Înştiinţare privind confidenţialitatea clientului

1. Cine este responsabil cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Această înştiinţare privind confidenţialitatea clientului („înştiinţare”) este aplicabilă pentru grupul de companii ABB, adică ABB Ltd, Elveţia, şi tuturor entităţilor în care ABB Ltd, Elveţia, deţine o majoritate sau posedă sau controlează majoritatea drepturilor de vot. Compania ABB care vă oferă servicii sau care comunică cu dvs. (numită în continuare „ABB” sau „noi”), este responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs.cu caracter personal şi verifică modul în care acestea sunt utilizate, conform acestei înştiinţări.

Şi alte companii subsidiare ale ABB ar putea primi şi prelucra datele dvs.cu caracter personal, fie în calitate de revizor, fie în calitate de procesator, această înştiinţare fiind valabilă şi pentru acestea.

2. Tipuri de informaţii pe care le colectăm şi folosim

Noi colectăm şi folosim datele cu caracter personal care vă privesc în legătură cu acordurile cu clienţii noştri. Putem colecta următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Informaţii de contact de la serviciu pe care ni le comunicaţi:nume, titlu, funcţie, adresă de e-mail, adresă de serviciu, număr de telefon, număr de telefon mobil
 • Informaţii suplimentare pe care ni le furnizaţi în cursul relaţiilor dvs. comerciale, cum ar fi:interesele faţă de produsele ABB, preferinţele de marketing, informaţiile de înregistrare oferite la evenimente, webinare, târguri, datele din contracte sau comenzi, facturi, plăţi, istoricul partenerilor de afaceri, date privind îndeplinirea obligaţiilor noastre contractuale şi a măsurilor pre-contractuale, inclusiv activităţi de marketing, date din corespondenţă, oferte, licitaţii, date din contracte sau comenzi, facturi, plăţi, date de asigurare, înregistrări privind cereri/întrebări/reclamaţii/comenzi, număr de angajaţi, număr paşaport, data naşterii, informaţii privind vizele de călătorie, evaluare/feedback interviuri, sex, clienţi/ID clienţi, date privind utilizarea produselor, preferinţe.
 • Date electronice de identificare şi informaţii colectate de sistemele de comunicaţii, aplicaţiile IT şi browserele de website, cum ar fi: Adresa IP, sursa vizitei dvs. pe site-ul nostru, paginile web şi timpul petrecut pe site-ul web sau pe o anumită pagină, linkuri accesate, comentarii partajate, mesaje e-mail deschise, tipul de browser, data şi ora vizitei identificatoare de aparate (ID aparat mobil, ID PC etc.), cookies, pseudonime digitale/semnătură, credenţiale de înregistrare şi logare, date de urmărire şi analitice.

Tipurile de date cu caracter personal menţionate mai jos sunt colectate şi prelucrate, dacă se întâmplă acest lucru, doar în conformitate cu legile locale aplicabile în ţara dvs. de reşedinţă.

 • Date privind condamnări sau infracţiuni cu caracter penal, cum ar fi: informaţii de fond penal şi informaţii din lista de sancţiuni la nivelul cerut pentru scopuri de analiză fond penal prin obligaţiile privind „Cunoaşterea clienţilor” („KYC”) şi „Combaterea spălării de bani” („AML”).
 • La nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre, date obţinute din surse accesibile public sau care sunt transmise în mod legitim de alte terţe părţi (de exemplu, instituţii de credit):date din registrul comercial, date din registrul asociaţiilor, date privind solvabilitatea.

3. De ce folosim datele dvs.cu caracter personal

Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal, aşa cum este descris mai sus, în următoarele scopuri:

 • prelucrarea şi executarea comenzilor, furnizarea de servicii şi informarea dvs. privind starea comenzilor dvs. sau a comenzilor companiei dvs.;
 • furnizarea şi administrarea produselor şi serviciilor noastre;
 • prelucrarea ofertelor de cotare şi administrarea relaţiilor clienţilor, inclusiv asigurarea suportului şi procesării pentru clienţi şi produse, evaluarea şi răspunsul la cereri şi anchete, administrarea ciclului de viaţă al contractelor, precum şi obţinerea de date personale ale clienţilor potenţiali în scopul unor comunicaţii ulterioare;
 • efectuarea şi facilitarea de sondaje privind satisfacţia clienţilor, campanii de marketing, studii de piaţă, pronosticuri, concursuri sau alte activităţi şi evenimente promoţionale;
 • efectuarea de activităţi de marketing şi vânzări (inclusiv generare de contacte, explorarea potenţialilor clienţi de marketing, efectuarea de cercetări de piaţă, stabilirea şi administrarea eficienţei campaniilor noastre de publicitate şi marketing, precum şi gestionarea mărcii noastre şi informaţii privind noi proiecte ale companiei);
 • trimiterea către dvs. a comunicărilor de marketing prin poştă, telefon, text, e-mail şi alte metode digitale despre produse şi servicii (cum ar fi alerte, materiale promoţionale, buletine informative etc.);
 • analizarea datelor cu caracter personal pentru a furniza oferte şi informaţii relevante de marketing şi a asigura exactitatea contactelor cu clienţii.
 • efectuarea de instruiri şi cursuri pentru clienţi
 • comunicarea şi analiza datelor, cum ar fi cercetări de piaţă, analiză tendinţe, segmentare şi profilare clienţi, în scopul de a îmbunătăţi colaborarea clienţilor cu ABB şi de a asigura un conţinut mai bun şi mai personalizat al acesteia, inclusiv informaţiile de marketing şi dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor sau produselor prin evaluarea şi analiza informaţiilor;
 • comunicarea cu partenerii de afaceri privind produsele, serviciile şi proiectele ABB sau ale partenerilor de afaceri, de exemplu, prin răspunsuri la anchete sau cereri;
 • aranjamente de călătorie, administrare bilete şi flux de activitate, administrare parc auto;
 • reorganizarea, achiziţionarea şi vânzarea de activităţi, unităţi de afaceri şi companii;
 • managementul calităţii proceselor şi managementul asigurărilor;
 • efectuarea de audituri, inspecţii şi verificări de reglementare pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de autorităţile de reglementare;
 • administraţia, riscul şi conformitatea, inclusiv evaluarea antecedentelor şi obligaţiile pentru combaterea spălării banilor („AML”), respectarea comerţului vamal şi global şi examinarea listei de părţi sancţionate, securitatea, inclusiv prevenirea şi depistarea infracţiunilor şi fraudelor;
 • întreţinerea şi protejarea siguranţei produselor, facilităţilor, serviciilor, sistemelor, reţelelor, calculatoarelor şi informaţiilor, prevenind şi identificând ameninţări asupra siguranţei, precum şi fraude şi alte activităţi cu caracter penal sau premeditat; şi
 • administrarea resurselor IT, inclusiv administrarea infrastructurii, inclusiv salvarea de siguranţă a datelor, suportul sistemelor de informaţii şi operaţiile de service pentru managementul aplicaţiilor, suportul pentru utilizatorul final, testare, întreţinere, securitate (răspuns la incidente, risc, vulnerabilitate, răspuns la încălcări de reguli), creare şi administrare de conturi utilizator, alocare şi administrare de licenţe de software, verificare siguranţă şi performanţe şi continuitate activitate, supravegherea accesului la sisteme, descărcări.

Pentru a confirma exactitatea informaţiilor dvs. de contact, pentru a vă înzestra cu sisteme de comunicaţie şi reclamă marketing personalizate şi pentru a vă trimite mesaje personalizate, vom folosi metode automatizate de configurare a unui profil bazate pe date pe care le-am obţinut şi descris în această înştiinţare, cum ar fi numărul de pagini web, de mesaje e-mail deschise, de înregistrări la webinare şi de interacţiuni şi activităţi recente cu ABB. În cazul în care doriţi să primiţi mai multe informaţii despre metodele automatizate de configurare a unui profil, puteţi solicita acest lucru prin trimiterea unei cereri la www.abb.com/privacy. Aveţi dreptul de a vă opune la activităţile de configurare profiluri, prin trimiterea unei cereri referitoare la date către www.abb.com/privacy.

Colectăm de la dvs. numai datele cu caracter personal de care avem nevoie pentru scopurile descrise mai sus. Pentru scopuri statistice, îmbunătăţirea serviciilor şi testarea sistemelor noastre IT, utilizăm date anonimizate, pe cât este posibil în mod rezonabil. Acest lucru înseamnă că aceste date nu vă mai pot identifica în mod direct (indirect) sau numai pe dvs. ca persoană fizică.

4. Ce se întâmplă dacă nu ne oferiţi informaţiile pe care vi le-am solicitat sau dacă ne solicitaţi oprirea prelucrării informaţiilor dvs.

În ceea ce priveşte operaţiile de prelucrare legate de relaţia de afaceri cu dvs., ABB nu va putea să stabilească, să efectueze sau să încheie în mod adecvat o astfel de relaţie cu dvs. sau cu compania dvs. şi, în general, nu va putea executa lucrările descrise mai sus fără anumite date personale. Deşi nu vă putem obliga să ne comunicaţi datele dvs. personale, vă rugăm să reţineţi că aceasta va avea consecinţe ce pot afecta negativ relaţia de afaceri, cum ar fi faptul că nu vom putea lua măsurile pre-contractuale solicitate pentru a intra în contact cu dvs. sau cu compania dvs. sau că nu vom putea stabili şi continua relaţia de afaceri pe care ne-aţi solicitat-o.

5. Temeiul juridic pe care ne bazăm

Utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru scopurile descrise în prezenta înştiinţare, pe baza unuia dintre următoarele temeiuri juridice, după caz:

 • Putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru îndeplinire obligaţiilor contractuale ce rezultă din contractele cu dvs. sau cu compania dvs., sau care fac parte din măsurile pre-contractuale pe care am fost solicitaţi să le luăm;
 • Vă vom solicita aprobarea pentru activităţile descrise în această înştiinţare privind confidenţialitatea când acest lucru este necesar conform legilor aplicabile, de exemplu, când vă prelucrăm datele în scopuri de marketing, inclusiv când vă comunicăm date personalizate de marketing şi când vă transmitem mesaje personalizate, precum şi pentru a asigura exactitatea informaţiilor dvs. de contact în cazul în care nu avem o relaţie de afaceri cu dvs. sau cu compania dvs.; sau
 • Ne vom baza pe interesele noastre legitime de a vă prelucra datele dvs. cu caracter personal în cadrul relaţiei de afaceri cu dvs. sau cu compania dvs., în măsura în care aceasta nu contrazice propriile dvs. interese de confidenţialitate. Astfel de interese pot include:
  • colectarea şi folosirea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop sunt administrarea şi promovarea activităţii noastre.
  • efectuarea, administrarea, dezvoltarea şi promovarea activităţii noastre în cel mai larg sens posibil, inclusiv furnizarea de produse şi servicii, efectuarea de înţelegeri şi administrare comenzi cu clienţii, prelucrarea şi efectuarea achiziţiilor, managementul calităţii proceselor şi îmbunătăţirea produselor sau serviciilor, analiza şi informaţiile privind piaţa, reducerea riscurilor implicite din procesele noastre de vânzare, implementarea cerinţelor legale, inclusiv colectarea datoriilor prin proceduri extra-judiciare, reorganizarea, achiziţia şi vânzarea de activităţi, divizii de firme şi companii;
  • în scopuri directe de marketing pentru clienţii existenţi, inclusiv comunicaţii personalizate cu dvs., pentru trimiterea de mesaje personalizate şi pentru a asigura exactitatea informaţiilor dvs. de contact:
  • monitorizarea, investigarea şi asigurarea conformităţii cu cerinţele şi politicile interne legale, de reglementare, standard ale ABB;
  • prevenirea fraudei şi a activităţii infracţionale, inclusiv investigaţiile pentru o astfel de activitate, utilizarea abuzivă a bunurilor, produselor şi serviciilor ABB şi după cum este strict necesară şi proporţională pentru asigurarea securităţii reţelei şi a informaţiilor; şi
  • transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul grupului ABB în scopuri administrative interne, după caz, de exemplu pentru a furniza servicii centralizate.

Puteţi obţine o copie a evaluării noastre privind motivele pentru care putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru aceste interese, transmiţând o cerere la www.abb.com/privacy.

 • În unele cazuri, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza obligaţiilor legale şi a cerinţelor prevăzute de lege, de exemplu, pe baza obligaţiilor fiscale sau de raportare, a obligaţiilor de cooperare cu autorităţile, a perioadelor de păstrare prevăzute de lege sau a divulgării datelor cu caracter personal în scopul măsurilor oficiale sau judiciare ce pot fi solicitate în scopul efectuării de probe, al urmăririi penale sau al executării cererilor de drept civil.

În ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la condamnări şi infracţiuni cu caracter penal, noi prelucrăm astfel de date numai când acest lucru este permis de legislaţia aplicabilă (locală).

6. Părţile cărora le comunicăm datele dvs. cu caracter personal (în şi în afara UE şi SEE sau în afara ţării în care compania ABB care vă controlează datele este situată)

Comunicăm datele dvs. cu caracter personal altor filiale ABB sau unor terţe părţi numai dacă acest lucru este necesar în scopurile descrise în tabelul de mai jos. Atunci când comunicăm datele dvs. cu caracter personal unei filiale sau unei terţe părţi, astfel încât acestea să fie transferate sau accesibile din afara Uniunii Europene („UE”) şi Spaţiului Economic European („SEE”) sau în afara ţării în care compania ABB care vă controlează datele este situată, folosim întotdeauna garanţii adecvate pentru a vă proteja datele dvs. cu caracter personal. Exemple de astfel de garanţii se află în Hotărârea Comisiei Europene sau în clauzele contractuale standard. Am luat măsuri suplimentare pentru transferul datelor din interiorul ţării în afara UE, SEE şi în afara ţării în care compania ABB care controlează datele dvs. este situată pentru a vă proteja datele dvs. cu caracter personal. Dacă doriţi o listă a garanţiilor în vigoare, vă rugăm să transmiteţi o cerere la www.abb.com/privacy.

Nume destinatar sau - pentru ţările din afara UE - categorie destinatar

Locaţie destinatar

Scop

Filiale şi sucursale ABB

A se vedea lista sucursalelor ABB

Scopurile descrise în prezenta înştiinţare de confidenţialitate

Partenerii de afaceri ABB, distribuitorii şi agenţii

UE/SEE şi non-UE/SEE (global)

Scopurile descrise în prezenta înştiinţare de confidenţialitate

Furnizorii de servicii, precum servicii IT, agenţii de marketing, agenţi independenţi, procesatori de plăţi, servicii de rating şi evaluare, servicii profesionale şi de consultanţă, inclusiv contabili, auditori, avocaţi, asiguratori, bancheri, operatori pentru selectare personal, agenţi de călătorie, şi alţi consultanţi sau furnizori de servicii care lucrează în numele ABB.

UE/SEE şi non-UE/SEE (global)

Scopurile descrise în prezenta înştiinţare de confidenţialitate

Administratori judiciari și creditori

UE/SEE şi non-UE/SEE (global)

Pentru gestionarea implicită şi a insolvenţei

Achizitori potenţiali sau actuali ai activităţilor sau activelor ABB

UE şi non-UE

Pentru evaluarea activităţilor sau a activelor în chestiune sau pentru executarea transformării/fuziunii companiilor.

Destinatari în conformitate cu legislaţia aplicabilă sau procesele legale, de aplicare a legii, autorităţi guvernamentale etc.

UE şi non-UE

Atunci când acest lucru este impus de legislaţia aplicabilă, de o solicitare legitimă din partea autorităţilor guvernamentale sau de o cerinţă legală valabilă.

7. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

În baza legislaţiei obligatorii, compania ABB trebuie să păstreze anumite date cu caracter personal pentru o perioadă minimă de timp. Păstrăm datele dvs. cu caracter personal doar atât cât este necesar în scopurile descrise în această înştiinţare privind confidenţialitatea sau până când ne informaţi că nu mai doriţi să primiţi materiale de marketing ale ABB.

În general, datele cu caracter personal referitoare la clienţi sunt păstrate pe durata relaţiei contractuale şi pe o perioadă minimă (tipic între 5 şi 10 ani după terminarea contractului) sau pe o perioadă mai lungă, dacă acest lucru este impus de legile locale sau de cerinţe reglementare. Profilul configurat pe baza metodelor automatizate, conform descrierii din această înştiinţare, se păstrează timp de până la 24 de luni.

În acelaşi timp, legislaţia aplicabilă cu privire la protecţia datelor solicită să nu păstrăm datele cu caracter personal într-o formă identificabilă mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate. Prin stabilirea aplicaţiilor şi a politicilor IT, ne asigurăm că datele dvs. cu caracter personal păstrate vor fi şterse atunci când nu mai avem nevoie de acestea.

8. Drepturile dvs. de confidenţialitate a datelor

În funcţie de jurisdicţia în care vă aflaţi şi în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal, este posibil să aveţi următoarele drepturi:

Drepturi de confidenţialitate a datelor

Ce înseamnă

Dreptul de a accesa datele dvs.

Aveţi dreptul de a solicita companiei ABB o prezentare generală a datelor cu caracter personal pe care le deţinem sau de a obţine o copie a acesteia.

Dreptul de a vă corecta datele

Puteţi solicita corectarea imediată a datelor dvs. cu caracter personal incorecte sau incomplete pe care le deţinem.

Dreptul de a vi se şterge datele

Puteţi solicita ştergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare, în cazul în care legislaţia aplicabilă ne obligă să ştergem datele sau în cazul în care prelucrarea acestora este ilegală.

Dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor

Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanţe.

Dreptul de a porta datele

Aveţi dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, care poate fi citit automat în scopuri proprii sau de a ne solicita să le comunicăm unei terţe părţi.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Aveţi dreptul de a vă opune oricând, din motive ce rezultă din situaţia dvs. particulară, la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în baza unui interes legitim

Dreptul de a retrage consimţământul

În cazul în care compania ABB v-a solicitat consimţământul de a prelucra datele cu caracter personal, vă puteţi retrage consimţământul în orice moment. Retragerea consimţământului nu va influenţa legalitatea prelucrării pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Reţineţi că drepturile descrise mai sus nu sunt absolute şi că solicitarea dvs. nu poate fi întotdeauna îndeplinită complet. De exemplu, uneori nu putem şterge sau restricţiona prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal deoarece s-ar putea să avem obligaţii legale sau contractuale de a păstra anumite date cu caracter personal.

Puteţi să cereţi aplicarea drepturilor dvs. privind confidenţialitatea la www.abb.com/privacy.

9. Informaţii de contact şi suplimentare

Dacă doriţi să accesaţi datele dvs. cu caracter personal, să faceţi uz de oricare dintre celelalte drepturi menţionate mai sus sau dacă aveţi întrebări sau preocupări cu privire la modul în care compania ABB prelucrează datele dvs. cu caracter personal, contactaţi responsabilul cu protecţia datelor al grupului la privacy@abb.com, sau trimiteţi cererea dvs. la www.abb.com/privacy.

Dacă nu sunteţi mulţumit de răspunsul nostru sau dacă sunteţi de părere că vă prelucrăm datele cu caracter personal contrar legii, aveţi dreptul, de asemenea, de a depune o plângere la Autoritatea pentru confidenţialitatea datelor din ţara dvs. de reşedinţă sau de lucru sau de a recurge la o cale de atac în instanţă în cazul în care credeţi că a avut loc o încălcare a legilor privind confidenţialitatea datelor.

10. Actualizări ale acestui document

Această înştiinţare privind confidenţialitatea poate fi actualizată din timp în timp ca urmare a unor dezvoltări necesare. În cazul unor astfel de actualizări vom întreprinde acţiunile necesare pentru a vă informa despre acestea, în funcţie de importanţa modificărilor efectuate. Dacă legislaţia aplicabilă o impune, vă vom solicita şi consimţământul pentru orice modificări materiale ale înştiinţării privind confidenţialitatea, care descriu practicile noastre actuale.

Vă rugăm să verificaţi „data publicării” pentru a vedea când a fost actualizată această înştiinţare privind confidenţialitatea.

Data publicării: 01.03.2021