Voit vaihtaa kielen tästä:

Asiakkaan tietosuojailmoitus

1. Henkilötietojen käsittelystä vastaava taho

Tietosuojailmoitus koskee ABB-yhtymän yrityksiä, mikä tarkoittaa ABB Ltd, Sveitsiä ja kaikkia niitä joista ABB Ltd, Sveitsi omistaa osake-enemmistön tai suurimman osan äänsestysoikeuksista. Se ABB-yritys, joka tarjoaa teille tuotteita ja palveluja, on vastuuussa henkilökohtaisten tietojesi säilyttämisestä ja hallinnoinnista tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Muut ABB:n tytäryhtiöt voivat vastaanottaa ja käsitellä tietojasi, joko rekisterinpitäjänä tai käsittelijänä, ja tämä tietosuojailmoitus koskee myös niitä.

1. Tiedot, joita keräämme ja käytämme

Keräämme ja käytämme henkilötietojasi asiakkaidemme kanssa tekemiämme sopimuksia varten. Keräämme seuraavia henkilötietoja:

 • Yritysyhteystiedot, joita annat meille: nimi, titteli, asema, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero
 • Muita tietoja, joita annat meille liikesuhteemme aikana, kuten esimerkiksi: kiinnostuksesi ABB-tuotteisiin, markkinointipreferenssit, tapahtumien ilmoittautumistiedot, webinaarit, messut, sopimus- ja tilaustiedot, laskut, maksut, liiketoimintakumppanihistoria, tiedot jotka liittyvät sopimusvelvoitteidemme täyttämiseen ja sopimuksen syntyä edeltävät toimenpiteet markkinointiviestintä mukaan luettuna, yhteydenpitoon liittyvät tiedot, tarjoukset, vakuutustiedot, tietueet jotka koskevat kyselyitä/kysymyksiä/reklamaatioita/tarjouksia, työntekijänumero, passin numero, syntymäpäivä, viisumitiedot, haastatteluarvio ja –palaute, koulutustiedot, sukupuoli, asiakasnumero, tiedot tuotteiden käytöstä, preferenssit.
 • Sähköiset tunnistetiedot ja tiedot joita viestintäjärjestelmät, IT-sovellukset ja verkkoselaimet keräävät, kuten: IP-osoite, sivu, jolta tulit ABB-sivustolle, käyntien määrä, aika, jonka vietit sivustollamme tai tietyllä sivulla, linkit, joita klikkasit, kommentit, joita jaoit, avatut sähköpostiviestit, selaimen tyyppi, vierailun aika ja päivä, laitteiden tunnisteet (esim. mobiililaitteen tai tietokoneen tunnisteet), evästeet, digitaalinen alias, rekisteröinti- ja kirjautumistiedot ja seuranta- ja analysointitiedot.

Seuraavan tyyppisiä henkilökohtaisia voidaan kerätä ja käsitellä vain mikäli paikalliset lait sen erikseen sallivat:

 • Tiedot tuomioista ja rikoksista, siinä laajuudessa kuin Know Your Customer (“KYC”) ja Anti Money Laundering (“AML”) velvoitteet vaativat
 • Siinä määrin kuin se on tarpeen velvollisuuksiemme suorittamiseksi: tietoja, jotka on saatu julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai jotka on laillisesti saatu kolmansilta osapuolilta (esim. luottotietoyritys): kaupparekisteritiedot, yhdistysrekisteritiedot, luottotiedot.

1. Miksi käytämme henkilötietojasi?

Voimme käyttää yllä mainittuja henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • käsitelläksemme ja täyttääksemme tilauksia ja pitääksemme sinut ajan tasalla sinun tai yrityksesi tilauksen tilanteesta;
 • toimittaaksemme ja hallinnoidaksemme tuotteitamme ja palveluitamme;
 • käsitelläksemme tarjouksia ja hallinnoidaksemme asiakassuhteitamme, mukaan lukien asiakas- ja tuotetuen ja prosessin, arvioidaksemme ja vastataksemme kysymyksiin ja kyselyihin, sopimusten hallinnointiin, ja tallentaaksemme tietoja potentiaalisista asiakkaista tulevaa yhteydenpitoa varten;
 • suorittaaksemme ja fasilitoidaksemme asiakastyytyväisyyskyselyitä, markkinointikampanjoita, markkina-analyysejä, arpajaisia, kilpailuja tai muita myynninedistämistoimia ja tapahtumia;
 • suorittaaksemme markkinointi- ja myyntitoimenpiteitä (mukaan lukien liidien luonti, markkinointimahdollisuuksien tavoitteleminen, markkinointitutkimuksien suorittaminen, mainos- ja markkinointikampanjoidemme tehokkuuden analysointi ja hallinta ja brändimme hallinta, uusista liiketoimintahankkeista viestiminen);
 • lähettääksemme sinulle markkinointiviestintää postitse, puhelimitse, tekstiviesteillä, sähköpostitse ja muilla digitaalisilla kanavailla, liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme (kuten ilmoituksia, myynninedistämismateriaalia, uutiskirjeitä jne);
 • analysoidaksemme henkilötietoja, toimittaaksemme hyvin kohdistettua markkinointiviestintää ja varmistaaksemme yhteystietojen oikeellisuuden;
 • järjestääksemme koulutuksia ja kursseja asiakkaillemme;
 • suorittaaksemme data-analytiikkaa kuten markkinatutkimusta, trendien analysointia, taloudellista analyysia, asiakassegmentointia ja asiakkaiden profilointia ABB:n asiakaskokemuksen parantamiseksi ja personoidun sisällön luomiseksi, mukaan lukien hallinnoidaksemme liiketoimintatietoa ja kehittääksemme ja parantaaksemme palvelujamme ja tuotteitamme tietojen arvioinnin ja analysoinnin perusteella;
 • kommunikoidaksemme yhteistyökumppaneidemme kanssa liittyen ABB:n tai yhteistyökumppaneiden tuotteisiin, palveluihin ja projekteihin, kuten kyselyihin tai kysymyksiin vastaaminen;
 • järjestääksemme matkoja, hallinnoidaksemme lippuja, työkulkua ja kalustoa;
 • järjestääksemme uudelleen, hankkiaksemme ja myydäksemme toimintoja, liiketoimintayksiköitä ja yrityksiä;
 • hallinnoidaksemme prosessien laatua ja vakuutuksia;
 • järjestääksemme auditointeja, arviointeja ja tarkastuksia täyttääksemme velvollisuutemme;
 • Hallinnoidaksemme riskejä ja vaatimustenmukaisuutta, mukaan luettuina rahanpesun ehkäisyyn liittyvät sitoumukset, tullit ja kansainvälisen kaupan vaatimustenmukaisuus ja pakotteiden mukaan toimiminen, turvallisuutta ja rikosten ennaltaehkäisyä ja tunnistamista;
 • ylläpitääksemme ja suojataksemme tuotteiden, tilojen, palvelujen, järjestelmien, tietoverkkojen, tietokoneiden ja tiedon turvallisuutta, ja ehkäistäksemme ja tunnistaaksemme turvallisuusuhkia, petoksia ja muita rikollisia tai haitallisia toimia;
 • Ylläpitääksemme IT-resurssejamme, mukaan lukien infrastruktuurin hallinnoinnin joka pitää sisällään varmuuskopioinnin, IT-järjestelmien tuen ja hallinnointitoimet, loppukäyttäjätuen, testauksen, kunnossapidon, turvallisuuden (häiriöiden raportointi, uhkien, heikkouksien ja tietomurtojen vastaiset toimet), käyttäjäprofiilien luomisen ja hallinnoinnin, ohjelmalisenssien myöntämisen ja hallinnoinnin, turvallisuuden ja suorituskyvyn testaukset, liiketoiminnan jatkuvuuden, järjestelmiin pääsyn valvonnan ja lataukset.

Vahvistaaksesi tietojesi oikeellisuuden, saadaksesi sinulle räätälöityä markkinointiviestintää, mainoksia ja viestejä, käytämme automatisoituja menetelmiä rakentaaksemme profiilin perustuen siihen tietoon, jonka olemme keränneet siten, kuin tässä ilmoituksessa on kerrottu, kuten ABB-verkkosivujen katselukerrat, avatut sähköpostiviestit, webinaari-ilmoittautumiset, ja viimeaikainen yhteydenpitosi ja toimintasi ABB:n kanssa. Mikäli haluat saada lisätietoja automatisoiduista menetelmistä joilla profilointi tehdään, voit lähettää pyynnön osoitteessa www.abb.com/privacy. Sinulla on oikeus vastustaa profiloinnin käyttöä lähettämällä pyyntö osoitteeseen www.abb.com/privacy.

Keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita tarvitsemme yllä mainittuihin tarkoituksiin. Käytämme tilastollisiin tarkoituksiin, IT-järjestelmiemme palvelujen ja testauksen parantamiseen mahdollisimman anonymisoituja tietoja. Tämä tarkoittaa, että näitä tietoja ei voida enää (epä)suorasti liittää sinuun.

1. Mitä tapahtuu, jos et anna meille pyytämiämme tietoja tai jos pyydät meitä lopettamaan tietojesi käsittelyn

Kun asia liittyy liiketoimintaasi ABB:n kanssa, ABB ei kykene riittävällä tasolla perustamaan, hallinnoimaan tai päättämään liikesuhdetta sinun tai yrityksesi kanssa, eikä suorittamaan edellä kuvattuja toimenpiteitä ilman tiettyjä henkilökohtaisia tietoja. Emme voi vaatia sinua jakamaan henkilökohtaisia tietojasi kanssamme, pyydämme huomioimaan että tällä voi olla seurauksia joka vaikuttaa liikesuhteeseemme epäedullisesti, kuten emme kykenisi suorittamaan tiettyjä valmistelevia toimenpiteitä joita sopimuksen tekeminen sinun tai yhtiösi kanssa edellyttäisi, tai aloittamaan ja jatkamaan pyytämääsi liikesuhdetta.

1. Laillinen peruste, johon henkilötietojesi käsittely perustuu

Käytämme henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, jotka on kuvattu tässä ilmoituksessa, perustuen yhteen tai useampaan seuraavista laillisista perusteista, mikä kulloinkin soveltuu:

 • Voimme käsitellä henkilötietojasi sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa sinä tai yrityksesi olette osapuolena, tai osana sellaisia sopimusta edeltäviä toimenpiteitä, joita meidät on pyydetty tekemään;
 • Pyydämme suostumustasi tässä tietosuojailmoituksessa kuvatuille toimille silloin, kun sovellettava laki sitä vaatii, esimerkiksi kun käsittelemme tietojasi markkinointitarkoituksiin mukaan lukien personoidun markkinointiviestinnän lähettämisen, ja yhteystietojesi varmistamisen tilanteissa, joissa meillä ei ole olemassa olevaa liikesuhdetta sinun eikä edustamasi yrityksen kanssa; tai
 • Luotamme oikeutettuun etuumme käsitellä sinun henkilötietojasi meidän ja sinun tai edustamasi yrityksen välisen liikesuhteen edellyttämässä laajuudessa sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa omien yksityisyysintressiesi kanssa. Näitä voivat olla:
  • Henkilötietojesi keräämisen ja käytön tarkoitus ovat liiketoimintamme hallinnointi ja edistäminen;
  • Liiketoimintojen suorittaminen, hallinnointi ja edistäminen laajimmassa merkityksessä, pitäen sisällään tuotteiden ja palveluiden toimittamisen, sopimusten ja tilausten käsittelyn, hankintojen prosessoinnin, prosessien laadun hallinnoinnin ja tuotteidemme ja palvelujen kehittämisen, analytiikan ja markkinatiedon hallinnoinnin, virheriskien vähentämisen myyntiprosesseissamme, laillisten vaateiden toimeenpanon mukaan lukien velkojen perinnän sovittelulla, toimintojen, liiketoimintojen ja yritysten uudelleenorganisoinnin, hankinnan ja myynnin;
  • Suoramarkkinointi olemassa oleville asiakkaille mukaan lukien räätälöidyn kohdemarkkinoinnin, yksiköityjen viestien lähettämisen ja yhteystietojen oikeellisuuden varmistamisen;
  • Laillisten, vakiintuneiden ja ABB:n omien vaatimusten ja käytäntöjen tarkkailu, tutkiminen ja varmistaminen;
  • Huijausten ja rikollisen toiminnan ehkäiseminen, mukaan lukien epäilyttävien toimintojen tutkiminen, ABB:n varojen, tuotteiden ja palveluiden väärinkäyttö, ja tietoverkkojen ja tietoturvan varmistaminen tarpeen mukaan;
  • Henkilökohtaisten tietojen välittäminen ABB-yhtymän sisällä sisäisiin hallinnollisiin tehtäviin tarpeen mukaan, kuten esimerkiksi keskitettyjen palveluiden tuottaminen.

Voit saada arviomme siitä, miksi me voimme käsitellä henkilötietojasi näihin perusteisiin nojaten lähettämällä siitä pyynnön osoitteessa www.abb.com/privacy.

 • Joissakin tapauksissa käsittelemme henkilökohtaisia tietoja lakiin pohjautuvien velvoitteiden tai lakisääteisten vaatimusten johdosta. Esimerkkeinä vero- ja raportointivelvollisuudet, velvollisuus viranomaisyhteistyöhön, lakisääteiset säilytysajat ja tietojen paljastaminen virallisten tai oikeudellisten toimien puitteissa saattavat olla toimia, joita saatetaan edellyttää oikeudellisten vaateiden täytäntöönpanoa, todistusaineistoa ja syytteeseenpanoa varten.

Käsittelemme oikeudellisiin tuomioihin ja rikoksiin liittyviä tietoja ainoastaan niissä tapauksissa, joissa paikallinen lainsäädäntö sallii sen.

1. Kenelle jaamme henkilötietojasi (EU:n ja Euroopan talousalueen sisällä tai ulkopuolella, tai sen maan, jossa ABB hallinnoi tietojasi, ulkopuolella)

Jaamme henkilötietojasi muiden ABB-konserniin kuuluvien yhtiöiden tai kolmansien osapuolten kanssa vain siten, kuin on tarpeellista tässä kuvattuihin tarkoituksiin. Kun jaamme henkilötietojasi EU:n ulkopuolella sijaitsevalle osapuolelle, huolehdimme aina tarvittavista suojatoimenpiteistä suojataksemme henkilötietojasi kuten alla olevassa taulukossa on kerrottu. Silloin kun jaamme tietojasi yhteistyökumppanin tai kolmannen osapuolen kanssa niin, että niitä siirretään tai niihin on pääsy EU:n Euroopan talousalueen ulkopuolelta tai sen maan ulkopuolelta jossa ABB hallinnoi tietojasi, käytämme tarvittavia menetelmiä henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi. Esimerkkejä tästä ovat Euroopan komission päätös tai vakiosopimuslausekkeet. Henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi olemme ryhtyneet ylimääräisiin toimenpiteisiin tietojen siirtämisessä EU:n, Euroopan talousalueen ja sen maan ulkopuolelle jossa ABB hallinnoi tietojasi. Jos haluat lisätietoja käytössä olevista suojaustavoista, pyydämme sinua lähettämään pyynnön osoitteessa www.abb.com/privacy.

Vastaanottajan nimi tai

(EU:n ulkopuolisessa maassa) ryhmä

Vastaanottajan sijainti

Tarkoitus

ABB-konserniyhtiöt

Katso lista ABB-yhtiöistä

Tässä selosteessa kuvatut tarkoitukset

ABB:n liiketoiminta-kumppanit, jälleenmyyjät ja agentit

EU/EEA ja ei-EU/EEA

Tässä selosteessa kuvatut tarkoitukset

Palveluntarjoajat, kuten IT-palvelut, markkinointitoimistot, riippumattomat toimijat, maksujen käsittelijät, luokitus- ja arviointipalvelut, ammatti- ja konsultaatiopalvelut kuten kirjanpitäjät, auditoijat, lakimiehet, vakuutusalan toimijat, pankkiirit, rekrytoijat, matkatoimistojen työntekijät ja muut konsultit tai palveluntarjoajat jotka toimivat ABB:n puolesta

EU/EEA ja ei-EU/EEA

Tässä selosteessa kuvatut tarkoitukset

Maksukyvyttömyyden hallinnoijat tai velkojat

EU/EEA ja ei-EU/EEA

Virheiden ja maksukyvyttömyyden hallinnointi

Mahdolliset ja todelliset ABB:n liiketoiminnan tai omaisuuden ostajat

EU ja ei-EU

Kyseessä olevan liiketoiminnan ja omaisuuden arvioiminen tai yhtiön yhtiöjärjestelyn tai sulautumisen toteuttamista varten

Sovellettevan lain tai juridisen prosessin vaatimat vastaanottajat, lainvalvontaviran-omaiset tai muut valtion viranomaiset jne.

EU ja ei-EU

Kun sovellettava laki niin vaatii tai valtion viranomainen esittää lakiin perustuvan vaatimuksen tai jos vaatimus muutoin perustuu lakiin

1. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

ABB:n on säilytettävä tietojasi laissa määritelty aika. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin, tai niin kauan, kunnes sinä ilmoitat meille, että et halua enää vastaanottaa ABB:n markkinointimateriaalia.

Yleisesti, asiakkaisiin liittyvää tietoa säilytetään sopimuksen keston ajan ja minimiajan (yleensä 5-10 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen), tai kauemmin mikäli paikalliset lait ja viranomaismääräykset niin vaativat. Profiilia, joka perustuu tässä selosteessa kuvattuun automaatioon, säilytetään enintään 24 kuukauden ajan.

Tietosuojalait edellyttävät, että emme säilytä tietoja kauemmin kuin niitä on alkuperäisen tarkoituksen vuoksi tarpeellista. IT-järjestelmien ja käytäntöjen avulla varmistamme, että tietosi poistetaan kun emme enää tarvitse niitä.

1. Sinun tietosuojaoikeutesi

Riippuen lainkäyttöalueesta, jolla asut ja missä henkilötietojasi käsitellään, sinulla voi olla seuraavat oikeudet:

Rekisteröidyn oikeudet

Mitä se tarkoittaa

Pääsy tietoihin

Sinulla on tietyin oikeus saada tiedot tai kopio niistä henkilötiedoista, joita meillä sinusta on.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten henkilötietojesi välitöntä oikaisua.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että henkilötietosi poistetaan, kun niitä ei enää tarvita, kun sovellettava laki velvoittaa meidät poistamaan tiedot tai jos henkilötietojen käsittely on lainvastaista.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada omat henkilötietosi jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa itsellesi tai pyytää meitä siirtämään ne kolmannelle osapuolelle.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus milloin tahansa, nimenomaisesta tilanteestasi johtuvista syistä, vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun käsittelyn perusteena on oikeutettu etu

Oikeus suostumuksen peruutukseen

Kun ABB on pyytänyt suostumustasi henkilötietojesi käsittelemistä varten, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta edeltävään tietojen käsittelyyn.

Pyydämme huomiomaan, että yllä olevat oikeudet eivät ole ehdottomia, ja että pyyntöjäsi ei aina voida toteuttaa kokonaisuudessaan. Emme esimerkiksi voi poistaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä mikäli meillä on lain edellyttämiä tai sopimuksiin liittyviä velvollisuuksia jotka estävät sen.

Voit tehdä rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyyntösi osoitteessa www.abb.com/privacy.

9. Yhteystiedot ja lisätietoja

Mikäli haluat pääsyn henkilötietoihisi, käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi tai jos sinulla kysymyksiä tai epäilyksiä liittyen siihen, miten ABB käsittelee tietojasi, pyydämme ottamaan yhteyttä yhtymämme tietosuojapäällikköön lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@abb.com, tai lähettämään valituksen osoitteessa www.abb.com/privacy.

Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme tai uskot, että käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, sinulla voi olla oikeus tehdä valitus sen maan tietosuojaviranomaiseen, jossa asut tai työskentelet, tai hakea ratkaisua oikeusteitse siinä maassa missä arvelet tietosuojalakeja rikotun.

10. Tämän asiakirjan päivitykset

Tätä Tietosuojailmoitusta voidaan päivittää aika ajoin vaadittujen kehitystoimien perusteella. Kun teemme tällaisia päivityksiä, ryhdymme tarvittaviin toimiin kertoaksemme sinulle muutoksista, ottaen huomioon tehtyjen muutosten tärkeyden. Jos sovellettavassa laissa niin edellytetään, pyydämme lisäksi suostumustasi Tietosuojailmoituksen mahdollisiin olennaisiin muutoksiin, jotka kuvaavat ajantasaisia käytäntöjämme.

Tarkista asiakirjan julkaisupäivämäärästä, milloin tätä Tietosuojailmoitusta on päivitetty edellisen kerran.

Julkaisupäivä: 01.03.2021