel pandemiye yanıt olarak sorumluluk alma

ABB, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren küresel bir şirket olarak tüm paydaşlarının ve her şeyden önce çalışanlarının sağlık ve güvenliğini en birincil öncelik olarak ele aldı ve aynı zamanda dünya çapında COVID-19 krizi ile baş edilmesine yardımcı oldu. ABB Yönetim Kurulu, İcra Komitesi ve 200’ü aşkın üst düzey yönetici, 2020 yılı boyunca altı aylık bir süre için ücretlerinin veya maaşlarının yüzde 10'unu gönüllü olarak bağışlamaya karar verdi ve bu sayede COVID-19 krizinin etkilerini azaltma yolunda ABB'deki meslektaşlarına destek olmak üzere 3 milyon dolardan fazla para topladı.

ABB, birçok temel mal ve hizmet bakımından oldukça önemli olan altyapıyı tedarik ederek ve sürdürerek topluma hizmet ediyor. ABB, müşterilere daha fazla destek olabilmek amacıyla kritik sağlık uygulamaları için kesintisiz güç sunulmasını ve ticari ve endüstriyel tesislerin yönetiminin güçlendirilmesini sağlayan yazılım hizmetlerinden bazılarını ücretsiz olarak kullanıma açmaya karar verdi. Şirket, 2020 yılında solunum cihazı ve maske gibi kritik ekipmanların üretimine destek olmak ve pandemi ile mücadeleye başka biçimlerde yardımcı olmak için hükümetlerle iş birliği içinde çalıştı.

ABB, çalışanlarını korumasının ve müşterilerine destek vermesinin yanı sıra, COVID-19’un dünya genelindeki topluluklarda yayılmasını önlemeyi ve etkisini sınırlandırmayı amaçlayan çalışmalara da yardımcı oldu. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ve Dünya Çocukluk Vakfı'na yapılan bağışlar da bu çalışmaların içerisinde yer alıyor.

Sürdürülebilirlik Raporu’nun tamamı ve 2030 sürdürülebilirlik stratejisi hakkında daha fazla bilgiye ABB'nin web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumun ve endüstrinin dönüşümüne enerji veren öncü bir küresel teknoloji şirketidir. Elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket portföyünü birbirine bağlayan yazılım ile ABB, performansını yeni seviyelere taşımak için teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. ABB'nin başarısını 130 yıla uzanan mükemmeliyet geleneği ile bugün 100'den fazla ülkedeki yaklaşık 105.000 çalışanı sürdürüyor. www.abb.com.tr

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp