Obavijest o zaštiti privatnosti

1. Uvod

Ova Izjava o privatnosti za vanjske subjekte („Izjava”) odnosi se na grupaciju društava ABB, što podrazumijeva ABB Ltd. iz Švicarske i svaki subjekt u kojem ABB Ltd. iz Švicarske izravno ili neizravno ima većinski udio ili posjeduje ili kontrolira većinu glasačkih prava. Društvo ABB koje vam šalje obavijesti ili kojemu prodajete proizvode ili pružate usluge (u daljnjem tekstu „ABB” ili „mi”) snosi odgovornost za obradu vaših osobnih podataka i kontrolira njihovu upotrebu u skladu s ovom obavijesti.

ABB smatra poštovanje vaših prava na privatnost podataka svojim glavnim prioritetom. U ovoj obavijesti objašnjava se zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke, kako ih obrađujemo i koja prava imate glede svojih osobnih podataka. 

2. Tko je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka?

ABB Ltd i njegova povezana društva odgovorni su za vaše osobne podatke. Prema mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka primarni je voditelj obrade vaših podataka ABB-ovo povezano društvo koje vam pruža usluge ili vam šalje obavijesti. Ostala povezana društva ABB-a također mogu primati i obrađivati vaše osobne podatke, bilo u svojstvu voditelja obrade ili izvršitelja obrade, stoga se ova obavijest podjednako odnosi i na njih.

3. Osobni podatci koje prikupljamo o vama i kako ih dobivamo

Prikupljamo i upotrebljavamo osobne podatke o vama u vezi s našim odnosom s vama. Možemo prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Poslovne informacije za kontakt koje dijelite s nama: ime, prezime, radno mjesto/položaj/titula, adresa poslovne e-pošte, poslovna adresa, telefonski broj, broj mobilnog telefona.
 • Dodatne informacije koje nam pružite tijekom našeg poslovnog odnosa, primjerice: zainteresiranost za ABB-ove proizvode, komunikacijske preference, registracijske informacije koje ustupite na događanjima i sajmovima, ugovorne ili podatke o narudžbi, fakture, plaćanja, povijest poslovnih partnera itd.
 • Informacije koje su nam na raspolaganju putem vašeg preglednika kada posjetite jedno od mrežnih mjesta društva ABB: adresa IP-a, izvor posjeta našem mrežnom mjestu, vrijeme provedeno na mrežnom mjestu ili određenoj stranici, poveznice na koje ste kliknuli, komentari koje ste podijelili, vrsta preglednika, datum i sat posjeta itd.
 • U mjeri u kojoj je potrebno ispuniti naše obaveze, podatci dobiveni iz javno dostupnih izvora ili koje su nam u skladu sa zakonom prenijele treće strane (npr. kreditna agencija): podatci o poslovnom registru, podatci o registru udruženja, podatci o kreditnoj sposobnosti.

Ako želite dobiti informacije o nekom određenom postupku obrade osobnih podataka, to možete zatražiti slanjem zahtjeva na www.abb.com/privacy .

4. U koju svrhu upotrebljavamo vaše osobne podatke

Možemo upotrebljavati vaše prethodno opisane osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • da bismo održavali i njegovali odnos s vama;
 • pozivali vas na događanja;
 • organizirali sastanke između vas i našeg izvršnog osoblja;
 • slali vam obavijesti ako izrazite interes za primanje takvih informacija (primjerice priopćenja za tisak glede financijskih rezultata, usluga, proizvoda, inicijativa i pozivnica na događanja ili sastanke itd); i
 • provodili ankete i olakšavali njihovo provođenje.

Od vas prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam potrebni za prethodno navedene svrhe. Anonimizirane podatke upotrebljavamo koliko je razumno moguće u statističke svrhe, za poboljšanje naših usluga i ispitivanje naših sustava IT-a. To znači da vas ti podatci više (ne)izravno ne identificiraju niti vas izdvajaju kao pojedinca.

5. Pravna osnova po kojoj radimo:

Upotrebljavamo vaše osobne podatke za svrhe opisane u ovoj izjavi na temelju sljedećih pravnih osnova, kako je primjenjivo:

 • Zatražit ćemo vašu privolu za aktivnosti opisane u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti kada se to zahtijeva mjerodavnim zakonom, na primjer za komunikacijske materijale i događanja; ili
 • Oslanjamo se na naše legitimne interese za obradu vaših osobnih podataka u sklopu opsega poslovnog odnosa s vama ili vašim poduzećem ili vašom organizacijom. Naši su legitimni interesi za prikupljanje i upotrebu osobnih podataka u tu svrhu upravljanje i jačanje našeg poslovanja ili odnosa s vama.

Možete dobiti primjerak procjene naših legitimnih interesa u kojoj je navedeno zašto bismo mogli obrađivati vaše osobne podatke u svrhe tih interesa predajom zahtjeva na adresu www.abb.com/privacy.

6. Strane s kojima dijelimo vaše osobne podatke (unutar i izvan EU-a i EGP-a ili izvan zemlje u kojoj se nalazi društvo ABB koje upravlja vašim podatcima)

Vaše osobne podatke dijelimo samo s drugim ABB-ovim podružnicama, povezanim društvima ili trećim stranama prema potrebi u svrhe navedene u tablici u nastavku. Kada dijelimo vaše osobne podatke s povezanim društvom ili trećom stranom na način da se prenose ili postaju dostupni iz zemalja izvan Europske unije („EU”) i Europskog gospodarskog prostora („EGP”) ili izvan zemlje u kojoj se nalazi društvo ABB koje upravlja vašim podatcima, uvijek poduzimamo odgovarajuće zaštitne mjere da bismo zaštitili vaše osobne podatke. Primjeri tih zaštitnih mjera uključuju odluku Europske komisije o adekvatnosti (ovdje pročitajte više), standardne ugovorne klauzule (ovdje pročitajte više), certifikaciju sustava zaštite privatnosti (ovdje pročitajte više), i obavezujuća poslovna pravila koja su usvojili neki od naših pružatelja usluga (ovdje pročitajte više). Poduzeli smo dodatne mjere za prijenos podataka izvan EU-a, EGP-a i izvan zemlje u kojoj se nalazi društvo ABB koje upravlja vašim podatcima u svrhu zaštite vaših osobnih podataka. Ako želite pregledati zaštitne mjere koje su na snazi, pošaljite zahtjev na www.abb.com/privacy.

Ime/naziv primatelja ili – za zemlje izvan EU-a – kategorija primatelja

Lokacija primatelja   Svrhe

ABB-ove podružnice i povezana društva

Pogledajte popis ABB-ovih povezanih društva

Svrhe opisane u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti

ABB-ovi poslovni partneri, distributeri i agenti

EU/EGP i izvan EU-a/EGP-a (globalno)

Svrhe opisane u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti

Potencijalni ili stvarni kupci ABB-ovih poduzeća ili imovine EU/EGP i izvan EU-a/EGP-a (globalno) Usluge IT-a, marketinške ili komunikacijske agencije, agenti za obradu plaćanja i drugi pružatelji usluga koji rade u ABB-ovo ime

Potential or actual acquirers of ABB businesses or assets

EU/EGP i izvan EU-a/EGP-a (globalno)

Za procjenu poduzeća ili imovine u pitanju ili u svrhe opisane u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti

Primatelji prema mjerodavnim zakonima ili pravnim postupcima, tijela za provođenje zakona (policija) ili tijela državne uprave itd.

EU/EGP i izvan EU-a/EGP-a (globalno)

Kada je propisano mjerodavnim zakonima ili na legitiman zahtjev tijela državne uprave, ili na valjan pravni zahtjev

7. Koliko dugo zadržavamo vaše osobne podatke

Na temelju obaveznog zakona ABB mora čuvati neke osobne podatke u određenom minimalnom razdoblju. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe opisane u ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti.

U isto vrijeme, prema mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka ne smijemo zadržavati osobne podatke u prepoznatljivom obliku dulje nego što je to potrebno za određenu svrhu u koju se osobni podatci obrađuju. Putem postavki aplikacija IT-ja i pravila jamčimo brisanje vaših osobnih podataka kad nam više nisu potrebni.

Ako želite više informacija o pojedinim razdobljima čuvanja koja se odnose na vaše osobne podatke, pošaljite zahtjev na www.abb.com/privacy.

8. Vaša prava na privatnost podataka

Ovisno o području nadležnosti na kojem se nalazite ili na kojem se obrađuju vaši osobni podatci, možete imati sljedeća prava:

Prava na privatnost podataka

Što to znači

Pravo na pristup svojim podatcima

Imate pravo zatražiti od ABB-a pregled ili dobivanje primjerka popisa osobnih podataka koje čuvamo o vama.

Pravo na ispravak svojih podataka

Možete zatražiti hitan ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

Pravo na brisanje svojih podataka

Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka kad više nisu potrebni, ako nas važeći zakoni obavezuju na brisanje podataka ili je njihova obrada nezakonita.

Pravo na ograničavanje obrade podataka

Imate pravo na ograničavanje obrade svojih osobnih podataka u posebnim okolnostima.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primati svoje osobne podatke u strukturiranom, strojno čitljivom obliku za vlastite svrhe ili zatražiti da ih podijelimo s trećom stranom.

Pravo na prigovor na obradu podataka

Imate pravo na prigovor na našu obradu vaših osobnih podataka kada se oslanjamo na naše legitimne interese kao temelj za našu obradu, a vaša prava na zaštitu privatnosti prevladavaju naše obrazloženje legitimnih interesa.

Pravo na povlačenje privole

U slučajevima u kojima je društvo ABB tražilo vašu privolu za obradu osobnih podataka, možete povući svoju privolu u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja.

Imajte na umu da prethodno opisana prava nisu apsolutna i da vaši zahtjevi ne mogu uvijek biti ispunjeni u cijelosti. Na primjer, katkad ne možemo brisati ili ograničiti obradu vaših osobnih podataka jer možemo imati zakonske ili ugovorne obaveze čuvanja određenih osobnih podataka.

Možete zatražiti ostvarivanje bilo kojeg od svojih prava na privatnost podataka na www.abb.com/privacy.

Kontakti i dodatne informacije

Ako želite pristupiti svojim osobnim podatcima, ostvariti bilo koje od svojih prethodno navedenih prava ili imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu o načinu na koji ABB obrađuje vaše osobne podatke, obratite se službeniku za zaštitu podataka u grupaciji na privacy@abb.com ili pošaljite svoj prigovor na www.abb.com/privacy.

Ako niste zadovoljni našim odgovorom ili smatrate da nezakonito obrađujemo vaše osobne podatke, imate pravo i podnijeti pritužbu tijelu nadležnom za privatnost podataka u svojoj zemlji prebivališta ili rada ili zatražiti pravni lijek na sudovima kad smatrate da je došlo do kršenja zakona o privatnosti podataka.

Datum objavljivanja: 13. veljače 2020.