Declarație de confidențialitate

1. Introducere 

Această declarație de confidențialitate a furnizorului („Declarație”) se aplică grupului de companii ABB, care reprezintă ABB Ltd, Elveția și fiecare entitate în care ABB Ltd, Elveția, deține, direct sau indirect, procentul majoritar sau deține sau controlează majoritatea drepturilor de vot. Compania ABB care comunică cu dvs. sau pentru care dvs. furnizați bunuri sau servicii (cunoscută ca „ABB” sau „noi”), este responsabilă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și controlează modul în care acestea sunt utilizate, în conformitate cu prezenta declarație.  

În cadrul companiei ABB respectarea drepturilor dvs. de protecție a datelor este prioritară. Prezenta declarație explică modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care prelucrăm astfel de date și ce drepturi aveți cu privire la acestea.   

2. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal? 

ABB Ltd și filialele acesteia ((adăugare hyperlink)) sunt responsabile pentru datele dvs. cu caracter personal. Pentru legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor, operatorul primar al datelor dvs. este filiala ABB, care comunică cu dvs. sau către care dvs. furnizați bunuri sau servicii. Alte filiale ale ABB pot, de asemenea, să primească și să prelucreze datele dvs. cu caracter personal, fie în calitate de operator, fie de prelucrător, iar prezenta declarație se aplică în mod egal și pentru acestea. 

3. Tipurile de informații pe care le colectăm și le utilizăm? 

Colectăm și utilizăm datele cu caracter personal care vă privesc în legătură cu acordurile cu furnizorii noștri. Putem colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: 

 • date de identificare și informații de contact ale activității, pe care le partajați cu noi precum numele, prenumele, locul de muncă/funcția/denumirea, naționalitatea, adresa de e-mail a activității, adresa activității, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax, numărul personal de telefon, sexul, data nașterii. 

 • informații suplimentare pe care ni le furnizați în timpul relațiilor noastre de afaceri precum date cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale și a măsurilor noastre precontractuale, inclusiv datele de corespondență, ofertele, licitațiile, CV-ul, condițiile, datele cu privire la contracte și comenzi, facturile, plățile, istoricul partenerilor de afaceri, înregistrări referitoare la interogări/întrebări/plângeri/comenzi.  

 • date și informații electronice de identificare colectate de sistemele de comunicații, aplicațiile IT și browser-ul de pe site-ul web (în cazul în care furnizorul are acces sau este influențat de astfel de sisteme sau aplicații și în conformitate cu legea aplicabilă) precum utilizarea tehnologiei informației (accesarea sistemului, utilizarea IT și internetului), identificatorul de dispozitiv (ID-ul dispozitivului mobil, ID-ul computerului), acreditările de înregistrare și de conectare, adresa IP, datele de conectare și fișierele jurnal, ID-ul de analiză, timpul și URL-ul, căutările, înregistrările pe site-urile web și înregistrările datelor modulelor cookie, înregistrările sunetului (de exemplu, înregistrările poștei vocale/apelurilor, înregistrările de pe Skype). 

Tipurile de date cu caracter personal menționate mai jos sunt colectate și prelucrate, dacă se întâmplă acest lucru, numai în conformitate cu legile locale aplicabile din țara dvs. de reședință și, după caz, în funcție de acordurile cu furnizorii noștri. 

 • Date privind condamnările penale și infracțiunile precum informații generale privind infracțiunile și informații din lista de sancțiuni, în măsura în care acest lucru este necesar pentru efectuarea examinării infracțiunilor de fond, evaluării antecedentelor și obligațiilor pentru combaterea spălării banilor („AML”). 

 • În măsura în care este necesar să îndepliniți obligațiile noastre, datele obținute din surse accesibile publicului sau care sunt în mod legitim transmise de către alte părți terțe (de exemplu, o agenție de credit) precum datele din registrul comercial, datele de solvabilitate. 

În cazul în care doriți să primiți informații despre o activitate specifică de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți solicita acest lucru prin trimiterea unei solicitări la www.abb.com/privacy

4. De ce utilizăm datele dvs. cu caracter personal? 

Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal, așa cum este descris mai sus, în următoarele scopuri: 

 • gestionarea furnizorilor și furnizorilor de servicii în cadrul întregului lanț de furnizare, inclusiv interacțiunea de contact, inclusiv licitarea, angajarea, prelucrarea comenzilor, prelucrarea și îndeplinirea achizițiilor, administrarea și gestionarea furnizorilor, vânzătorilor, contractorilor, consilierilor și altor experți profesioniști; 

 • plata datoriilor, facturile furnizorilor și gestionarea plăților, achiziționarea de servicii directe și indirecte; 

 • raportare și analiză, inclusiv cunoașterea pieței și dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sau produselor prin evaluarea și analizarea informațiilor; 

 • gestionarea calității procesului; 

 • referințelor în documente, precum oferte, comenzi de achiziție, facturi, rapoarte;  

 • gestionarea derulării contractelor; 

 • proceselor de colectare a plăților și de insolvență; 

 • formarea furnizorilor; 

 • servicii de finanțe și de contabilitate partajată care furnizează înregistrări pentru raportare și achiziționare pentru plata serviciilor; 

 • reorganizarea, achiziționarea și vânzarea de activități, unități de afaceri și companii; 

 • monitorizarea și auditarea conformității cu politicile corporatiste ale companiei ABB, obligațiile contractuale și cerințele legale, inclusiv cele impuse de Directiva Mineralelor din Zonele de Conflict; 

 • efectuarea de audituri, revizuiri și verificări de reglementare pentru îndeplinirea obligațiilor față de autoritățile de reglementare; 

 • guvernanța, riscul și conformitatea, inclusiv evaluarea antecedentelor și obligațiile pentru combaterea spălării banilor („AML”), respectarea comerțului vamal și mondial și examinarea listei de părți sancționate, securitatea, inclusiv prevenirea, depistarea infracțiunilor și a fraudei; 

 • menținerea și protejarea securității produselor, facilităților, serviciilor, sistemelor, rețelelor, computerelor și informațiilor, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau altor activități infracționale sau rău intenționate; și 

 • gestionarea resurselor IT, inclusiv gestionarea infrastructurii, inclusiv asistența pentru efectuarea copiei de rezervă a datelor, sistemelor de informații și operațiunilor de service pentru gestionarea aplicațiilor, asistența utilizatorilor finali, testarea, întreținerea, securitatea (răspunsul la incidente, riscul, vulnerabilitatea, răspunsul la încălcări), gestionarea conturilor utilizatorilor, atribuirea licențelor software, testarea securității și a performanțelor și continuitatea afacerii. 

Colectăm de la dvs. numai datele cu caracter personal de care avem nevoie pentru scopurile descrise mai sus. Pentru scopuri statistice, îmbunătățirea serviciilor și testarea sistemelor noastre IT, utilizăm pe cât posibil date anonime în mod rezonabil. Acest lucru înseamnă că aceste date nu vă mai pot identifica în mod direct (indirect) sau numai pe dvs. ca persoană fizică. 

5. Ce se întâmplă dacă nu ne oferiți informațiile pe care vi le-am solicitat sau dacă ne solicitați oprirea prelucrării informațiilor dvs. 

În cazul în care se referă la operațiunile de prelucrare aferente acordurilor cu furnizorii noștri (așa cum este descris mai sus), compania ABB nu va putea să stabilească, să desfășoare sau să rezilieze în mod adecvat o relație de afaceri cu dvs. sau cu compania dvs. și în general să efectueze scopurile descrise mai sus fără anumite date cu caracter personal. Chiar dacă nu vă putem obliga să partajați datele cu caracter personal cu noi, rețineți că acest lucru poate avea apoi consecințe care ar putea influența relația de afaceri într-un mod negativ, precum imposibilitatea de a fi în măsură să luați măsurile precontractuale solicitate pentru a încheia un contract cu dvs. sau să stabiliți și să vă continuați relația de afaceri pe care ați solicitat-o. 

6. Temeiul juridic pe care ne bazăm 

Utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru scopurile descrise în prezenta declarație, de confidențialitate pe baza unuia dintre următoarele temeiuri juridice, după caz:  

 • putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale care rezultă din contracte cu dvs. sau compania dvs., sau ca parte a măsurilor precontractuale pe care le luăm;  

 • în unele cazuri, ne bazăm pe interesele noastre legitime pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal, în măsura în care acest lucru nu este înlocuit de propriile dvs. interese de confidențialitate. Astfel de interese pot include: 

  • conducerea, gestionarea, dezvoltarea și susținerea afacerii noastre în cel mai larg sens posibil, inclusiv furnizarea de produse și servicii, respectarea acordurilor și gestionarea comenzilor cu furnizorii, prelucrarea și îndeplinirea achizițiilor, gestionarea calității procesului și îmbunătățirea produselor sau serviciilor, analiza și cunoașterea pieței, reducerea riscurilor implicite în procesele noastre de achiziții publice și reorganizarea, achiziționarea și vânzarea de activități, diviziuni de activitate și companii;

  • monitorizarea, investigarea și asigurarea conformității cu cerințele și politicile interne legale, de reglementare, standard și ABB;

  • prevenirea fraudei și a activității infracționale, inclusiv investigațiile pentru o astfel de activitate, utilizarea abuzivă a bunurilor, produselor și serviciilor ABB și strict necesară și proporțională pentru asigurarea securității rețelei și a informațiilor; și

  • transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul grupului ABB în scopuri administrative interne, după caz, de exemplu pentru a furniza servicii centralizate. 

Puteți obține o copie a evaluării noastre privind motivul nostru de a prelucra datele dvs. cu caracter personal prin trimiterea unei solicitări la www.abb.com/privacy

 • În unele cazuri, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza obligațiilor legale și a cerințelor statutare, de exemplu, pe baza obligațiilor fiscale sau de raportare, obligațiilor de cooperare cu autoritățile, perioadelor de păstrare statutare sau divulgarea datelor cu caracter personal în scopul măsurilor oficiale sau judiciare pot fi solicitate, în scopul efectuării de probe, urmăririi penale sau executării cererilor de drept civil. 

În ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la condamnările și infracțiunile penale, vom prelucra astfel de date numai atunci când o astfel de prelucrare este permisă de legislația (locală) aplicabilă. 

7. Părțile cu care vă partajăm datele cu caracter personal (în și în afara UE și SEE sau în afara țării în care compania ABB care vă controlează datele este situată) 

Partajăm datele dvs. cu caracter personal numai cu alte filiale ABB sau cu terțe părți, după cum este necesar în scopurile descrise în tabelul de mai jos. Atunci când partajăm datele dvs. personale cu o filială sau cu o terță parte, astfel încât acestea să fie transferate sau accesibile din afara Uniunii Europene („UE”) și Spațiului Economic European („SEE”) sau în afara țării în care compania ABB care vă controlează datele este situată, întotdeauna punem în aplicare garanții adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal. Exemplele acestor garanții reprezintă o decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat (citiți mai multe aici), clauze contractuale standard (citiți mai multe aici), certificarea scutului de confidențialitate (citiți mai multe aici), și regulile corporative obligatorii pe care le-au adoptat unii dintre furnizorii noștri (citiți mai multe aici). Am luat măsuri suplimentare pentru transferul datelor din interiorul țării în afara UE, SEE și în afara țării în care compania ABB care controlează datele dvs. este situată pentru a vă proteja datele cu caracter personal. Dacă doriți o prezentare generală a garanțiilor care sunt instituite, trimiteți o solicitare la www.abb.com/privacy

Categorie destinatar

Locație destinatar

Scop

Filialele și sucursalele ABB

Consultați lista filialelor ABB

Scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate

Partenerii de afaceri ABB, distribuitorii și agenții

UE/SEE și non-UE/SEE (global)

Scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate

Furnizori de servicii, precum serviciile IT, agenți independenți, prelucrători de plată, servicii de calificare și de evaluare, serviciiprofesionale și de consultanță, inclusiv contabili, auditori, avocați, asigurători, bancheri, recrutori, agenți de turism și alți consilieri sau furnizori de servicii care lucrează în numele ABB.

UE/SEE și non-UE/SEE (global)

Scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate

Administratori judiciari și creditori

UE/SEE și non-UE/SEE (global)

Pentru gestionarea implicită și a insolvenței

Achizitori potențiali sau efectivi ai activităților sau activelor ABB

UE/SEE și non-UE/SEE (global)

Pentru evaluarea activității sau activelor în cauză sau în scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate

Beneficiari în conformitate cu legislația aplicabilă sau procesele legale, pentru poliție sau autoritățile guvernamentale etc.

UE/SEE și non-UE/SEE (global)

Atunci când acest lucru este impus de legislația aplicabilă sau o solicitare legitimă din partea autorităților guvernamentale sau o cerință legală valabilă.

Puteți obține o copie a garanțiilor pe care le utilizăm pentru a vă proteja datele cu caracter personal prin trimiterea unei solicitări la www.abb.com/privacy.  

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal 

Pe baza legislației obligatorii, compania ABB trebuie să păstreze anumite date cu caracter personal pentru o perioadă minimă de timp. Păstrăm datele dvs. cu caracter personal numai atâta timp cât este necesar pentru scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate. În general, datele cu caracter personal se păstrează pe întreaga durată a relației contractuale și pentru o perioadă minimă (de regulă între 5-10 ani de la rezilierea contractului) sau pentru o perioadă mai lungă dacă este cerută de legislația locală și de cerințele de reglementare.   

În același timp, legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor solicită să nu păstrăm datele cu caracter personal într-o formă identificabilă mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate. Prin stabilirea aplicațiilor și a politicilor IT, ne asigurăm că datele dvs. cu caracter personal păstrate vor fi șterse atunci când nu mai avem nevoie de acestea.  

Drepturile dvs. de confidențialitate a datelor 

În funcție de jurisdicția în care vă aflați și în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal, este posibil să aveți următoarele drepturi:  

drepturi de confidențialitate a datelor

Ce înseamnă

Dreptul de a accesa datele dvs.

Aveți dreptul de a solicita companiei ABB o prezentare generală sau de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem.

Dreptul de a vă corecta datele

Puteți solicita corectarea imediată a datelor dvs. cu caracter personal incorecte sau incomplete pe care le deținem.

Dreptul de a vi se șterge datele

Puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare, în cazul în care legislația aplicabilă ne obligă să ștergem datele sau în cazul în care prelucrarea acestora este ilegală.

Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor

Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe.

Dreptul de a porta datele

Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, care poate fi citit automat în scopuri proprii sau de a ne solicita să le transferăm unei terțe părți.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal atunci când ne bazăm pe interesele noastre legitime ca bază pentru prelucrarea noastră, în cazul în care drepturile dvs. de protecție a datelor depășesc raționamentul nostru pentru interesele legitime.


Rețineți că drepturile descrise mai sus nu sunt absolute și că solicitarea dvs. nu poate fi întotdeauna îndeplinită complet. De exemplu, uneori nu putem șterge sau restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, deoarece este posibil să avem obligații legale sau obligații contractuale pentru a păstra astfel de date cu caracter personal. 

Puteți solicita aplicarea drepturilor dvs. de confidențialitate a datelor la www.abb.com/privacy.  

Informații de contact și suplimentare 

Dacă doriți să accesați datele dvs. cu caracter personal, să faceți uz de oricare dintre celelalte drepturi menționate mai sus sau dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care compania ABB prelucrează datele dvs. cu caracter personal, contactați responsabilul cu protecția datelor al grupului la privacy@abb.com, sau trimiteți plângerea dvs. la www.abb.com/privacy

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau dacă sunteți de părere că vă prelucrăm datele cu caracter personal contrar legii, aveți dreptul, de asemenea, de a depune o plângere la Autoritatea pentru confidențialitatea datelor din țara dvs. de reședință sau de lucru sau de a recurge la o cale de atac în instanță în cazul în care credeți că a avut loc o încălcare a legilor privind confidențialitatea datelor.  

Data publicării: [28] noiembrie 2019