Declarație de confidențialitate privind Atragerea de talente

Compania ABB vă respectă dreptul la confidențialitate

În cadrul companiei ABB respectarea drepturilor dvs. de confidențialitate a datelor are prioritate maximă. Prezenta declarație explică de ce colectăm și modul în care colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care prelucrăm astfel de date și ce drepturi aveți cu privire la datele cu caracter personal.

Datele dvs. cu caracter personal

ABB se referă la ABB Ltd. precum și la filialele sale. Conform legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, operatorul dvs. de date cu caracter personal va fi filiala ABB la care depuneți cerere de angajare. Pentru mai multe informații, accesați click here pentru a vedea o listă cu toate filialele companiei ABB. Această declarație este valabilă pentru toate companiile de acest fel.

Datele dvs. cu caracter personal au ajuns în posesia noastră prin intermediul portalului de cariere al companiei ABB.

În unele cazuri, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal și indirect de la terți, cum ar fi furnizorii de verificare a antecedentelor, agențiile de recrutare prin intermediul cărora ați solicitat angajarea pe un post oferit, precum și alți furnizori de servicii administrative.

În unele cazuri, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal provenite și din surse publice disponibile, cum ar fi serviciile de rețele sociale orientate spre angajare și de afaceri (cum ar fi LinkedIn și Glassdoor) și târgurile de cariere.

Responsabilul cu protecția a datelor     

Responsabilul cu protecția a datelor din cadrul companiei ABB poate fi contactat la următoarea adresă de email: privacy@abb.com.

Ce fel de date ne sunt necesare

Colectăm și utilizăm date cu caracter personal ce au legătură cu procesul de angajare în cadrul ABB. Putem colecta următoarele categorii de date cu caracter personal:

Informații personale și date de identificare precum numele, genul, adresa personală și de la locul de muncă, numărul de telefon personal, adresa de e-mail personală sau orice alte detalii de contact, data de naștere și țara în care v-ați născut, fotografia, cetățenia și naționalitatea.

Abilități și detalii privind experiența cum ar fi calificări și certificări incluzând postul ocupat în prezent și anterior, cursuri de pregătire și formare profesională, evidențele școlare și realizările profesionale. În anumite cazuri: detaliile de contact ale referenților și rezultatele evaluărilor de capacitate precum și evaluările/opiniile rezultate în urma unui interviu, precum și orice alte informații cu caracter personal pe care alegeți să ni le oferiți, ca parte a cererii dvs. de angajare pentru postul dorit.

În funcție de post, efectuăm evaluări interne/externe, în cadrul cărora colectăm date suplimentare cum ar fi date de evaluare a performanței, punctaj de evaluare, consemnări/înregistrări obținute în timpul interviurilor telefonice, consemnări/înregistrări obținute în timpul interviurilor video.

În anumite țări, este necesară și prelucrarea datelor cu privire la calitatea de membru al unui sindicat; convingerile religioase și filozofice și cazierul judiciar (doar dacă este prevăzut în legislația locală sau dacă acest lucru este utilizat pentru a asigura oportunități și tratament egal pentru toți candidații și angajații ABB, în conformitate cu legislația locală). Dacă efectuăm o verificare a antecedentelor dvs. ca parte a procesului de recrutare, vor fi prelucrate numai acele date cu caracter personal permise de legislația în vigoare.

Datele necesare în exclusivitate pentru a încheia contractul de muncă și procesul de integrare a candidaților admiși cum ar fi codul numeric personal (codul fiscal, cetățenia, numărul de asistență socială sau orice alt număr de identificare individuală ce vi se aplică, în funcție de țara de domiciliu); date privitoare la persoanele din familie (numele soțului/partenerului, copiilor, etc.); semnătura, date privitoare la contul bancar; persoana de contact în caz de urgență; date privitoare la asigurare; numărul permisului auto; înregistrări ale calificărilor; mărimea hainelor și încălțămintei, după caz.

În anumite țări, în timpul procesului de integrare este necesară și prelucrarea datelor cu privire la sănătatea dvs. și datele cu privire la originea etnică sau rasială (numai dacă este prevăzut în legislația locală sau dacă acest lucru este utilizat pentru a asigura oportunități și tratament egal pentru toți candidații și angajații ABB, în conformitate cu legislația locală). Aceasta înseamnă că, orice categorie de date cu caracter personal menționată mai sus nu va fi prelucrată dacă acest lucru este interzis de prevederile în vigoare ale legislației naționale.

Pentru detalii suplimentare cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm în țara dvs., vă rugăm să trimiteți o solicitare la privacy@abb.com.

De ce avem nevoie de acestea

Datele cu caracter personal pe care le colectăm vor fi utilizate în următoarele scopuri:

 • Cererea dvs. de angajare pentru un anumit post din cadrul companiei ABB, sau a unei societăți mixte cu participarea companiei ABB și a unui terț, pe care o prelucrăm ca parte a măsurilor precontractuale pentru a determina angajarea și contractele aferente (în scopul îndeplinirii etapelor anterioare inițierii unui contract de muncă);
 • Evaluarea cererii dvs., pe baza interesului legitim al companiei ABB sau al unei societăți mixte cu participarea companiei ABB și a unui terț, se bazează pe identificarea celui mai potrivit candidat pentru postul disponibil, prin urmare compania ABB va efectua evaluări și interviuri, ce vor corespunde de asemenea interesului dvs. de a accesa locul de muncă cel mai potrivit;
 • Cererea dvs. de angajare în vederea unei posibile recrutări viitoare în cadrul companiei ABB sau a unei societăți mixte cu participarea companiei ABB și a unui terț, pe baza consimțământului dvs.
 • În cazul încheierii contractului de muncă – pentru a urma pașii necesari îndeplinirii obligațiilor operatorului ce rezultă din contractul de muncă și prevederile legislației în vigoare, cum ar fi confirmarea că ați îndeplinit cerințele interne și legale pentru postul respectiv, generarea și semnarea contractului de muncă și a altor documente de angajare, generarea conturilor necesare în sistemele noastre informatice; acordarea accesului în spațiile companiei ABB; transmiterea de notificări obligatorii către autoritățile guvernamentale; asigurarea uniformei de lucru și a echipamentului de protecție personală când este necesar; realizarea unei sesiuni de primire necesară pentru a vă furniza echipamentul, instruirea și informarea necesare pentru postul pentru care ați fost recrutat.
 • În cazul încheierii contractului de muncă, conform solicitării dvs., putem de asemenea prelucra datele dvs. cu caracter personal, după cum este necesar pentru îndeplinirea contractului în domeniul unor servicii legate de ocuparea forței de muncă (de exemplu, servicii de relocare sau de obținere a vizei și a permisului de muncă necesare).
 • Efectuarea de audituri, analize și verificări de conformitate pentru a monitoriza calitatea procesului de recrutare, inclusiv respectarea politicilor corporatiste ale companiei ABB și a cerințelor legale, soluționarea reclamațiilor, prelucrarea întrebărilor conexe și exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, pe baza interesului legitim al companiei ABB sau a unei societăți mixte cu participarea companiei ABB și a unui terț.

Puteți obține un exemplar al evaluării noastre de interes legitim privitoare la motivul nostru de a prelucra datele dvs. cu caracter personal de la adresa www.abb.com/privacy. Pentru informații suplimentare privitoare la scopurile enumerate mai sus, trimiteți o solicitare la privacy@abb.com.

Colectăm numai datele dvs. cu caracter personal de care avem nevoie în aceste scopuri. Utilizarea datelor dvs. cu caracter personal furnizate în timpul cererii de angajare se va limita doar la datele necesare, date ce vor fi comunicate numai angajaților și terților direct implicați în procesul de recrutare pentru postul respectiv.

Cererea dvs. poate fi respinsă în cazul în care profilul dvs. este incomplet și/sau incorect. Pentru a vă contacta și a prelucra cererea dvs. de angajare sunt necesare date cu caracter personal corecte, date de contact corecte precum și un profil personal complet.

Ce facem cu acestea

Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar angajaților și terților implicați direct în procesul de recrutare. Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate următoarelor filiale ABB și terților în scopurile arătate mai jos, ca parte a activităților de prelucrare:

Numele sau categoria destinatarului

Locaţia destinatarului

Scopul

Garanții oferite pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal

ABB Ltd
(Filiala ABB UE)

Zürich, CH

Păstrarea datelor cu caracter personal pe serverele noastre.

Această filială este localizată în Elveția, țară considerată a furniza protecție corespunzătoare a datelor cu caracter personal , conform deciziei Comisiei UE.

Filiala ABB în Europa

UE

Comunică cererea dvs. filialelor direct implicate în procesul de recrutare pentru postul respectiv și orice procese de recrutare viitoare pe baza consimțământului dvs..

În cazul încheierii contractului de muncă, va fi necesar să comunicăm datele dvs. entităților responsabile de crearea conturilor necesare în sistemul nostru informatic, de întreținerea serverelor și a sistemelor utilizate pentru păstrarea și comunicarea datelor cu caracter personal ale angajaților pentru scopurile descrise în această declarație

Această filială este localizată în UE, ce este considerată a furniza protecție corespunzătoare datelor cu caracter personal

Filiala ABB în afara Europei

Non-UE

Comunică cererea dvs. filialelor direct implicate în procesul de recrutare pentru postul respectiv și orice procese de recrutare viitoare pe baza consimțământului dvs.

În cazul încheierii contractului de muncă va fi necesar să comunicăm datele dvs. entităților responsabile de crearea conturilor necesare în sistemul nostru informatic, de întreținerea serverelor și a sistemelor utilizate pentru păstrarea și comunicarea datelor cu caracter personal ale angajaților pentru scopurile descrise în această declarație

Această filială este în cadrul organizației ABB iar mecanismul legal de transfer este reprezentat de Clauze și reguli corporatiste obligatorii după modelul UE când intra în vigoare

Terții din UE (inclusiv partenerii de afaceri ai companiei ABB și societățile mixte cu participarea unor terți, furnizorii de software, furnizorii de evaluări de resurse umane, firmele de avocatură și agențiile guvernamentale)

UE

Comunicați cererea dvs. cu terții implicați direct în procesul de recrutare în scopul activării platformei online de recrutare pentru a realiza evaluări, elibera permise de muncă, vize și alte documente legale necesare.

În cazul încheierii contractului de muncă, datele dvs. vor fi comunicate entităților responsabile pentru a vă oferi accesul în spațiile companiei ABB, pentru a furniza notificări obligatorii către autoritățile guvernamentale, pentru a organiza examinarea medicală a viitorilor angajați și pentru a efectua verificarea, în numele nostru, a antecedentelor .

Acest terț este localizat în UE, ce este considerat a furniza protecție corespunzătoare a datelor cu caracter personal

Terții din afara UE (inclusiv partenerii de afaceri ai companiei ABB și societățile mixte cu participarea unor terți, furnizorii de software, furnizorii de evaluări de resurse umane, firmele de avocatură și agențiile guvernamentale)

Non-UE

Comunicarea cererii dvs. terților implicați direct în procesul de recrutare cu scopul activării platformei online de recrutare pentru a realiza evaluări, elibera permise de muncă, vize și alte documente legale necesare.

În cazul încheierii contractului de muncă, va trebui să comunicăm datele dvs. entităților responsabile pentru a vă permite accesul în spațiile companiei ABB, pentru a furniza notificări obligatorii către autoritățile guvernamentale, pentru a organiza examinarea medicală a viitorilor angajați și a efectua verificarea antecedentelor.

Aceast terț este localizat în afara UE, drept pentru care se consideră că nu furnizează protecție corespunzătoare a datelor cu caracter personal, din care cauză mecanismul legal de transfer este reprezentat de Clauzele după modelul UE sau echivalentul acestora.

Achizitori potențiali sau curenți ai activităților sau activelor ABB

UE şi non-UE

Pentru evaluarea activităţilor sau a activelor în cauză sau pentru executarea transformării/fuziunii companiilor.

Unde un potențial sau efectiv achizitor este localizat în afara UE, drept pentru care se consideră că nu furnizează protecție corespunzătoare a datelor cu caracter personal, mecanismul legal de transfer este reprezentat de Clauzele după modelul UE sau echivalentul acestora.

La cerere, vom comunica datele dvs. cu caracter personal terților din țara pentru care ați aplicat pentru locul de muncă sau terților din țări implicate direct în procesul de recrutare pentru postul respectiv pentru care ați depus cerere de angajare. Această situație poate interveni dacă depuneți cerere de angajare pentru un post într-o altă țară decât cea în care vă aflați. Scopul este obținerea vizei și a permisului de muncă.

În cazul în care depuneți cerere de angajare pe un post în afara UE, datele dvs. vor fi transferate în afara UE către țara în care doriți să depuneți cerere de angajare pe un anumit post. Deoarece Comisia UE consideră că această țară nu oferă protecție corespunzătoare pentru datele dvs. cu caracter personal, utilizăm clauzele după modelul european pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal.

Crearea de profiluri și prelucrarea automată a datelor dvs.

Vom putea folosi metode automate pentru a lua o decizie pe baza datelor dvs. cu caracter personal. Logica utilizată în luarea acestei decizii se bazează pe cerințele specifice profilului postului și pe probabilitatea ca experiența dvs. să corespundă acestor cerințe. Semnificația și potențialele consecințe ale acestui proces de luare a deciziei automat sunt posibila respingere a cererii dvs. în cazul în care profilul dvs. nu îndeplinește cerințele minime din fișa postului. În cazul în care se utilizează metode automate, vă păstrați dreptul de a cere intervenția unei persoane sau de a vă exprima opinia și de a contesta decizia luată depunând o solicitare pentru persoana vizată la www.abb.com/privacy.

Putem de asemenea să folosim metode automate pentru analizarea datelor dvs. cu caracter personal transmise pe platforma noastră de recrutare și pentru a construi profilul candidaților noștri (creare ade profil). Profilul va fi utilizat doar pentru a evalua candidații noștri într-o manieră unitară, asigurând o mai mare consecvență și corectitudine a procesului de recrutare. Rezultatul creării de profil este un feedback suplimentar pentru compania de recrutare și nu o antepronunțare cu privire la rezultatele procesului de recrutare.

După trimiterea solicitării dvs., independent de faptul dacă ați fost angajat sau nu, este posibil să vă trimitem un e-mail prin care veți fi rugat să participați la un sondaj legat de procesul de recrutare. Participarea dvs. la acest sondaj este opțională.

Durata păstrării datelor

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal obținute prin acest proces atâta timp cât interesul nostru legitim sau consimțământul dvs. rămân valabile. În general, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate timp de 24 de luni, existând totuși excepții limitate, determinate de cerințele legale locale (cum ar fi legislația fiscală sau cea comercială). Această perioadă de retenție începe cu fiecare autentificare în contul dvs.

În cazul încheierii contractului de muncă, datele dvs. personale vor fi prelucrate pe întreaga durată a acestui contract.

În baza legislaţiei obligatorii, compania ABB trebuie să păstreze anumite date cu caracter personal pentru o perioadă minimă de timp. De exemplu, contractele de muncă, informațiile privind plățile salariale și rambursările trebuie să fie păstrate pentru o perioadă minimă pe baza legislației locale privind societățile comerciale și a celei fiscale.

După expirarea perioadei de retenție, datele dvs. cu caracter personale vor fi șterse.

Pentru mai multe informații referitoare la perioadele de retenție specifice care se aplică datelor dvs. cu caracter personal, trimiteți o solicitare la privacy@abb.com.

Care sunt drepturile dvs.?

În funcţie de jurisdicţia în care vă aflaţi şi în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal, este posibil să aveţi următoarele drepturi:

 • corectarea sau actualizarea oricărei erori apărute în datele dvs. cu caracter personal,
 • accesarea datelor dvs.cu caracter personal și obținerea unei copii a datelor dvs.cu caracter personal pe care le deținem,
 • ștergerea datelor dvs. cu caracter personal pentru reținerea cărora nu avem baza legală,
 • transferarea datelor cu caracter personal către un furnizor nou (dacă este cazul),
 • opoziția față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe motivul intereselor legitime (cu condiția ca motivele noastre pentru prelucrarea datelor să nu depășească prejudiciul adus drepturilor dvs. cu privire la protecția datelor cu caracter personal),
 • restricționarea modului în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal în timpul investigării unei reclamații sau
 • retragerea consimțământului, atunci când acesta vi s-a cerut pentru prelucrarea datele dvs. cu caracter personal.

Astfel de solicitări le puteți trimite la www.abb.com/privacy. În anumite situații, drepturile citate mai sus vor putea fi restricționate în favoarea protejării interesului public (de ex. prevenirea sau identificarea unei infracțiuni) și a interesului nostru (de ex. păstrarea privilegiului legal).

Dacă doriți să depuneți o reclamație cu privire la modul în care v-au fost gestionate datele cu caracter personal, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor de grup la privacy@abb.com, sau trimiteți reclamația la www.abb.com/privacy.

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau dacă considerați că vă prelucrăm datele cu caracter personal contrar legii, aveți dreptul, de asemenea, de a contacta Autoritatea pentru confidențialitatea datelor din țara dvs. de reședință sau de lucru sau unde considerați că a avut loc o încălcare a legilor privind confidențialitatea datelor.

Înscrieți-vă pe lista noastră de corespondență pentru recrutare

Am dori să utilizăm adresa dvs. de email pentru a vă trimite informații cu privire la locurile de muncă disponibile în compania ABB, pentru țara sau zona care vă interesează. Vă puteți dezabona în orice moment de la orice comunicare viitoare apăsând butonul „unsubscribe “ (dezabonare) sau completând formularul la www.abb.com/privacy.

Informații suplimentare

Prin trimiterea cererii dvs. de angajare, confirmați că datele dvs. cu caracter personale sunt corecte și actuale. Mai mult, confirmați că ați citit și înțeles această declarație de confidențialitate și că sunteți în cunoștință de faptul că prin trimiterea cererii dvs. de angajare vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (în eventualitatea în care avem nevoie de un consimțământ) sau pentru a proceda la fel pentru pregătirea contractului dvs. de muncă.