Ovu stranicu možete videti na:

Obaveštenje o privatnosti korisnika

1. Ko je odgovoran za obradu vaših ličnih podataka

Obaveštenje o privatnosti korisnika („Obaveštenje“) odnosi se na ABB grupu kompanija, što znači da kompanija ABB Ltd, Switzerland i svako telo u kom kompanija ABB Ltd, Switzerland, direktno ili indirektno, ima većinu akcija ili poseduje ili kontroliše većinu glasova. Kompanija ABB koja vam pruža usluge ili komunicira s vama (u daljem tekstu „ABB“ ili „mi“), odgovorna je za obradu vaših ličnih podataka i kontroliše kako se oni koriste, u skladu sa ovim Obaveštenjem.

Druga zavisna društva kompanije ABB mogu takođe dobiti i obraditi vaše lične podatke bilo u svojstvu kontrolora bilo nekoga ko obrađuje podatke i tada se ovo Obaveštenje jednako odnosi i na njih.

2. Lični podaci koje prikupljamo i koristimo

Mi prikupljamo i koristimo vaše lične podatke u povezanosti sa ugovorima koje smo sklopili s našim korisnicima. Prikupljamo sledeće kategorije ličnih podataka:

 • Poslovne kontakt podatke koje delite sa nama: ime, zvanje, naziv radnog mesta, imejl adresu, poslovnu adresu, broj telefona, broj mobilnog telefona
 • Dodatne informacije koje pružate za vreme našeg poslovnog odnosa, kao što su: interesovanja za ABB proizvode, marketinške preferencije, podaci o registraciji dati na događajima, sajmovima, ugovoru ili podaci sa naloga, fakture, plaćanja, istorija poslovnih partnera, podaci u vezi sa ispunjavanjem naših ugovornih obaveza i predugovorne mere koje se odnose na marketinške aktivnosti, podatke o korespondenciji, ponude, tendere, ugovorne podatke ili podatke s naloga, fakture, isplate, podatke o osiguranju, podatke koji su povezani sa upitima/pitanjima/žalbama/narudžbama, broj zaposlenog, broj pasoša, datum rođenja, informacije o vizi za putovanje, procenu nakon razgovora o zaposlenju/povratne podatke, podatke o obuci, polu, korisniku/korisničkom broju, podatke o upotrebi proizvoda, preferencije.
 • Elektronske identifikacione podatke koje sakupljaju komunikacioni sistemi, IT aplikacije i internet pretraživač, kao što su: IP adresa, izvor vaše posete sajtu, pregledane stranice i vreme provedeno na sajtu ili na određenoj stranici, linkovi na koje ste kliknuli, komentari koje ste podelili, mejlovi koje ste otvorili, tip pretraživača, datum i vreme posete, identifikacija uređaja (identifikacioni broj mobilnog uređaja, računara itd.), kolačići, digitalni naziv/potpis, registracija i podaci o prijavi, podaci o praćenju/analitički podaci.

Dole navedene vrste ličnih podataka se prikupljaju i obrađuju, ako je to potrebno, samo u skladu sa odgovarajućim lokalnim zakonima u zemlji u kojoj boravite.

 • Podaci o krivičnim presudama i prekršajima, kao što su: informacije o kriminalnoj prošlosti i informacije o spisku sankcija u onoj meri u kojoj su potrebne radi provere kriminalne prošlosti, upitnika „Upoznaj svog klijenta“ („KYC“) i „Sprečavanje pranja novca“ („AML“).
 • U meri u kojoj je to neophodno za ispunjenje naših obaveza, podatke pribavljene od javno dostupnih izvora ili koje zakonito prenose druga treća lica (npr. kreditna agencija): podaci komercijalnih registara, podaci registra asocijacija, podaci o kreditnoj sposobnosti.

3. Za šta koristimo vaše lične podatke

Vaše lične podatke možemo koristiti u skladu sa gornjim opisom da bismo:

 • obrađivali i realizovali naloge, radi usluga isporuke i kako bismo vas konstantno informisali o statusu vaše porudžbine ili porudžbine vaše kompanije;
 • pružali i snabdevali vas našim proizvodima i uslugama;
 • obrađivali ponude i rukovali odnosima s korisnicima uključujući i pružanje korisničke podrške i podrške za proizvode i obrađivanje istih, ocenjivali i odgovarali na zahteve i primedbe, rukovali vekom trajanja ugovora i prikupljali lične podatke potencijalnih korisnika za buduću komunikaciju;
 • sprovodili i pojednostavljivali ankete o korisničkom zadovoljstvu, marketinške akcije, analize tržišta, nagradne igre, takmičenja ili druge promotivne aktivnosti ili događaje;
 • vršili marketinške i prodajne aktivnosti (uključujući generisanje potencijalnih klijenata, pronalaženje marketinških prilika, vršenje istraživanja tržišta, određivanje i upravljanje efikasnošću naših reklamnih i marketinških kampanja i upravljanje našim brendom kao i prenošenje informacija o novim poslovnim projektima);
 • slali vam marketinšku komunikaciju poštom, telefonom, porukom, imejlom i drugim digitalnim sredstvima o proizvodima i uslugama (kao što su obaveštenja, promotivni materijali, bilteni, itd);
 • analizirali lične podatke radi pružanja relevantnih marketinških ponuda i informacija, zasigurali tačne podatke o kontaktima korisnika;
 • vodili obuke korisnika i kurseve;
 • pružali izveštaje i analizu podataka kao što su istraživanja tržišta, analize trendova, finansijske analize, segmentacije korisnika i profilisanje korisnika u cilju poboljšanja korisničkog iskustva sa kompanijom ABB i pružanja boljeg i personalizovanijeg sadržaja, uključujući i tržišnu inteligenciju i razvoj i unapređenje usluga ili proizvoda kroz procenu i analizu informacija;
 • komunicirali s poslovnim partnerima o proizvodima, uslugama i projektima kompanije ABB ili poslovnih partnera, na primer odgovorima na pitanja i zahteve;
 • organizovali putovanja, kupovinu karata, plan rada, vozni park;
 • sprovodili reorganizaciju, sticanje i prodaju delatnosti, poslovnih jedinica i preduzeća;
 • rukovali kvalitetom procesa i osiguranjem;
 • sprovodili revizije, preglede i regulatorne provere radi ispunjavanja obaveza prema regulatornim telima;
 • pomagali oko odnosa prema zakonu, što se tiče rizika i saglasnosti, uključujući obaveze i Sprečavanje pranja novca („AML“), poštovanje carinskih propisa i globalne trgovine kao i pregled sankcionisanih strana, bezbednost i sprečavanje i otkrivanje zločina i prevare;
 • održavali i štitili bezbednost proizvoda, objekata, usluga, sistema, mreža, kompjutera i informacija, sprečavali i otkrivali pretnje po bezbednost i prevaru ili druge krivične ili zlonamerne aktivnosti i
 • upravljali IT resursima, uključujući upravljanje infrastrukturom što podrazumeva čuvanje rezervnih podataka, podršku informacionim sistemima i operativne usluge za upravljanje aplikacijama, podršku krajnjim korisnicima, testiranje, održavanje, bezbednost (reakciju na incidente, rizik, ranjivost, reakciju na kršenje), kreiranje korisničkih naloga i upravljanje njima, dodeljivanje i upravljanje softverskim licencama, ispitivanje bezbednosti i performansi, kontinuitet poslovanja, nadgledanje pristupa sistemima, preuzimanja.

Da bismo potvrdili vaše kontakt informacije, pružili vam prilagođenu marketinšku komunikaciju i reklame po meri i poslali vam personalizovane poruke, koristimo automatizovane metode za izgradnju profila zasnovanog na podacima koje smo pribavili onako kako je opisano u ovom obaveštenju kao što je broj pregleda stranica kompanije ABB, otvorene imejlove, vaše registracije na onlajn seminarima i nedavnu interakciju i aktivnosti povezane s kompanijom ABB. Ako želite da dobijete više informacija o automatskim načinima izgradnje profila, možete to zatražiti podnošenjem zahteva na www.abb.com/privacy. Imate pravo da se usprotivite profilisanju tako što ćete podneti zahtev subjekta podataka na www.abb.com/privacy.

Od vas prikupljamo isključivo lične podatke koji su nam potrebni iz gore navedenih razloga. U statističke svrhe, za unapređivanje naših usluga i testiranje naših IT sistema, koliko god je to razumno moguće koristimo anonimne podatke. To znači da se ti podaci ne mogu više dovesti u (in)direktnu vezu s vama ili vas izdvojiti kao pojedinca.

4. Šta se dešava ukoliko nam ne obezbedite informacije koje smo vam tražili ili ukoliko tražite od nas da prestanemo da obrađujemo vaše podatke

Određeni lični podaci su neophodni da bi kompanija ABB adekvatno uspostavila, sprovodila ili prekinula poslovni odnos sa vama ili vašom kompanijom i da bi uopšte mogla sprovesti ono što je gore opisano. Iako od vas ne možemo zahtevati da s nama delite vaše lične podatke, molimo vas da imate u vidu da njihovo nedeljenje može imati posledice koje mogu uticati na poslovni odnos u negativnom smislu, tako što nećemo biti u mogućnosti da preduzmemo tražene predugovorne mere za zaključenje ugovora sa vama ili vašom kompanijom ili da uspostavimo i nastavimo sa poslovnim odnosom koji ste tražili.

5. Pravni osnov po kom koristimo vaše lične podatke

Koristimo vaše lične podatke za potrebe koje su opisane u ovom obaveštenju na osnovu jednog od sledećih pravnih osnova, koji su primenljivi:

 • Možemo obrađivati vaše lične podatke u cilju ispunjenja ugovornih obaveza koje proističu iz ugovora sa vama ili vašom kompanijom, ili kao deo predugovornih mera koje ste tražili da preduzmemo;
 • Tražićemo vašu saglasnost za aktivnosti koje su opisane u ovom obaveštenju o privatnosti kada to zahteva odgovarajući zakon, na primer kada obrađujemo vaše podatke za marketinške potrebe što uključuje deljenje prilagođenih marketinških informacija s vama, slanje personalizovanih poruka i da bismo obezbedili tačnost vaših kontakt informacija gde nemamo postojeći poslovni odnos sa vama ili vašom kompanijom; ili
 • Oslanjaćemo se na naše legitimne interese za obradu vaših ličnih podataka u okviru dometa poslovnog odnosa koji imamo sa vama ili vašom kompanijom sve dok to ne nadvladaju vaši lični interesi kada je reč o privatnosti. Ti interesi mogu biti:
  • prikupljanje i korišćenje ličnih podataka u ovu svrhu odnose se na upravljanje i unapređivanje našeg poslovanja;
  • vođenje, upravljanje, razvoj i unapređivanje našeg poslovanja u najširem mogućem smislu, uključujući isporuku proizvoda i usluga, izvršavanje sporazuma i upravljanje narudžbama s korisnicima, obradu i izvršenje kupovina, upravljanje kvalitetom procesa i unapređenje proizvoda ili usluga, analitiku i tržišnu inteligenciju, smanjenje podrazumevanih rizika u našim prodajnim procesima, izvršenje zakonskih zahteva, uključujući naplatu duga putem vansudskih postupaka i reorganizaciju, sticanje i prodaju delatnosti, poslovnih odeljenja i kompanija;
  • u svrhe direktnog marketinga za postojeće korisnike, uključujući deljenje s vama marketinških vama prilagođenih informacija, slanje personalizovanih poruka i obezbeđivanje tačnosti vaših kontakt informacija;
  • nadgledanje, istraživanje i obezbeđivanje usklađenosti sa zakonskim, regulatornim, standardnim i internim zahtevima i politici kompanije ABB;
  • sprečavanje prevare i kriminalnih aktivnosti, uključujući istrage takvih aktivnosti, zloupotrebu imovine, proizvoda i usluga kompanije ABB, kao i za obezbeđivanje što striktnije i proporcionalnije mrežne i informacione bezbednosti; i
  • prenos ličnih podataka unutar ABB grupe u interne administrativne svrhe, po potrebi za pružanje centralizovanih usluga.

Možete nabaviti kopiju naše procene odnosno razloga zašto smemo da obrađujemo vaše lične podatke za potrebe ovih interesa slanjem zahteva na www.abb.com/privacy.

 • U nekim slučajevima, mi obrađujemo vaše lične podatke na osnovu zakonskih obaveza i zakonskih zahteva, na primer na osnovu poreskih obaveza ili obaveza prijavljivanja, obaveza saradnje s vlastima, zakonskih rokova čuvanja ili otkrivanja ličnih podataka u okviru zvaničnih ili sudskih mera koji mogu biti zatraženi radi izvođenja dokaza, gonjenja ili izvršenja zahteva na osnovu građanskog prava.

Kada je reč o ličnim podacima koji se odnose na krivične presude i prekršaje, takve podatke ćemo obrađivati samo kada je takva obrada dozvoljena važećim (lokalnim) zakonom.

6. S kim delimo vaše lične podatke (unutar i izvan EU i EAA ili izvan zemlje u kojoj se nalazi ABB kompanija koja kontroliše vaše podatke)

Isključivo delimo vaše lične podatke sa ostalim ABB povezanim društvima ili trećim licima ukoliko je neophodno za potrebe koje su opisane u donjoj tabeli. Tamo gde delimo vaše lične podatke sa društvima ili trećim licima tako da se oni prenose ili postaju dostupni izvan Evropske unije („EU“) i Evropskog ekonomskog prostora („EEA“) ili izvan zemlje u kojoj se nalazi ABB kompanija koja kontroliše vaše podatke, uvek preduzimamo zaštitne mere kako bismo štitili vaše lične podatke. Primeri tih zaštitnih mera su u skladu sa odlukom Evropske komisije ili standardnih ugovornih klauzula. Preduzeli smo dodatne mere za prenos podataka iz EU i EAA u zemlje van EU i EAA i van zemlje u kojoj se nalazi ABB kompanija koja kontroliše vaše podatke kako bismo zaštitili vaše lične podatke. Ako želite da vidite pregled zaštitnih mera koje su na snazi, molimo vas da podnesete zahtev na www.abb.com/privacy.

Naziv primaoca ili – za države izvan EU – kategorija primaoca

Lokacija primaoca

Svrha

ABB povezana i zavisna društva

Videti spisak ABB zavisnih društava

Za potebe opisane u ovom obaveštenju o privatnosti

Poslovni partneri kompanije ABB, distributeri i posrednici

EU/EEA i izvan EU/EAA (globalno)

Za potebe opisane u ovom obaveštenju o privatnosti

Pružaoci usluga kao što su IT usluge, marketinške agencije, nezavisni posrednici, oni koji obrađuju isplate, usluge ocenjivanja i procene, profesionalne i savetodavne usluge kao što su računovođe, revizori, advokati, osiguravajuća društva, bankari, oni koji regrutuju, putnički agenti i drugi savetnici ili pružaoci usluga koji rade u ime kompanije ABB

EU/EEA i izvan EU/EAA (globalno)

Za potrebe opisane u ovom obaveštenju o privatnosti

Stečajni upravnici ili poverioci

EU/EEA i izvan EU/EAA (globalno)

Za potrebe opisane u ovom obaveštenju o privatnosti

Potencijalni ili stvarni sticaoci ABB poslovanja ili imovine

EU i izvan EU

Za evaluaciju dotičnog poslovanja ili imovine ili za izvršenje transformacije/spajanja preduzeća.

Primaoci u skladu sa merodavnim zakonom ili pravnim procesom, sektoru javne bezbednosti i organima vlasti, itd.

EU i izvan EU

Ukoliko to zahteva merodavni zakon ili legitiman zahtev vladinih organa, ili validan pravni zahtev

7. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke

Na osnovu obaveznog zakonodavstva, kompanija ABB mora da čuva određene lične podatke minimalni vremenski period. Čuvamo vaše lične podatke isključivo onoliko koliko je neophodno za potrebe koje su navedene u ovom obaveštenju o privatnosti, ili dok nas ne obavestite da ne želite više da primate ABB reklamni materijal.

Uopšte uzev, lični podaci u vezi s korisnikom čuvaju se tokom trajanja ugovornog odnosa i minimalnog perioda (obično između 5 i 10 godina nakon raskida ugovora) ili dužeg perioda ako to zahtevaju lokalni zakoni i regulatorni zahtevi. Profil koji je napravljen na osnovu automatskih metoda kao što je opisano u ovom Obaveštenju čuva se do 24 meseca.

Istovremeno, važeći zakoni o zaštiti podataka zahtevaju da lične podatke ne čuvamo u obliku koji može da identifikuje korisnika duže nego što je potrebno u svrhu u koju se lični podaci obrađuju. Kroz podešavanje IT aplikacija i kroz politiku zasiguravamo da se vaših lični podaci brišu kada nam više nisu potrebni.

8. Vaša prava privatnosti podataka

U zavisnosti od jurisdikcije u kojoj se nalazite i u kojoj se obrađuju vaši lični podaci, možete imati sledeća prava:

Prava privatnosti podataka

Šta to znači

Pravo pristupa podacima

Imate pravo da zatražite od kompanije ABB uvid ili da dobijete kopiju ličnih podataka koje posedujemo o vama.

Pravo ispravljanja podataka

Imate pravo da zatražite momentalnu ispravku netačnih ili nepotpunih ličnih podataka.

Pravo brisanja podataka

Imate pravo da zahtevate da se lični podaci obrišu kada nisu više potrebni, tamo gde nas merodavni zakon obavezuje da obrišemo podatke ili gde je njihova obrada nezakonita.

Pravo ograničenja obrade podataka

Imate pravo da ograničite obradu vaših ličnih podataka u određenim okolnostima.

Pravo prenosivosti podataka

Imate pravo da dobijete vaše podatke u strukturiranom mašinski čitljivom formatu za sopstvene potrebe, ili da tražite od nas da ih podelimo sa trećim licem.

Pravo neodobravanja obrade podataka

Imate pravo da se bilo kad, iz razloga shodnih vašoj konkretnoj situaciji, usprotivite obradi vaših ličnih podataka na bazi legitimnih interesa

Pravo na povlačenje pristanka

Kada je kompanija ABB zatražila vaš pristanak za obradu ličnih podataka, možete povući svoj pristanak u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre njegovog povlačenja.

Imajte u vidu da gore opisana prava nisu apsolutna i da se vašem zahtevu ne može uvek u potpunosti udovoljiti. Na primer, ponekad ne možemo obrisati ili ograničiti obradu vaših ličnih podataka ako imamo zakonske obaveze ili ugovorne obaveze da čuvamo određene lične podatke.

Možete zahtevati primenu vaših prava privatnosti podataka na www.abb.com/privacy.

9. Kontakt i detaljnije informacije

Ako želite da pristupite vašim ličnim podacima, iskoristite vaša druga prava koja su gore navedena ili ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi načina na koji kompanija ABB obrađuje vaše lične podatke, možete da kontaktirate našeg Službenika za zaštitu podataka Grupe na privacy@abb.com, ili da predate vaš prigovor putem www.abb.com/privacy.

Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom ili ukoliko verujete da obrađujemo vaše podatke protivzakonito, možete takođe da uložite žalbu organu koji je zadužen za privatnost podataka u vašoj zemlji prebivališta ili zaposlenja ili zatražite pravni lek putem sudova tamo gde smatrate da se dogodila povreda zakona o privatnosti podataka.

10. Izmene u ovom dokumentu

Ovo obaveštenje o privatnosti može s vremena na vreme biti izmenjeno zbog neophodnog razvoja. U slučajevima takvih izmena, mi ćemo preduzeti neophodne postupke kako bismo vas obavestili o tim izmenama u zavisnosti od njihove važnosti. Ako i kada to zahteva važeći zakon tražićemo i vaš pristanak za bilo kakve promene u Obaveštenju o privatnosti koje opisuje našu aktuelnu praksu.

Molimo vas da proverite „datum publikacije“ kako biste proverili kada je ovo Obaveštenje o privatnosti izmenjeno.

Datum publikacije: 01.03.2021