You can view this page in:

Obvestilo o varovanju zasebnosti za stranke

1. Kdo odgovarja za obdelavo vaših osebnih podatkov?

To Obvestilo o varovanju zasebnosti za stranke (»Obvestilo«) velja za vse družbe Skupine ABB, kar pomeni ABB Ltd, Switzerland in vsak subjekt, v katerem ima družba ABB Ltd, Switzerland neposredno ali posredno večinski delež oziroma ima v lasti ali pod nadzorom večino glasovalnih pravic. Družba ABB, ki opravlja storitve oziroma komunicira z vami (v nadaljevanju »ABB«) je odgovorna za obdelavo vaših osebnih podatkov in nadzoruje način njihove uporabe, ki je skladen s tem Obvestilom.

Druge hčerinske družbe ABB lahko prav tako prejmejo in obdelujejo vaše osebne podatke, bodisi v svojstvu upravljavca ali obdelovalca; določbe tega obvestila veljajo enako za vse.

2. Vrste podatkov, ki jih zbiramo in uporabljamo

Osebne podatke, ki se nanašajo na vas, zbiramo in uporabljamo v zvezi s pogodbami z našimi strankami. Zbiramo lahko naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • Poslovni podatki za stik, ki jih delite z nami: ime, naziv, opredelitev delovnega mesta, naslov elektronske pošte, poslovni naslov, telefonska številka, številka mobilnega telefona
 • Dodatni podatki, ki nam jih posredujete v času našega poslovnega sodelovanja, kot na primer: interes za izdelke družbe ABB, tržne želje in prednosti, podatki glede registracije, ki nam jih posredujete na dogodkih, spletnih seminarjih, sejmih, pogodbene oziroma druge podatke, račune, plačila, zgodovina poslovnih partnerjev, podatki, ki se nanašajo na izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti in predpogodbeni ukrepi, vključno z dejavnostmi trženja, podatki o korespondenci, ponudbe, javni razpisi, pogodbe in drugi podatki, računi, plačila, podatki o zavarovanju, arhivi, ki se nanašajo na poizvedbe/vprašanja/pritožbe/naročila, številka zaposlenega, številka potnega lista, datum rojstva, podatki o vizumu, ocena/povratne informacije v zvezi z razgovorom, arhivi usposabljanja, spol, ID številka stranke/potrošnika, podatki o uporabi proizvoda, preference.
 • Podatki o elektronski identifikaciji in podatki, ki jih zbirajo komunikacijski sistemi, računalniške aplikacije in spletni brskalniki, kot so: naslov IP, vir vašega obiska spletne strani, ogledi spletne strani, koliko časa ste ostali na spletni strani oziroma posamezni spletni strani, povezave, ki ste jih kliknili, deljeni komentarji, odprta elektronska sporočila, vrsta brskalnika, datum in čas obiska, identifikatorji naprav (ID mobilne naprave, ID računalnika itd.), piškotki, digitalni psevdonim/podpis, registracijski in vpisni podatki, podatki o sledenju/analitiki.

Spodaj navedene vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo, če sploh, v skladu z veljavno zakonodajo države vašega prebivališča.

 • Podatki o kazenskih obsodbah in kaznivih dejanjih, kot so: podatki o predkaznovanosti in seznam sankcij, če je to potrebno za namen preverjanja predkaznovanosti ter postopka Poznaj svojo stranko (»KYC«) in obveznostmi Preprečevanja pranja denarja (»AML«).
 • V kolikor je to potrebno, za izpolnitev naših obveznosti, kot so podatki, ki jih pridobimo iz javno dostopnih virov, oziroma ki nam jih zakonito posredujejo tretje osebe (npr. bonitetna agencija): podatki iz poslovnega registra, podatki iz registra društev, podatki o kreditni sposobnosti.

3. Za kaj uporabljamo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo kot opisano zgoraj, za naslednje namene:

 • obdelavo in izpolnjevanje naročil, opravljanje storitev in obveščanje o stanju vašega naročila oziroma naročila vaše družbe;
 • opravljanje in zagotavljanje naših izdelkov in storitev;
 • obdelava ponudb in upravljanje razmerij s strankami, vključno z opravljanjem dejanj podpore strankam in podpore proizvodom ter obdelava, ocenjevanje in odziv na zahteve ter poizvedovanja, upravljanje, povezano z veljavnostjo pogodb in zajemanje osebnih podatkov potencialnih strank za komunikacijo v prihodnosti;
 • opravljanje in omogočanje anket o zadovoljstvu strank, tržnih kampanj, analiz trga, stav, tekmovanj in drugih promocijskih dejavnosti ali dogodkov;
 • opravljanje tržnih in prodajnih dejavnosti (vključno s pridobivanjem morebitnih novih strank, zasledovanjem možnosti trženja, opravljanjem tržnih raziskav, določanje in upravljanje učinkovitosti našega oglaševanja in tržnih kampanj, ter upravljanje z našo blagovno znamko in komunikacija o novih poslovnih projektih);
 • pošiljanje tržnega gradiva o proizvodih in storitvah po pošti, telefonu, sporočilih, elektronski pošti in drugih digitalnih kanalih (kot so alarmi, promocijsko gradivo, glasila itd.);
 • analiziranje osebnih podatkov za zagotavljanje relevantnih tržnih ponudb in informacij, zagotavljanje točnosti podatkov za stik s stranko;
 • izvajanje izobraževanj in tečajev za stranke;
 • poročanje in analizo podatkov, kot so tržne raziskave, analiza trendov, finančna analiza, segmentacija strank in profiliranje strank z namenom izboljšanja izkušnje strank z družbo ABB ter zagotovitev boljše in bolj prilagojene vsebine; vključno s tržnimi informacijami ter razvojem in izboljšanjem storitev ali izdelkov z ocenjevanjem in analizo informacij;
 • komunikacija s Poslovnimi partnerji o proizvodih, storitvah in projektih družbe ABB ali Poslovnih partnerjev, npr. z odgovarjanjem na poizvedbe ali zahteve;
 • organizacija potovanj, upravljanje z vstopnicami in potekom dela, upravljanjez voznim parkom;
 • reorganizacija, pridobivanje in prodaja dejavnosti, poslovnih enot in družb;
 • upravljanje kakovosti postopka in upravljanje zavarovanj;
 • opravljanje revizij, pregledov in nadzornih preverjanj za nadzornike;
 • upravljanje, tveganje in skladnosti, vključno s skrbnostjo in dolžnostmi Preprečevanjem pranja denarja (»AML«), skladnost s carinami in globalnim trgovanjem ter pregled morebitnih kaznovanih oseb, varnost, vključno s preprečevanjem in zaznavanjem kaznivih dejanj in goljufije;
 • vzdrževanje in zaščita varnosti proizvodov, objektov, storitev, sistemov, omrežij, računalnikov in informacij, preprečevanje in zaznava varnostnih tveganj ter goljufije ali drugih kaznivih ali škodljivih ravnanj; in
 • upravljanje virov IT, vključno z upravljanjem infrastrukture, vključno z izdelavo varnostnih kopij podatkov, podporo informacijskim sistemom in servisnimi postopki za upravljanje z aplikacijami, podpora končnemu uporabniku, preizkušanje, vzdrževanje, varnost (odziv na incidente, tveganje, ranljivost, odziv na vdor), ustvarjanje in upravljanje uporabniških računov, upravljanje in dodeljevanje licenc programske opreme, preizkušanje varnosti in uspešnosti ter poslovna kontinuiteta, spremljanje dostopa do sistemov, prenosov.

Da vam bomo lahko zagotovili prilagojena tržna sporočila in oglase, za potrditev točnosti vaših kontaktnih podatkov in pošiljanje prilagojenih sporočil, bomo uporabili samodejne metode za gradnjo profila, ki temelji na podatkih pridobljenih na način, ki je opisan v tem obvestilu, kot je število ogledov spletne strani družbe ABB, odprtih elektronskih sporočil, prijav na spletne seminarje in nedavne interakcije ter dejavnosti z družbo ABB. Če želite, da vam posredujemo več informacij o avtomatiziranih metodah izdelave profilov, lahko to zahtevate s podajo zahteve na spletni strani www.abb.com/privacy. Dejavnostim profiliranja lahko ugovarjate tako, da na spletnem naslovu www.abb.com/privacy predložite zahtevo zadevnega posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Zbiramo le tiste osebne podatke, ki jih potrebujemo za zgoraj opisane namene. Za statistične potrebe, izboljšavo naših storitev in preizkušanje naših sistemov IT v največji razumni možni meri uporabljamo anonimizirane podatke. To pomeni, da zadevnih podatkov ni več mogoče (ne)posredno uporabiti za določitev vaše identitete oziroma za to, da vas izpostavimo kot posameznika.

4. Kaj se zgodi, če nam ne posredujete podatkov, za katere smo vas prosili, oziroma če zahtevate, da prenehamo obdelovati vaše podatke

Če se nanašajo na postopke obdelave, ki so povezani z vašim poslovnim razmerjem, družba ABB brez določenih osebnih podatkov ne bo mogla ustrezno skleniti, izvajati ali prekiniti poslovnega razmerja z vami ali z vašo družbo in na splošno izpolnjevati zgoraj opisanih namenov. Čeprav vas ne moremo zavezati k deljenju svojih osebnih podatkov z nami, vas opozarjamo, da lahko to vodi do posledic, ki lahko negativno vplivajo na poslovno razmerje, npr. nezmožnost izvajanja zahtevanih predpogodbenih ukrepov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe z vami ali z vašim podjetjem ali za vzpostavitev in nadaljevanje poslovnega razmerja, ki ste ga želeli.

5. Pravna podlaga, na katero se opiramo

Vaše osebne podatke uporabljamo za namene, ki so opisani v tem obvestilu in na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag, kakor je to primerno:

 • vaše osebne podatke smemo obdelovati za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, ki izhajajo iz pogodb z vami ali vašo družbo, oziroma kot del zahtevanih ukrepov pred sklenitvijo pogodbe;
 • prosili vas bomo za privolitev za izvedbo dejavnosti, ki so navedene v tem obvestilu o varovanju zasebnosti, kadar navedeno zahteva veljavna zakonodaja, na primer, kadar obdelujemo vaše osebne podatke za namene trženja vključno z deljenjem tržnega gradiva, prilagojenega vam, pošiljanjem vam prilagojenih sporočil in zagotavljanjem točnosti vaših kontaktnih podatkov, kadar z vami ali vašo družbo nimamo obstoječega poslovnega odnosa; ali
 • se bomo zanašali na naše zakonite interese za obdelavo vaših osebnih podatkov znotraj obsega poslovnega odnosa z vami ali vašo družbo, če tega ne preprečujejo vaši lastni interesi v zvezi z zasebnostjo. Zadevni interesi lahko zajemajo:
 • zbiranje in uporaba osebnih podatkov za ta namen sta upravljanje in pospeševanje našega poslovanja.
 • ravnanja, upravljanje, razvoj in pospeševanje našega poslovanja v najširšem možnem smislu, vključno z dobavo proizvodov in storitev, izpolnjevanje sporazumov in upravljanje naročil s strankami, obdelava in izpolnitev nakupov, upravljanje postopka kakovosti in izboljšava naših proizvodov ali storitev, analitika in tržne informacije, zmanjševanje tveganja zamude v našem prodajnem postopku, izvršba pravnih zahtevkov, vključno z izterjavo dolga z uporabo izvensodnih postopkov in reorganizacija, pridobitev in prodaja dejavnosti, poslovnih delitev in družb;
 • za namene neposrednega trženja za obstoječe stranke, vključno z deljenjem prilagojene tržne komunikacije z vami, pošiljanje prilagojenih sporočil in za zagotavljanje točnosti vaših podatkov za stik;
 • nadzorovanje, preiskava in zagotavljanje skladnosti z zakonskimi, podzakonskimi, standardnimi in internimi zahtevami ter pravilniki družbe ABB;
 • preprečevanje goljufije in kaznivih dejanj, vključno s preiskovanjem zadevnih dejanj, napačna uporaba sredstev, proizvodov in storitev družbe ABB ter kot je nujno potrebno in sorazmerno za zagotavljanje varnosti omrežja in podatkov; in
 • prenašanje osebnih podatkov znotraj skupine ABB za interne administrativne namene, če je to potrebno, npr. za zagotavljanje centraliziranih storitev.

Kopijo naše ocene glede razlogov za obdelavo vaših osebnih podatkov za navedene interese lahko pridobite, če vložite zahtevo na spletnem naslovu www.abb.com/privacy.

 • V določenih primerih vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi pravnih dolžnosti in zakonskih zahtev, npr. na podlagi davčnih obveznosti oziroma obveznosti poročanja, dolžnosti sodelovanja z državnimi organi, zakonskih obdobji hrambe ali razkritji osebnih podatkov v sklopu uradnih ali sodnih ukrepov, ki so lahko potrebna za namen izvajanja dokazov, kazenski pregon ali izvršbo civilnopravnih zahtevkov.

Osebne podatke, ki se nanašajo na kazenske obsodbe in prekrške, bomo obdelovali le, če tovrstno obdelavo dopušča veljavna (lokalna) zakonodaja.

6. Osebe, s katerimi delimo vaše osebne podatke (v in izven EU in EGP ali izven države, kjer se nahaja družba ABB, ki upravlja z vašimi podatki)

Vaše osebne podatke delimo le s povezanimi osebami družbe ABB oziroma tretjimi osebami, v kolikor je to potrebno za namene, ki so opisani v spodnji tabeli. Če vaše osebne podatke delimo s povezano ali tretjo osebo na način, da se prenašajo v ali postanejo dostopni izven Evropske unije (»EU«) ter Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«) ali izven države, kjer se nahaja družba ABB, ki upravlja z vašimi podatki, moramo vedno vzpostaviti ustrezna varovala za zaščito vaših osebnih podatkov. Primeri zadevnih varoval so odločba Evropske komisije o ustreznosti ali Standardne Pogodbene klavzule. Za zaščito vaših osebnih podatkov smo sprejeli še dodatne ukrepe pri prenosu izven EU, EGP in izven države, kjer se nahaja družba ABB, ki upravlja z vašimi podatki. Če želite pregled varoval, ki jih uporabljamo, podajte zahtevo na spletni strani www.abb.com/privacy.

Naziv prejemnika oziroma – za države zunaj EU – kategorija prejemnika

Prejemnikov kraj

Namen

Povezane osebe družbe ABB in njene hčerinske družbe

Glejte seznam hčerinskih družb družbe ABB

Nameni, ki so opisani v tem obvestilu o varovanju zasebnosti

Poslovni partnerji, distributerji in zastopniki družbe ABB

EU/EGP in izven EU/EGP (globalno)

Nameni, ki so opisani v tem obvestilu o varovanju zasebnosti

Ponudniki storitev kot so storitve IT, oglaševalske agencije, neodvisni agenti, obdelovalci plačil, storitve izdelave ocen, strokovne in svetovalne storitve, vključno z računovodjami, revizorji, pravniki, zavarovalnimi agenti, bankirji, rekruterji, potovalnimi agenti in drugimi svetovalci ali ponudniki storitev, ki delujejo v imenu družbe ABB

EU/EGP in izven EU/EGP (globalno)

Nameni, navedeni v tem obvestilu o zasebnosti

Insolvenčni upravitelji ali upniki

EU/EGP in izven EU/EGP (globalno)

Za upravljanje zamud in insolventnosti

Morebitni ali dejanski pridobitelji poslovnih dejavnosti oziroma sredstev družbe ABB

EU in zunaj EU

Za ovrednotenje zadevnih poslovnih dejavnosti oziroma sredstev ali za izvedbo preoblikovanja / združitve družb.

Prejemniki v skladu z veljavno zakonodajo oziroma sodnimi ali drugimi postopki, organi kazenskega pregona oziroma državni organi, ipd.

EU in zunaj EU

Kadar to zahteva veljavna zakonodaja oziroma zakonita zahteva s strani državnih organov, oziroma veljavna zakonska zahteva

7. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

V skladu z veljavno zakonodajo mora družba ABB hraniti določene osebne podatke za minimalno določeno obdobje. Vaše osebne podatke hranimo le dokler je to potrebno za namene, ki so navedeni v tem obvestilu o varovanju zasebnosti, oziroma dokler nas ne obvestite, da ne želite več prejemati tržnega gradiva družbe ABB.

Na splošno se osebni podatki, povezani s strankami, hranijo ves čas pogodbenega razmerja in minimalno obdobje (običajno med 5-10 leti po odpovedi pogodbe) ali daljše obdobje, če to zahteva lokalna zakonodaja in regulativne zahteve. Profil, ki temelji na avtomatiziranih metodah, opisanih v tem obvestilu, se hrani do 24 mesecev.

Hkrati, veljavni zakoni o varstvu podatkov zahtevajo, da osebnih podatkov ne hranimo v določljivi obliki dlje, kot je potrebno za namen, za katerega se osebni podatki obdelujejo. Z nastavitvijo aplikacij in pravilnikov IT zagotavljamo, da se naše evidence vaših osebnih podatkov brišejo, ko jih ne potrebujemo več.

8. Vaše pravice v zvezi zasebnostjo osebnih podatkov

Glede na to, v kateri pristojnosti se nahajate in kateri vaši osebni podatki se obdelujejo, imate naslednje pravice:

Pravice do zasebnosti osebnih podatkov

Kaj to pomeni

Pravica dostopa do svojih podatkov

Pravico imate, da od družbe ABB zahtevate pregled ali pridobitev kopije osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas.

Pravica do popravka

Zahtevate lahko takojšnji popravek netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas.

Pravica do izbrisa vaših podatkov

Zahtevate lahko, da se vaši osebni podatki izbrišejo, ko niso več potrebni, če veljavna zakonodaja od nas zahteva, da podatke izbrišemo ali če je obdelava le-teh nezakonita.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

V določenih okoliščinah imate pravico omejiti obdelavo svojih osebnih podatkov.

Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov

Imate pravico prejemati osebne podatke v strukturiranem, strojno berljivem formatu za lastne namene, oziroma zahtevate od nas, da jih delimo s tretjo osebo.

Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov

Iz razlogov, ki izhajajo iz posebnih okoliščin, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na zakonitih interesih.

Pravica do umika privolitve

Če vas je družba ABB prosila za privolitev k obdelavi osebnih podatkov, lahko svojo privolitev kadar koli umaknete. Umik privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki temelji na privolitvi pred umikom le-te.

Opozarjamo vas, da zgoraj opisane pravice niso absolutne in da vaših zahtev ni vedno mogoče v celoti izpolniti. Včasih npr. ne moremo izbrisati ali omejiti obdelave vaših osebnih podatkov, saj nas morda zavezujejo zakonske ali pogodbene obveznosti hraniti določene osebne podatke.

Uveljavljanje svojih pravic do varovanja osebnih podatkov lahko zahtevate na spletnem naslovu www.abb.com/privacy.

9. Kontakt in nadaljnje informacije

Če želite dostopati do svojih osebnih podatkov, uveljavljati katero od drugih pravic, ki so navedene zgoraj ali če imate vprašanja oziroma pomisleke glede načina, na katerega družba ABB obdeluje vaše osebne podatke, stopite v stik z našo Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Skupini, na naslovu privacy@abb.com, ali podajte svojo pritožbo na spletni strani www.abb.com/privacy

V kolikor ne boste zadovoljni z našim odgovorom, oziroma boste mnenja, da vaše osebne podatke obdelujemo nezakonito, imate pravico vložiti pritožbo pri državnem organu, odgovornem za varovanje osebnih podatkov v vaši državi ali državi vašega dela, oziroma uveljavljati sredstva pred sodišči, kjer je po vašem mnenju prišlo do kršitve zakonodaje s področja varovanja osebnih podatkov.

10. Posodobitve tega dokumenta

To obvestilo o varovanju zasebnosti se lahko občasno posodobi zaradi zahtevanih izboljšav. V primeru takšnih posodobitev, bomo sprejeli potrebne ukrepe in vas o tem obvestili, odvisno od pomembnosti izvedenih sprememb. Če in kjer to zahteva veljavna zakonodaja, bomo za kakršne koli pomembne spremembe Obvestila o varovanju zasebnosti, v katerem so opisane naše posodobljene prakse, prosili tudi za vaše soglasje.

Preverite »datum objave«, da vidite, kdaj je bilo to obvestilo o varovanju zasebnosti posodobljeno.

Datum objave: 01.03.2021