Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató – Toborzás és kiválasztás

Az ABB tiszteletben tartja a magánélethez való jogot

Az ABB kiemelt prioritásként kezeli az Ön személyes adatvédelemhez fűződő jogait. A jelen Tájékoztató ismerteti, miért és hogyan gyűjtjük és kezeljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, és hogy Ön milyen jogokkal rendelkezik a személyes adataival kapcsolatban. 

Az Ön személyes adatai

 

Személyes adataiért az ABB felel. Az ABB alatt az ABB Ltd. és annak leányvállalatai értendők. A hatályos adatvédelmi törvény értelmében az Ön adatainak a kezelője az ABB, vagy azon kapcsolt vállalkozása, amelynél állásra pályázik. További információért és az ABB összes kapcsolt vállalkozásának megtekintéséhez kattintson ide . Jelen közlemény valamennyi kapcsolt  vállalkozásra érvényes.

 

Személyes adatait az ABB karrierportálján keresztül kaptuk meg.

 

Egyes esetekben olyan személyes adatait is kezeljük, amelyeket közvetett módon, harmadik féltől kaptunk, mint például háttérellenőrző szolgáltatóktól, toborzási ügynökségektől, illetve egyéb adminisztrációs szolgáltatóktól.

 

Egyes esetekben nyilvánosan hozzáférhető forrásokból - például munkavállalói és üzleti közösségi hálózatokról (pl. LinkedIn, Glassdoor) és állásbörzékről származó - személyes adatait is kezeljük.

 

Adatvédelmi tisztviselő

 

Az ABB adatvédelmi tisztviselője a következő e-mail címen érhető el: privacy@abb.com.

 

Milyen adatokra van szükségünk?

 

Azon személyes adatait gyűjtjük és használjuk, amelyekre az ABB munkaerő-toborzási folyamata során szükségünk van. A következő kategóriájú személyes adatokat gyűjthetjük:

Személyre vonatkozó és azonosító adatok, úgymint név, nem, születési dátum, lakcím és üzleti cím, személyes és üzleti telefonszám, személyes e-mail cím vagy egyéb elérhetőségi adatok, születési idő és ország, fénykép, állampolgárság.

Tudással és tapasztalatokkal kapcsolatos adatok, úgymint képesítések és bizonyítványok, ideértve a jelenlegi és a korábban betöltött állásokat, elvégzett oktatási és képzési tanfolyamokat, önéletrajzot, oktatásra és képzésre vonatkozó nyilvántartásokat és munkában elért eredményeket. Egyes esetekben: referenciaszemélyek elérhetőségei, valamint képességértékelési és interjú-/visszajelzési eredmények, továbbá egyéb olyan személyes adatok, amelyeket az állás megpályázásával összefüggésben megoszt velünk;

Az állástól függően belső/külső értékelések során további adatokat gyűjtünk, például teljesítményértékelési adatokat, értékelési pontszámot, telefoninterjú-felvételeket/-feljegyzéseket, videointerjú-felvételeket/-feljegyzéseket.

Egyes országokban kezelnünk kell továbbá a szakszervezeti tagságával, vallási és világnézeti meggyőződésével és bűnügyi nyilvántartásával kapcsolatos adatokat is (amennyiben ezt a helyi jogszabályok előírják, vagy ha ez szükséges az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód biztosításához az ABB-nél valamennyi jelentkező és munkavállaló körében, a helyi jogszabályoknak megfelelően). Amennyiben a munkaerő-toborzási folyamat keretében háttérellenőrzést folytatunk Önnel kapcsolatban, az ilyen adatokat minden esetben az alkalmazandó jognak megfelelően kezeljük.

Sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötéséhez és a felvételi folyamathoz szükséges adatok, úgymint a megfelelő személyi azonosítószám (adószám, személyi szám, társadalombiztosítási szám, esetleg egyéb típusú egyedi azonosítószám az országának megfelelően); az Önnel kapcsolatban álló személyek adatai (házastárs/élettárs, gyermekek stb. neve); aláírás; bankszámlaadatok; vészhelyzet esetén értesítendő személyek; biztosítási adatok; jogosítványszám; képzési nyilvántartás; ruha- és cipőméret, amennyiben szükséges.

 

Egyes országokban a felvételi folyamat során kezelnünk kell az egészségi állapotára vonatkozó adatait, valamint a faji és etnikai származására vonatkozó adatokat (csak ha ezt a helyi jogszabályok előírják, vagy ha ez szükséges az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód biztosításához az ABB-nél valamennyi jelentkező és munkavállaló körében, a helyi jogszabályoknak megfelelően). Ugyanakkor nem kezeljük a személyes adatok azon fent említett kategóriáit, amelyek esetében az ilyen adatkezelést tiltják a nemzeti jogszabályok vonatkozó rendelkezései.

 

Ha további információt szeretne az általunk gyűjtött személyes adatokat illetően, kérését az alábbi címre küldheti: privacy@abb.com

 

Miért van szükségünk az adatokra?

 

Az általunk gyűjtött személyes adatokat a következő célokra használjuk:

 

•az ABB-nek vagy kapcsolt vállalkozásának konkrét állására szóló pályázata során, a szerződéskötést megelőző intézkedések keretén belül a munkaszerződés és egyéb kapcsolódó szerződések megkötése érdekében (a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele);

 

• pályázata kiértékelése ABB, illetve az ABB vagy kapcsolt vállalkozása jogos érdekei alapján a legmegfelelőbb jelentkező megtalálása érdekében a betöltendő állásra; az ABB ezért értékeléseket végez és interjúkat folytat, ami egybevág az Ön azon érdekével, hogy megtalálja az Önnek leginkább megfelelő állást;

• álláspályázata az ABB, illetve az ABB vagy kapcsolt vállalkozása esetleges jövőbeli munkaerő-toborzási céljaira, az Ön hozzájárulása alapján;

 

• munkaszerződés kötése esetén – a munkaszerződés és egyéb munkaügyi dokumentumok létrehozása és aláírása, a szükséges fiókok létrehozása információs rendszereinkben; belépés az ABB irodaházba; a kötelező bejelentések megtétele a kormányzati hatóságok felé; munkaruha és szükség esetén egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátása; valamint az adott állás betöltéséhez szükséges felszerelés, képzés és információk biztosítása.annak megerősítése, hogy megfelel az adott állással kapcsolatos belső és jogszabályi követelményeknek, a munkaszerződésből és a vonatkozó jogi szabályozásokból eredő adatkezelői kötelezettségek teljesítéséhez szükséges lépések megtétele, például

 

 

Amennyiben  szeretne egy példányt a személyes adatai kezelését alátámasztó értékelésünkből, látogasson el a www.abb.com/privacy címre. Ha további információt szeretne a fenti célokról, küldje kérését a privacy@abb.com címre.

 

Csak azon személyes adatait gyűjtjük, amelyek a fenti célok teljesítéséhez szükségesek. Az álláspályázat során megadott személyes adatai használatát a szükségesség elve alapján korlátozzuk, és csak az adott állással kapcsolatos munkaerő-toborzási folyamatban közvetlenül részt vevő dolgozókkal és harmadik felekkel osztjuk meg őket.

 

Ha a profilja hiányos és/vagy pontatlan, pályázatát elutasíthatjuk. Ahhoz, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot, és feldolgozzuk álláspályázatát, pontos személyes adatok, helyes elérhetőségi adatok és hiánytalan profil szükséges.

 

Mit teszünk az adatokkal?

 

Személyes adatait csak a munkaerő-toborzási folyamatban közvetlenül részt vevő dolgozókkal és harmadik felekkel osztjuk meg. Személyes adatait az alábbi táblázat szerint osztjuk meg az ABB kapcsolt vállalkozásaival és harmadik felekkel a feldolgozási tevékenységek részét képező alábbi célokra: 

 

 

Címzett neve vagy kategóriája

Címzett helye

Cél

Garanciák a személyes adatai védelmében

ABB Ltd.

(az ABB európai uniós kapcsolt vállalkozása)

 

CH, Zürich

Személyes adatainak tárolása szervereinken.

Ez a kapcsolt vállalkozás Svájcban található, ahol az Európai Bizottság határozata alapján biztosított a személyes adatok megfelelő védelme.

Az ABB európai kapcsolt vállalkozása

 

EU

 

Pályázata megosztása azon kapcsolt vállalkozásokkal, amelyek közvetlenül részt vesznek az adott állással kapcsolatos munkaerő-toborzási folyamatban, illetve az Ön hozzájárulása alapján bármely jövőbeli munkaerő-toborzási folyamatban.

Munkaszerződés kötése esetén meg kell osztanunk az adatait azon jogi személyekkel, amelyek felelősek a szükséges fiókok létrehozásáért információs rendszereinkben, illetve karbantartják a munkavállalók személyes adatainak tárolására és megosztására használt szervereket és rendszereket a jelen tájékoztatóban ismertetett céloknak megfelelően.

 

Ez a kapcsolt vállalkozás az EU-ban található, ahol biztosítottnak tekinthető a személyes adatok megfelelő védelme.

Az ABB Európán kívüli kapcsolt vállalkozása

 

Nem EU

Pályázata megosztása azon kapcsolt vállalkozásokkal, amelyek közvetlenül részt vesznek az adott állással kapcsolatos munkaerő-toborzási folyamatban, illetve az Ön hozzájárulása alapján bármely jövőbeli munkaerő-toborzási folyamatban.

Munkaszerződés kötése esetén meg kell osztanunk az adatait azon jogi személyekkel, amelyek felelősek a szükséges fiókok létrehozásáért információs rendszereinkben, illetve karbantartják a munkavállalók személyes adatainak tárolására és megosztására használt szervereket és rendszereket a jelen tájékoztatóban ismertetett céloknak megfelelően.

Ez a kapcsolt vállalkozás az ABB szervezetébe tartozik; az adattovábbítás jogi mechanizmusát az EU mintazáradékai (EU Model Clauses) és a kötelező erejű vállalati szabályok (Binding Corporate Rules) képezik hatálybalépésük után.

Harmadik felek az EU-ban (ideértve az ABB üzleti partnereit és közös vállalkozásait harmadik felekkel, a szoftverszolgáltatókat, a humánerőforrás-értékelési szolgáltatókat, az ügyvédi irodákat és a kormányzati szerveket) 

EU

Pályázata megosztása azon harmadik felekkel, amelyek közvetlenül részt vesznek az adott állással kapcsolatos munkaerő-toborzási folyamatban értékelések végzése, illetve munkavállalási engedélyek, vízumok és egyéb jogilag kötelező dokumentumok kiadása céljából.

Munkaszerződés kötése esetén meg kell osztanunk az adatait azon jogi személyekkel, amelyek felelősek a belépése lehetővé tételéért az ABB létesítményeibe; gondoskodnak a kötelező bejelentésekről a hatóságok felé, lebonyolítják a leendő munkavállalók orvosi vizsgálatát, és háttérellenőrzéseket végeznek a megbízásunkból.

Ez a harmadik fél az EU-ban található, ahol biztosítottnak tekinthető a személyes adatok megfelelő védelme.

 

Harmadik felek az EU-n kívül (ideértve az ABB üzleti partnereit és közös vállalkozásait harmadik felekkel, a szoftverszolgáltatókat, a humánerőforrás-értékelési szolgáltatókat, az ügyvédi irodákat és a kormányzati szerveket)

 

Nem EU

Pályázata megosztása azon harmadik felekkel, amelyek közvetlenül részt vesznek az adott állással kapcsolatos munkaerő-toborzási folyamatban értékelések végzése, illetve munkavállalási engedélyek, vízumok és egyéb jogilag kötelező dokumentumok kiadása céljából.

Munkaszerződés kötése esetén meg kell osztanunk az adatait azon jogi személyekkel, amelyek felelősek a belépése lehetővé tételéért az ABB létesítményeibe; gondoskodnak a kötelező bejelentésekről a kormányzati hatóságok felé, lebonyolítják a leendő munkavállalók orvosi vizsgálatát, és háttérellenőrzéseket végeznek a megbízásunkból.

Ez a harmadik fél az EU-n kívül található, ahol nem tekinthető biztosítottnak a személyes adatok megfelelő védelme, ezért az adattovábbítás jogi mechanizmusát az EU mintazáradékai (EU Model Clauses) vagy ezek egyenértékű megfelelői képezik.

Az ABB vállalkozásainak vagy eszközeinek potenciális vagy tényleges megvásárlói

 

EGT és nem EU

A kérdéses vállalkozás vagy eszközök kiértékelése

Ha a potenciális vagy tényleges vásárló az EU-n kívül található, ahol nem tekinthető biztosítottnak a személyes adatok megfelelő védelme, az adattovábbítás jogi mechanizmusát az EU mintazáradékai (EU Model Clauses) vagy ezek egyenértékű megfelelői képezik.

 

Szükség esetén megosztjuk személyes adatait harmadik felekkel abban az országban, ahol az állást megpályázta, vagy harmadik felekkel egyéb országokban, amelyek közvetlenül részt vesznek az Ön által megpályázott állással kapcsolatos munkaerő-toborzási folyamatban. Ez előfordulhat abban az esetben, ha nem a lakhelyéül szolgáló országban pályázza meg az állást. A cél a vízum és a munkavállalási engedély kiadásának biztosítása.

 

Ha szeretne egy példányt a személyes adatai védelme érdekében alkalmazott garanciáinkról, ezt a www.abb.com/privacy oldalon igényelheti.

 

Amennyiben az EU-n kívül pályázik meg egy állást, adatait továbbítjuk az EU-ból abba az országba, ahol az állást megpályázta. Mivel az Európai Bizottság úgy tekinti, hogy ez az ország nem biztosít megfelelő garanciákat a személyes adatok védelmére, az európai mintazáradékokat (EU Model Clauses) alkalmazzuk személyes adatai védelme érdekében.

 

Személyes adatain alapuló automatizált döntéshozatali módszereket alkalmazhatunk. Az ilyen döntéshozatal logikai alapját annak ellenőrzése képezi, hogy tapasztalatai és képzettsége megfelel-e a munkaköri leírásban szereplő követelményeknek. Az ilyen automatikus döntéshozatalnak az lehet a következménye és jelentősége, hogy pályázatát elutasíthatjuk, amennyiben profilja nem felel meg a munkaköri leírásban szereplő minimális követelményeknek. Automatikus döntéshozatal használata esetén Önnek joga van emberi beavatkozást kérni vagy kifejteni álláspontját és megtámadni a döntést úgy, hogy  kérését elküldi a www.abb.com/privacy címre.

 

Pályázata beküldése után – függetlenül attól, hogy megkapta-e az állást, vagy sem – e-mailt küldhetünk Önnek azzal a kéréssel, hogy vegyen részt a munkaerő-toborzási folyamattal kapcsolatos felmérésben. A részvétel önkéntes.

 

Mennyi ideig őrizzük meg az adatokat?

 

A folyamat során gyűjtött személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg ezt jogos érdekeink, illetve az Ön hozzájárulása szükségessé vagy lehetővé teszi. Személyes adatait általános esetben 24 hónapig őrizzük meg adatkezelés céljára, esetleges korlátozott kivételekkel a helyi jogi előírások (például az adó- vagy kereskedelmi törvények) miatt. Ez a megőrzési időszak minden alkalommal újrakezdődik, amikor Ön bejelentkezik a fiókjába.

Munkaszerződés kötése esetén a szerződés időtartamának végéig kezeljük személyes adatait.

Az ABB-nek a kötelező jogszabályok alapján egy minimális időtartamig meg kell őriznie bizonyos személyes adatokat. Például a munkaszerződéseket, a bérfizetési és költségtérítési adatokat a helyi társasági és adójogszabályoknak megfelelő minimális ideig.

A megőrzési időszakot követően személyes adatait töröljük.

Ha további információkat szeretne a személyes adataira vonatkozó konkrét megőrzési időszakokról, ezt a privacy@abb.com címre küldött kéréssel igényelheti.

 

Milyen jogai vannak?

 

Ön jogosult a következőkre:

 

• személyes adatai hibáinak javítása vagy frissítése;

• hozzáférés az általunk őrzött személyes adataihoz és másolat igénylése ezekről;

• azon személyes adatainak törlése, amelyek általunk történő használatának megszűnt a jogalapja;

• személyes adatai átvitele egy új szolgáltatóhoz (adott esetben);

• tiltakozás a személyes adatai jogos érdeken alapuló kezelése ellen (annak indoklásával, hogy az adatkezelés miért sérti aránytalanul az adatvédelmi jogait);

• személyes adatai általunk történő használatának korlátozása valamely panasz kivizsgálásának ideje alatt; és

• személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonása, amennyiben korábban ilyen hozzájárulást adott.

 

Ilyen kéréseket a www.abb.com/privacy címen tehet. Bizonyos körülmények között a fenti jogok korlátozására kényszerülhetünk a közérdek védelme (pl. bűncselekmény megelőzése vagy felderítése) vagy saját érdekeink védelme (pl. titoktartási kötelezettség fenntartása) érdekében.

 

Amennyiben panaszt kíván benyújtani személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, forduljon cégcsoportunk adatvédelmi tisztviselőjéhez a privacy@abb.com címre, vagy küldje be panaszát a www.abb.com/privacy címre.

 

Amennyiben nem elégedett a válaszunkkal, vagy úgy véli, hogy személyes adatait törvényellenesen kezeljük, illetve úgy gondolja, hogy sérülhetett az adatvédelem, akkor jogában áll kapcsolatba lépni a tartózkodási helye vagy munkavégzési helye szerinti ország adatvédelmi hatóságával.

 

Munkaerő-toborzási levelezőlista

 

E-mail címét szeretnénk felhasználni arra, hogy tájékoztassuk az ABB-nél nyitott álláslehetőségekről az Ön által beállított országban és térségben. A levelezőlistáról bármikor leiratkozhat későbbi üzeneteink „unsubscribe” (leiratkozás) hivatkozására kattintva vagy a www.abb.com/privacy címen található űrlap kitöltésével.

 

További információk

Pályázata beküldésével megerősíti, hogy a pályázatban megadott személyes adatai pontosak és aktuálisak. Továbbá megerősíti, hogy elolvasta és megértette a jelen adatvédelmi tájékoztatót, és tudatában van annak, hogy pályázata beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a pályázata áttekintése és kiértékelése céljából kezeljük személyes adatait (amennyiben hozzájárulásra támaszkodunk), illetve ugyanezt megtegyük a munkaszerződés előkészítése érdekében.