Δήλωση προστασίας απορρήτου

1. Εισαγωγή

Η παρούσα δημόσια δήλωση προστασίας απορρήτου («Δήλωση») ισχύει για τον όμιλο εταιρειών ABB, δηλαδή για την ABB Ltd Ελβετίας και για κάθε νομικό πρόσωπο στο οποίο η ABB Ltd Ελβετίας έχει, άμεσα ή έμμεσα, πλειοψηφική συμμετοχή ή την κυριότητα ή τον έλεγχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου. Η εταιρεία ΑΒΒ που επικοινωνεί μαζί σας ή στην οποία παρέχετε προϊόντα ή υπηρεσίες (αναφέρεται ως «ΑΒΒ» ή κάνοντας χρήση του α’ προσώπου πληθυντικού αριθμού) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ασκεί έλεγχο στον τρόπο με τον οποία αυτά χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

Στην ABB, ο σεβασμός των δικαιωμάτων σας στο πλαίσιο της προστασίας του απορρήτου των δεδομένων σας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Η παρούσα δήλωση εξηγεί πώς και γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, πώς τα επεξεργαζόμαστε και ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα εν λόγω δεδομένα.

2. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Υπεύθυνοι για τα προσωπικά σας δεδομένα είναι η ABB Ltd και οι θυγατρικές εταιρείες της. Όσον αφορά τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, ο κύριος υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας θα είναι η θυγατρική εταιρεία της ABB που σας παρέχει υπηρεσίες ή επικοινωνεί μαζί σας. Δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουν και άλλες θυγατρικές εταιρείες της ABB, είτε με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας είτε του εκτελούντος την επεξεργασία, για τις οποίες ισχύει εξίσου η παρούσα Δήλωση.

3. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και πώς τα αποκτούμε

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σχετικά με τη σχέση μας μαζί σας. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορούμε να συλλέγουμε υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας που μας γνωστοποιείτε: όνομα, τίτλος, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαγγελματική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου.
 • Πρόσθετες πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο των επαγγελματικών μας σχέσεων, όπως: ενδιαφέρον για προϊόντα της ABB, προτιμήσεις επικοινωνίας, πληροφορίες εγγραφής που παρέχονται σε εκδηλώσεις, εκθέσεις, δεδομένα συμβάσεων ή παραγγελιών, τιμολόγια, πληρωμές, ιστορικό επαγγελματικών εταίρων κ.λπ.
 • Πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο της ABB: διεύθυνση IP, πηγή της επίσκεψής σας στον ιστότοπο, χρόνος που αφιερώνετε στον ιστότοπο ή σε συγκεκριμένη σελίδα, σύνδεσμοι τους οποίους επιλέξατε, σχόλια που αναρτήσατε, τύπος προγράμματος περιήγησης, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, κ.λπ.
 • Στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, δεδομένα που αποκτώνται από δημόσιες πηγές ή που διαβιβάζονται νομίμως από τρίτους (π.χ. από έναν οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας): στοιχεία εμπορικού μητρώου, στοιχεία μητρώου εταιρειών, δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να μάθετε πληροφορίες για συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.

4. Για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για να διατηρήσουμε και να καλλιεργήσουμε τη σχέση μας μαζί σας,
 • για να σας καλούμε στις εκδηλώσεις μας,
 • για να οργανώνουμε συναντήσεις σας με τα στελέχη μας,
 • για να σας στέλνουμε ενημερώσεις σε περίπτωση που δηλώσετε το ενδιαφέρον σας να λαμβάνετε σχετικές ενημερώσεις (όπως δελτία τύπου σχετικά με οικονομικά αποτελέσματα, υπηρεσίες, προϊόντα, πρωτοβουλίες και προσκλήσεις για εκδηλώσεις ή συναντήσεις, κ.λπ.), και
 • για να διεξάγουμε και να διευκολύνουμε έρευνες.

Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που χρειαζόμαστε για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Για τους σκοπούς στατιστικής ανάλυσης, βελτίωσης των υπηρεσιών μας και διεξαγωγής δοκιμών στα συστήματα πληροφορικής μας, χρησιμοποιούμε ανωνυμοποιημένα δεδομένα στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας ή τον άμεσο ή έμμεσο εντοπισμό σας ως φυσικού προσώπου.

5. Η νομική βάση στην οποία στηριζόμαστε:

Για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, στηριζόμαστε στην ακόλουθη νομική βάση, κατά περίπτωση:

 • Θα ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, για παράδειγμα για αποστολή ενημερωτικού υλικού και εκδηλώσεις, ή
 • Θα βασιζόμαστε στα έννομα συμφέροντά μας για να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του πλαισίου της επαγγελματικής σχέσης μαζί σας ή με την εταιρεία ή την οργάνωσή σας. Τα έννομα συμφέροντά μας για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων για αυτόν τον σκοπό είναι η διαχείριση και προώθηση της επιχείρησής μας ή της σχέσης μας μαζί σας.

Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της εκτίμησής μας όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των εν λόγω συμφερόντων, υποβάλλοντας αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.

6. Μέρη στα οποία κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (εντός και εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ ή εκτός της χώρας όπου βρίσκεται η εταιρεία της ΑΒΒ που ελέγχει τα δεδομένα σας)

Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της ABB, θυγατρικές ή τρίτους, εφόσον είναι αναγκαίο για τους σκοπούς που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Όταν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνδεδεμένη εταιρεία ή τρίτο, ώστε να διαβιβαστούν ή να καταστούν προσβάσιμα από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») ή εκτός της χώρας όπου βρίσκεται η εταιρεία της ΑΒΒ που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας, πάντα λαμβάνουμε επαρκή μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κάποια παραδείγματα αυτών των μέτρων προστασίας είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί επάρκειας (διαβάστε περισσότερα εδώ), οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (διαβάστε περισσότερα εδώ), η πιστοποίηση της ασπίδας προστασίας (διαβάστε περισσότερα εδώ), και οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες που έχουν υιοθετήσει κάποιοι από τους παρόχους υπηρεσιών μας (διαβάστε περισσότερα εδώ). Έχουμε λάβει πρόσθετα μέτρα για τη διαβίβαση δεδομένων από χώρες εντός σε χώρες εκτός της ΕΕ, του ΕΟΧ και της χώρας όπου βρίσκεται η εταιρεία της ΑΒΒ που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας, για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν θέλετε να λάβετε μια επισκόπηση των μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.

Όνομα παραλήπτη ή – για χώρες εκτός ΕΕ – κατηγορία παραλήπτη

Τοποθεσία παραλήπτη

Σκοπός

Συνδεδεμένες και θυγατρικές της ABB

Δείτε τον κατάλογο των θυγατρικών της ABB

Οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου

Επαγγελματικού συνεργάτες, διανομείς και αντιπρόσωποι της ΑΒΒ

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως)

Οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου

Πάροχοι υπηρεσιών

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως)

Υπηρεσίες πληροφορικής, εταιρείες μάρκετινγκ ή επικοινωνιών, υπεύθυνοι επεξεργασίας πληρωμών και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών που εργάζονται για λογαριασμό της ABB

Δυνητικοί ή πραγματικοί αγοραστές δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων της ABB

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως)

Για την αξιολόγηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων ή για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου

Παραλήπτες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή νομική διαδικασία, σε αρχές επιβολής του νόμου ή κυβερνητικές αρχές, κ.λπ.

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως)

Όταν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή βάσει νόμιμου αιτήματος κυβερνητικών αρχών ή έγκυρης νομικής απαίτησης

7. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Με βάση την υποχρεωτική νομοθεσία, η ABB πρέπει να διατηρεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, δεν επιτρέπεται να διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σε αναγνωρίσιμη μορφή για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Μέσω της θέσπισης εφαρμογών και πολιτικών πληροφορικής, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία διατηρούμε διαγράφονται όταν πλέον δεν τα χρειαζόμαστε.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης που ισχύουν για τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.

8. Τα δικαιώματα προστασίας του απορρήτου των δεδομένων σας

Ανάλογα με τη δικαιοδοσία στην οποία υπάγεστε και εντός της οποίας υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε ενδεχομένως τα εξής δικαιώματα:

Δικαιώματα προστασίας του απορρήτου των δεδομένων

Τι σημαίνει αυτό
Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ABB επισκόπηση των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς ή να λάβετε αντίγραφό τους.

Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας

Μπορείτε να ζητήσετε την άμεση διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σχετικά με εσάς.

Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν πλέον δεν είναι απαραίτητα, εφόσον η ισχύουσα νομοθεσία μας υποχρεώνει να διαγράφουμε τα δεδομένα ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή, αναγνώσιμη από μηχάνημα, για τους δικούς σας σκοπούς, ή να ζητήσετε την κοινοποίησή τους σε τρίτο.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον τα έννομα συμφέροντά μας αποτελούν τη βάση για την επεξεργασία και εφόσον τα δικαιώματα προστασίας του απορρήτου των δεδομένων σας υπερέχουν της αιτιολογίας μας περί έννομων συμφερόντων.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που η ABB έχει ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε με τη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.

Επισημαίνεται ότι τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω δεν είναι απόλυτα και ότι δεν είναι πάντοτε δυνατή η πλήρης ικανοποίηση του αιτήματός σας. Για παράδειγμα, κάποιες φορές δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τους, καθώς ενδέχεται να μας δεσμεύουν νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις διατήρησης ορισμένων από τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα.

Μπορείτε να ζητήσετε την επιβολή της άσκησης των δικαιωμάτων προστασίας του απορρήτου των δεδομένων σας στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.

Επικοινωνία και περαιτέρω πληροφορίες

Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα σας δικαιώματα που προαναφέρθηκαν ή αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την ABB, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ομίλου στη διεύθυνση privacy@abb.com, ή να υποβάλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά παράβαση του νόμου, έχετε ενδεχομένως και το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας διαμονής ή εργασίας σας ή να προσφύγετε στα δικαστήρια εφόσον πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν παραβιαστεί οι νόμοι προστασίας του απορρήτου των δεδομένων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10 Φεβρουαρίου 2020