Izjava o privatnosti podataka

Obavijest o privatnosti podataka – akvizicija talenata

ABB poštuje vaše pravo na privatnost

ABB smatra poštivanje vaših prava na privatnost podataka svojim glavnim prioritetom. Ova obavijest objašnjava zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke, kako ih obrađujemo te koja prava imate u vezi sa svojim osobnim podacima.

Vaši osobni podaci

ABB je odgovoran za vaše osobne podatke. Pod „ABB” podrazumijeva se društvo ABB Ltd i sva njegova društva kćeri. U svrhe mjerodavnog zakona o zaštiti podataka voditelj obrade vaših podataka bit će povezano društvo ABB sa sjedištem gdje se prijavljujete za posao. Trebate li dodatne informacije, kliknite ovdje da biste vidjeli sva povezana društva ABB. Ova se obavijesti primjenjuje na sva takva društva.

Dobili smo vaše osobne podatke s ABB-ova karijernog portala.

U nekim slučajevima također ćemo obrađivati vaše osobne podatke neizravno od trećih strana kao što su pružatelji sigurnosnih provjera podataka, agencije za zapošljavanje putem kojih ste se prijavili za posao i drugi pružatelji administrativnih usluga.

U nekim ćemo slučajevima također obrađivati osobne podatke iz javno dostupnih izvora kao što su društvene mreže za zapošljavanje i poslovanje (npr. LinkedIn, Glassdoor) i sajmovi karijera.


Službenik za zaštitu podataka

ABB-ovu službeniku za zaštitu podataka možete se obratiti na sljedeću adresu e-pošte:  privacy@abb.com.


Koje podatke trebamo

Prikupljamo i upotrebljavamo osobne podatke o vama vezane uz vaše zapošljavanje u ABB-u. Možemo prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka:

Osobne pojedinosti i identifikacijski podaci kao što su ime i prezime, spol, datum rođenja, osobna i poslovna adresa, osobni telefonski broj, osobna adresa e-pošte ili bilo koje druge pojedinosti za kontakt, datum i zemlja rođenja, fotografija, državljanstvo.

Pojedinosti o vještinama i iskustvu kao što su kvalifikacije i certifikacije, između ostaloga trenutačno i prethodno radno mjesto, tečajevi obrazovanja i usavršavanja, životopis/CV, evidencija obrazovanja i poslovna postignuća. U određenim slučajevima: pojedinosti za kontakt i rezultati procjena sposobnosti i procjena ili povratne informacije s razgovora za posao te svi drugi osobni podaci koje nam želite otkriti u sklopu prijave za posao.

Ovisno o radnom mjestu provodimo interne/eksterne procjene u kojima prikupljamo dodatne podatke kao što su podaci iz procjene, rezultat procjene, zapisi/zabilješke iz telefonskih razgovora za posao i zapisi/zabilješke iz video razgovora za posao.

U nekim zemljama moramo dodatno obraditi vaše podatke u vezi s vašim članstvom u sindikatima, vjeroispovijesti i filozofskim uvjerenjima te kaznenoj evidenciji (samo ako je propisano lokalnim zakonom ili ako se tako osiguravaju jednake mogućnosti i odnošenje prema svim ABB-ovim kandidatima i zaposlenicima u skladu s lokalnim zakonom). Provedemo li sigurnosnu provjeru vaših podataka u sklopu postupka zapošljavanja, obrađivat ćemo takve podatke isključivo u skladu s mjerodavnim zakonom.

Podaci nužni isključivo za sklapanje ugovora o radu i integraciju uspješnih kandidata na radno mjesto kao što su primjenjivi osobni identifikacijski broj (porezni broj, broj građana, broj socijalnog osiguranja ili po mogućnosti druga vrsta individualnog broja koji je primjenjiv za vas u vašoj državi); podaci članova vaše obitelji (ime bračnog druga don. partnera, djece itd.); potpis; podaci o bankovnom računu; podaci za kontakt u nuždi; podaci o osiguranju; broj vozačke dozvole; evidencija obuke; broj odjeće i obuće gdje je primjenjivo.

U nekim zemljama tijekom integracije na radno mjesto moramo obraditi vaše zdravstvene podatke te podatke o vašoj rasnoj pripadnosti i etničkom podrijetlu (samo ako je propisano lokalnim zakonom ili ako se tako osiguravaju jednake mogućnosti i odnošenje prema svim ABB-ovim kandidatima i zaposlenicima u skladu s lokalnim zakonom). Odnosno, bilo koja prethodno spomenuta kategorija osobnih podataka neće se obrađivati ako je takva obrada zabranjena mjerodavnim odredbama nacionalnog prava.

Trebate li dodatne pojedinosti o osobnim podacima koje prikupljamo u vašoj državi, podnesite zahtjev na privacy@abb.com.


Zašto ih trebamo

Osobni podaci koje prikupimo upotrebljavat će se u sljedeće svrhe:

 • Vaša prijava za određeno radno mjesto unutar ABB-a ili za zajednički pothvat ABB-a i treće strane, koju obrađujemo u sklopu poduzimanja predugovornih mjera za zapošljavanje i sklapanje povezanih ugovora (da bismo poduzeli korake prije sklapanja ugovora o radu);

 • Ocjena vaše prijave na temelju legitimnog interesa ABB-a ili zajedničkog pothvata ABB-a i treće strane provodi se da bi se pronašao najpodobniji kandidat za otvoreno radno mjesto, zbog čega ABB mora održavati procjene i razgovore, što je i u vašem interesu u smislu pronalaska posla koji vam najviše odgovara;

 • Vaša prijava za posao u svrhe mogućega budućeg zapošljavanja unutar ABB-a ili zajedničkog pothvata ABB-a i treće strane, na temelju vaše privole.

 • U slučaju sklapanja ugovora o radu – za poduzimanje koraka potrebnih za ispunjavanje obveza koje imamo kao voditelj obrade podataka, a koje proizlaze iz ugovora o radu i mjerodavnih zakonskih odredbi, kao što je potvrda da zadovoljavate interne i zakonske zahtjeve za određeno radno mjesto, izrada i potpisivanje ugovora o radu i druge dokumentacije za zapošljavanje, stvaranje potrebnih računa u našim informacijskim sustavima, pružanje pristupa ABB-ovim prostorima, obavezno obavještavanje vladinih tijela, pružanje radne uniforme i osobne zaštitne opreme ako su nužne te integracija na radno mjesto u sklopu koje morate primiti opremu, obuku i informacije nužne za radno mjesto na kojem ste zaposleni.

Možete dobiti kopiju procjene naših legitimnih interesa u kojoj je navedeno zašto obrađujemo vaše osobne podatke u svrhe tih interesa tako da posjetite www.abb.com/privacy. Trebate li više informacija o prethodno navedenim svrhama, podnesite zahtjev na privacy@abb.com.

Prikupljamo isključivo vaše osobne podatke koji su nam potrebni u te svrhe. Upotrebu vaših osobnih podataka koje nam pružite u sklopu prijave za posao ograničavamo samo na slučajeve kada je nužna, a podatke dijelimo samo sa zaposlenicima i trećim stranama koji izravno sudjeluju u postupku zapošljavanja za određeno radno mjesto.

Vaša prijava može biti odbijena ako je vaš profil nepotpun i/ili netočan. Da bismo vam se obratili i obradili vašu prijavu za posao, preduvjet su točni osobni podaci, ispravni podaci za kontakt i potpun profil.

 

Što radimo s njima

Vaše osobne podatke dijelimo samo sa zaposlenicima i trećim stranama koji izravno sudjeluju u postupku zapošljavanja. Vaše osobne podatke dijelimo sa sljedećim povezanim društvima ABB-a i trećim stranama u sljedeće svrhe u sklopu aktivnosti obrade:

Naziv ili kategorija primatelja

Lokacija primatelja

Svrha

Mjere za zaštitu vaših osobnih podataka

ABB Ltd
ABB Ltd (ABB-ovo povezano društvo za EU)

CH, Zürich

Pohrana osobnih podataka na našim poslužiteljima.

Ovo povezano društvo nalazi se u Švicarskoj, za koju se smatra da pruža primjerenu zaštitu osobnih podataka u skladu s odlukom Europske komisije

Povezano društvo ABB-a u Europi

EU

Dijeljenje vaše prijave s povezanim društvima koja izravno sudjeluju u postupku zapošljavanja za određeno radno mjesto i bilo kojim budućim postupcima zapošljavanja na temelju vaše privole. U slučaju da se sklapa ugovor o radu, moramo podijeliti vaše podatke sa subjektima koji su odgovorni za stvaranje potrebnih računa u našim informacijskim sustavima, održavanje poslužitelja i sustava korištenih za pohranu i dijeljenje osobnih podataka zaposlenika u sklopu svrha opisanih u ovoj obavijesti.

Ovo povezano društvo nalazi se na lokaciji u EU-u za koju se smatra da pruža primjerenu zaštitu osobnih podataka

Povezano društvo ABB-a izvan Europe

Izvan EU-a

Dijeljenje vaše prijave s povezanim društvima koja izravno sudjeluju u postupku zapošljavanja za određeno radno mjesto i bilo kojim budućim postupcima zapošljavanja na temelju vaše privole. U slučaju da se sklapa ugovor o radu, moramo podijeliti vaše podatke sa subjektima koji su odgovorni za stvaranje potrebnih računa u našim informacijskim sustavima, održavanje poslužitelja i sustava korištenih za pohranu i dijeljenje osobnih podataka zaposlenika u sklopu svrha opisanih u ovoj obavijesti.

Ovo povezano društvo dio je organizacije ABB, a pravni mehanizam za prijenos su ogledne klauzule EU-a i obvezujuća korporativna pravila kada stupe na snagu

Treće strane unutar EU-a (uključujući ABB-ove poslovne partnere i zajedničke pothvate s trećim stranama, pružatelje softvera, pružatelje procjena ljudskih resursa, odvjetničke urede i vladine organizacije)

EU

Dijeljenje vaše prijave s trećim stranama koje izravno sudjeluju u postupku zapošljavanja za određeno radno mjesto kako bi se izvršile procjene te izdale radne dozvole, vize i drugi dokumenti propisani zakonom. Ako se sklopi ugovor o radu, moramo podijeliti vaše podatke sa subjektima koji su odgovorni za omogućavanje vašeg pristupa ABB-ovim prostorima, obavezno obavještavanje vladinih tijela, organizaciju liječničkih pregleda potencijalnih zaposlenika i provođenje sigurnosnih provjera na naš račun.

Ova treća strana nalazi se na lokaciji u EU-u za koju se smatra da pruža primjerenu zaštitu osobnih podataka

Treće strane izvan EU-a (uključujući ABB-ove poslovne partnere i zajedničke pothvate s trećim stranama, pružatelje softvera, pružatelje procjena ljudskih resursa, odvjetničke urede i vladine organizacije)

Izvan EU-a

Dijeljenje vaše prijave s trećim stranama koje izravno sudjeluju u postupku zapošljavanja za određeno radno mjesto kako bi se izvršile procjene te izdale radne dozvole, vize i drugi dokumenti propisani zakonom. Ako se sklopi ugovor o radu, moramo podijeliti vaše podatke sa subjektima koji su odgovorni za omogućavanje vašeg pristupa ABB-ovim prostorima, obavezno obavještavanje vladinih tijela, organizaciju liječničkih pregleda potencijalnih zaposlenika i provođenje sigurnosnih provjera na naš račun.

 

Ova treća strana nalazi se na lokaciji izvan EU-a za koju se ne smatra da pruža dovoljnu zaštitu osobnih podataka, stoga su pravni mehanizam za prijenos ogledne klauzule EU-a ili njihov ekvivalent.

Potencijalni i trenutačni kupci ABB-ovih poduzeća ili imovine

Unutar i izvan EU-a

Za procjenu predmetnog poduzeća ili imovine

Potencijalni ili trenutačni stjecatelj nalazi se na lokaciji izvan EU-a za koju se ne smatra da pruža dovoljnu zaštitu osobnih podataka, stoga su pravni mehanizam za prijenos ogledne klauzule EU-a ili njihov ekvivalent.

Ako je potrebno, podijelit ćemo vaše osobne podatke s trećim stranama u državi gdje je radno mjesto za koje ste se prijavili ili trećim stranama u državama koje izravno sudjeluju u postupku zapošljavanja na radnom mjestu za koje ste se prijavili. To se može dogoditi kada se prijavite za radno mjesto u državi u kojoj nije vaše prebivalište. Svrha je izrada i organizacija vize i radne dozvole.

Možete dobiti kopiju zaštitnih mjera koje poduzimamo za zaštitu vaših osobnih podataka tako da posjetite www.abb.com/privacy.

Ako se prijavljujete za radno mjesto izvan EU-a, vaši će se podaci prenijeti izvan EU-a u državu gdje je radno mjesto za koje se prijavljujete. Europska komisija smatra da ova država ne pruža dovoljnu zaštitu vaših osobnih podataka, stoga štitimo vaše osobne podatke na temelju oglednih klauzula EU-a.

Možda ćemo automatiziranim metodama donositi odluke na temelju vaših osobnih podataka. Logika prema kojoj donosimo te odluke temelji se na zahtjevima poslovnog profila te činjenici zadovoljavaju li vaše iskustvo i osnovni podaci te zahtjeve. Moguće posljedice i značaj ovakvog automatskog odlučivanja jest da vaša prijava može biti odbijena u slučaju da vaš profil ne zadovoljava minimalne zahtjeve za opis radnog mjesta. Upotrebljavamo li automatizirane metode, imate pravo na ljudsku intervenciju ili izražavanje vlastitog stajališta i osporavanje odluke podnošenjem zahtjeva kao ispitanik na adresi www.abb.com/privacy.

Nakon što podnesete prijavu, neovisno o tome jeste li dobili posao ili niste, možemo vam poslati poruku e-pošte s molbom da sudjelujete u anketi u vezi s postupkom zapošljavanja. Sudjelovanje u takvoj anketi odvija se na dobrovoljnoj osnovi.

Koliko ih dugo čuvamo

Vaše osobne podatke dobivene ovim postupkom čuvamo dokle god je na snazi naš legitimni interes ili vaša privola. Vaši se osobni podaci općenito obrađuju najviše 24 mjeseca, iako mogu postojati ograničene iznimke zbog lokalnih zakonskih zahtjeva (npr. porezni ili trgovački zakon). Ovo razdoblje čuvanja počinje pri svakoj vašoj prijavi na račun.

Dođe li do sklapanja ugovora o radu, obrađivat ćemo vaše osobne podatke tijekom trajanja tog ugovora.

Na temelju obveznog zakona ABB mora čuvati neke osobne podatke u određenom minimalnom vremenskom razdoblju. Na primjer, ugovori o radu, informacije o isplatama plaće i naknada moraju se čuvati određeno minimalno vremensko razdoblje sukladno lokalnim korporativnim i poreznim propisima.

Kada prođe razdoblje čuvanja, vaši se osobni podaci brišu.

Trebate li dodatne informacije o pojedinim razdobljima čuvanja koja se odnose na vaše osobne podatke, pošaljite zahtjev na privacy@abb.com.

Koja su vaša prava?

Imate pravo na:

 • ispravak bilo koje pogreške u svojim osobnim podacima ili na njihovo ažuriranje,

 • pristup svojim osobnim podacima i dobivanje kopije svojih osobnih podataka koje držimo,

 • brisanje svojih osobnih podataka za čiju upotrebu više nemamo pravnu osnovu,

 • prijenos svojih osobnih podataka novom dobavljaču (ako je primjenjivo),

 • prigovor na obradu svojih podataka na temelju legitimnih interesa (pod uvjetom da naši razlozi za obradu ne nadilaze vaša prava na privatnost podataka),

 • ·ograničenje načina na koji upotrebljavamo vaše osobne podatke dok se ispituje prigovor ili

 • ·opoziv privole ako smo je zatražili za obradu vaših osobnih podataka.

Takav zahtjev možete podnijeti na www.abb.com/privacy. Postoji mogućnost da ćemo pod određenim okolnostima morati ograničiti prethodno navedena prava radi zaštite javnog interesa (npr. sprečavanje ili otkrivanje zločina) i vlastitih interesa (npr. održavanje zakonske povlastice).

Ako želite uložiti prigovor na način na koji postupamo s vašim osobnim podacima, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na privacy@abb.com ili podnijeti prigovor na www.abb.com/privacy.

Ako niste zadovoljni našim odgovorom ili vjerujete da nezakonito obrađujemo vaše osobne podatke, također se možete obratiti tijelu nadležnom za zaštitu podataka u vašoj zemlji prebivališta ili rada ili gdje vjerujete da je došlo do kršenja zakona o zaštiti podataka.

Prijavite se na naš popis za slanje poruka e-pošte o zapošljavanju

Željeli bismo vas putem vaše adrese e-pošte obavještavati o otvorenim radnim mjestima unutar ABB-a koja se odnose na državu i područje koje vas zanima. Možete se bilo kada odjaviti klikom na poveznicu „Odjava” u budućim porukama ili ispunjavanjem obrasca na www.abb.com/privacy.