Az oldal a következő nyelveken érhető el:

Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek számára

1. Ki felelős személyes adatai kezeléséért?

A jelen Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek számára („Tájékoztató”) az ABB Vállalatcsoportra érvényes, mely az ABB Ltd. svájci társaságból és minden olyan szervezetből áll, melyben az ABB Ltd. (Svájc) közvetlen vagy közvetett többségi részesedéssel rendelkezik, vagy amely a szavazati jogok többségét birtokolja vagy ellenőrzi. Az ABB Ön számára szolgáltatást nyújtó és Önnel kapcsolatban álló társasága (a továbbiakban: az „ABB” vagy „mi”) a jelen Tájékoztatónak megfelelően felel az Ön személyes adatainak kezeléséért és ellenőrzi azok felhasználását.

Az ABB többi leányvállalata – akár adatkezelői, akár adatfeldolgozói minőségben – szintén megkaphatja és kezelheti az Ön személyes adatait, a jelen Tájékoztató egyformán érvényes ezekre a vállalatokra is.

2. Az Önről gyűjtött személyes adatok és azok gyűjtésének módja

Ügyfeleinkkel történő kapcsolatba lépését, szerződéskötését érintő személyes adatait az ABB tárolja és kezeli. A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat gyűjtjük:

 • Az Ön által velünk megosztott üzleti kapcsolattartási információk: név, beosztás, munkakör, e-mail cím, munkahely/üzleti vállalkozás címe, telefonszám, mobiltelefonszám
 • Az üzleti kapcsolat során az Ön által szolgáltatott kiegészítő információk: az Ön érdeklődési körébe tartozó ABB-termékek, marketingpreferenciák, eseményeken, webinárokon, vásárokon megadott regisztrációs információk, szerződés vagy megrendelés adatai, számlák, pénzforgalom, üzleti partnerségi előzmények, a szerződéses kötelezettségeink és a szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítésére vonatkozó adatok, ideértve a marketingtevékenységeket, a levelezési adatokat, az ajánlatokat, tendereket, a szerződéses és a megrendelési adatokat, a számlákat, a kifizetéseket, a biztosítási adatokat, a lekérdezésekre / kérdésekre / panaszokra / megrendelésekre vonatkozó nyilvántartásokat, az alkalmazott nyilvántartási számát, útlevél számát, születési idejét, utazási vízummal kapcsolatos információkat, interjúk kiértékelését / visszajelzés, képzési nyilvántartásokat, nemét, ügyfél / fogyasztói azonosítóit, termékhasználati adatokat és preferenciáit.
 • Kommunikációs rendszerek, IT alkalmazások és böngésző által összegyűjtött elektronikus azonosítási adatok és információk, mint IP-cím, honlap látogatásának forrása, a honlapon történő megtekintések száma, vagy egy konkrét oldalon töltött idő, azok a linkek, amelyekre rákattintott, a megosztott hozzászólások, megnyitott levelek, a böngésző típusa, a látogatás napja és időpontja, eszköz azonosítók (mobiltelefon azonosító, PC azonosító stb.), cookie-k, digitális aláírások, bejelentkezési adatok, követési / elemzési adatokat stb.

Az alábbiakban meghatározott személyes adattípusok csak és kizárólag az Ön országára vonatkozó helyi törvényeknek megfelelően kerülnek tárolásra és kezelésre.

 • Büntetőítéletekről és bűncselekményekről szóló adatok, úgy mint bűnügyi háttér-információk és a szankciójegyzékekben szereplő információk, amennyiben ezek a bűnügyi háttér-ellenőrzési és az „ismerd meg az ügyfeled” (Know Your Customer – KYC) valamint a pénzmosás elleni („AML”) kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek.
 • A kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben nyilvánosan elérhető forrásokból származó vagy egyéb harmadik személyek (például hitelminősítő ügynökségek) által jogszerűen továbbított adatok: cégnyilvántartások adatai, szakmai kamarák adatai, hitelképességi adatok.

3. Személyes adatai felhasználásának célja

Személyes adatait az alábbi célokra használhatjuk fel:

 • megrendelések feldolgozása és teljesítése, szállítása, tájékoztatás az Ön vagy céges megrendeléseinek állapotáról;
 • termék- és szolgáltatásnyújtás és kapcsolódó adminisztráció;
 • ajánlatok feldolgozása és kezelése illetve az ügyféllel történő kapcsolattartás, beleértve az ügyfél- és terméktámogatást, valamint az érdeklődések és kérdések megtekintését, értékelését és megválaszolását, a szerződés minden fázisban történő kezelését, valamint a potenciális ügyfelek személyes adatainak rögzítését a jövőbeni kommunikációhoz;
 • vevői elégedettség-mérések, marketing kampányok, piaci elemzések, nyereményjátékok, versenyek illetve egyéb promóciós tevékenységek vagy események;
 • marketingkommunikáció postai, telefonos, szöveges, e-mailes és egyéb digitális módszerekkel történő eljuttatása a termékekről és szolgáltatásokról (például újdonságok, promóciós anyagok, hírlevelek stb.);
 • személyes adatok elemzése releváns marketing ajánlatok és információk biztosítása, illetve az elérhetőségek pontosságának biztosítása érdekében.
 • ügyfélképzések és tanfolyamok lebonyolítása
 • jelentések készítése és adatelemzés, mint piackutatás, trendelemzés, pénzügyi elemzés, ügyfelek szegmentálása és profilozása az ügyfél élmény javítása érdekében, illetve jobb és személyre szabottabb tartalmak biztosítása végett tartalmazza továbbá a piackutatást és a szolgáltatások vagy termékek fejlesztését és javítását az információk értékelése és elemzése révén;
 • kommunikáció az üzleti partnerekkel az ABB vagy az üzleti partnerek termékeiről, szolgáltatásairól és projektjeiről, pl. válaszolva a kérdésekre vagy kérésekre;
 • utazásszervezés, jegy- és munkafolyamat-kezelés, flottakezelés;
 • reorganizációs tevékenységek, üzleti egységek és cégek
 • akvizíciós és eladási folyamatok;
 • folyamatokat érintő minőség-menedzsment és biztosítási menedzsment;
 • ellenőrzések, felülvizsgálatok és szabályozási ellenőrzések elvégzése a szabályozással szembeni kötelezettségek teljesítése érdekében;
 • irányítás, kockázatkezelés és megfelelés, ideértve az átvilágítási és pénzmosás elleni („AML”) kötelezettségeket, a vámügyi és világkereskedelmi megfelelést és a szankcionált felek listájának ellenőrzését, biztonság, ideértve a bűncselekmények és csalások megelőzését és felderítését;
 • a termékek, létesítmények, szolgáltatások, rendszerek, hálózatok, számítógépek és információk biztonságának fenntartása és védelme, a biztonsági fenyegetések, valamint a csalások és másbűncselekmények vagy rosszindulatú tevékenységek megelőzése és felderítése; és
 • IT erőforrások kezelése, beleértve az infrastruktúra-kezelést, az adatok biztonsági mentését, az információs rendszerek támogatását és szolgáltatási műveleteit az alkalmazáskezeléshez, a végfelhasználói támogatáshoz, teszteléshez, karbantartáshoz, biztonsághoz (eseményekre történő válaszadás, kockázat, sebezhetőség, szabálysértések kezelése), felhasználói fiókok létrehozása és kezelése, szoftverlicencek kiosztása és kezelése, biztonsági és teljesítménytesztelés, valamint az üzletmeneti folytonosság, az eszközökhöz való hozzáférés és letöltések figyelése.

Annak érdekében, hogy az igényeinek megfelelő marketingkommunikációs anyagokat és személyre szóló hirdetéseket juttathassunk el Önhöz, automatizált módszerekkel készítünk profilt az általunk a jelen értesítőben ismertetett módon begyűjtött adatok alapján. Ezek közé tartozik az ABB weboldal megtekintések száma, a megnyitott levelek, webinar regisztrációk, valamint az ABB-vel a közelmúltban zajló interakciók és tevékenységek. Amennyiben további információt szeretne kapni a profilfelépítésének automatizált módszereiről, igényét az www.abb.com/privacy weboldalon kérvény küldésével tudja jelezni felénk. Ha kifogással kíván élni a profilkészítésre vonatkozóan, azt a linkre kattintva teheti meg: www.abb.com/privacy.

Kizárólag a fenti célokhoz szükséges személyes adatokat gyűjtjük Önről. Statisztikai célokra, szolgáltatásaink fejlesztésére és informatikai rendszereink tesztelésére a lehetőségekhez mérten nagyrészt anonimizált adatokat használunk. Mindez azt jelenti, hogy ezen adatok közvetlen módon már nem elégségesek az Ön beazonosításához.

4. Mi történik, ha nem bocsátja rendelkezésünkre az általunk kért adatokat, vagy ha adatai kezelésének megszüntetését kéri tőlünk

Ha ez az Önnel folytatott üzleti kapcsolatra vonatkozó adatkezelési tevékenységeinket érinti, az ABB nem lesz képes bizonyos személyes adatok nélkül Önnel vagy az Ön vállalatával megfelelően üzleti kapcsolatot létesíteni, folytatni vagy megszüntetni és általánosságban a fent ismertetett célokat megvalósítani. Bár nem kötelezhetjük Önt arra, hogy személyes adatait velünk megossza, felhívjuk a figyelmét arra, hogy ennek olyan következményei lehetnek, melyek kedvezőtlen irányba befolyásolják az üzleti kapcsolatot, például nem leszünk képesek az Önnel vagy vállalatával való szerződés megkötése vagy az Ön által kért üzleti kapcsolat létesítése és folytatása céljából a kért szerződést megelőző intézkedéseket megtenni.

5. Személyes adatai felhasználásának jogalapja

Személyes adatait kizárólag a jelen értesítőben ismertetett célokra, a következő jogalapok egyike alapján használjuk.

 • Személyes adatait az Önnel vagy társaságával kötött szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése vagy a tőlünk a szerződés megkötése érdekében elvárt intézkedések megtétele érdekében dolgozhatjuk fel.
 • Ha jogszabály írja elő, hozzájárulását kérjük a jelen értesítőben ismertetett tevékenységekhez, például, ha marketingcélokra dolgozzuk fel adatait (beleértve a személyre szabott marketing kommunikációt, üzenetek küldését és a kapcsolattartási adatok pontosságának ellenőrzését) és nem állunk üzleti kapcsolatban sem Önnel, sem társaságával; vagy
 • Jogos érdekeink alapján dolgozzuk fel személyes adatait az Önnel vagy társaságával fennálló üzleti kapcsolat keretein belül.
 • Amennyiben ezzel szemben az Ön saját adatvédelmi érdekei nem élveznek elsőbbséget. Ilyen érdekek az alábbiak:
  • a személyes adatok gyűjtése és felhasználása üzletünk irányításának és előmozdításának célját szolgálja;
  • üzletünk folytatása, irányítása, fejlesztése és előmozdítása a lehető legszélesebb értelemben, ideértve termékek szállítását és szolgáltatások teljesítését, ügyfelekkel kötött megállapodások teljesítését és megrendelések kezelését, beszerzések lebonyolítását és teljesítését, termékek vagy szolgáltatások minőségirányítási tökéletesítési célból történő kezelését, analitikák és piackutatás, értékesítési folyamataink késedelmi kockázatainak csökkentése, jogi igények érvényesítése, ideértve a bíróságon kívüli tartozásbehajtást, valamint tevékenységek, üzleti divíziók és társaságok átszervezése, felvásárlása és értékesítése;
  • közvetlen üzletszerzési célból a meglévő ügyfelek tekintetében, ideértve az Önnel folytatott testreszabott marketing kommunikációt, a személyre szabott üzenetek küldését és az Ön kapcsolattartási adatai pontosságának biztosítását;
  • a jogi, hatósági, szabványügyi és ABB belső előírások és szabályzatok betartásának figyelemmel kísérése, kivizsgálása és biztosítása;
  • a csalások és bűncselekmények megakadályozása, ideértve az ilyen cselekmények kivizsgálását, az ABB eszközeivel, termékeivel és szolgáltatásaival való visszaélés megakadályozása a hálózati és információs biztonsághoz szigorúan szükséges és arányos mértékben; valamint
  • személyes adatok továbbítása az ABB csoporton belül belső adminisztrációs célokra például a központosított szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben.

Ha ezt a https://www.abb.com/privacy oldalon kéri, kaphat egy másolatot arról szóló értékelésünkről, miért kezeljük személyes adatait a fenti érdekekből.

 • Bizonyos esetekben személyes adatait jogi kötelezettségek és törvényes előírások alapján kezeljük, például adózási vagy beszámolási kötelezettségek, hatóságokkal való együttműködési kötelezettségek, törvényben előírt adatmegőrzési időszakok betartása alapján, illetve hatósági vagy bírósági intézkedések keretében személyes adatok közlését írhatják elő bizonyítás-felvételhez, bűnvádi eljáráshoz vagy polgári jogi igények érvényesítéséhez.

Bűnügyi ítéletekre és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok tekintetében ezeket az adatokat kizárólag akkor kezeljük, ha ezt az adatkezelést az alkalmazandó (helyi) jog megengedi.

6. Azok a felek, amelyekkel személyes adatait megosztjuk (az EU-n és az EGT-n belül és azon kívül vagy azon az országon kívül, ahol az Ön adatait kezelő ABB társaság található)

Kizárólag akkor osztjuk meg személyes adatait más ABB leányvállalatokkal vagy harmadik személyekkel, ha arra a jelen táblázatban ismertetett célok elérése érdekében szükség van.

Ha személyes adatait egy kapcsolt vállalattal vagy harmadik személlyel úgy osztjuk meg, hogy azok az Európai Unión („EU”) és az Európai Gazdasági Térségen („EEA”) kívülre továbbításra kerülnek vagy azokból ill. olyan országon kívülről hozzáférhetővé válnak, ahol az Ön adatait kezelő ABB társaság található, mindig gondoskodunk a személyes adatai védelme érdekében rendelkezésre álló megfelelő garanciákról. Ilyen garancia például az Európai Bizottság megfelelőségi határozata, az Általános Szerződéses Feltételek. További intézkedéseket tettünk az EU-ból, az EGT-ből és olyan országon belülről és kívülről történő adattovábbítással kapcsolatban személyes adatai védelme céljából, ahol az Ön adatait kezelő ABB társaság található. Ha szeretne áttekintést kapni a rendelkezésre álló garanciákról, kérjük, nyújtsa be kérését a www.abb.com/privacy oldalon.

Fogadó fél neve vagy – nem EU tagállam esetén – címzett kategóriája

Fogadó fél székhelye

Cél

ABB társult és leányvállalatok

Lásd az ABB leányvállalatainak jegyzékét.

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett célok

ABB üzleti partnerek, forgalmazók és ügynökök

EU/EGT és nem EU/EGT (globális)

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett célok

Szolgáltatók, pl. az ABB nevében eljáró IT szolgáltatók, marketing ügynökségek, függetlenügynökök, fizetés-lebonyolító társaságok, minősítést és értékelést végző szolgáltatók, szakmai és tanácsadási szolgáltatók, ideértve a könyvelőket, könyvvizsgálókat, jogászokat, biztosítókat, bankárokat, toborzókat, utazási társaságokat és egyéb tanácsadókat és szolgáltatókat

EU/EGT és nem EU/EGT (globális)

IT-szolgáltatások, marketingügynökségek, pénzforgalmi szolgáltatók, az ABB nevében eljáró ügyfél-támogatási szolgáltatók

Felszámolók vagy hitelezők

EU/EGT és nem EU/EGT (globális)

Késedelem és fizetésképtelenség kezelése

Az ABB üzleti vállalkozásainak vagy eszközeinek lehetséges vagy tényleges felvásárlói

EU és nem EU

Az érintett üzleti vállalkozások vagy eszközök értékelése vagy társaságok átalakulásának / egyesülésének végrehajtásához.

Az alkalmazandó törvényekben vagy jogi folyamatban meghatározott címzettek, kormányzati szervek és bűnüldöző hatóságok

EU és nem EU

Jogszabályi előírás vagy kormányzati szervek jogos kérése vagy hatályos jogszabályi követelmény

7. Hogyan őrizzük személyes adatait

A kötelező jogszabályok alapján az ABB köteles bizonyos személyes adatokat egy minimális ideig megőrizni. Személyes adatait az adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett célokhoz szükséges ideig tároljuk, illetve mindaddig, amíg Ön akként nem rendelkezik, hogy nem óhajt a továbbiakban ABB-marketinganyagot kapni.

Általánosságban az ügyfélhez kapcsolódó személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartama alatt és egy minimális ideig (rendszerint a szerződés megszűnése után 5-10 évig) vagy – ha a helyi jogszabályok és szabályozói előírások előírják – hosszabb ideig kerülnek megőrzésre. A jelen tájékoztatóban ismertetett automatizált módszerek alapján megalkotott profilt 24 hónapig őrizzük meg.

Ugyanakkor az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében a személyes adatokat azonosítható formában csak addig az ideig őrizzük meg, ahogy ez ahhoz a célhoz szükséges, amelyre a személyes adatok kezelése történik. Az IT alkalmazások és eljárásmódok beállításain keresztül gondoskodunk arról, hogy személyes adataikat töröljük, amikor már nincs szükségünk azokra.

8. Az Ön adatvédelmi jogai

Tartózkodási helye és adatainak feldolgozási helye szerinti joghatóságtól függően, az alábbi jogosultságok illethetik meg:

Adatvédelmi jogok

Mit jelent

Az adatokhoz való hozzáférés joga

Ön áttekintést kérhet az ABB-től vagy másolatot kaphat az általunk kezelt személyes adatokról.

Az adatok helyesbítéséhez való jog

Kérheti az általunk kezelt pontatlan vagy hiányos személyes adatok azonnali helyesbítését.

Az adatok törléséhez való jog

Kérheti személyes adatai törlését, ha azokra már nincs szükség, ha az alkalmazandó jog arra kötelez bennünket, hogy az adatokat töröljük vagy azok feldolgozása jogellenes.

Az adatfeldolgozás korlátozásának joga

Bizonyos körülmények között jogában áll személyes adatai kezelését korlátozni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Jogában áll személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, ha a jogos érdeket alkalmazzuk az adatkezelés alapjaként, ha az Ön adatvédelmi jogai erősebbek az általunk a jogos érdekre történő hivatkozásnál.

Az adatfeldolgozás kifogásolásának joga

Önnek bármikor jogában áll kifogást emelni személyes adatainak olyan feldolgozása ellen, amely jogos érdeken alapul.

A hozzájárulás visszavonására való jog

Ha az ABB hozzájárulását kérte személyes adatai kezeléséhez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fent ismertetett jogok nem abszolút érvényűek, és hogy kérése nem mindig teljesíthető teljes egészében. Előfordulhat például, hogy nem tudjuk törölni a személyes adatokat, ill. nem tudjuk azok kezelését korlátozni, mivel esetleg bizonyos személyes adatok megőrzésére vonatkozó jogi vagy szerződéses kötelezettségeink vannak.

Adatvédelmi jogainak érvényesítését itt kérheti: www.abb.com/privacy.

9. Kapcsolattartás és további információk

Ha személyes adataihoz hozzá kíván férni, éljen a fent említett egyéb jogai bármelyikével, vagy ha kérdései vannak vagy aggályai merülnek fel azzal kapcsolatban, ahogy az ABB személyes adatait kezeli, kérjük, forduljon a Csoport Adatvédelmi Tisztviselőjéhez a privacy@abb.com oldalon vagy nyújtsa be panaszát a www.abb.com/privacy oldalon.

Amennyiben nem elégedett válaszunkkal vagy úgy véli, hogy személyes adatait törvénybe ütközően kezeljük, jogában áll panaszt is benyújtani a tartózkodási helye vagy munkahelye szerinti országban lévő Adatvédelmi Tisztviselőnek, vagy bíróságokon keresztül jogorvoslatot kérhet, ha úgy véli, az adatvédelmi jogszabályok sérültek.

10. A jelen dokumentum frissítése

Ez az adatvédelmi tájékoztató időről időre frissíthető a szükséges fejlesztések eredményeként. Ilyen frissítések esetén megtesszük a szükséges intézkedéseket, hogy tájékoztassuk Önt a végrehajtott változtatások fontosságától függően. Ha és ahol az alkalmazandó törvények előírják, akkor az Ön beleegyezését is kérjük az adatvédelmi tájékoztató bármilyen lényeges változásához, amely leírja naprakész gyakorlatunkat.

Kérjük, ellenőrizze a „közzététel dátumát”, hogy megnézze, mikor frissült ez az adatvédelmi tájékoztató.

Közzététel dátumát: 01.03.2021