Izjava o varstvu zasebnosti

1. Uvod 

Ta izjava o varstvu zasebnosti dobavitelja (»izjava«) velja za skupino podjetij ABB, torej podjetje ABB Ltd, Švica in vse pravne osebe, v katerih ima podjetje ABB Ltd, Švica neposredno ali posredno, večinski delež ali je njihov lastnik ali nadzira večino glasovalnih pravic. Podjetje ABB, ki komunicira z vami ali kateremu nudite blago ali storitve (v nadaljnjem besedilu: »ABB« ali »mi«), je skladno s to izjavo odgovorno za obdelavo vaših osebnih podatkov in nadzor, kako se ti uporabljajo.  

Za podjetje ABB je spoštovanje vaših pravic v zvezi z varstvom podatkov glavna prednostna naloga. V tej izjavi je pojasnjeno, kako uporabljamo osebne podatke o vas, kako te podatke obdelujemo in kakšne pravice imate v zvezi z njimi.   

2. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov? 

Za obdelavo vaših osebnih podatkov so odgovorni podjetje ABB Ltd in njegove podružnice ((dodati hiperpovezavo)). Primarni upravljavec vaših podatkov je podjetje oziroma podružnica ABB, ki komunicira z vami ali kateri nudite blago ali storitve. Vaše osebne podatke lahko v vlogi upravljavca ali obdelovalca prejmejo in obdelujejo tudi druge podružnice podjetja ABB in ta izjava enakovredno velja tudi zanje. 

3. Katere vrste informacij zbiramo in uporabljamo? 

Zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke v povezavi z dogovori z našimi dobavitelji. Zbiramo lahko naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • identifikacijske podatke in poslovne kontaktne informacije, ki jih delite z nami, kot so ime, priimek, služba/položaj/naziv, državljanstvo, poslovni e-naslov, službeni naslov, številka mobilnega telefona, številka telefaksa, zasebna telefonska številka, spol, datum rojstva. 

 • dodatne informacije, ki nam jih posredujete v okviru naših poslovnih odnosov, kot so podatki v zvezi z izpolnjevanjem naših pogodbenih obveznosti in predpogodbenimi ukrepi, vključno s podatki o korespondenci, ponudbami, razpisi, pogoji življenjepisa/službene poti, podatki o pogodbi in naročilu, računi, plačila, zgodovina poslovnih partnerjev, zapisi v zvezi poizvedbami/vprašanji/pritožbami/naročili.  

 • elektronske identifikacijske podatke in informacije, zbrane s komunikacijskimi sistemi, IT aplikacijami in spletnim brskalnikom (če ima dobavitelj dostop do teh sistemov ali aplikacij ali če nanj vplivajo in je v skladu z veljavno zakonodajo), kot so uporaba informacijske tehnologije (dostop do sistema, uporaba IT in interneta), identifikator naprave (ID mobilne naprave, ID računalnika), registracijske in prijavne poverilnice, IP naslov, podatki za prijavo in dnevniške datoteke, ID analitike, čas in url, iskanja, podatki o registraciji spletnih strani in piškotkih, zvočni posnetki (npr. posnetki glasovne pošte/telefona, Skype posnetki). 

V nadaljevanju navedene vrste osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo (če sploh) samo skladno z veljavnimi lokalnimi zakoni v državi vašega prebivališča in kjer je to ustrezno glede na dogovor z našim dobaviteljem. 

 • Podatki o kazenskih obsodbah in kaznivih dejanjih, kot so informacije o kriminalni preteklosti in informacije o seznamu sankcij, do obsega, potrebnega za namene preverjanja kriminalne preteklosti, skrbnega pregleda ter obveznosti, ki izhajajo iz preprečevanja pranja denarja (angl. Anti Money Laundering, AML). 

 • Do obsega, potrebnega za izpolnitev naših obveznosti, podatki, ki so pridobljeni iz javno dostopnih virov ali so zakonito preneseni prek tretjih oseb (npr. kreditnih ustanov), kot so podatki o trgovinskem registru, podatki o kreditni sposobnosti. 

Če želite pridobiti informacije o aktivnosti obdelave specifičnih osebnih podatkov, lahko oddate zahtevek na naslovu www.abb.com/privacy

4. Zakaj uporabljamo vaše osebne podatke? 

Vaše prej opisane osebne podatke lahko uporabljamo za naslednje namene: 

 • upravljanje dobaviteljev in ponudnikov storitev v celotni dobavni verigi, vključno z interakcijo stikov, vključno z razpisi, udejstvovanjem, obdelavo naročil, procesom in izpolnjevanjem nakupov, administracijo in upravljanjem dobaviteljev, prodajalcev, izvajalcev, svetovalcev in drugih strokovnih sodelavcev; 

 • plačevanje dolgov, računi dobavitelja in upravljanje plačil, nakup neposrednih in posrednih storitev; 

 • poročanje in analitika, vključno s tržnimi informacijami ter razvojem in izboljšanjem storitev ali izdelkov z ocenjevanjem in analizo informacij; 

 • upravljanje kakovosti procesov; 

 • sklici na dokumente, kot so ponudbe, naročila, računi, poročila;  

 • upravljanje življenjskega cikla pogodb; 

 • zbiranje plačil in stečajni postopki; 

 • ponudniki usposabljanja; 

 • finančne storitve in skupne računovodske storitve, ki zagotavljajo evidenco za poročanje in nakup plačilnih storitev; 

 • reorganizacija, nakup in prodaja aktivnosti, poslovnih enot in podjetij; 

 • spremljanje in revidiranje skladnosti s korporativnimi politikami podjetja ABB, pogodbenimi obveznostmi in pravnimi zahtevami, vključno s spornimi minerali; 

 • izvajanje revizij, kontrol in regulativnih preverjanj za izpolnitev obveznosti do regulatorjev; 

 • upravljanje, tveganje in skladnost, vključno s obveznostjo skrbnega pregleda in preprečevanja pranja denarja (AML), carinskim in globalnim izpolnjevanjem predpisov o trgovini ter pregledom sankcioniranega seznama strank, varnost, vključno s preprečevanjem, odkrivanjem kaznivih dejanj in goljufij; 

 • ohranjanje in zaščita varnosti produktov, obratov, storitev, sistemov, omrežij, računalnikov in informacij, preprečevanje in odkrivanje varnostnih groženj, prevar ali drugih kriminalnih ali zlonamernih aktivnosti; in 

 • upravljanje IT-virov, vključno z upravljanjem infrastrukture, kar vključuje tudi varnostne kopije podatkov, podporo informacijskih sistemov in storitvenih operacij za upravljanje aplikacij, podporo za končne uporabnike, testiranje, vzdrževanje, varnost (odzivanje v primeru incidentov, tveganja, ranljivosti, kršitev), upravljanje uporabniških računov, dodelitvijo licenc za programsko opremo, testiranjem varnosti in uspešnosti ter neprekinjenost poslovanja. 

Od vas zbiramo samo osebne podatke, ki jih potrebujemo za zgoraj opisane namene. Za statistične namene, izboljšanje naših storitev in testiranje naših IT sistemov uporabljamo čim bolj anonimne podatke. To pomeni, da vas ti podatki ne morejo več (ne)posredno identificirati ali vas izločiti kot posameznika. 

5. Kaj se zgodi, če nam ne posredujete informacij, za katere smo vas prosili, ali če od nas zahtevate, da prenehamo obdelovati vaše podatke 

Če gre za postopke obdelave, povezane z dogovorom z našim dobaviteljem (kot je opisano zgoraj), podjetje ABB ne bo moglo ustrezno določiti, voditi ali prekiniti poslovnega odnosa z vami ali vašim podjetjem in na splošno izvesti zgoraj navedenih namenov brez določenih osebnih podatkov. Čeprav vas ne moremo obvezati, da boste z nami delili svoje osebne podatke, upoštevajte, da to lahko privede do posledic, ki bi lahko negativno vplivale na vašo delovno razmerje, na primer, da ne moremo sprejeti zahtevanih predpogodbenih ukrepov za sklenitev pogodbe z vami ali vzpostaviti in nadaljevati poslovnega odnosa, ki ste ga zahtevali. 

6. Pravna podlaga, na katero se opiramo: 

Vaše osebne podatke uporabljamo za namene, opisane v tej izjavi, na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag, kot je ustrezno:  

 • Vaše osebne podatke lahko obdelujemo za izpolnitev pogodbenih obveznosti iz pogodb z vami ali vašim podjetjem, ali kot del predpogodbenih ukrepov, ki jih sprejemamo;  

 • V nekaterih primerih se opiramo na naše zakonite interese za obdelavo vaših osebnih podatkov, če nad tem ne prevladajo vaši interesi glede zasebnosti. Takšni interesi lahko vključujejo:

Kopijo naše ocene tega, zakaj lahko obdelujemo vaše osebne podatke za te interese, lahko dobite z oddajo zahtevka na naslovu www.abb.com/privacy.

 • V nekaterih primerih vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonskih obveznosti in zakonskih zahtev, na primer na podlagi davčnih obveznosti ali obveznosti poročanja, obveznosti sodelovanja z organi, obveznih rokov hrambe ali razkritja osebnih podatkov v okviru uradnih ali sodnih ukrepov, ki so morda potrebni za pridobivanje dokazov, pregon ali uveljavljanje civilnopravnih zahtevkov. 

Kar zadeva osebne podatke, povezane s kazenskimi obsodbami in kaznivimi dejanji, bomo takšne podatke obdelovali samo, kadar to dovoljuje veljavna (lokalna) zakonodaja. 

7. Osebe, s katerimi delimo vaše osebne podatke (znotraj in zunaj EU in EGP ali zunaj države, v kateri se nahaja podjetje ABB, ki upravlja vaše podatke) 

Vaše osebne podatke delimo z drugimi podružnicami podjetja ABB ali tretjimi osebami samo, ko je to potrebno za namene, opisane v spodnji tabeli. Kadar vaše osebne podatke delimo s podružnico ali tretjimi osebami, tako da so ti preneseni ali postanejo dostopni zunaj Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali zunaj države, v kateri se nahaja podjetje ABB, ki upravlja vaše podatke, bomo pri tem za zaščito vaših osebnih podatkov vedno uporabili ustrezne zaščitne ukrepe. Primeri teh zaščitnih ukrepov so odločitev o ustreznosti Evropske komisije (več lahko preberete tukaj), standardna pogodbena določila (več lahko preberete tukaj), certifikacijska oznaka zasebnostnega ščita (več lahko preberete tukaj) in zavezujoča korporativna pravila, ki so jih sprejeli nekateri od naših dobaviteljev (več lahko preberete tukaj). Za prenos podatkov iz EU, EGP in države, v kateri se nahaja podjetje ABB, ki upravlja vaše podatke, smo za zaščito vaših osebnih podatkov sprejeli dodatne ukrepe. Če si želite ogledati zaščitne ukrepe, ki smo jih sprejeli, oddajte zahtevek na naslovu www.abb.com/privacy

Kategorija prejemnika

Lokacija prejemnika

Namen

Povezana podjetja in podružnice podjetja ABB

Nameni, opisani v tej izjavi o varstvu zasebnosti

Poslovni partnerji ABB, distributerji in agenti

EU/EGP in območja, ki ne spadajo v EU/EGP (globalno)

Nameni, opisani v tej izjavi o varstvu zasebnosti

Ponudniki storitev, kot so IT storitve, neodvisni agenti, obdelovalci plačil, storitve ocenjevanja, strokovne in svetovalne storitve, vključno z računovodji, revizorji, odvetniki, zavarovalnimi agenti, bankirji, kadrovskimi agenti, potovalnimi agenti in drugimi svetovalci ali ponudniki storitev, ki delajo v imenu podjetja ABB

EU/EGP in območja, ki ne spadajo v EU/EGP (globalno)

Nameni, opisani v tej izjavi o varstvu zasebnosti

Stečajni upravitelji ali upniki

EU/EGP in območja, ki ne spadajo v EU/EGP (globalno)

Za privzeto upravljanje in upravljanje plačilne nesposobnosti

Morebitni ali dejanski kupci podjetij ali sredstev podjetja ABB

EU/EGP in območja, ki ne spadajo v EU/EGP (globalno)

Za oceno zadevnega poslovanja ali sredstev ali za namene, opisane v tej izjavi o varstvu zasebnosti.

Prejemniki, kot jih določa veljavna zakonodaja ali pravni postopki, organi kazenskega pregona ali vladni organi itd.

EU/EGP in območja, ki ne spadajo v EU/EGP (globalno)

Kadar to zahteva veljavna zakonodaja ali zakonita zahteva vladnih organov ali veljavna pravna zahteva


Kopijo zaščitnih ukrepov, ki jih uporabljamo za zaščito vaših osebnih podatkov, lahko dobite z oddajo zahtevka na naslovu www.abb.com/privacy.  

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke 

Podjetje ABB mora po zavezujoči zakonodaji osebne podatke hraniti minimalno obdobje. Vaše osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, opisane v tej izjavi o varstvu zasebnosti. Na splošno se osebni podatki hranijo za čas trajanja pogodbenega razmerja in za minimalno obdobje (običajno med 5-10 let po prenehanju pogodbe) ali za daljše obdobje, če to zahtevajo lokalni zakoni in regulativne zahteve.   

Hkrati veljavni zakoni s področja varstva podatkov zahtevajo, da osebnih podatkov ne hranimo v obliki, v kateri bi jih bilo mogoče prepoznati, dlje, kot je to potrebno za namen, za katerega se osebni podatki obdelujejo. Z vzpostavitvijo IT-aplikacij in pravilnikov zagotavljamo, da se vaši hranjeni osebni podatki izbrišejo, ko jih ne potrebujemo več.  

Vaše pravice glede varstva zasebnosti podatkov 

Glede na pristojnost, v kateri se nahajate in v kateri se obdelujejo vaši osebni podatki, lahko imate naslednje pravice:  

Pravice glede varstva zasebnosti podatkov

Kaj pomeni

Pravica do dostopa do podatkov

Podjetje ABB lahko prosite za vpogled v osebne podatke ali pridobitev kopije osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas.

Pravica do popravka podatkov

Zahtevate lahko takojšen popravek netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas.

Pravica do izbrisa podatkov

Zahtevate lahko, da osebne podatke izbrišemo, ko niso več potrebni, kadar nas veljavna zakonodaja k temu zavezuje ali pa je obdelava nezakonita.

Pravica do omejitve obdelave podatkov

V določenih okoliščinah imate pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov.

Pravica do prenosa podatkov

Pravico imate do prejema svojih osebnih podatkov v strukturirani, strojno berljivi obliki za lastne namene, prav tako pa lahko od nas zahtevate, da jih prenesemo tretjiosebi.

Pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov

Obdelavi svojih osebnih podatkov lahko ugovarjate, kadar obdelava poteka na podlagi naših zakonitih interesov in vaša pravica do varstva podatkov prevlada nad našim zakonitim interesom.


Upoštevajte, da prej navedene pravice niso absolutne in da vaši zahtevi ne bomo mogli vedno v celoti ugoditi. Včasih na primer vaših osebnih podatkov ne bomo mogli izbrisati ali omejiti njihove obdelave, če nam to prepoveduje zakon ali pogodbene obveznosti, ki nam narekujejo ohranitev takšnih osebnih podatkov. 

Katero koli svojo pravico s področja varstva zasebnosti podatkov lahko uveljavljate na naslovu www.abb.com/privacy.  

Stik in dodatne informacije 

Če želite dostopati do svojih podatkov, uveljavljati katero od svojih prej navedenih pravic ali pa imate vprašanja ali pomisleke glede tega, kako podjetje ABB obdeluje vaše osebne podatke se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov za skupino na naslov privacy@abb.com ali pa svojo pritožbo oddajte na naslovu www.abb.com/privacy

Če ne boste zadovoljni z našim odgovorom ali pa menite, da je naša obdelava vaših osebnih podatkov v nasprotju z zakonom, lahko vložite pritožbo pri organu za varstvo zasebnosti podatkov v svoji državi prebivališča ali dela ali pa uporabite pravno sredstvo na sodišču, če menite, da je morda prišlo do kršitve zakonov s področja varstva zasebnosti podatkov (in vaših pravic).  

Datum objave: [28] Oktobraj 2019