Declarație de confidențialitate

1. Introducere

Această declarație externă publică de confidențialitate („Declarație”) se aplică grupului de companii ABB, care reprezintă ABB Ltd, Elveția și fiecare entitate în care ABB Ltd, Elveția, deține, direct sau indirect, procentul majoritar sau deține sau controlează majoritatea drepturilor de vot. Compania ABB care comunică cu dvs. sau pentru care dvs. furnizați bunuri sau servicii (cunoscută ca „ABB” sau „noi”), este responsabilă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și controlează modul în care acestea sunt utilizate, în conformitate cu prezenta declarație.

În cadrul companiei ABB respectarea drepturilor dvs. de confidențialitate a datelor este prioritară. Prezenta declarație explică de ce colectăm și modul în care colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care prelucrăm astfel de date și ce drepturi aveți cu privire la acestea. 

2. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?

ABB Ltd și filialele acesteia sunt responsabile pentru datele dvs. cu caracter personal. Pentru legea aplicabilă privind protecția datelor, operatorul primar al datelor dvs. va fi filiala ABB, care vă oferă servicii sau comunică cu dvs. Alte filiale ale ABB pot, de asemenea, să primească și să prelucreze datele dvs. cu caracter personal, fie în calitate de operator, fie de prelucrător, iar prezenta declarație se aplică în mod egal și pentru acestea.

3. Datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs. și modul în care le obținem

Colectăm și utilizăm datele cu caracter personal care vă privesc în legătură cu relația cu dvs. Putem colecta următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Informațiile de contact ale activității pe care le partajați cu noi: numele, titlul, titlul postului, adresa de e-mail, adresa întreprinderii, numărul de telefon, numărul de telefon mobil.
 • Informații suplimentare pe care ni le oferiți în cadrul relațiilor noastre de afaceri, cum ar fi: interesele pentru produsele companiei ABB, preferințele de comunicare, informațiile de înregistrare furnizate la evenimente, târguri, date privind contractele sau comenzile, facturile, plățile, istoricul partenerului de afaceri etc.
 • Informații pe care browser-ul le pune la dispoziție atunci când vizitați un site web al companiei ABB: adresa IP, sursa vizitei site-ului dvs., timpul petrecut pe site-ul web sau o anumită pagină, link-uri apăsate, comentarii partajate, tipul de browser, data și ora vizitei etc.
 • În măsura în care este necesar să îndepliniți obligațiile noastre, datele obținute din surse accesibile publicului sau care sunt în mod legitim transmise de către alte părți terțe (de exemplu, o agenție de credit): datele din registrul comercial, datele din registrul de asociere, datele de solvabilitate.

În cazul în care doriți să primiți informații despre o activitate specifică de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți solicita acest lucru prin trimiterea unei solicitări la www.abb.com/privacy.

4. Pentru ce utilizăm datele dvs. cu caracter personal

Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal, așa cum este descris mai sus, în următoarele scopuri:

 • menținerea și cultivarea relației noastre cu dvs.;
 • invitarea dvs. la evenimentele noastre;
 • ·organizarea întâlnirilor dintre dvs. și directorii noștri;
 • trimiterea de comunicări în cazul în care indicați interesul dvs. de a primi astfel de informații (cum ar fi comunicate de presă privind rezultatele financiare, serviciile, produsele, inițiativele și invitații la evenimente sau întâlniri etc.); și
 • desfășurarea și facilitarea sondajelor.

Colectăm de la dvs. numai datele cu caracter personal de care avem nevoie pentru scopurile descrise mai sus. Pentru scopuri statistice, îmbunătățirea serviciilor și testarea sistemelor noastre IT, utilizăm pe cât posibil date anonime în mod rezonabil. Acest lucru înseamnă că aceste date nu vă mai pot identifica în mod direct (indirect) sau numai pe dvs. ca persoană fizică.

5. Temeiul juridic pe care ne bazăm:

Utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru scopurile descrise în prezenta declarație, de confidențialitate pe baza unuia dintre următoarele temeiuri juridice, după caz:

 • ·vă vom solicita consimțământul pentru activitățile descrise în această declarație de confidențialitate atunci când este impus de legea aplicabilă, de exemplu materiale necesare comunicărilor și evenimentelor; sau
 • ·ne vom baza pe interesele noastre legitime pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal în sfera relației profesionale cu dvs. sau cu compania sau organizația dvs. Interesele noastre legitime de a colecta și utiliza datele cu caracter personal în acest scop sunt gestionarea și promovarea afacerii noastre sau relația cu dvs.

Puteți obține o copie a evaluării noastre privind motivul nostru de a prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru aceste interese prin trimiterea unei solicitări la www.abb.com/privacy.

6. Părțile cu care vă partajăm datele cu caracter personal (în și în afara UE și SEE sau în afara țării în care compania ABB care vă controlează datele este situată)

Partajăm datele dvs. cu caracter personal numai cu alte filiale, sucursale ABB sau cu terțe părți, după cum este necesar în scopurile descrise în tabelul de mai jos. Atunci când partajăm datele dvs. personale cu o filială sau cu o terță parte, astfel încât acestea să fie transferate sau accesibile din afara Uniunii Europene („UE”) și Spațiului Economic European („SEE”) sau în afara țării în care compania ABB care vă controlează datele este situată, întotdeauna punem în aplicare garanții adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal. Exemplele acestor garanții reprezintă o decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat (citiți mai multe aici), clauze contractuale standard (citiți mai multe aici), certificarea scutului de confidențialitate (citiți mai multe aici), și regulile corporative obligatorii pe care le-au adoptat unii dintre furnizorii noștri de servicii (citiți mai multe aici). Am luat măsuri suplimentare pentru transferul datelor din interiorul țării în afara UE, SEE și în afara țării în care compania ABB care controlează datele dvs. este situată pentru a vă proteja datele cu caracter personal. Dacă doriți o prezentare generală a garanțiilor care sunt instituite, vă rugăm trimiteți o solicitare la www.abb.com/privacy.

Nume destinatar sau - pentru țările din afara UE - categorie destinatar

Locație destinatar

Scop

Filialele și sucursalele ABB

 

Consultați lista filialelor ABB

Scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate

Partenerii de afaceri ABB, distribuitorii și agenții

UE/SEE și non-UE/SEE (global)

Scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate

Furnizorii de servicii

UE/SEE și non-UE/SEE (global)

Servicii IT, agenții de marketing sau comunicare, procesatori de plăți și alți furnizori de servicii care lucrează în numele companiei ABB

Achizitori potențiali sau efectivi ai activităților sau activelor ABB

UE/SEE și non-UE/SEE (global)

Pentru evaluarea activității sau activelor în cauză sau în scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate

Destinatari în conformitate cu legislația aplicabilă sau procesele legale, de aplicare a legii sau autoritățile guvernamentale etc.

UE/SEE și non-UE/SEE (global)

Atunci când acest lucru este impus de legislația aplicabilă sau o solicitare legitimă din partea autorităților guvernamentale sau o cerință legală valabilă.

7. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Pe baza legislației obligatorii, compania ABB trebuie să păstreze anumite date cu caracter personal pentru o perioadă minimă de timp. Păstrăm datele dvs. cu caracter personal numai atâta timp cât este necesar pentru scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate.

În același timp, legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor solicită să nu păstrăm datele cu caracter personal într-o formă identificabilă mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate. Prin stabilirea aplicațiilor și a politicilor IT, ne asigurăm că datele dvs. cu caracter personal păstrate vor fi șterse atunci când nu mai avem nevoie de acestea.

Pentru mai multe informații referitoare la perioadele de păstrare specifice care se aplică datelor dvs. cu caracter personal, trimiteți o solicitare la www.abb.com/privacy.

8. Drepturile dvs. de confidențialitate a datelor

În funcție de jurisdicția în care vă aflați și în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal, este posibil să aveți următoarele drepturi:

drepturi de confidențialitate a datelor

Ce înseamnă

Dreptul de a accesa datele dvs.

Aveți dreptul de a solicita companiei ABB o prezentare generală sau de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem.

Dreptul de a vă corecta datele

Puteți solicita corectarea imediată a datelor dvs. cu caracter personal incorecte sau incomplete pe care le deținem.

Dreptul de a vi se șterge datele

Puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare, în cazul în care legislația aplicabilă ne obligă să ștergem datele sau în cazul în care prelucrarea acestora este ilegală.

Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor

Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe.

Dreptul de a porta datele

Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, care poate fi citit automat în scopuri proprii sau de a ne solicita să le partajăm cu o terță parte.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal atunci când ne bazăm pe interesele noastre legitime ca bază pentru prelucrarea noastră, în cazul în care drepturile dvs. de protecție a datelor depășesc raționamentul nostru pentru interesele legitime.

Dreptul de a retrage consimțământul

În cazul în care compania ABB v-a solicitat consimțământul de a prelucra datele cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va influența legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Rețineți că drepturile descrise mai sus nu sunt absolute și că solicitarea dvs. nu poate fi întotdeauna îndeplinită complet. De exemplu, uneori nu putem șterge sau restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, deoarece este posibil să avem obligații legale sau obligații contractuale pentru a păstra astfel de date cu caracter personal.

Puteți solicita aplicarea drepturilor dvs. de confidențialitate a datelor la www.abb.com/privacy.

Informații de contact și suplimentare

Dacă doriți să accesați datele dvs. cu caracter personal, să faceți uz de oricare dintre celelalte drepturi menționate mai sus sau dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care compania ABB prelucrează datele dvs. cu caracter personal, contactați responsabilul cu protecția datelor al grupului la privacy@abb.com, sau trimiteți plângerea dvs. la www.abb.com/privacy.

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau dacă sunteți de părere că vă prelucrăm datele cu caracter personal contrar legii, aveți dreptul, de asemenea, de a depune o plângere la Autoritatea pentru confidențialitatea datelor din țara dvs. de reședință sau de lucru sau de a recurge la o cale de atac în instanță în cazul în care credeți că a avut loc o încălcare a legilor privind confidențialitatea datelor.

 

Data publicării: 17 februarie 2020