Declarație de confidențialitate

1. Introducere 

Declarația de confidențialitate pentru vizitatori și CCTV („Declarație”) se aplică grupului de companii ABB, care reprezintă ABB Ltd, Elveția și fiecare entitate în care ABB Ltd, Elveția, deține, direct sau indirect, procentul majoritar sau deține sau controlează majoritatea drepturilor de vot. Compania ABB care vă găzduiește (cunoscută ca „ABB” sau „noi”), este responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și controlează modul în care acestea sunt utilizate, în conformitate cu prezenta declarație. 

În cadrul companiei ABB respectarea drepturilor dvs. de protecție a datelor este prioritară. Prezenta declarație explică modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care prelucrăm astfel de date și ce drepturi aveți cu privire la acestea.   

2. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal? 

ABB Ltd și filialele acesteia sunt responsabile pentru datele dvs. cu caracter personal. Pentru legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor, operatorul primar al datelor dvs. este filiala ABB, care vă găzduiește. Alte filiale ale ABB pot, de asemenea, să primească și să prelucreze datele dvs. cu caracter personal, fie în calitate de operator, fie de prelucrător, iar prezenta declarație se aplică în mod egal și pentru acestea. 

3. Tipurile de informații pe care le colectăm și le utilizăm? 

Colectăm și utilizăm datele cu caracter personal care vă privesc în legătură cu vizita dvs.. Putem colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: 

 • date de identificare și informații de contact ale activității, pe care le partajați cu noi precum numele, prenumele, locul de muncă/funcția/denumirea, adresa de e-mail a activității, adresa activității, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax, numărul personal de telefon, sexul, data nașterii, numărul de înmatriculare al vehiculului, numărul unui document de identificare valabil.

 • informații suplimentare pe care ni le furnizați în legătură cu sau în timpul vizitei dvs. cum ar fi detaliile de înregistrare pentru facilități și locații, găzduirea angajaților, scopul vizitei, înregistrările referitoare la vizita dvs.  

 • înregistrări de imagini și video din înregistrarea sistemului de televiziune cu circuit închis (CCTV).  

 • date și informații electronice de identificare colectate de sistemele de comunicații, aplicațiile IT și browser-ul de pe site-ul web (în cazul în care furnizorul are acces sau este influențat de astfel de sisteme sau aplicații) precum utilizarea tehnologiei informației (accesarea sistemului, utilizarea IT și internetului), identificatorul de dispozitiv (ID-ul dispozitivului mobil, ID-ul computerului), acreditările de înregistrare și de conectare, adresa IP, datele de conectare și fișierele jurnal, ID-ul de analiză, timpul și adresa URL, căutările, înregistrările pe site-urile web și înregistrările datelor modulelor cookie. 

Tipurile de date cu caracter personal menționate mai jos sunt colectate și prelucrate, dacă se întâmplă acest lucru, numai în conformitate cu legile locale aplicabile din țara dvs. de reședință și, după caz, în funcție de vizita dvs. 

 • Date cu privire la condamnări penale și infracțiuni precum informații generale privind infracțiunile în măsura în care acest lucru este necesar pentru efectuarea examinării infracțiunilor de fond pentru acordarea accesului la facilități. 

 • În măsura în care este necesar să îndepliniți obligațiile noastre, datele obținute din surse accesibile publicului sau care sunt în mod legitim transmise de către alte părți terțe cum ar fi date din registrul de infracțiuni și sancțiuni. 

4. De ce utilizăm datele dvs. cu caracter personal? 

Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal, așa cum este descris mai sus, în următoarele scopuri:  

 • estionarea vizitatorilor, înregistrarea și gestionarea accesului vizitatorilor, inclusiv interacțiunea contactelor asociate și referințele din documente; 

 • gestionarea sănătății și a siguranței, inclusiv urgențele medicale; 

 • efectuarea de capturi din sistemele de televiziune cu circuit închis (CCTV) pentru a asigura siguranța publică și a personalului, securitatea clădirilor și prevenirea și detectarea infracționalității; 

 • accesarea sistemului de control care furnizează intrare și/sau ieșire controlată electronic pentru persoanele autorizate în locații care au restricții de acces și un registru de personal la sediu în caz de urgență; 

 • menținerea și protejarea securității produselor, facilităților, serviciilor, sistemelor, rețelelor, computerelor și informațiilor, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau altor activități infracționale sau rău intenționate; 

 • monitorizarea și auditarea conformității cu politicile corporatiste ale companiei ABB, obligațiile contractuale și cerințele legale; 

 • efectuarea de audituri, revizuiri și verificări de reglementare pentru îndeplinirea obligațiilor față de autoritățile de reglementare; și 

 • gestionarea resurselor IT, inclusiv gestionarea infrastructurii, asistența pentru efectuarea copiei de rezervă a datelor, sistemelor de informații și operațiunilor de service pentru gestionarea aplicațiilor, asistența utilizatorilor finali, testarea, întreținerea, securitatea (răspunsul la incidente, riscul, vulnerabilitatea, răspunsul la încălcări), datele master și locul de muncă, inclusiv gestionarea conturilor utilizatorilor, atribuirea licențelor software, testarea securității și a performanțelor și continuitatea activității. 

Colectăm de la dvs. numai datele cu caracter personal de care avem nevoie pentru scopurile de mai sus. Pentru scopuri statistice, îmbunătățirea serviciilor și testarea sistemelor noastre IT, utilizăm pe cât posibil date anonime în mod rezonabil. Acest lucru înseamnă că aceste date nu vă mai pot identifica în mod direct (indirect) sau numai pe dvs. ca persoană fizică. 

5. Ce se întâmplă dacă nu ne oferiți informațiile pe care vi le-am solicitat sau dacă ne solicitați oprirea prelucrării informațiilor dvs. 

În cazul în care se referă la operațiunile de prelucrare asociate vizitei dvs. la ABB (așa cum este descris mai sus), compania ABB nu va fi în măsură să asigure în mod adecvat siguranța dvs. și a altor persoane din companie și să monitorizeze securitatea facilităților și, în general, să îndeplinească scopurile descrise mai sus fără anumite date cu caracter personal. Chiar dacă nu vă putem obliga să partajați datele cu caracter personal cu noi, rețineți că acest lucru poate influența vizita dvs., cum ar fi faptul de a nu vă permite să accesați anumite sau toate facilitățile și locațiile ABB. 

6. Temeiul juridic pe care ne bazăm 

Utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru scopurile descrise în prezenta declarație, de confidențialitate pe baza unuia dintre următoarele temeiuri juridice, după caz:  

 • Ne vom baza pe interesele noastre legitime de a prelucra datele dvs. cu caracter personal în cadrul vizitei dvs. la ABB, dacă acestea nu vă influențează în mod nejustificat interesele sau drepturile și libertățile fundamentale. Interesele noastre legitime de a colecta și utiliza datele cu caracter personal în acest scop sunt: 

  • conducerea, gestionarea, dezvoltarea și avansarea activității noastre în cel mai larg sens posibil, inclusiv gestionarea vizitatorilor, facilităților și locațiilor, asigurarea siguranței și securității, achiziționarea și vânzarea de activități, domeniilor de activitate și companiilor; 

  • monitorizarea, investigarea și asigurarea conformității cu cerințele și politicile interne legale, de reglementare, standard și ABB; 

  • prevenirea fraudei și a activității infracționale, inclusiv investigațiile pentru o astfel de activitate, utilizarea abuzivă a bunurilor, produselor și serviciilor ABB și strict necesară și proporțională pentru asigurarea securității rețelei și a informațiilor; și 

  • transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul grupului ABB în scopuri administrative interne, după caz, de exemplu pentru a furniza servicii centralizate. 

  Puteți obține o copie a evaluării noastre privind motivul nostru de a prelucra datele dvs. cu caracter personal prin trimiterea unei solicitări la www.abb.com/privacy

  • În unele cazuri, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza obligațiilor legale și a cerințelor statutare, de exemplu, pe baza obligațiilor de siguranță, obligațiilor de cooperare cu autoritățile, perioadelor de păstrare statutare sau divulgarea datelor cu caracter personal în scopul măsurilor oficiale sau judiciare pot fi solicitate, în scopul efectuării de probe, urmăririi penale sau executării cererilor de drept civil. 

În ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la condamnările și infracțiunile penale, vom prelucra astfel de date numai atunci când o astfel de prelucrare este permisă de legislația (locală) aplicabilă. 

7. Părțile cu care vă partajăm datele cu caracter personal (în și în afara UE și SEE sau în afara țării în care compania ABB care vă controlează datele este situată) 

Partajăm datele dvs. cu caracter personal numai cu alte filiale ABB sau cu terțe părți, după cum este necesar în scopurile descrise în tabelul de mai jos. Atunci când partajăm datele dvs. personale cu o filială sau cu o terță parte, astfel încât acestea să fie transferate sau accesibile din afara Uniunii Europene („UE”) și Spațiului Economic European („SEE”) sau în afara țării în care compania ABB care vă controlează datele este situată, întotdeauna punem în aplicare garanții adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal. Exemplele acestor garanții reprezintă o decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat (citiți mai multe aici), clauze contractuale standard (citiți mai multe aici), certificarea scutului de confidențialitate (citiți mai multe aici), și regulile corporative obligatorii pe care le-au adoptat unii dintre furnizorii noștri (citiți mai multe aici). Am luat măsuri suplimentare pentru transferul datelor din interiorul țării în afara UE, SEE și în afara țării în care compania ABB care controlează datele dvs. este situată pentru a vă proteja datele cu caracter personal. Dacă doriți o prezentare generală a garanțiilor care sunt instituite, trimiteți o solicitare la www.abb.com/privacy

Categorie destinatar  

Locație destinatar 

Scop 

Filialele și sucursalele ABB 

Consultați lista filialelor ABB 

Scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate 

Furnizorii de servicii  

UE/SEE și non-UE/SEE (global) 

Servicii IT, recepție și servicii de gestionare a facilităților, servicii de securitate și alți furnizori de servicii care lucrează în numele ABB 

Achizitori potențiali sau efectivi ai activităților sau activelor ABB 

UE/SEE și non-UE/SEE (global) 

Pentru evaluarea activității sau activelor în cauză sau în scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate 

Beneficiari în conformitate cu legislația aplicabilă sau procesele legale, pentru poliție sau autoritățile locale sau guvernamentale etc. 

UE/SEE și non-UE/SEE (global) 

Atunci când acest lucru este cerut de legislația aplicabilă sau de o solicitare legitimă din partea autorităților locale sau guvernamentale sau de o solicitare legală valabilă. 

8. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal 

Pe baza legislației obligatorii, compania ABB trebuie să păstreze anumite date cu caracter personal pentru o perioadă minimă de timp. Păstrăm datele dvs. cu caracter personal numai atâta timp cât este necesar pentru scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate. În general, datele cu caracter personal pentru gestionarea vizitatorilor sunt păstrate pe o perioadă de trei până la 12 luni. Anumite date cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă dacă acest lucru este cerut de legile locale și de cerințele de reglementare sau pentru a răspunde la unele revendicări legale.  Unele dintre clădirile și locațiile ABB utilizează sisteme CCTV pentru a monitoriza interiorul și exteriorul pentru securitate și funcționare. Nu păstram înregistrările video mai mult de o lună sau pentru o perioadă de păstrare mai scurtă cerută de legislația locală aplicabilă, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar, de exemplu pentru a rezolva un incident de securitate. 

În același timp, legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor solicită să nu păstrăm datele cu caracter personal într-o formă identificabilă mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate. Prin stabilirea aplicațiilor și a politicilor IT, ne asigurăm că datele dvs. cu caracter personal păstrate vor fi șterse sau făcute anonime atunci când nu mai avem nevoie de acestea.  

9. Drepturile dvs. de confidențialitate a datelor 

În funcție de jurisdicția în care vă aflați și în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal, este posibil să aveți următoarele drepturi:  

drepturi de confidențialitate a datelor 

Ce înseamnă 

Dreptul de a accesa datele dvs. 

Aveți dreptul de a solicita companiei ABB o prezentare generală sau de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem. 

Dreptul de a vă corecta datele 

Puteți solicita corectarea imediată a datelor dvs. cu caracter personal incorecte sau incomplete pe care le deținem.  

Dreptul de a vi se șterge datele 

Puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare, în cazul în care legislația aplicabilă ne obligă să ștergem datele sau în cazul în care prelucrarea acestora este ilegală.  

Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor 

Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe.  

Dreptul de a porta datele 

Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, care poate fi citit automat în scopuri proprii sau de a ne solicita să le transferăm unei terțe părți.  

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor 

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal bazate pe interesele legitime, în cazul în care drepturile dvs. de protejare a datelor depășesc raționamentul nostru pentru interesele legitime.  

Rețineți că drepturile descrise mai sus nu sunt absolute și că solicitarea dvs. nu poate fi întotdeauna îndeplinită complet. De exemplu, uneori nu putem șterge sau restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, deoarece este posibil să avem obligații legale sau obligații contractuale pentru a păstra astfel de date cu caracter personal. 

Puteți solicita aplicarea drepturilor dvs. de confidențialitate a datelor la www.abb.com/privacy.  

Informații de contact și suplimentare 

Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal sau doriți să faceți o sesizare despre modul în care ne ocupăm de acest lucru, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor la nivel de grup la adresa privacy@abb.com, sau trimiteți sesizarea dvs. la adresa www.abb.com/privacy

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau dacă sunteți de părere că vă prelucrăm datele cu caracter personal contrar legii, aveți dreptul, de asemenea, de a depune o plângere la Autoritatea pentru confidențialitatea datelor din țara dvs. de reședință sau de lucru sau de a recurge la o cale de atac în instanță în cazul în care credeți că a avut loc o încălcare a legilor privind confidențialitatea datelor. 

Data publicării: 22 octombrie 2019