Ovu stranicu možete vidjeti na:

Obavijest o privatnosti klijenta

1. Tko snosi odgovornost za obrađivanje vaših osobnih podataka

Ova obavijest o privatnosti klijenta („obavijest”) odnosi se na grupaciju društva ABB, čime se podrazumijeva društvo ABB Ltd, Švicarska i svaki subjekt u kojem društvo ABB Ltd, Švicarska, izravno ili neizravno, ima većinu vlasništva ili posjeduje ili kontrolira većinu glasačkih prava. Društvo ABB koje pruža usluge ili komunicira s vama (u nastavku „ABB” ili „mi”) snosi odgovornost za obrađivanje vaših podataka i upravlja načinom na koji se upotrebljavaju u skladu s ovom obavijesti.

Druga društva kćeri društva ABB mogu također primati i obrađivati vaše osobne podatke, u svojstvu upravljača ili obrađivača i ova se obavijest podjednako primjenjuje na takva društva.

2. Vrste podataka koje prikupljamo i upotrebljavamo

Prikupljamo i upotrebljavamo osobne podatke koji se odnose na vas u vezi sa sporazumima s našim klijentima. Prikupljamo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Informacije o poslovnim kontaktima koje dijelite s nama: ime, titula, funkcija, adresa e-pošte, poslovna adresa, telefonski broj, broj mobilnog telefona
 • Dodatne informacije koje nam dajete tijekom naših poslovnih odnosa kao što su: zanimanje za proizvodima ABB, marketinške preferencije, registracija informacija dobivenih na događanjima, sajmovima, podaci o ugovoru ili narudžbi, računi, plaćanja, povijest poslovnih partnera; podatci povezani s ispunjavanjem naših ugovornih obveza i predugovornih mjera, uključujući marketinške aktivnosti, podatke o komuniciranju, ponude, natječaje, ugovorne i narudžbene podatke, računa, uplate, podatke o osiguranju, zapise povezane s upitima/pitanjima/žalbama/narudžbama, broj zaposlenika, broj putovnice, datum rođenja, podatke putne vize, ocjena/povratne informacije intervjua, zapisi o osposobljavanju, spol, klijent/identifikacijska oznaka klijenta, podatci o uporabi proizvoda, preferencije.
 • Podatci za elektroničku identifikaciju i informacije koje se prikupljaju komunikacijskim sustavima, IT aplikacijama i mrežnim preglednicima kao što su: IP adresa, razlog posjete mrežnoj lokaciji, vrijeme provedeno na mrežnoj stranici ili nekoj određenoj stranici, poveznice koje se „kliknuli”, dijeljeni komentari, otvorene poruke e-pošte, vrsta preglednika, datum i vrijeme posjeta, identifikatori uređaja (identifikacijska oznaka mobilnog uređaja, identifikacijska oznaka računala itd.), kolačići, digitalni pseudonim/potpis, vjerodajnice za registraciju i prijavu, podatke o praćenju/analizi.

Vrste podataka koje se navode u nastavku prikupljaju se i obrađuju, ako je potrebno, isključivo u skladu s primjenjivim lokalnim zakonima u državi vašeg prebivališta.

 • Podatci o kaznenim presudama i prekršajima kao što su: informacije o kaznenoj evidenciji i informacije o popisu sankcija u mjeri potrebnoj za svrhe probira kaznene evidencije i obveza „upoznaj svog klijenta” („KYC”) i „sprječavanje pranja novca” („AML”).
 • U mjeri potrebnoj za ispunjenje naših obveza, podatke dobivene iz javno dostupnih izvora ili koje zakonito prenose druge treće strane (npr. kreditna agencija): podatci iz trgovačkih registara, podatci iz registra udruga, podatci o kreditnoj sposobnosti.

3. A što upotrebljavamo vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke upotrebljavamo za:

 • obradu i izvršavanje narudžbi i kako bismo vas obavijestili o statusu vaše narudžbe ili narudžbe vašeg društva;
 • pružanje i upravljanje našim proizvodima i uslugama;
 • obrađivanje kotacije i ponude i upravljanje odnosom s klijentom, uključujući pružanje korisničke podrške i podrške za proizvode; obrađivanje, procjenjivanje i odgovaranje na zahtjeve i upite, upravljanje životnim ciklusom ugovora i dohvaćanje osobnih podataka potencijalnih klijenata radi buduće komunikacije;
 • provedbu i olakšavanje odvijanja anketa o zadovoljstvu klijenata, marketinških kampanja, analiza tržišta, nagradnih igara, natjecanja ili drugih promotivnih aktivnosti ili događaja;
 • provedbu marketinških i prodajnih aktivnosti (uključujući stvaranje marketinških prednosti, poticanje marketinških izgleda, provedbu istraživanja tržišta, određivanje i upravljanje učinkovitosti naših oglašivačkih i marketinških kampanja te upravljanje našom markom (brandom) i priopćavanje o novim poslovnim projektima);
 • slanje marketinških obavijesti poštom, telefonom, tekstualnom porukom, elektroničkom poštom i drugim digitalnim metodama o proizvodima i uslugama (kao što su upozorenja, promidžbeni materijali, bilteni, itd.);
 • analizu osobnih podataka radi pružanja relevantnih marketinških ponuda i informacija, jamčenja točnosti podataka za kontakt klijenta.
 • provedbu osposobljavanja i tečaja za klijente;
 • izvještavanje i analizu podataka kao što su istraživanje tržišta, analiza trendova, financijska analiza, segmentacija korisnika i profiliranje klijenata radi unaprjeđenja korisničkog iskustva s društvom ABB i pružanja boljeg sadržaja koji je više personaliziran, uključujući prikupljanje podataka o tržištu, razvoj i unaprjeđenje usluga ili proizvoda procjenom i analizom informacija;
 • komuniciranje s poslovnim partnerima o proizvodima, uslugama i projektima društva ABB ili poslovnih partnera primjerice odgovaranjem na upite ili zahtjeve;
 • organiziranje putovanja, upravljanje kartama i tijekom rada, upravljanje flotom;
 • reorganiziranje, kupnju i prodajne aktivnosti, poslovne jedinice i društva;
 • upravljanje kvalitetom postupka i upravljanje osiguranjem;
 • provedbu revizija, pregleda i regulatornih provjera radi ispunjavanja obveza prema regulatorima;
 • upravljanje, rizik i usklađenost, uključujući obveze i carine u vezi s dubinskom analizom i sprječavanjem pranja novca („AML”) te usklađenost s globalnom trgovinom i probir popisa sankcioniranih strana, sigurnost, uključujući prevenciju zločina i prijevare;
 • održavanje i zaštitu sigurnosti proizvoda, postrojenja, usluga, sustava, mreža, računala i informacija, sprječavanje i otkrivanje sigurnosnih prijetnji, prijevare ili drugih kriminalnih ili zlonamjernih aktivnosti; i
 • upravljanje resursima sektora IT, uključujući upravljanje infrastrukturom, pod čime se podrazumijeva izrada sigurnosne kopije podataka, podrška i servisiranje informacijskih sustava radi upravljanja aplikacijom, pružanje podrške krajnjem korisniku, testiranje, održavanje, sigurnost (odgovor na incidente, rizik, ranjivost, odgovor na prodore), stvaranje i upravljanje korisničkim računima, dodjeljivanje i upravljanje softverskim licencijama, testiranje sigurnosti i radnog učinka te kontinuitet poslovanja, praćenje pristupa sustavima, preuzimanja.

Za potvrđivanje vaših informacija za kontakt, da bismo vam isporučili prilagođene marketinške obavijesti i oglase te slali personalizirane poruke koristit ćemo se automatiziranim metodama za izradu profila na temelju podataka koje smo dobili kako se opisuje u ovoj obavijesti kao što su broj pregleda mrežnog mjesta društva ABB, otvorene poruke e-pošte, vaše registracije na mrežne seminare i nedavne interakcije i aktivnosti s društvom ABB. Ako želite primiti više informacija o automatiziranim metodama za izradu profila, možete to zatražiti slanjem zahtjeva putem mrežne stranice www.abb.com/privacy. Imate pravo prigovora na aktivnosti profiliranja slanjem zahtjeva putem mrežne stranice www.abb.com/privacy.

Mi prikupljamo samo one vaše osobne podatke koje trebamo za gore navedene svrhe. Za statističke svrhe, unaprjeđenje naših usluga i testiranje naših IT sustava, upotrebljavamo što je više moguće anonimizirane podatke. Time se označava da se tim podatcima vas ne može izravno/neizravno identificirati ili izdvojiti kao pojedinca.

4. Što se događa ako nam ne pružite informacije koje smo od vas zatražili ili ako nas zamolite da prestanemo s obradom vaših podataka

Ako se radi o obradi povezanoj s poslovnim odnosom s vama, društvo ABB neće moći prikladno uspostaviti, provoditi ili prekinuti poslovni odnos s vama ili vašim društvom i općenito ispuniti svrhe opisane iznad bez određenih osobnih podataka. Iako vas ne možemo prisiliti da podijelite svoje osobne podatke s nama, imajte na umu da mogu nastati posljedice kojima se može negativno utjecati na poslovni odnos tako da se onemogućuje uključivanje traženih predugovornih mjera u ugovor s vama ili vašim društvom ili uspostavljanje i nastavljanje poslovnog odnosa koji ste tražili.

5. Pravna osnova na koju se oslanjamo

Vaše osobne podatke upotrebljavamo u svrhe koje se opisuju u ovoj obavijesti na temelju jedne od sljedećih pravnih osnova kako je primjenjivo:

 • vaše osobne podatke možemo obrađivati za ispunjavanje ugovornih obveza koje proizlaze iz ugovora s vama ili vašim društvom ili su dio predugovornih mjera koje moramo poduzeti;
 • tražimo vašu privolu za aktivnosti opisane u ovoj obavijesti o privatnosti kada se to zahtijeva važećim zakonom, na primjer, kad obrađujemo vaše podatke u marketinške svrhe, uključujući dijeljenje prilagođene marketinške komunikacije s vama, slanje personaliziranih poruka i jamčenje točnosti vaših podataka za kontakt kada nemamo poslovni odnos s vama ili vašim društvom; ili
 • oslanjamo se na svoje legitimne interese za obradu vaših osobnih podataka u okviru poslovnog odnosa s vama ili vašim društvom ako se to ne poništava vašim interesima povezanim s privatnosti. Takvim se interesima može uključivati:
  • prikupljanje i uporaba osobnih podataka za svrhu upravljanja i unaprjeđenja našeg poslovanja.
  • vođenje, upravljanje, razvoj i unaprjeđenje našeg poslovanja u najširem mogućem smislu, uključujući opskrbu proizvoda i usluga, izvršavanje sporazuma i upravljanje narudžbama s klijentima, obrađivanje i ispunjavanje kupnji, upravljanje kvalitetom postupka i unaprjeđenje proizvoda ili usluga, analiza i prikupljanje podataka o tržištu, smanjenje zadanih rizika u našim prodajnim postupcima, provođenje pravnih potraživanja, uključujući prikupljanje duga putem postupaka izvan suda, i reorganiziranje, kupnja i prodaja aktivnosti, poslovnih odjela i društava;
  • za izravne marketinške svrhe za postojeće klijente, uključujući dijeljenje prilagođene marketinške komunikacije s vama, slanje personaliziranih poruka i jamčenje točnosti vaših podataka za kontakt;
  • praćenje, istraživanje i jamčenje usklađenosti s pravnim, regulatornim i standardnim zahtjevima i politikama te unutarnjim zahtjevima i politikama društva ABB;
  • sprječavanje prijevarne i kriminalne aktivnosti uključujući istraživanja takvih aktivnosti, zlouporabe imovine, proizvoda i usluga društva ABB i strogo po potrebi i proporcionalno za jamčenje mrežne i informacijske sigurnosti; i
  • prenošenje osobnih podataka unutar Grupacije ABB za unutarnje administrativne svrhe kada je potrebno za, primjerice, pružanje centraliziranih usluga.

Kopiju naše procjene o tome zašto možemo obrađivati vaše osobne podatke za svrhu tih interesa možete dobiti podnošenjem zahtjeva putem mrežne stranice www.abb.com/privacy.

 • U nekim slučajevima obrađujemo vaše osobne podatke na temelju pravnih obveza ili zakonskih zahtjeva, primjerice na temelju poreznih obveza ili obveza izvještavanja, obveza suradnje s nadležnim tijelima, zakonskih obveza čuvanja ili može trebati otkrivanje osobnih podataka unutar opsega službenih ili sudskih mjera za svrhe prikupljanja dokaza, sudskog progona ili provedbe potraživanja civilnog zakona.

Što se tiče osobnih podataka povezanih s kaznenim presudama i prekršajima, obrađujemo takve podatke samo kada se takva obrada dopušta primjenjivim (lokalnim) zakonom.

6. Strane s kojima dijelimo vaše osobne podatke (unutar i izvan EU-a i EGP-a ili izvan države u kojoj se nalazi društvo ABB koje upravlja vašim podatcima)

Vaše osobne podatke dijelimo samo s drugim povezanim društvima društva ABB ili trećim stranama prema potrebi u svrhe opisane u tablici u nastavku. Ako vaše osobne podatke dijelimo s povezanim društvom ili trećom stranom tako da se prenose ili postaju dostupni izvan Europske unije („EU”) i Europskog gospodarskog prostora („GDP”) ili izvan države u kojoj se nalazi društvo ABB koje upravlja podatcima, uvijek postavljamo zaštitne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke. Primjeri ovih zaštitnih mjera su odluka o prikladnosti Europske komisije ili standardne ugovorne klauzule. Poduzeli smo dodatne mjere za prijenos unutarnjih podataka izvan EU-a, EGP-a i izvan države u kojoj se nalazi društvo ABB koje upravlja podatcima radi zaštite vaših podataka. Ako želite pregledati postavljene zaštitne mjere pošaljite zahtjev putem mrežne stranice www.abb.com/privacy.

Ime primatelja ili za zemlje koje nisu članice EU-a kategorija primatelja

Lokacija primatelja

Svrha

Povezana društva i društva kćeri društva ABB

Pogledajte popis društava kćeri društva ABB

Svrhe opisane u ovoj obavijesti o privatnosti

Poslovni partneri, distributeri i zastupnici društva ABB

U EU-u/EGP-u i izvan EU-a/EGP-a (globalno)

Svrhe opisane u ovoj obavijesti o privatnosti

Pružatelji usluga kao što su IT usluge, marketinške agencije, neovisni agenti, obrađivači plaćanja, usluge za vrednovanje i procjenu, profesionalne i savjetodavne usluge uključujući računovođe, revizore, odvjetnike, osiguravatelje, bankare, stručnjake za zapošljavanje, putne agente i druge savjetnike ili pružatelje usluga koji rade u ime društva ABB

U EU-u/EGP-u i izvan EU-a/EGP-a (globalno)

Svrhe opisane u ovoj obavijesti o privatnosti

Upravitelji insolventnosti ili vjerovnici

U EU-u/EGP-u i izvan EU-a/EGP-a (globalno)

Za zadano upravljanje i upravljanje insolventnosti

Potencijalni ili stvarni kupci poslovanja ili imovine društva ABB

U EU-u i izvan-EU

Za ocjenu poslovanja ili imovine o kojoj je riječ ili obavljanje pretvorbe/spajanja društava.

Primatelji u skladu s primjenjivim zakonom ili pravnim postupkom, tijelima za provedbu zakona ili državnim tijelima itd.

U EU-u i izvan-EU

Ako se to zahtijeva mjerodavnim zakonima ili legitimnim zahtjevima državnih tijela, ili ako postoji važeći zakonski zahtjev

7. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke

U skladu s obveznim zakonodavstvom, društvo ABB treba čuvati određene osobne podatke na određeno najmanje vremensko razdoblje. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe opisane u ovoj obavijesti o privatnosti ili dok nas ne obavijestite da više ne želite primati marketinške materijale društva ABB.

Općenito, osobni podatci povezani s klijentom zadržavaju se dok traje ugovorni odnos i tijekom najmanjeg određenog vremenskog razdoblja (uobičajeno između 5 i 10 godina od isteka ugovora) ili na duže razdoblje ako se to zahtijeva lokalnim zakonima i regulatornim zahtjevima. Profil koji se izradi automatiziranim metodama, u skladu s opisanim u ovoj obavijesti, zadržava se 24 mjeseca.

Istovremeno, primjenjivim zakonima za zaštitu podataka zahtijeva se da ne zadržavamo osobne podatke u obliku koji se može identificirati dulje od potrebnog za svrhu za koju se osobni podatci obrađuju. Putem postavki IT aplikacija i politika jamčimo da se zadržavanje osobnih podataka briše kada ih više ne trebamo.

8. Vaša prava na privatnost podataka

Ovisno o jurisdikciji u kojoj se nalazite i u kojoj se obrađuju vaši osobni podatci, možete imati sljedeća prava:

Prava na privatnost podataka

Što to znači

Pravo pristupa podacima

Imate pravo zatražiti od društva ABB pregled ili dobiti kopiju osobnih podataka koje imamo o vama.

Pravo na ispravak podataka

Možete zatražiti trenutačni ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje imamo o vama.

Pravo na brisanje podataka

Imate pravo zahtijevati brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni, kada smo obvezni u skladu s primjenjivim zakonima izbrisati podatke ili je njihova obrada nezakonita.

Pravo ograničavanja obrade podataka

Imate pravo ograničiti obradu svojih osobnih podataka u određenim okolnostima.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primati svoje osobne podatke u strukturiranom, strojno čitljivom formatu za vlastite potrebe ili zatražiti da ih podijelimo s trećom stranom.

Pravo na prigovor na obradu podataka

Imate pravo uložiti prigovor u bilo kojem trenutku, iz razloga koji proizlaze iz vaše određene situacije, na obradu vaših osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu.

Pravo na povlačenje privole

Kada je društvo ABB od vas zatražilo privolu za obrađivanje osobnih podataka, u bilo kojem trenutku možete povući svoju privolu. Povlačenjem privole ne utječe se na zakonitost obrađivanja na temelju privole prije njezinog povlačenja.

Imajte na umu da navedena prava nisu apsolutna i da se vaš zahtjev ne može uvijek potpuno ispuniti. Primjerice, ponekad ne možemo izbrisati ili ograničiti obradu vaših osobnih podataka jer postoje pravne ili ugovorne obveze za zadržavanje osobnih podataka.

Možete zatražiti da se vaša prava na privatnost podataka provedu putem mrežne stranice www.abb.com/privacy.

9. Kontakt i dodatne informacije

Ako želite pristupiti svojim osobnim podatcima, iskoristiti neka od gore navedenih svojih prava ili ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica o tome kako društvo ABB obrađuje vaše osobne podatke, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na razini Grupe putem e-adrese privacy@abb.com ili poslati pritužbu putem mrežne stranice www.abb.com/privacy.

Ako niste zadovoljni našim odgovorom ili smatrate da vaše osobne podatke obrađujemo protivno zakonu, možete također podnijeti žalbu nadležnoj službi za zaštitu podataka u svojoj državi prebivališta ili rada ili tražiti pravni lijek od suda ako smatrate da je došlo do kršenja zakona o zaštiti privatnosti podataka.

10. Ažuriranja ovog dokumenta

Ova se obavijest o privatnosti može ažurirati s vremena na vrijeme na temelju potrebnih razvijanja. Ako dođe do takvih ažuriranja, poduzimamo potrebne mjere da bismo vas obavijestili o njima ovisno o važnosti promjena koje treba obaviti. Ako se to zahtijeva primjenjivim zakonima, tražimo od vas privolu za mijenjanje materijala obavijesti o privatnosti kojima se opisuju naše svakodnevne prakse.

Pogledajte „datum izdavanja” da biste vidjeli kada se ažurirala ova obavijest o privatnosti.

Datum izdavanja: 01.03.2021