Notis Privasi

1. Pendahuluan 

Notis Privasi Pelawat dan Televisyen litar tertutup(“Notis") ini terpakai kepada Kumpulan syarikat ABB, bermaksud ABB Ltd, Switzerland dan setiap entiti di mana ABB Ltd, Switzerland secara langsung atau tidak langsung, mempunyai pemegang majoriti atau memiliki atau mengawal hak mengundi secara majoriti . Syarikat ABB yang menjadi hos anda (dirujuk sebagai "ABB" atau "kami"), bertanggungjawab untuk memproses data peribadi anda dan mengawal cara data tersebut digunakan, selaras dengan Notis ini. 

Di ABB, menghormati hak perlindungan data anda adalah keutamaan. Notis ini menerangkan bagaimana kami menggunakan data peribadi mengenai anda, cara kami memproses data tersebut dan hak anda berkaitan data peribadi anda.   

2. Siapa yang bertanggungjawab dalam pemprosesan data peribadi anda? 

ABB Ltd dan syarikat subsidiarinya bertanggungjawab ke atas data peribadi anda. Bagi undang-undang privasi dan perlindungan data yang terpakai, pengawal utama data anda adalah syarikat subsidiari ABB yang menjadi hos anda. Syarikat-syarikat subsidiari ABB yang lain juga boleh menerima dan memproses data peribadi anda, sama ada dalam kapasiti pengawal atau pemproses dan Notis ini terpakai setaraf kepada mereka. 

3. Jenis maklumat yang kami kumpul dan gunakan? 

Kami mengumpul dan menggunakan data peribadi yang melibatkan anda berkaitan dengan lawatan anda. Kami mungkin mengumpul kategori data peribadi seperti berikut: 

 • Maklumat data identiti dan hubungan perniagaan, anda kongsi dengan kami seperti nama pertama, nama akhir, kerja/jawatan/pangkat, alamat e-mel perniagaan, alamat perniagaan, nombor telefon, nombor telefon bimbit, nombor telefaks, nombor telefon peribadi, jantina, tarikh lahir, plat lesen kenderaan, nombor dokumen pengenalan yang sah.  

 • Maklumat tambahan anda berikan kepada kami yang berkaitan dengan atau semasa lawatan anda seperti butiran log untuk kemudahan dan lokasi, pengehosan pekerja, tujuan lawatan, rekod berkaitan lawatan anda.  

 • Rakaman imej dan video daripada rakaman sistem televisyen litar tertutup (CCTV).  

 • Data pengenalan elektronik dan maklumat yang dikumpulkan oleh sistem komunikasi, aplikasi IT dan pelayar laman web (di mana pelawat mempunyai akses atau terkesan oleh sistem atau aplikasi sedemikian) seperti penggunaan teknologi maklumat (akses sistem, IT dan penggunaan internet ), pengenal pasti peranti (ID peranti mudah alih, ID PC), kelayakan pendaftaran dan log masuk, alamat IP, data log masuk dan fail log, ID analisis, masa dan url, carian, pendaftaran tapak web dan data kuki. 

Jenis data peribadi yang disebutkan di bawah ini hanya dikumpul dan diproses, jika ada, mengikut undang-undang tempatan yang terpakai di negara tempat tinggal anda dan sekiranya relevan bergantung pada lawatan anda. 

 • Data mengenai sabitan dan kesalahan jenayah seperti maklumat latar belakang jenayah sehingga tahap yang diperlukan untuk tujuan pemeriksaan latar belakang jenayah kerana pemberian akses kepada kemudahan.  

 • Setakat yang diperlukan untuk memenuhi obligasi kami, data yang diperoleh daripada sumber yang boleh diakses umum atau yang diserahkan secara sah oleh pihak ketiga contohnya data pendaftaran penjenayah dan sekatan. 

4. Kenapa kita menggunakan data peribadi anda? 

Kami boleh menggunakan data peribadi anda seperti yang dinyatakan di atas untuk tujuan berikut:  

 • Pengurusan pelawat, pendaftaran dan pengurusan akses pelawat termasuk berkaitan interaksi orang hubungan dan rujukan dokumen; 

 • pengurusan kesihatan dan keselamatan termasuk kecemasan perubatan; 

 • sistem televisyen litar tertutup (CCTV) merakam untuk tujuan keselamatan awam dan kakitangan, keselamatan bangunan dan pencegahan serta pengesanan jenayah; 

 • sistem kawalan akses yang menyediakan kemasukan secara elektronik dan/atau pintu masuk untuk individu yang dibenarkan ke lokasi yang mempunyai sekatan akses dan pendaftaran kakitangan di tapak dalam keadaan kecemasan; 

 • mengekalkan dan melindungi keselamatan produk, kemudahan, perkhidmatan, sistem, rangkaian, komputer dan maklumat, mencegah dan mengesan ancaman keselamatan, dan aktiviti penipuan atau jenayah atau berniat jahat; 

 • memantau dan mengaudit pematuhan dengan dasar korporat ABB, kewajipan kontrak dan keperluan undang-undang; 

 • menjalankan audit, ulasan dan pemeriksaan peraturan untuk memenuhi obligasi kepada pengawal selia; dan 

 • menguruskan sumber IT, termasuk pengurusan infrastruktur termasuk sandaran data, sokongan sistem maklumat dan operasi perkhidmatan untuk pengurusan aplikasi, sokongan pengguna akhir, ujian, penyelenggaraan, keselamatan (tindak balas insiden, risiko, kelemahan, tindak balas pelanggaran), data induk dan tempat kerja termasuk pengurusan akaun pengguna, tugasan lesen perisian, ujian keselamatan dan prestasi dan kesinambungan perniagaan. 

Kami hanya mengumpul data peribadi anda yang kami perlukan untuk tujuan di atas. Untuk tujuan statistik, penambahbaikan perkhidmatan dan pengujian sistem IT kami, kami menggunakan sebanyak mungkin data tanpa nama. Ini bermakna bahawa data-data ini tidak lagi boleh langsung mengenal pasti anda atau memilih anda sebagai individu. 

5. Apa yang berlaku jika anda tidak memberikan kami maklumat yang kami minta daripada anda atau jika anda meminta kami untuk menghentikan memproses maklumat anda 

Sekiranya ia melibatkan operasi pemprosesan yang berkaitan dengan lawatan anda di ABB (seperti yang dinyatakan di atas), ABB tidak akan dapat memastikan keselamatan anda dan orang lain di dalam kemudahan tersebut dan memantau keselamatan kemudahan serta secara umumnya melaksanakan tujuan yang diterangkan di atas tanpa data peribadi tertentu.  Walaupun kami tidak dapat mewajibkan anda untuk berkongsi data peribadi anda dengan kami, sila ambil perhatian bahawa ia mungkin mempunyai akibat yang boleh menjejaskan lawatan anda, seperti tidak dapat membenarkan anda memasuki sesetengah atau semua kemudahan dan lokasi ABB. 

6. Dasar undang-undang yang kami gunakan 

Kami menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan dalam notis ini berdasarkan salah satu asas perundangan berikut, sebagaimana yang terpakai:  

 • Kami akan bergantung dengan kepentingan sah kami untuk memproses data peribadi anda dalam skop lawatan anda di ABB, jika  ia tidak terlalu mempengaruhi kepentingan atau hak dan kebebasan asas anda. Kepentingan sah kami untuk mengumpul dan mengunakan data peribadi untuk tujuan ini adalah untuk: 

  • kelakuan, pengurusan, pembangunan dan pelanjutan perniagaan kami secara meluas yang mungkin termasuk pelawat, kemudahan dan pengurusan lokasi, memastikan keselamatan dan sekuriti, pengambilalihan dan penjualan aktiviti, bahagian perniagaan dan syarikat; 

  • memantau, menyiasat dan memastikan pematuhan terhadap undang-undang, kawal selia, standard dan keperluan dan dasar dalaman ABB. 

  • mencegah aktiviti penipuan dan jenayah termasuk siasatan aktiviti sedemikian, penyalahgunaan aset, produk dan perkhidmatan ABB, dan seperti sedia maklum yang ketat dan bersesuaian untuk memastikan rangkaian dan keselamatan maklumat; dan 

  • menghantar data peribadi dalam kumpulan ABB untuk keperluan pentadbiran dalaman sebagaimana diperlukan, contohnya untuk menyediakan perkhidmatan berpusat. 

  Anda boleh mendapatkan salinan penilaian kami mengenai mengapa kami mungkin memproses data peribadi anda untuk kepentingan ini dengan menghantar permohonan di www.abb.com/privacy

  • Dalam beberapa kes, kami memproses data peribadi anda berdasarkan kewajipan undang-undang dan keperluan statutori, sebagai contoh, atas dasar kewajipan keselamatan, kewajipan kerjasama dengan pihak berkuasa, tempoh penyimpanan statutori atau pendedahan data peribadi dalam skop langkah-langkah rasmi atau kehakiman mungkin diperlukan untuk tujuan mengambil bukti, pendakwaan atau penguatkuasaan tuntutan undang-undang sivil. 

Berhubung dengan data peribadi mengenai sabitan dan kesalahan jenayah, kami akan hanya memproses data tersebut  di mana pemprosesan tersebut dibenarkan oleh undang-undang (tempatan) yang terpakai. 

7. Pihak yang kami kongsi data peribadi anda (di dalam dan luar EU dan EEA atau luar daripada lokasi negara di mana syarikat ABB yang mengawal data anda berada) 

Kami hanya berkongsi data peribadi anda dengan ahli sekutu ABB atau pihak ketiga sekiranya perlu bagi tujuan yang diterangkan dalam jadual di bawah. Di mana kami berkongsi data peribadi anda dengan pihak sekutu atau pihak ketiga supaya ia dipindahkan ke atau menjadi akses dari luar Kesatuan Eropah (“EU”) dan Kawasan Ekonomi Eropah ("EEA") atau di luar negara di mana syarikat ABB yang mengawal data anda berada, kami sentiasa meletakkan perlindungan yang secukupnya untuk melindungi data peribadi anda. Contoh bagi keselamatan ini adalah keputusan daripada Suruhanjaya Eropah (baca lagi di sini), Klausa Standard Kontrak (baca lagi di sini, pensijilan Perlindungan Privasi (baca lagi di sini), dan Peraturan Keterikatan Korporat yang pembekal kami gunakan (baca lagi di sini). Kami telah mengambil langkah tambahan dalam pemindahan data dari dalam ke luar EU, EEA dan di luar negara di mana syarikat ABB yang mengawal data anda berada untuk melindungi data peribadi anda. Jika anda mahukan gambaran keseluruhan maklumat keselamatan yang dilaksanakan, sila hantar permohonan di www.abb.com/privacy

Kategori penerima  

Lokasi penerima 

Tujuan 

Rakan sekutu dan subsidiari ABB 

Lihat senarai subsidiari ABB 

Tujuan diterangkan dalam notis privasi ini 

Pembekal perkhidmatan  

EU/EEA dan bukan-EU/EEA (global) 

Perkhidmatan IT, perkhidmatan penyambut tetamu dan pengurusan kemudahan, perkhidmatan keselamatan dan penyedia perkhidmatan lain yang bekerja bagi pihak ABB. 

Pengambilalihan perniagaan mahupun aset ABB yang berpotensi atau nyata 

EU/EEA dan bukan-EU/EEA (global) 

Untuk penilaian perniagaan atau aset yang berkenaan atau untuk tujuan yang diterangkan dalam notis privasi ini. 

Penerima seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau proses undang-undang yang terpakai, kepada penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa tempatan atau kerajaan, dan lain-lain. 

EU/EEA dan bukan-EU/EEA (global) 

Seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau permohonan sah dari pihak berkuasa tempatan atau kerajaan, atau mana-mana tuntutan undang-undang yang sah. 

8. Berapa lama kami simpan data peribadi anda 

Berdasarkan undang-undang mandatori, ABB wajib menyimpan beberapa data peribadi untuk suatu tempoh masa yang minimum. Kami hanya menyimpan data peribadi anda selagi perlu bagi tujuan yang dinyatakan dalam notis privasi ini. Secara umum, data peribadi untuk pengurusan pelawat disimpan selama tempoh 3 hingga 12 bulan. Beberapa data peribadi tertentu akan disimpan untuk tempoh yang lebih lama jika dikehendaki oleh undang-undang tempatan dan keperluan pengawalseliaan atau untuk bertindak balas terhadap tuntutan undang-undang.  Beberapa bangunan dan tapak ABB menggunakan sistem CCTV untuk memantau dalaman dan luarannya untuk tujuan keselamatan dan operasi. Kami tidak menyimpan rakaman lebih daripada satu bulan atau untuk tempoh pengekalan yang lebih pendek sebagaimana yang diperlukan oleh undang-undang tempatan yang terpakai, melainkan jika ini diperlukan, sebagai contoh untuk mengendalikan insiden keselamatan. 

Pada masa yang sama, undang-undang perlindungan data yang terpakai menghendaki untuk pihak kami tidak menyimpan data peribadi dalam apa-apa bentuk yang boleh dikenalpasti untuk suatu tempoh yang lebih daripada yang dikehendaki untuk tujuan di mana data peribadi sedang diproses. Melalui penetapan aplikasi dan dasar IT kami memastikan penyimpanan data peribadi anda akan dipadamkan atau dijadikan tanpa nama setelah pihak kami tidak lagi memerlukannya.  

9. Hak privasi data anda 

Bergantung pada bidang kuasa di mana anda berada dan di mana data peribadi anda diproses, anda mungkin mempunyai hak berikut:  

Hak privasi data 

Maksudnya 

Hak untuk mengakses data anda 

Anda berhak meminta ABB untuk gambaran keseluruhan atau mendapatkan salinan data peribadi anda yang kami miliki. 

Hak untuk data anda diperbetulkan

Anda boleh mengemukakan permohonan pembetulan segera terhadap data peribadi yang tidak tepat atau tidak lengkap yang kami miliki tentang anda.

Hak untuk data anda dipadamkan 

Anda boleh mengemukakan permohonan supaya data peribadi dipadamkan sekiranya tidak lagi diperlukan, di mana undang-undang yang terpakai mewajibkan kami untuk memadamkan data atau pemprosesannya menyalahi undang-undang.  

Hak untuk mengehad pemprosesan data 

Anda berhak untuk mengehad pemprosesan data peribadi anda dalam keadaan tertentu.  

Hak mudah alih data 

Anda berhak untuk menerima data peribadi anda dalam struktur, format yang boleh dibaca oleh mesin bagi tujuan peribadi, atau membuat permohonan kepada kami untuk memindahkannya kepada pihak ketiga.  

Hak untuk membantah pemprosesan data 

Anda berhak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda oleh kami berdasarkan kepentingan yang sah, di mana hak perlindungan data anda adalah melebihi daripada kepentingan kami yang sah.  

Sila ambil maklum bahawa hak-hak yang diterangkan di atas adalah tidak mutlak, dan permintaan anda tidak boleh sentiasa dipenuhi sepenuhnya. Sebagai contoh, kadangkala kami tidak boleh padam atau menehad pemprosesan data peribadi anda kerana kami mempunyai obligasi undang-undang atau kontrak dalam menyimpan data peribadi tertentu tersebut. 

Anda boleh menuntut untuk menguatkuasakan hak privasi data anda di www.abb.com/privacy.  

Maklumat untuk menghubungi dan maklumat lanjut 

Jika anda mempunyai soalan mengenai bagaimana kami menggunakan data peribadi anda atau ingin membuat aduan mengenai bagaimana kami mengendalikannya, anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data Kumpulan kami di privacy@abb.com, atau menghantar aduan anda di www.abb.com/privacy

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan maklum balas kami atau yakin bahawa kami menyalahi undang-undang dalam memproses data peribadi anda, anda juga berhak untuk membuat aduan kepada pihak Berkuasa Privasi Data di negara anda tinggal atau kerja, atau mencari penyelesaian melalui mahkamah di mana anda mempercayai bahawa kemungkinan telah berlakunya pelanggaran undang-undang privasi.  

Tarikh terbitan: 22 Oktober 2019