Obvestilo o varovanju zasebnosti pri zaposlovanju novih talentov

ABB spoštuje vašo pravico do zasebnosti

Za podjetje ABB je spoštovanje vaših pravic glede varstva podatkov glavna prednostna naloga. V tem obvestilu je pojasnjeno, kako zbiramo osebne podatke o vas, kako te podatke obdelujemo in kakšne pravice imate v zvezi z njimi.

Vaši osebni podatki

ABB se nanaša na podjetje ABB Ltd in njegove hčerinske družbe. Upravljavec vaših osebnih podatkov bo za namene veljavne zakonodaje o varstvu podatkov podružnica ABB, kjer se prijavljate za delovno mesto. Za dodatne informacije kliknite tukaj in si oglejte seznam vseh podružnic ABB. Ta izjava velja za vsa zadevna podjetja.

Vaše osebne podatke smo pridobili na zaposlitvenem portalu ABB.

V določenih primerih bomo vaše osebne podatke obdelovali posredno od tretjih oseb, kot so ponudniki preverjanja preteklosti, agencije za zaposlovanje, prek katerih ste se prijavili za zaposlitev in drugi ponudniki upravnih storitev.

V določenih primerih bomo obdelovali tudi osebne podatke iz javno dostopnih virov, kot so storitve družabnih omrežij, usmerjene v zaposlovanje in poslovanje (kot sta LinkedIn in Glassdoor) ter karierni sejmi.

Uradnik za varstvo podatkov

Uradnika za varstvo podatkov podjetja ABB lahko dosežete na naslednjem e-poštnem naslovu: privacy@abb.com.

Kaj potrebujemo

Zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke v povezavi z vašim zaposlitvenim postopkom v podjetju ABB. Zbiramo lahko naslednje kategorije osebnih podatkov:

Osebne in identifikacijske podatke, kot so ime, spol, datum rojstva, domači in službeni naslov, osebna telefonska številka, osebni e-poštni naslov ali kateri koli drugi podatki za stik, rojstni datum in država rojstva, slika, državljanstvo.

Podrobnosti o znanjih in izkušnjah, kot so kvalifikacije in certifikati, vključno s sedanjimi in prejšnjimi položaji, izobraževanja in usposabljanja, življenjepis, evidence o izobraževanju in dosežki pri delu. V določenih primerih: kontaktne podatke referenčnih oseb in rezultate ocenjevanj sposobnosti ter ocene/povratne informacije o intervjujih ter vse druge osebne podatke, ki jih izberete, da nam jih razkrijete kot del vaše prijave za zaposlitev.

Odvisno od položaja opravljamo notranja/zunanja ocenjevanja, kjer zbiramo dodatne podatke, kot so podatki o uspešnosti ocenjevanja, rezultati ocenjevanja, posnetki/zapisi telefonskih intervjujev, posnetki/zapisi video intervjujev.

V določenih državah moramo dodatno obdelati tudi podatke o vašem članstvu v sindikatih, vaša verska in filozofska prepričanja ter vašo kazensko evidenco (samo, če to zahteva lokalna zakonodaja ali kadar se to uporablja za zagotavljanje enakih možnosti in obravnave za vse kandidate in zaposlene podjetja ABB, v skladu z lokalnim zakonom). Če kot del postopka zaposlovanja opravimo preverjanje vaših preteklih izkušenj, bomo te podatke obdelali samo v skladu z veljavno zakonodajo.

Podatki, ki so potrebni za sklenitev pogodbe o zaposlitvi in postopek zaposlovanja samo uspešnih kandidatov, kot so veljavna osebna identifikacijska številka (davčna številka, državljanstvo, številka socialnega zavarovanja ali druga vrsta individualne številke, ki velja za vas v vaši državi); podatki o osebah, povezanih z vami (ime zakonca/partnerja, otrok itd.); podpis; podatki o bančnem računu; stiki v sili; podatki o zavarovanju; številka vozniškega dovoljenja; zapisi o usposabljanju; če je potrebno, velikosti oblačil in čevljev.

V določenih državah moramo med postopkom zaposlovanja obdelati tudi vaše zdravstvene podatke in podatke v zvezi z vašim rasnim in etničnim izvorom (samo če tako zahteva lokalna zakonodaja, ali kjer je potrebno zagotoviti enake možnosti in obdelavo za vse kandidate in zaposlene v podjetju ABB, v skladu z lokalno zakonodajo). Vsaka zgoraj navedena kategorija osebnih podatkov ne bo obdelana, če je taka obdelava prepovedana v skladu z veljavnimi določbami nacionalne zakonodaje.

Za več informacij o osebnih podatkih, ki jih zbiramo v vaši državi, oddajte zahtevek na e-poštni naslov privacy@abb.com.

Zakaj jih potrebujemo

Osebni podatki, ki jih zbiramo, bodo uporabljeni za naslednje namene:

 • Za vašo prijavo za posebno delovno mesto znotraj podjetja ABB ali skupnega podjetja ABB in tretje osebe, ki jo obravnavamo kot del izpolnjevanja predpogodbenih ukrepov za sklepanje pogodb o zaposlitvi in z njimi povezanih pogodb (za izvedbo ukrepov pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi);
 • Za ocenjevanje vaše prijave, ki temelji na zakonitem interesu podjetja ABB ali skupnega podjetja ABB in tretje osebe, temelji na iskanju najbolj primernega kandidata za odprto delovno mesto, zato mora podjetje ABB opraviti ocene in intervjuje, ki ustrezajo tudi vašemu zanimanju za iskanje zaposlitve, ki vam najbolj ustreza;
 • Za vašo prijavo za delovno mesto za morebitne prihodnje postopke zaposlovanja znotraj podjetja ABB ali skupnih podjetij ABB in tretjih oseb na podlagi vašega soglasja.
 • V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi – sprejeti potrebne ukrepe za izpolnitev obveznosti upravljavca, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi in veljavnih zakonskih določb, kot so potrditev, da izpolnjujete notranje in zakonske zahteve za ustrezno delovno mesto, ustvariti in podpisati pogodbo in drugo dokumentacijo o zaposlitvi, ustvariti potrebne račune v naših informacijskih sistemih; vam zagotoviti dostop do prostorov podjetja ABB; zagotoviti zahtevana obvestila za vladne organizacije; vam zagotoviti delovno obleko in osebno zaščitno opremo, kjer je to zahtevano; in opraviti uvodno srečanje o zaposlovanju, ki je potrebno za zagotovitev opreme, usposabljanja in informacij, potrebnih za položaj, za katerega ste se prijavili.
 • V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi lahko na vašo zahtevo obdelamo tudi vaše podatke, potrebne za izvedbo pogodbe v okviru nekaterih služb, povezanih z zaposlitvijo (npr. storitve ob selitvi ali pridobitev zahtevanega vizuma in delovnega dovoljenja).
 • Izvajanje revizij, pregledov in preverjanj skladnosti za spremljanje kakovosti postopka zaposlovanja, vključno z upoštevanjem korporativnih politik in zakonskih zahtev ABB, odzivanjem na pritožbe, obdelavo vprašanj in uveljavljanjem ali zagovarjanjem pravnih zahtevkov na podlagi zakonitega interesa ABB ali skupno podjetje ABB in tretje osebe.

Kopijo naše zakonite ocene tega, zakaj obdelujemo vaše osebne podatke za te interese, lahko dobite z oddajo zahtevka na spletni strani www.abb.com/privacy. Za več informacij glede zgornjih namenov, oddajte zahtevek na spletni strani privacy@abb.com.

Zbiramo samo vaše osebne podatke, ki jih potrebujemo za te namene. Uporaba vaših osebnih podatkov med postopkom zaposlovanja bo omejena samo na osnovne potrebe in podatki bodo razkriti samo zaposlenim in tretjim osebam, ki so neposredno vključene v postopek zaposlovanja za določen položaj.

Vaša prošnja je lahko zavrnjena, če je vaš profil nepopoln in/ali netočen. Točni osebni podatki, točni kontaktni podatki in popolnoma izpolnjen profil so pogoj, da vas lahko dosežemo in obdelamo vašo prošnjo za zaposlitev.

Kako to storimo

Vaše osebne podatke delimo samo z zaposlenimi in tretjimi osebami, ki so neposredno vključene v postopek zaposlovanja. Vaše osebne podatke delimo z naslednjimi podružnicami podjetja ABB in tretjimi osebami, in sicer za naslednje namene kot del dejavnosti obdelave:

Ime ali kategorija prejemnika

Lokacija prejemnika

Namen

Zaščitni ukrepi za varovanje vaših osebnih podatkov

ABB Ltd
(EU ABB podružnica)

Zürich, Švica

Shranjevanje osebnih podatkov na naših strežnikih.

Ta podružnica se nahaja v Švici in je pristojna za zagotavljanje ustrezne zaščite osebnih podatkov v skladu z odločbo Evropske komisije

Podružnica ABB znotraj Evropske unije

EU

Delite svojo prijavo s podružnicami, ki so neposredno vključene v postopek zaposlovanja za določeno delovno mesto in morebitne prihodnje postopke zaposlovanja na podlagi vašega soglasja.

V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi moramo vaše podatke deliti z osebami, odgovornimi za ustvarjanje potrebnih računov v naših informacijskih sistemih, vzdrževanje strežnikov in sistemov, ki se uporabljajo za shranjevanje in izmenjavo osebnih podatkov zaposlenih v obsegu, opisanem v tem obvestilu.

Ta podružnica se nahaja v EU in je pristojna za zagotavljanje ustrezne zaščite osebnih podatkov

Podružnica ABB zunaj Evropske unije

Ni članica EU

Delite svojo prijavo s podružnicami, ki so neposredno vključene v postopek zaposlovanja za določeno delovno mesto in morebitne prihodnje postopke zaposlovanja na podlagi vašega soglasja.

V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi moramo vaše podatke deliti z osebami, odgovornimi za ustvarjanje potrebnih računov v naših informacijskih sistemih, vzdrževanje strežnikov in sistemov, ki se uporabljajo za shranjevanje in izmenjavo osebnih podatkov zaposlenih v obsegu, opisanem v tem obvestilu.

Ta podružnica je v organizaciji ABB, pravni mehanizem za prenos pa so vzorčne klavzule EU in zavezujoča poslovna pravila, ko stopijo v veljavo.

Tretje osebe znotraj EU (vključno s poslovnimi partnerji ABB in skupnimi podjetji s tretjimi osebami, ponudniki programske opreme, ponudniki za ocenjevanje človeških virov, odvetniške pisarne in vladne agencije)

EU

Delite svojo prošnjo s tretjimi osebami, ki so neposredno vključene v postopek zaposlovanja, da omogočijo spletno platformo za zaposlovanje, pridobivanje in ocenjevanje kandidatov, izdajo delovna dovoljenja, vizume in druge zakonsko zahtevane dokumente.

V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi moramo vaše osebne podatke deliti s subjekti, ki so odgovorni za omogočanje dostopa do prostorov podjetja ABB. To zajema zagotavljanje obveznih obvestil vladnim organom, urejanje zdravniških pregledov bodočih zaposlenih in preverjanje vaših preteklih izkušenj.

Ta tretja oseba se nahaja v EU in je pristojna za zagotavljanje ustrezne zaščite osebnih podatkov

Tretje osebe zunaj EU (vključno s poslovnimi partnerji ABB in skupnimi podjetji stretjimi osebami, ponudniki programske opreme, ponudniki za ocenjevanje človeških virov, odvetniške pisarne in vladne agencije)

Ni članica EU

Delite svojo prošnjo s tretjimi osebami, ki so neposredno vključene v postopek zaposlovanja, da omogočijo spletno platformo za zaposlovanje, pridobivanje in ocenjevanje kandidatov, izdajo delovna dovoljenja, vizume in druge zakonsko zahtevane dokumente.

V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi moramo vaše osebne podatke deliti s subjekti, ki so odgovorni za omogočanje dostopa do prostorov podjetja ABB. To zajema zagotavljanje obveznih obvestil vladnim organom, urejanje zdravniških pregledov bodočih zaposlenih in preverjanje vaših preteklih izkušenj.

Ta tretja oseba se nahaja zunaj EU in ni pristojna za zagotavljanje ustrezne zaščite osebnih podatkov, zato so pravni mehanizem za prenos vzorčne klavzule EU ali njihovi ekvivalenti.

Morebitni ali trenutni kupci podjetij ali sredstev podjetja ABB

v EU in zunaj EU

Za oceno zadevnega posla ali premoženja ali izvedbo preoblikovanja / združitve družb.

Kadar se morebitni ali trenutni kupec nahaja zunaj EU in ni pristojen za zagotavljanje ustrezne zaščite osebnih podatkov, so pravni mehanizem za prenos vzorčne klavzule EU ali njihovi ekvivalenti.

Če je to potrebno, bomo vaše osebne podatke delili s tretjimi osebami v državi, kjer ste se prijavili za delovno mesto, ali s tretjimi osebami v državah, ki so neposredno vključene v postopek zaposlitve za določeno delovno mesto, za katero se prijavljate. Do tega lahko pride, če se prijavljate za delovno mesto, ki se ne nahaja v vaši državi prebivališča. Namen tega je pridobitev in organizacija vize in delovnega dovoljenja.

V primeru prijave za delovno mesto izven EU bodo vaši osebni podatki posredovani zunaj EU v državo, kjer se nahaja delovno mesto, za katerega se prijavljate. Evropska komisija meni, da ta država ne zagotavlja ustreznih zaščitnih ukrepov za vaše osebne podatke, zato bomo za zaščito vaših osebnih podatkov uporabili vzorčne klavzule EU.

Profiliranje in avtomatizirana obdelava vaših podatkov

Uporabimo lahko tudi avtomatizirane metode, da na podlagi vaših osebnih podatkov sprejmemo odločitve. Logika, ki se uporablja za sprejemanje te odločitve, temelji na zahtevah delovnega profila in če vaše izkušnje in ozadje izpolnjujejo te zahteve. Morebitne posledice in pomembnost tega avtomatiziranega odločanja so, da je lahko vaša vloga zavrnjena, če vaš profil ne ustreza minimalnim zahtevam opisa delovnega mesta. V primeru uporabe avtomatizirane metode, imate pravico do človeškega posredovanja ali izražanja svojega stališča in izpodbijanja odločitve s predložitvijo zahtevka za osebne podatke na naslov www.abb.com/privacy.

Z avtomatiziranimi metodami lahko analiziramo tudi vaše osebne podatke, predložene na naši platformi za zaposlovanje, in oblikujemo profil naših kandidatov (profiliranje). Profil bo uporabljen le za enotno ocenjevanje kandidatov, kar zagotavlja večjo doslednost in pravičnost postopka zaposlovanja. Rezultat profiliranja je dodatna povratna informacija za zaposlovalca in vnaprej ne določa rezultatov procesa zaposlovanja.

Po prijavi vam lahko, ne glede na to, ali ste bili izbrani ali ne, pošljemo elektronsko pošto z anketo o postopku zaposlovanja. Vaše sodelovanje v tovrstni anketi je prostovoljno.

Kako dolgo podatke hranimo

Vaše osebne podatke, pridobljene med postopkom zaposlovanja bomo hranili le toliko časa, dokler sta naš zakoniti interes ali vaše soglasje veljavna. Splošno so vaši osebni podatki lahko obdelani do 24 mesecev, čeprav se to lahko omeji na podlagi lokalnih zakonskih zahtev (npr. davčna ali trgovinska zakonodaja). To obdobje hrambe se začne z vsako prijavo v račun.

V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi bomo vaše osebne podatke obdelovali za čas trajanja te pogodbe.

Podjetje ABB mora po zavezujoči zakonodaji osebne podatke hraniti minimalno obdobje. Na primer: pogodbe o zaposlitvi, informacije o izplačilu plač in odškodninah je treba hraniti vsaj tako dolgo, kot to določa lokalna zakonodaja o družbah in davčna zakonodaja.

Po preteku obdobja hrambe bodo vaši osebni podatki zbrisani.

Za več informacij o specifičnih obdobjih hrambe, ki veljajo za vaše osebne podatke, oddajte zahtevek na naslov privacy@abb.com.

Kakšne so vaše pravice?

Glede na lokalno zakonodajo države, v kateri se nahajate in po kateri se obdelujejo vaši osebni podatki, imate lahko naslednje pravice:

 • popravka kakšne koli napake v vaših osebnih podatkih in do posodobitve podatkov,
 • dostopa do vaših osebnih podatkov in do prejema kopije vaših osebnih podatkov, ki jih shranjujemo,
 • izbrisa vaših osebnih podatkov, tako da nimamo več zakonite podlage za uporabo,
 • prenosa vaših osebnih podatkov novemu dobavitelju (če je ustrezno),
 • ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi upravičenih interesov (pod pogojem, da naši razlogi za obdelavo ne odtehtajo nobenega poseganja v vaše pravice do zasebnosti podatkov),
 • omejitve, kako uporabljamo vaše osebne podatke med preiskavo pritožbe, ali
 • preklica soglasja, ne glede na to, kdaj je bila zahteva za soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov oddana.

To zahtevo lahko vložite na strani www.abb.com/privacy. V določenih primerih bomo morda morali omejiti zgoraj navedene pravice, da bi zaščitili javni interes (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj) in naše interese (npr. ohranitev poklicne tajnosti).

Če se želite pritožiti glede tega, kako smo obdelovali vaše osebne podatke, se lahko obrnete na našega uradnika za varstvo podatkov skupine na naslov privacy@abb.com, ali svojo pritožbo oddate na spletni strani www.abb.com/privacy.

Če ne boste zadovoljni z našim odgovorom ali menite, da je naša obdelava vaših osebnih podatkov v nasprotju z zakonom, lahko vložite pritožbo pri organu za varstvo zasebnosti podatkov v svoji državi prebivališča ali dela, ali če menite, da je morda prišlo do kršitve zakonov s področja varstva zasebnosti podatkov.

Pridružite se našemu seznamu za prejem obvestil o zaposlovanju

Vaš e-poštni naslov želimo uporabiti za obvestila o novih delovnih mestih v podjetju ABB, ki so razvrščena po državah in področjih zanimanja. Od prejema obvestil se lahko kadar koli odjavite s klikom na povezavo »odjava« v prihodnjih obvestilih ali z izpolnjevanjem obrazca na strani www.abb.com/privacy.

Dodatne informacije

Z oddajo prijave potrjujete, da so vaši osebni podatki točni in posodobljeni. Nadalje potrjujete, da ste prebrali in razumeli to obvestilo o zasebnosti in da se zavedate, da s predložitvijo prijave soglašate, da bomo obdelovali vaše osebne podatke za namen pregleda in ocenjevanja vaše prijave (v tem primeru se zanašamo na soglasje) ali da sprejmemo ukrepe za pripravo vaše pogodbe o zaposlitvi.