You can view this page in:

Darbuotojų privatumo pranešimas

1. Kas yra atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Šis pranešimas apie privatumą (toliau – pranešimas) taikomas ABB įmonių grupei, kurią sudaro Šveicarijos UAB ABB ir kiti ūkio subjektai, kuriuose Šveicarijos UAB ABB tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kontrolinį akcijų paketą arba turi ar kontroliuoja didžiąją balsavimo teisių dalį. Jums paslaugas teikianti arba bendraujanti su jumis ABB bendrovė (toliau vadinama „ABB“ arba „mes“) yra atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą ir kontroliuoja jų naudojimą pagal šį pranešimą.

Kitos ABB dukterinės įmonės taip pat gali gauti ir tvarkyti jūsų asmens duomenis ir kaip valdytojai, ir kaip tvarkytojai, ir joms taip pat galioja šis Pranešimas.

2. Kokių rūšių informaciją renkame ir naudojame?

Mes renkame ir naudojame asmens duomenis, susijusius su jumis pagal sutartis su mūsų tiekėjais. Mes galime rinkti šių kategorijų asmens duomenis:

 • Verslo kontaktinę informaciją, kurią pateikiate mums: vardą, pavardę, pareigas, el. pašto adresą, įmonės adresą, telefono numerį, mobilaus telefono numerį.
 • Papildomą informaciją, kurią jūs mums pateikiate, palaikydami mūsų verslo santykius: susidomėjimas ABB produktais, rinkodaros prioritetai, renginių metu pateikiama registracijos informacija, parodos, sutarčių ar užsakymų duomenys, sąskaitos, mokėjimai, verslo partnerio istorija, duomenys apie mūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir ikisutartinės priemonės, įskaitant rinkodaros veiklą, korespondencijos duomenys, pasiūlymai, sutarties ir užsakymo duomenys, sąskaitos faktūros, mokėjimai, draudimo duomenys, įrašai, susiję su užklausomis / klausimais / skundais / užsakymais, darbuotojo numeris, paso numeris, gimimo data, kelionės vizos informacija, pokalbio įvertinimas / atsiliepimai, mokymo įrašai, lytis, kliento / vartotojo ID, produkto naudojimo duomenys, pageidavimai
 • Elektroninio identifikavimo duomenis ir ryšių sistemų, IT programų ir interneto naršyklės surinktą informaciją, pvz.: IP adresas, jūsų apsilankymo svetainėje šaltinis, laikas, praleistas mūsų svetainėje ar konkrečiame jos puslapyje, paspaustos nuorodos, pateikti komentarai, atidaryti el. laiškai, naršyklės tipas, apsilankymo data ir laikas, įrenginio identifikatoriai (mobiliojo įrenginio ID, kompiuterio ID ir kt.), slapukai, skaitmeninis slapyvardis / parašas, registracijos ir prisijungimo duomenys, stebėjimo / analizės duomenys.

Jei renkami ir tvarkomi toliau nurodytų tipų asmens duomenys, tai daroma laikantis taikomų jūsų gyvenamosios šalies įstatymų.

 • Duomenys apie baudžiamuosius nuosprendžius ir teisės pažeidimus, : kriminalinė istorija ir sankcijų sąrašas, kiek tai reikalinga kriminalinės istorijos tyrimo tikslais bei „Pažink savo klientą“ ir „Pinigų plovimo prevencijos“ įsipareigojimams.
 • Tiek, kiek reikia siekiant įvykdyti mūsų įsipareigojimus, duomenis, surinktus iš viešai prieinamų šaltinių arba duomenis, kurie yra teisėtai perduoti kitų trečiųjų šalių (pavyzdžiui, kredito institucijų): verslo registro, asociacijų registro ir kreditingumo duomenys.

3. Kodėl naudojame jūsų asmens duomenis?

Pirmiau nurodytus jūsų asmens duomenis galime naudoti šiais tikslais:

 • užsakymų apdorojimui ir vykdymui, paslaugų teikimui ir informavimui apie jūsų ar jūsų įmonės užsakymo būseną;
 • mūsų produktų tiekimui, paslaugų teikimui ir administravimui;
 • pasiūlymų kainų tvarkymui ir santykių su klientais valdymui, įskaitant klientų ir produktų palaikymą bei procesą, vertinimui ir atsakymams į užklausas ir paklausimus, sutarties gyvavimo ciklo valdymui ir potencialių klientų asmens duomenų rinkimui dėl bendravimo ateityje;
 • klientų pasitenkinimo tyrimų vykdymui ir palengvinimui, rinkodaros kampanijų, rinkos analizės, loterijų, konkursų ar kitos reklaminės veiklos ar renginių vykdymui;
 • rinkodaros ir pardavimo veiklos (įskaitant klientų pritraukimą, rinkodaros perspektyvų paiešką, rinkos tyrimų atlikimą, mūsų reklamos ir rinkodaros kampanijų efektyvumo nustatymą ir valdymą bei prekės ženklo valdymą ir komunikavimą apie naujus verslo projektus) vykdymui;
 • rinkodaros pranešimų siuntimui paštu, perdavimui telefonu, teksto pranešimais, el. paštu ir kitais skaitmeniniais metodais apie produktus ir paslaugas (pvz., įspėjimai, reklaminė medžiaga, informaciniai biuleteniai ir kt.);
 • asmens duomenų analizavimui, siekiant pateikti atitinkamus rinkodaros pasiūlymus ir informaciją, užtikrinti klientų kontaktinės informacijos tikslumą;
 • klientų mokymų ir kursų rengimui;
 • ataskaitų teikimui ir duomenų analizei, pvz., rinkos tyrimams, tendencijų analizei, finansinei analizei, klientų segmentavimui ir klientų profiliavimui, siekiant pagerinti klientų patirtį bendraujant su ABB bei pateikti geresnį ir labiau pritaikytą turinį, įskaitant rinkos žinias bei paslaugų ar produktų gerinimą vertinant ir analizuojant informaciją;
 • bendravimui su verslo partneriais dėl ABB ar verslo partnerių produktų, paslaugų ir projektų, pvz. atsakant į paklausimus ar prašymus;
 • kelionių organizavimui, bilietų ir darbo eigos valdymui, automobilių parko valdymui;
 • veiklos, verslo padalinių ir bendrovių reorganizavimui, įsigijimui ir pardavimui;
 • procesų kokybės valdymui ir draudimo valdymui;
 • auditų, apžvalgų ir kontrolinių patikrų vykdymui siekiant vykdyti prievoles reglamentavimo institucijoms;
 • administravimui, rizikoms ir atitiktims, įskaitant „Kliento pažinimo“ ir „Pinigų plovimo prevencijos“ prievoles, atitikčiai muitų ir pasaulinės prekybos tvarkai, taip pat sankcijų sąrašo stebėjimui, saugai, įskaitant prevenciją, nusikaltimų ir sukčiavimo aptikimą;
 • produktų, patalpų, paslaugų, sistemų, tinklų, kompiuterių ir informacijos priežiūrai ir saugojimui, saugumo grėsmių, sukčiavimo ir kitos nusikalstamos ar piktavališkos veiklos prevencijai ir nustatymui; ir
 • IT išteklių valdymui, įskaitant infrastruktūros valdymą, taip pat atsargines duomenų kopijas, informacinių sistemų palaikymą ir paslaugų taikomųjų programų valdymą, galutinio vartotojo palaikymą, testavimą, priežiūrą, saugumą (reagavimą į incidentus, riziką, pažeidžiamumą, atsaką į pažeidimus), vartotojo abonementų kūrimą ir valdymą, programinės įrangos licencijų priskyrimą ir valdymą, saugumo ir našumo testavimą bei verslo tęstinumą, prieigos prie sistemų stebėjimą, atsisiuntimus.

Kad patvirtintume jūsų kontaktinės informacijos teisingumą, pateiktume jums pritaikytą rinkodaros komunikaciją ir reklamą bei siųstume asmeninius pranešimus, mes naudosime automatinius metodus, kad sukurtume profilį, pagrįstą gautais duomenimis, aprašytais šiame pranešime, pvz., ABB tinklalapio peržiūros skaičius, atidarytų el. laiškų skaičius, jūsų internetinių seminarų registracijos ir naujausia komunikacija bei veikla, susijusi su ABB. Jei norite gauti daugiau informacijos apie automatinius profilio sudarymo metodus, galite pateikti užklausą www.abb.com/privacy. Jūs turite teisę prieštarauti profilio sudarymui pateikdami duomenų subjekto prašymą www.abb.com/privacy.

Mes renkame tik pirmiau aprašytiems tikslams reikalingus jūsų asmens duomenis. Statistiniams tikslams, mūsų paslaugų gerinimui ir mūsų IT sistemų testavimui mes naudojame kuo labiau anoniminius duomenis, kiek tai pagrįstai įmanoma. Tai reiškia, kad šiais duomenimis nebebus galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti jus, kaip asmenį .

4. Kas nutiks, jei jūs nepateiksite mums informacijos, kurios prašėme, arba jūs paprašysite, kad mes nebetvarkytume jūsų informacijos

Kalbant apie tvarkymo operacijas, susijusias su verslo santykiais su jumis, ABB negalės tinkamai užmegzti, palaikyti ar nutraukti verslo santykių su jumis ar jūsų įmone ir pasiekti pirmiau aprašytų tikslų be tam tikrų asmens duomenų. Nors mes negalime jūsų įpareigoti pateikti mums savo asmeninius duomenis, atkreipkite dėmesį, kad tai gali turėti neigiamų pasekmių verslo santykiams, pavyzdžiui, negalėsime imtis prašomų ikisutartinių priemonių sudarant sutartį su jumis ar jūsų įmone, arba užmegzti ir tęsti jūsų pageidaujamų verslo santykių.

5. Teisinis pagrindas, kuriuo remiamės

Jūsų asmens duomenis naudojame šiame pranešime aprašytais tikslais, remdamiesi vienu iš šių teisinių pagrindų, jei taikoma:

 • mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis vykdydami sutartinius įsipareigojimus, kylančius iš sutarčių su jumis ar jūsų įmone, arba vykdydami prašomų ikisutartines priemones;
 • Prašysime jūsų sutikimo dėl šiame privatumo pranešime aprašytos veiklos, kai to reikalauja galiojantys įstatymai, pavyzdžiui, kai mes tvarkome jūsų duomenis rinkodaros tikslais, įskaitant dalijimąsi pritaikyta rinkodaros komunikacija su jumis, siunčiant jums asmeninius pranešimus ir siekiant užtikrinti jūsų kontaktinės informacijos tikslumą srityse, kuriose neturime verslo santykių su jumis ar jūsų įmone; arba
 • mes vadovausimės savo teisėtais interesais tvarkydami jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai susiję su verslo santykiais su jumis ar jūsų įmone, jei tai nepažeidžia jūsų pačių privatumo interesų. Tokie interesai gali būti:
  • asmens duomenų rinkimas ir naudojimas šiam tikslui yra mūsų verslo valdymas ir plėtra;
  • mūsų verslo valdymas, vadyba, plėtra ir tęstinumo užtikrinimas plačiausia įmanoma prasme, įskaitant produktų ir paslaugų tiekimą, sutarčių vykdymą ir tiekėjų užsakymų tvarkymą, pirkimų procesą ir įvykdymą, procesų kokybės valdymą ir produktų bei paslaugų kokybės gerinimą, analizes ir rinkos tyrimus, nevykdymo rizikos mažinimą mūsų pardavimų procesuose, teisinių reikalavimų vykdymą, įskaitant skolų išieškojimą ne teismo tvarka, veiklos, verslo padalinių ir bendrovių reorganizavimą, įsigijimą ir pardavimą;
  • tiesioginės rinkodaros tikslai esamiems klientams, įskaitant dalijimąsi individualia rinkodaros komunikacija su jumis, asmeninių pranešimų siuntimą ir jūsų kontaktinės informacijos tikslumo užtikrinimą;
  • stebėsena, tyrimas ir teisinių, reglamentavimo, standartų ir ABB vidaus taisyklių ir politikos krypčių laikymosi užtikrinimas;
  • sukčiavimo ir nusikalstamos veikos prevencija, įskaitant tokios veikos tyrimą, netinkamo ABB turto, produktų ir paslaugų naudojimo prevencija, taip pat griežtai būtinos ir proporcingos priemonės tinklo ir informacijos saugumo užtikrinimui;
  • asmens duomenų perdavimas ABB grupės viduje administravimo tikslais, kai tai būtina, pavyzdžiui, teikiant centralizuotas paslaugas.

Galite gauti mūsų vertinimą apie jūsų asmens duomenų tvarkymo priežastis, pateikę prašymą per www.abb.com/privacy.

 • Kai kuriais atvejais, mes tvarkome jūsų asmens duomenis remdamiesi teisiniais įsipareigojimais ir įstatiniais reikalavimais, pavyzdžiui, remdamiesi mokesčių ir ataskaitų prievolėmis, bendradarbiavimo su valdžios įstaigomis prievolėmis, įstatymais numatytais laikotarpiais arba asmens duomenų atskleidimu oficialių ar juridinių priemonių atvejais, kai to gali būti pareikalauta siekiant įrodymų gavimo, civilinės teisės ieškinių ištyrimo ir įgyvendinimo.

Su baudžiamaisiais nuosprendžiais ir teisės pažeidimais susijusius asmens duomenis tvarkysime tik tuo atveju, jei tai leidžia taikomi (vietos) įstatymai.

6. Šalys, kurioms mes perduodame jūsų asmens duomenis (ES ir EEE viduje bei išorėje arba už valstybės, kurioje veikia jūsų duomenis valdanti ABB bendrovė, ribų)

Jūsų asmens duomenis perduodame tik kitiems, su ABB susijusiems subjektams, arba trečiosioms šalims toliau pateiktoje lentelėje nurodytais tikslais. Kai jūsų asmens duomenis perduodame susijusiam subjektui ar trečiajai šaliai, taip padarydami juos prieinamais ne Europos Sąjungoje (ES) ir Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE) arba kitoje valstybėje, nei veikia jūsų duomenis valdanti ABB bendrovė, visada imamės tinkamų saugos priemonių jūsų asmens duomenų apsaugai. Šių apsaugos priemonių pavyzdžiai yra Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo arba standartinės sutarties sąlygos. Imamės papildomų apsaugos priemonių perduodami jūsų asmens duomenis iš ES, EEE ir valstybės, kurioje veikia Jūsų duomenis valdanti ABB bendrovė. Jei norite susipažinti su mūsų taikomomis saugos priemonėmis, prašome pateikti užklausą www.abb.com/privacy.

Gavėjo vardas arba (ne ES šalims) gavėjo kategorija

Gavėjo vieta

Tikslas

Su ABB susiję subjektai ir dukterinės įmonės

Žr. ABB pavaldžių įmonių sąrašas

Šiame Pranešime apie privatumą nurodyti tikslai

ABB verslo partneriai, platintojai ir agentai

ES / EEE ir ne ES / EEE (globaliai)

Šiame Pranešime apie privatumą nurodyti tikslai

Paslaugų teikėjai, pavyzdžiui IT tarnybos,, nepriklausomi agentai, mokėjimų tvarkytojai, reitingų ir vertinimų tarnybos, profesionalų ir patarėjų tarnybos, įskaitant buhalterius, auditorius, teisininkus, draudikus, bankininkus, samdos įmones, kelionių agentus ir kitus konsultantus ar paslaugų teikėjus, dirbančius ABB vardu.

ES / EEE ir ne ES / EEE (globaliai)

Šiame Pranešime apie privatumą nurodyti tikslai

Nemokumo administratorius arba kreditorius

ES / EEE ir ne ES / EEE (globaliai)

nemokumo ar nevykdymo vadybai

Galimi arba esami ABB verslo arba turto pirkėjai

ES ir ne ES

Vertinant atitinkamą verslą ar turtą arba vykdant bendrovių pertvarkymą / susijungimą.

Gavėjai, kurie informaciją gali gauti pagal galiojančius įstatymus ar teisinius procesus, teisėsaugos ar vyriausybės institucijos ir kt.

ES ir ne ES

Kai būtina pagal taikomus įstatymus arba teisėtus valdžios institucijų paklausimus arba galiojančius teisės reikalavimus.

7. Kiek laiko saugome jūsų duomenis

Remiantis privalomaisiais teisės aktais, ABB kai kuriuos asmens duomenis turi laikyti nustatytą minimalų laikotarpį. Mes saugome jūsų asmens duomenis tik tol, kol to reikia šiame privatumo pranešime aprašytiems tikslams pasiekti arba kol pranešite, kad nebenorite gauti ABB rinkodaros medžiagos.

Apskritai, asmens duomenys yra saugomi, kol trunka sutartiniai santykiai ir minimalų laikotarpį (įprastai 5–10 metų po sutarties pasibaigimo) arba ilgesnį laikotarpį, jei to reikalauja vietiniai įstatymai ir valdžios įstaigos. Profilis, sukurtas remiantis automatiniais metodais, aprašytais šiame pranešime, saugomas iki 24 mėnesių.

Vis dėlto, taikomi duomenų apsaugos įstatymai reikalauja, kad identifikuojamų asmens duomenų nesaugotume ilgiau, nei reikalinga tikslams, kuriems jie yra tvarkomi. Naudodami IT programų nustatymus ir politiką mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų pašalinti, kai jie mums daugiau nebereikalingi.

8. Jūsų teisė į duomenų privatumą

Priklausomai nuo Jūsų buvimo vietos jurisdikcijos ir nuo vietos, kurioje Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, Jūs galite turėti šias teises:

Teisės į duomenų privatumą

Ką tai reiškia

Teisė gauti prieigą prie savo duomenų

Jūs turite teisę prašyti ABB pateikti mūsų turimų Jūsų asmens duomenų apžvalgą arba gauti jų kopiją.

Teisė ištaisyti jūsų duomenis

Jūs galite prašyti nedelsiant ištaisyti netikslius arba neišsamius Jūsų duomenis, kuriuos mes turime.

Teisė ištrinti Jūsų duomenis

Jūs galite prašyti, kad asmens duomenys būtų ištrinti, kai jie nebereikalingi, kai taikomi įstatymai įpareigoja mus duomenis pašalinti arba jų tvarkymas yra neteisėtas.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę kai kuriomis aplinkybėmis apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Teisė perkelti duomenis

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis struktūriniu, automatizuotai perskaitomu formatu savo asmeniniams tikslams, arba prašyti mūsų juos perduoti trečiajai šaliai.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu

Jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti dėl asmens duomenų tvarkymo, pagrįsto teisėtu interesu dėl jūsų konkrečios situacijos.

Teisė atsisakyti sutikimo

Jei ABB prašė jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis, jūs bet kuriuo metu sutikimą galite atšaukti. Sutikimo atšaukimas nepaveiks tvarkymo teisėtumo, kuris remiasi sutikimu, gautu iki jo atšaukimo.

Prašome atkreipti dėmesį, kad aukščiau aprašytos jūsų teisės nėra besąlyginės ir kad ne visada jūsų prašymai gali būti visiškai patenkinti. Pavyzdžiui, mes ne visada galime ištrinti jūsų asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą, nes mes galime turėti teisinių prievolių arba sutartinių įsipareigojimų saugoti tam tikrus asmens duomenis.

Dėl savo duomenų privatumo teisės įgyvendinimo galite kreiptiswww.abb.com/privacy.

9. Kontaktinė ir kita informacija

Jei norite gauti prieigą prie savo asmens duomenų, pasinaudoti bet kuria iš aukščiau minėtų savo teisių, turite klausimų arba abejonių dėl to, kaip ABB tvarko jūsų asmens duomenis, prašome kreiptis į mūsų Grupės duomenų apsaugos pareigūną privacy@abb.com arba pateikti skundą www.abb.com/privacy.

Jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu arba manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas ABB prieštarauja įstatymams, jūs tai pat turite teisę pateikti skundą šalies, kurioje gyvenate ar dirbate, duomenų privatumo tarnybai, arba ginti savo teises teisme, jei manote, kad buvo pažeistas duomenų apsaugos įstatymas.

10. Šio dokumento atnaujinimai

Šis privatumo pranešimas gali būti kartkartėmis atnaujinamas dėl reikalingų pokyčių. Jei reikės atlikti atnaujinimus, imsimės būtinų veiksmų, kad informuotume jus apie juos, atsižvelgdami į atliktų pakeitimų svarbą. Jei reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, mes taip pat paprašysime jūsų sutikimo dėl bet kokių esminių privatumo pranešimo pakeitimų, apibūdinančių mūsų naujausią praktiką.

Prašome patikrinti „paskelbimo datą“, kad sužinotumėte, kada šis privatumo pranešimas buvo atnaujintas.

Paskelbimo datą: 01.03.2021