Obavijest o privatnosti podataka – akvizicija talenata

ABB poštuje Vaše pravo na privatnost

ABB smatra poštovanje Vaših prava na privatnost podataka svojim glavnim prioritetom. U ovoj obavijesti objašnjava se zašto i kako prikupljamo Vaše osobne podatke, kako ih obrađujemo i koja prava imate glede svojih osobnih podataka.

Vaši osobni podaci

Pod „ABB” podrazumijeva se društvo ABB Ltd. i sva njegova društva kćeri. U svrhe mjerodavnog zakona o zaštiti podataka voditelj obrade Vaših podataka bit će povezano društvo ABB sa sjedištem gdje se prijavljujete za posao. Ako trebate dodatne informacije, kliknite ovdje da biste vidjeli popis svih povezanih društava ABB. Ova obavijest primjenjuje se na sva takva društva.

Dobili smo Vaše osobne podatke s ABB-ova karijernog portala.

U nekim ćemo slučajevima obrađivati i Vaše osobne podatke neizravno od trećih strana, kao što su pružatelji sigurnosnih provjera podataka, agencije za zapošljavanje putem kojih ste se prijavili za posao i ostali pružatelji administrativnih usluga.

U nekim ćemo slučajevima obrađivati i osobne podatke iz javno dostupnih izvora, kao što su društvene mreže za zapošljavanje i poslovanje (npr. LinkedIn i Glassdoor) i sajmovi zapošljavanja.<

Službenik za zaštitu podataka

Službeniku za zaštitu podataka tvrtke ABB možete se obratiti putem sljedeće adrese e-pošte: privacy@abb.com.

Koje podatke trebamo

Prikupljamo i upotrebljavamo osobne podatke u vezi s postupkom zapošljavanja u tvrtki ABB. Možemo prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka:

Osobne pojedinosti i identifikacijski podaci, kao što su ime i prezime, spol, osobna i poslovna adresa, osobni telefonski broj, osobna adresa e-pošte ili bilo koje druge pojedinosti za kontakt, datum i zemlja rođenja, fotografija, državljanstvo i nacionalnost.

Pojedinosti o vještinama i iskustvu kao što su kvalifikacije i certifikacije, između ostaloga trenutačno i prethodno radno mjesto, tečajevi obrazovanja i usavršavanja, životopis/CV, evidencija obrazovanja i poslovna postignuća. U određenim slučajevima: pojedinosti za kontakt stručnjaka i rezultati procjena sposobnosti i procjena/povratne informacije s razgovora za posao te svi ostali osobni podaci koje nam odlučite otkriti u sklopu prijave za posao.

Ovisno o radnom mjestu provodimo interne/eksterne procjene u kojima prikupljamo dodatne podatke, kao što su podaci iz procjene, rezultat procjene, zapisi/zabilješke iz telefonskih razgovora za posao i zapisi/bilješke iz telefonskih i video razgovora za posao.

U nekim zemljama moramo dodatno obraditi Vaše podatke u vezi s Vašim članstvom u sindikatima, vjeroispovijesti i filozofskim uvjerenjima te kaznenoj evidenciji (samo ako je propisano lokalnim zakonom ili ako se tako osiguravaju jednake mogućnosti i odnošenje prema svim ABB-ovim kandidatima i zaposlenicima u skladu s lokalnim zakonom). Provedemo li sigurnosnu provjeru Vaših podataka u sklopu postupka zapošljavanja, obrađivat ćemo takve podatke isključivo u skladu s mjerodavnim zakonom.

Podaci nužni isključivo za sklapanje ugovora o radu i integraciju uspješnih kandidata na radno mjesto kao što su primjenjivi osobni identifikacijski broj (porezni broj, broj građana, broj socijalnog osiguranja ili po mogućnosti druga vrsta individualnog broja koji je primjenjiv za Vas u Vašoj državi); podaci članova Vaše obitelji (ime bračnog druga odnosno partnera, djece itd.); potpis; podaci o bankovnom računu; podaci za kontakt u nuždi; podaci o osiguranju; broj vozačke dozvole; evidencija obuke; broj odjeće i obuće gdje je primjenjivo.

U nekim zemljama tijekom integracije na radno mjesto moramo obraditi Vaše zdravstvene podatke te podatke o Vašoj rasnoj pripadnosti i etničkom podrijetlu (samo ako je propisano lokalnim zakonom ili ako se tako osiguravaju jednake mogućnosti i odnošenje prema svim ABB-ovim kandidatima i zaposlenicima u skladu s lokalnim zakonom). Odnosno, bilo koja prethodno spomenuta kategorija osobnih podataka neće se obrađivati ako je takva obrada zabranjena mjerodavnim odredbama nacionalnog prava.

Ako trebate dodatne pojedinosti o osobnim podacima koje prikupljamo u Vašoj državi, podnesite zahtjev na privacy@abb.com.


Zašto ih trebamo

Osobni podaci koje prikupimo upotrebljavat će se u sljedeće svrhe:

 • Vaša prijava za određeno radno mjesto unutar tvrtke ABB ili za zajednički pothvat tvrtke ABB i treće strane, koju obrađujemo u sklopu poduzimanja predugovornih mjera za zapošljavanje i sklapanje povezanih ugovora (kako bismo poduzeli korake prije sklapanja ugovora o radu);
 • Ocjena Vaše prijave na temelju legitimnog interesa tvrtke ABB ili zajedničkog pothvata tvrtke ABB i treće strane provodi se da bi se pronašao najpodobniji kandidat za otvoreno radno mjesto, zbog čega ABB mora održavati procjene i razgovore za posao, što je i u Vašem interesu u smislu pronalaska posla koji Vam najviše odgovara;
 • Vaša prijava za posao u svrhu mogućega budućeg zapošljavanja unutar tvrtke ABB ili zajedničkog pothvata tvrtke ABB i treće strane, na temelju Vaše privole.
 • U slučaju sklapanja ugovora o radu – za poduzimanje koraka potrebnih za ispunjavanje obveza koje imamo kao voditelj obrade podataka, a koje proizlaze iz ugovora o radu i mjerodavnih zakonskih odredbi, kao što je potvrda da zadovoljavate interne i zakonske zahtjeve za određeno radno mjesto, izrada i potpisivanje ugovora o radu i ostale dokumentacije za zapošljavanje, stvaranje potrebnih računa u našim informacijskim sustavima, pružanje pristupa prostorima tvrtke ABB; obavezno obavještavanje vladinih tijela; pružanje radne uniforme i osobne zaštitne opreme ako su nužne; te integracija na radno mjesto u sklopu koje morate primiti opremu, obuku i informacije nužne za radno mjesto na koje ste zaposleni.
 • U slučaju sklapanja ugovora o radu na Vaš zahtjev možemo obrađivati i Vaše podatke potrebne za sklapanje ugovora u okviru nekih usluga povezanih sa zapošljavanjem (npr. usluge premještaja ili dobivanje potrebnih viza i radnih dozvola).
 • Provođenje revizija, pregleda i provjera usklađenosti u svrhu nadzora kvalitete postupka zapošljavanja, uključujući usklađenost s pravilnicima tvrtke ABB i zakonskim preduvjetima, odgovaranje na pritužbe, obrada povezanih upita i provođenje i obrana pravih zahtjeva na temelju legitimnih interesa tvrtke ABB ili zajedničkog pothvata tvrtke ABB i treće strane.

Možete dobiti kopiju procjene naših legitimnih interesa u kojoj je navedeno zašto obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu tih interesa tako da posjetite www.abb.com/privacy. Ako trebate više informacija o prethodno navedenim svrhama, podnesite zahtjev na privacy@abb.com.

Prikupljamo isključivo Vaše osobne podatke koji su nam potrebni u te svrhe. Upotrebu Vaših osobnih podataka koje nam pružite u sklopu prijave za posao ograničavamo samo na slučajeve kada je nužna, a podatke dijelimo samo sa zaposlenicima i trećim stranama koji izravno sudjeluju u postupku zapošljavanja za određeno radno mjesto.

Vaša prijava može biti odbijena ako je Vaš profil nepotpun i/ili netočan. Da bismo Vam se obratili i obradili Vašu prijavu za posao, preduvjet su točni osobni podaci, ispravni podaci za kontakt i potpun profil.


Što radimo s njima

Vaše osobne podatke dijelimo samo sa zaposlenicima i trećim stranama koji izravno sudjeluju u postupku zapošljavanja. Vaše osobne podatke dijelimo sa sljedećim povezanim društvima ABB-a i trećim stranama u sljedeće svrhe u sklopu aktivnosti obrade:

Ime i prezime primatelja ili kategorija

Lokacija primatelja

Svrhe

Mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka

ABB Ltd
(ABB-ovo povezano društvo za EU)

CH, Zürich

Pohrana osobnih podataka na našim poslužiteljima.

Ovo povezano društvo nalazi se u Švicarskoj, za koju se smatra da pruža primjerenu zaštitu osobnih podataka u skladu s odlukom Europske komisije

Povezano društvo ABB-a u Europi

EU

Dijeljenje Vaše prijave s povezanim društvima koja izravno sudjeluju u postupku zapošljavanja za određeno radno mjesto i bilo kojim budućim postupcima zapošljavanja na temelju Vaše privole.
U slučaju sklapanja ugovora o radu, moramo podijeliti Vaše podatke sa subjektima koji su odgovorni za stvaranje potrebnih računa u našim informacijskim sustavima, održavanje poslužitelja i sustava koji se koriste za pohranu i dijeljenje osobnih podataka zaposlenika u sklopu svrha opisanih u ovoj obavijesti.

Ovo povezano društvo nalazi se na lokaciji u EU-u za koju se smatra da pruža primjerenu zaštitu osobnih podataka

Povezano društvo ABB-a izvan Europe

Izvan EU-a

Dijeljenje Vaše prijave s povezanim društvima koja izravno sudjeluju u postupku zapošljavanja za određeno radno mjesto i bilo kojim budućim postupcima zapošljavanja na temelju Vaše privole.
U slučaju sklapanja ugovora o radu, moramo podijeliti Vaše podatke sa subjektima koji su odgovorni za stvaranje potrebnih računa u našim informacijskim sustavima, održavanje poslužitelja i sustava koji se koriste za pohranu i dijeljenje osobnih podataka zaposlenika u sklopu svrha opisanih u ovoj obavijesti.

Ovo povezano društvo dio je organizacije ABB, a pravni mehanizam za prijenos su ogledne klauzule EU-a i obvezujuća korporativna pravila kada stupe na snagu

Treće strane unutar EU-a (uključujući ABB-ove poslovne partnere i zajedničke pothvate s trećim stranama, pružatelje softvera, pružatelje procjena ljudskih resursa, odvjetničke urede i vladine organizacije)

EU

Dijeljenje Vaše prijave s trećim stranama koje izravno sudjeluju u postupku zapošljavanja u svrhu omogućavanja mrežne platforme za zapošljavanje, pronalaženja i procjene kandidata, izdavanja radnih dozvola, viza i ostalih dokumenata propisanih zakonom.
U slučaju sklapanja ugovora o radu, moramo podijeliti Vaše podatke sa subjektima koji su odgovorni za omogućavanje Vašeg pristupa prostorima tvrtke ABB; obavezno obavještavanje vladinih tijela, organizaciju liječničkih pregleda potencijalnih zaposlenika i provođenje sigurnosnih provjera ili provjera referenci.

Ova treća strana nalazi se na lokaciji u EU-u za koju se smatra da pruža primjerenu zaštitu osobnih podataka

Treće strane izvan EU-a (uključujući ABB-ove poslovne partnere i zajedničke pothvate s trećim stranama, pružatelje softvera, pružatelje procjena ljudskih resursa, odvjetničke urede i vladine organizacije)

Izvan EU-a

Dijeljenje Vaše prijave s trećim stranama koje izravno sudjeluju u postupku zapošljavanja u svrhu omogućavanja mrežne platforme za zapošljavanje, pronalaženja i procjene kandidata, izdavanja radnih dozvola, viza i ostalih dokumenata propisanih zakonom.
U slučaju sklapanja ugovora o radu, moramo podijeliti Vaše podatke sa subjektima koji su odgovorni za omogućavanje Vašeg pristupa prostorima tvrtke ABB; obavezno obavještavanje vladinih tijela, organizaciju liječničkih pregleda potencijalnih zaposlenika i provođenje sigurnosnih provjera ili provjera referenci.

Ova treća strana nalazi se na lokaciji izvan EU-a za koju se ne smatra da pruža dovoljnu zaštitu osobnih podataka, stoga su pravni mehanizam za prijenos ogledne klauzule EU-a ili njihov ekvivalent.

Potencijalni i trenutačni kupci ABB-ovih poduzeća ili imovine

Unutar i izvan EU-a

Za procjenu poslovanja ili imovine u pitanju ili provođenje pretvorbe/spajanja tvrtki.

Potencijalni ili trenutačni stjecatelj nalazi se na lokaciji izvan EU-a za koju se ne smatra da pruža dovoljnu zaštitu osobnih podataka, stoga su pravni mehanizam za prijenos ogledne klauzule EU-a ili njihov ekvivalent.

Ako je potrebno, podijelit ćemo Vaše osobne podatke s trećim stranama u državi gdje je radno mjesto za koje ste se prijavili ili trećim stranama u državama koje izravno sudjeluju u postupku zapošljavanja na radnom mjestu za koje ste se prijavili. To se može dogoditi kada se prijavite za radno mjesto u državi u kojoj nije Vaše prebivalište. Svrha je izrada i organizacija vize i radne dozvole.

Ako se prijavljujete za radno mjesto izvan EU-a, Vaši će se podaci prenijeti izvan EU-a u državu gdje je radno mjesto za koje se prijavljujete. Europska komisija smatra da ova država ne pruža dovoljnu zaštitu Vaših osobnih podataka, stoga štitimo Vaše osobne podatke na temelju oglednih klauzula EU-a.

Profiliranje i automatska obrada Vaših podataka

Možda ćemo automatiziranim metodama donositi odluke na temelju Vaših osobnih podataka. Logika prema kojoj donosimo te odluke temelji se na zahtjevima poslovnog profila te činjenici zadovoljavaju li Vaše iskustvo i osnovni podaci te zahtjeve. Moguće posljedice i značaj ovakvog automatskog odlučivanja jest da Vaša prijava može biti odbijena u slučaju da Vaš profil ne zadovoljava minimalne zahtjeve za opis radnog mjesta. Upotrebljavamo li automatizirane metode, imate pravo na ljudsku intervenciju ili izražavanje vlastitog stajališta i osporavanje odluke podnošenjem zahtjeva kao ispitanik na adresi www.abb.com/privacy.

Možemo koristiti i automatizirane metode da bismo analizirali Vaše osobne podatke pružene na našoj platformi za zapošljavanje i izradili profil naših kandidata (profiliranje). Profil će se koristiti samo kako bismo naše kandidate procijenili na jedinstveni način i time osigurali veću dosljednost i pravednost postupka zapošljavanja. Ishod profiliranja dodatna je povratna informacija za specijalista za zapošljavanje i ne predodređuje rezultate postupka zapošljavanja.

Nakon što podnesete prijavu, neovisno o tome jeste li dobili posao ili niste, možemo Vam poslati poruku e-pošte s molbom da sudjelujete u anketi u vezi s postupkom zapošljavanja. Sudjelovanje u takvoj anketi odvija se na dobrovoljnoj osnovi.


Koliko ih dugo čuvamo

Vaše osobne podatke dobivene ovim postupkom čuvamo dokle god je na snazi naš legitimni interes ili Vaša privola. Vaši se osobni podaci općenito obrađuju najviše 24 mjeseca, iako mogu postojati ograničene iznimke zbog lokalnih zakonskih zahtjeva (npr. porezni ili trgovački zakon). Ovo razdoblje čuvanja počinje pri svakoj Vašoj prijavi na račun.

Dođe li do sklapanja ugovora o radu, obrađivat ćemo Vaše osobne podatke tijekom trajanja tog ugovora.

Na temelju obaveznog zakona ABB mora čuvati neke osobne podatke u određenom minimalnom razdoblju. Na primjer, ugovori o radu i informacije o isplatama plaće i naknada moraju se čuvati određeno minimalno vremensko razdoblje sukladno lokalnim korporativnim i poreznim propisima.

Kada prođe razdoblje čuvanja, Vaši se osobni podaci brišu.

Trebate li dodatne informacije o pojedinim razdobljima čuvanja koja se odnose na Vaše osobne podatke, pošaljite zahtjev na privacy@abb.com.


Koja su Vaša prava?

Ovisno o području ovlasti na kojem se nalazite ili na kojem se obrađuju Vaši osobni podaci, možete imati sljedeća prava:

 • ispravak bilo koje pogreške u svojim osobnim podacima ili na njihovo ažuriranje,
 • pristup svojim osobnim podacima i dobivanje kopije svojih osobnih podataka koje čuvamo,
 • brisanje svojih osobnih podataka za čiju upotrebu više nemamo pravnu osnovu,
 • prijenos svojih osobnih podataka novom dobavljaču (ako je primjenjivo),
 • prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju legitimnih interesa (pod uvjetom da naši razlozi za obradu ne nadilaze Vaša prava na privatnost podataka),
 • ograničenje načina na koji upotrebljavamo Vaše osobne podatke dok se ispituje prigovor ili
 • opoziv privole ako smo je zatražili za obradu Vaših osobnih podataka.

Takav zahtjev možete podnijeti na www.abb.com/privacy. Postoji mogućnost da ćemo pod određenim okolnostima morati ograničiti prethodno navedena prava radi zaštite javnog interesa (npr. sprečavanje ili otkrivanje zločina) i vlastitih interesa (npr. održavanje zakonske povlastice).

Ako želite uložiti prigovor na način na koji postupamo s Vašim osobnim podacima, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na privacy@abb.comili podnijeti prigovor na www.abb.com/privacy.

Ako niste zadovoljni našim odgovorom ili vjerujete da nezakonito obrađujemo Vaše osobne podatke, također se možete obratiti tijelu nadležnom za zaštitu podataka u Vašoj zemlji prebivališta ili rada ili gdje vjerujete da je došlo do kršenja zakona o zaštiti podataka.


Prijavite se na naš popis za slanje poruka e-pošte o zapošljavanju

Željeli bismo Vas putem Vaše adrese e-pošte obavještavati o otvorenim radnim mjestima unutar ABB-a koja se odnose na državu i područje koje Vas zanima. Možete se bilo kada odjaviti klikom na poveznicu „Odjava” u budućim porukama ili ispunjavanjem obrasca na www.abb.com/privacy.


Dodatne informacije

Podnošenjem prijave potvrđujete da su Vaši osobni podaci u njoj točni i ažurni. Također potvrđujete da ste pročitali i razumjeli ovu obavijest o privatnosti te da ste svjesni činjenice kako predajom prijave pristajete da obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu pregleda i procjene Vaše prijave (u slučaju da se oslanjamo na privolu) ili da to učinimo radi poduzimanja koraka za pripremu Vašeg ugovora u radu.