Izjava o zasebnosti podatkov

Obvestilo o varovanju zasebnosti pri zaposlovanju novih talentov

ABB spoštuje vašo pravico do zasebnosti

Za podjetje ABB je spoštovanje vaših pravic v zvezi z varstvom podatkov glavna prednostna naloga. V tej izjavi je pojasnjeno, kako uporabljamo osebne podatke o vas, kako te podatke obdelujemo in kakšne pravice imate v zvezi z njimi.

 

Vaši osebni podatki 

 

Podjetje ABB je odgovorno za vaše osebne podatke. ABB se nanaša na podjetje ABB Ltd in njegove hčerinske družbe. Upravljavec vaših osebnih podatkov bo za namene veljavne zakonodaje o varstvu podatkov podružnica ABB, kjer se prijavljate za delovno mesto. Za več informacij kliknite tukaj, da si ogledate vse hčerinske družbe podjetja ABB. Ta izjava velja za vsa zadevna podjetja.  

 

Vaše osebne podatke smo pridobili na zaposlitvenem portalu ABB.  

 

V določenih primerih bomo vaše osebne podatke obdelovali posredno od tretjih oseb, kot so ponudniki preverjanja preteklosti, agencije za zaposlovanje, prek katerih ste se prijavili za zaposlitev, in drugi ponudniki upravnih storitev. 

V določenih primerih bomo obdelovali tudi osebne podatke iz javno dostopnih virov, kot so storitve družabnih omrežij, usmerjene v zaposlovanje in poslovanje (kot sta LinkedIn in Glassdoor) ter karierni sejmi. 

 

Uradnik za varstvo podatkov 

 

Uradnika za varstvo podatkov podjetja ABB lahko dosežete na naslednjem e-poštnem naslovu: privacy@abb.com. 

 

Kaj potrebujemo 

 

Zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke v povezavi z vašim zaposlitvenim postopkom v podjetju ABB. Zbiramo lahko naslednje kategorije osebnih podatkov: 

Osebne in identifikacijske podatke, kot so ime, spol, datum rojstva, domači in službeni naslov, osebna telefonska številka, osebni e-poštni naslov ali kateri koli drugi podatki za stik, rojstni datum in država rojstva, slika, državljanstvo. 

 

Podrobnosti o znanjih in izkušnjah, kot so kvalifikacije in certifikati, vključno s sedanjimi in prejšnjimi položaji, izobraževanja in usposabljanja, življenjepis, evidence o izobraževanju in dosežki pri delu.  V določenih primerih: kontaktne podatke referenčnih oseb in rezultate ocenjevanj sposobnosti ter ocene/povratne informacije o intervjujih ter vse druge osebne podatke, ki jih izberete, da nam jih razkrijete kot del vaše prijave za zaposlitev; 

 

Odvisno od položaja opravljamo notranja/zunanja ocenjevanja, kjer zbiramo dodatne podatke, kot so podatki o uspešnosti ocenjevanja, rezultati ocenjevanja, posnetki/zapisi telefonskih intervjujev, posnetki/zapisi video intervjujev. 

 

V določenih državah moramo dodatno obdelati tudi podatke o vašem članstvu v sindikatih, vaša verska in filozofska prepričanja ter vašo kazensko evidenco (samo, če to zahteva lokalna zakonodaja ali kadar se to uporablja za zagotavljanje enakih možnosti in obravnave za vse kandidate in zaposlene podjetja ABB, v skladu z lokalnim zakonom). Če kot del postopka zaposlovanja opravimo preverjanje vaših preteklih izkušenj, bomo te podatke obdelali samo v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

Podatki, ki so potrebni za sklenitev pogodbe o zaposlitvi in postopek zaposlovanja samo uspešnih kandidatov, kot so veljavna osebna identifikacijska številka (davčna številka, državljanstvo, številka socialnega zavarovanja ali druga vrsta individualne številke, ki velja za vas v vaši državi); podatki o osebah, povezanih z vami (ime zakonca/partnerja, otrok itn.); podpis; podatki o bančnem računu; stiki v sili; podatki o zavarovanju; številka vozniškega dovoljenja; zapisi o usposabljanju; če je potrebno, velikosti oblačil in čevljev. 

 

V določenih državah moramo med postopkom zaposlovanja obdelati tudi vaše zdravstvene podatke in podatke v zvezi z vašim rasnim in etničnim izvorom (samo če tako zahteva lokalna zakonodaja, ali kjer je potrebno zagotoviti enake možnosti in obdelavo za vse kandidate in zaposlene v podjetju ABB, v skladu z lokalno zakonodajo). Vsaka zgoraj navedena kategorija osebnih podatkov ne bo obdelana, če je taka obdelava prepovedana v skladu z veljavnimi določbami nacionalne zakonodaje.

 

Za več informacij o osebnih podatkih, ki jih zbiramo v vaši državi, oddajte zahtevek na e-poštni naslov privacy@abb.com. 

 

Zakaj jih potrebujemo

 

Osebni podatki, ki jih zbiramo, bodo uporabljeni za naslednje namene:  

 

 • Za vašo prijavo za posebno delovno mesto znotraj podjetja ABB ali skupnega podjetja ABB in tretje osebe, ki jo obravnavamo kot del izpolnjevanja predpogodbenih ukrepov za sklepanje pogodb o zaposlitvi in z njimi povezanih pogodb (za izvedbo ukrepov pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi);

 

 • Za ocenjevanje vaše prijave, ki temelji na zakonitem interesu podjetja ABB ali skupnega podjetja ABB in tretje osebe, temelji na iskanju najbolj primernega kandidata za odprto delovno mesto, zato mora podjetje ABB opraviti ocene in intervjuje, ki ustrezajo tudi vašemu zanimanju za iskanje zaposlitve, ki vam najbolj ustreza; 

 

 • Za vašo prijavo za delovno mesto za morebitne prihodnje postopke zaposlovanja znotraj podjetja ABB ali skupnih podjetij ABB in tretjih oseb na podlagi vašega soglasja. 

 

 • V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi – sprejeti potrebne ukrepe za izpolnitev obveznosti upravljavca, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi in veljavnih zakonskih določb, kot so potrditev, da izpolnjujete notranje in zakonske zahteve za ustrezno delovno mesto, ustvariti in podpisati pogodbo in drugo dokumentacijo o zaposlitvi, ustvariti potrebne račune v naših informacijskih sistemih; vam zagotoviti dostop do prostorov podjetja ABB; zagotoviti zahtevana obvestila za vladne organizacije; vam zagotoviti delovno obleko in osebno zaščitno opremo, kjer je to zahtevano; in opraviti uvodno srečanje o zaposlovanju, ki je potrebno za zagotovitev opreme, usposabljanja in informacij, potrebnih za položaj, za katerega ste se zaposlili. 

 

  Kopijo naše zakonite ocene tega, zakaj obdelujemo vaše osebne podatke za te interese, lahko dobite z oddajo zahtevka na spletni strani www.abb.com/privacy. Za več informacij glede zgornjih namenov, oddajte zahtevek na spletni strani privacy@abb.com. 

   

  Zbiramo samo vaše osebne podatke, ki jih potrebujemo za te namene. Uporaba vaših osebnih podatkov med postopkom zaposlovanja bo omejena samo na osnovne potrebe in podatki bodo razkriti samo zaposlenim in tretjim osebam, ki so neposredno vključene v postopek zaposlovanja za določen položaj.  

   

  Vaša prošnja je lahko zavrnjena, če je vaš profil nepopoln in/ali netočen. Točni osebni podatki, točni kontaktni podatki in popolnoma izpolnjen profil so pogoj, da vas lahko dosežemo in obdelamo vašo prošnjo za zaposlitev. 

   

  Kako to storimo 

  Vaše osebne podatke delimo samo z zaposlenimi in tretjimi osebami, ki so neposredno vključene v postopek zaposlovanja. Vaše osebne podatke delimo z naslednjimi podružnicami podjetja ABB in tretjimi osebami, in sicer za naslednje namene kot del dejavnosti obdelave:  

  Ime prejemnika ali kategorija

  Lokacija prejemnika 

  Namen 

  Zaščitni ukrepi za varovanje vaših osebnih podatkov 

  ABB Ltd 
  (EU ABB podružnica) 

  Zürich, Švica 

  Shranjevanje osebnih podatkov na naših strežnikih. 

  Ta podružnica se nahaja v Švici in je pristojna za zagotavljanje ustrezne zaščite osebnih podatkov v skladu z odločbo Evropske komisije 

  Podružnica ABB znotraj Evropske unije 

  EU

  Delite svojo prijavo s podružnicami, ki so neposredno vključene v postopek zaposlovanja za določeno delovno mesto in morebitne prihodnje postopke zaposlovanja na podlagi vašega soglasja. 
  V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi moramo vaše osebne podatke deliti s subjekti, ki so odgovorni za izdelavo potrebnih računov v naših informacijskih sistemih, vzdrževalnih strežnikih in sistemih, uporabljenih za shranjevanje in izmenjavo osebnih podatkov zaposlenih za namene, opisane v tem obvestilu. 

  Ta podružnica se nahaja v EU in je pristojna za zagotavljanje ustrezne zaščite osebnih podatkov 

  Podružnica ABB zunaj Evropske unije 

  Ni članica EU 

  Delite svojo prijavo s podružnicami, ki so neposredno vključene v postopek zaposlovanja za določeno delovno mesto in morebitne prihodnje postopke zaposlovanja na podlagi vašega soglasja. 
  V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi moramo vaše osebne podatke deliti s subjekti, ki so odgovorni za izdelavo potrebnih računov v naših informacijskih sistemih, vzdrževalnih strežnikih in sistemih, uporabljenih za shranjevanje in izmenjavo osebnih podatkov zaposlenih za namene, opisane v tem obvestilu. 

  Ta podružnica je v organizaciji ABB, pravni mehanizem za prenos pa so vzorčne klavzule EU in zavezujoča poslovna pravila, ko stopijo v veljavo. 

  Tretje osebe znotraj EU (vključno s poslovnimi partnerji ABB in skupnimi podjetji s tretjimi osebami, ponudniki programske opreme, ponudniki za ocenjevanje človeških virov, odvetniške pisarne in vladne agencije)  

  EU

  Delite svojo prijavo s tretjimi osebami, ki so neposredno vključene v postopek zaposlovanja za določeno delovno mesto, za izvajanje ocenjevanj, izdajo delovnih dovoljenj, viz in drugih zakonsko zahtevanih dokumentov. 
  V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi moramo vaše osebne podatke deliti s subjekti, ki so odgovorni za omogočanje dostopa do prostorov podjetja ABB. To zajema zagotavljanje obveznih obvestil vladnim organom, urejanje zdravniških pregledov bodočih zaposlenih in preverjanja vaših preteklih izkušenj v našem imenu.

  Ta tretja oseba se nahaja v EU in je pristojna za zagotavljanje ustrezne zaščite osebnih podatkov 

  Tretje osebe zunaj EU (vključno s poslovnimi partnerji ABB in skupnimi podjetji s tretjimi osebami, ponudniki programske opreme, ponudniki za ocenjevanje človeških virov, odvetniške pisarne in vladne agencije) 

  Ni članica EU 

  Delite svojo prijavo s tretjimi osebami, ki so neposredno vključene v postopek zaposlovanja za določeno delovno mesto, za izvajanje ocenjevanj, izdajo delovnih dovoljenj, viz in drugih zakonsko zahtevanih dokumentov. 
  V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi moramo vaše osebne podatke deliti s subjekti, ki so odgovorni za omogočanje dostopa do prostorov podjetja ABB. To zajema zagotavljanje obveznih obvestil vladnim organom, urejanje zdravniških pregledov bodočih zaposlenih in preverjanje vaših preteklih izkušenj v našem imenu. 

  Ta tretja oseba se nahaja zunaj EU in ni pristojna za zagotavljanje ustrezne zaščite osebnih podatkov, zato so pravni mehanizem za prenos vzorčne klavzule EU ali njihovi ekvivalenti. 

  Morebitni ali dejanski kupci podjetij ali sredstev podjetja ABB 

  v EU in zunaj EU 

  Za ocenjevanje zadevnega poslovanja ali sredstev 

  Kadar se morebitni ali trenutni kupec nahaja zunaj EU in ni pristojen za zagotavljanje ustrezne zaščite osebnih podatkov, so pravni mehanizem za prenos osebnih podatkov vzorčne klavzule EU ali njihovi ekvivalenti.

   

  Če je to potrebno, bomo vaše osebne podatke delili s tretjimi osebami v državi, kjer ste se prijavili za delovno mesto, ali s tretjimi osebami v državah, ki so neposredno vključene v postopek zaposlitve za določeno delovno mesto, za katero se prijavljate. Do tega lahko pride, če se prijavljate za delovno mesto, ki se ne nahaja v vaši državi prebivališča. Namen tega je pridobitev in organizacija vize in delovnega dovoljenja. 

  Kopijo zaščitnih ukrepov, ki jih uporabljamo za zaščito vaših osebnih podatkov, lahko dobite na naslovu www.abb.com/privacy.  

  V primeru prijave za delovno mesto izven EU bodo vaši osebni podatki posredovani zunaj EU v državo, kjer se nahaja delovno mesto, za katerega se prijavljate. Evropska komisija meni, da ta država ne zagotavlja ustreznih zaščitnih ukrepov za vaše osebne podatke, zato bomo za zaščito vaših osebnih podatkov uporabili vzorčne klavzule EU. 

  Uporabimo lahko tudi avtomatizirane metode, da na podlagi vaših osebnih podatkov sprejmemo odločitve. Logika, ki se uporablja za sprejemanje te odločitve, temelji na zahtevah delovnega profila in če vaše izkušnje in ozadje izpolnjujejo te zahteve. Morebitne posledice in pomembnost tega avtomatiziranega odločanja so, da je lahko vaša vloga zavrnjena, če vaš profil ne ustreza minimalnim zahtevam opisa delovnega mesta. V primeru uporabe avtomatizirane metode, imate pravico do človeškega posredovanja ali izražanja svojega stališča in izpodbijanja odločitve s predložitvijo zahtevka za osebne podatke na naslov www.abb.com/privacy.  

  Po prijavi vam lahko, ne glede na to, ali ste bili zaposleni ali ne, pošljemo elektronsko pošto z anketo o postopku zaposlovanja. Vaše sodelovanje v tovrstni anketi je prostovoljno. 

   

  Kako dolgo podatke hranimo 

   

  Vaše osebne podatke, pridobljene med postopkom zaposlovanja bomo hranili le toliko časa, dokler sta naš zakoniti interes ali vaše soglasje veljavna. Splošno so vaši osebni podatki lahko obdelani do 24 mesecev, čeprav se to lahko omeji na podlagi lokalnih zakonskih zahtev (npr. davčna ali trgovinska zakonodaja). To obdobje hrambe se začne z vsako prijavo v vaš račun.  

  V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi bomo vaše osebne podatke obdelovali za časa trajanja te pogodbe.  

  Podjetje ABB mora po zavezujoči zakonodaji osebne podatke hraniti minimalno obdobje. Na primer: pogodbe o zaposlitvi, informacije o izplačilu plač in odškodninah je treba hraniti vsaj tako dolgo, kot to določa lokalna zakonodaja o družbah in davčna zakonodaja.  

  Po preteku obdobja hrambe bodo vaši osebni podatki zbrisani.  

  Za več informacij o specifičnih obdobjih hrambe, ki veljajo za vaše osebne podatke, oddajte zahtevek na naslov privacy@abb.com

   

  Kakšne so vaše pravice?

  Pravico imate do:    

  • popravka kakršne koli napake v vaših osebnih podatkih in do posodobitve podatkov, 
  • dostopa do vaših osebnih podatkov in do prejema kopije vaših osebnih podatkov, ki jih shranjujemo,   
  • izbrisa vaših osebnih podatkov tako, da nimamo več zakonite podlage za uporabo,   
  • prenosa vaših osebnih podatkov novemu dobavitelju (če je ustrezno),    
  • nasprotovanja obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov (če naši razlogi za obdelavo ne odtehtajo nobenih predsodkov do vaših pravic do zasebnosti podatkov),    
  • omejitve, kako uporabljamo vaše osebne podatke med preiskavo pritožbe, ali 
  • preklica soglasja, ne glede na to, kdaj je bila zahteva za soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov oddana. 
  •  

   

  To zahtevo lahko vložite na strani www.abb.com/privacy. V določenih primerih bomo morda morali omejiti zgoraj navedene pravice, da bi zaščitili javni interes (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj) in naše interese (npr. ohranitev poklicne tajnosti). 

   


  Če se želite pritožiti glede tega, kako smo obdelovali vaše osebne podatke, se lahko obrnete na našega uradnika za varstvo podatkov skupine na naslov privacy@abb.com, ali svojo pritožbo oddate na spletni strani www.abb.com/privacy.  

  Če ne boste zadovoljni z našim odgovorom ali menite, da je naša obdelava vaših osebnih podatkov v nasprotju z zakonom, lahko vložite pritožbo pri organu za varstvo zasebnosti podatkov v svoji državi prebivališča ali dela ali kraja, kjer menite, da je morda prišlo do kršitve zakonov s področja varstva zasebnosti podatkov.   

  Pridružite se našemu seznamu za prejem obvestil o zaposlovanju  

  Vaš e-poštni naslov želimo uporabiti za obvestila o novih delovnih mestih v podjetju ABB, ki so razvrščena po državah in področjih zanimanja. Od prejema obvestil se lahko kadar koli odjavite s klikom povezave »odjava« v prihodnjih obvestilih ali z izpolnjevanjem obrazca na strani www.abb.com/privacy.  

   

  Dodatne informacije 

  Z oddajo prijave potrjujete, da so vaši osebni podatki točni in posodobljeni. Nadalje potrjujete, da ste prebrali in razumeli to obvestilo o zasebnosti in da se zavedate, da s predložitvijo prijave soglašate, da bomo obdelovali vaše osebne podatke za namen pregleda in ocenjevanja vaše prijave (v tem primeru se zanašamo na soglasje) ali da sprejmemo ukrepe za pripravo vaše pogodbe o zaposlitvi.