Gizlilik Bildirimi Yetenek Kazanımı

ABB gizlilik hakkınıza saygı duyar

ABB'de bilgi gizliliği haklarınıza saygı gösterilmesi ilk önceliğimizdir. İşbu bildirimde hakkınızdaki kişisel bilgileri nasıl topladığımız, nasıl işlediğimiz ve kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınız açıklanmıştır.

Kişisel Bilgileriniz

ABB, ABB Ltd ve bağlı şirketleri anlamına gelir. Yürürlükte olan bilgi koruma yasaları uyarınca bilgilerinizden bir pozisyon için başvuruda bulunduğunuz ABB iştiraki sorumlu olacaktır. Daha fazla bilgi ve tüm ABB iştiraklerinin bir listesini görmek için buraya tıklayın. Bu bildirim tüm şirketler için geçerlidir.

Kişisel bilgilerinizi ABB’nin kariyer portalından aldık.

Bazı durumlarda, özgeçmiş kontrol sağlayıcıları, bir iş için başvurduğunuz iş ve işçi bulma kuruluşları ve diğer yönetim hizmetleri sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan dolaylı olarak alınan kişisel bilgilerinizi de işlemekteyiz.

Bazı durumlarda, ayrıca istihdam ve işyeri odaklı sosyal ağ hizmetleri (LinkedIn ve Glassdoor gibi) ve kariyer fuarları gibi kamuya açık kaynaklardan alınan kişisel bilgileri de işleyeceğiz.

Bilgi Koruma Sorumlusu

ABB'nin Bilgi Koruma Sorumlusuna şu e-posta adresinden ulaşılabilir: privacy@abb.com.

Neye ihtiyacımız var

ABB'de işe alım sürecinizle bağlantılı olarak kişisel bilgilerinizi topluyoruz ve kullanıyoruz. Aşağıdaki kişisel bilgi kategorilerini toplayabiliriz:

Ad, cinsiyet, ev ve iş adresi, kişisel telefon numarası, kişisel e-posta adresi veya diğer iletişim bilgileri, doğum tarihi ve ülke, fotoğraf, vatandaşlık ve uyruk bilgileri gibi kişisel bilgiler ve kimlik bilgileri.

Şimdiki ve önceki pozisyonlar, eğitim ve öğretim kursları, özgeçmiş/CV, eğitim kayıtları ve iş başarıları dahil olmak üzere nitelikler ve sertifikasyonlar gibi yetenek ve deneyim ayrıntıları. Bazı durumlarda: referansların iletişim bilgileri ve yetenek değerlendirmelerinin ve mülakat değerlendirmelerinin/geri bildirimlerin sonuçları ve iş başvurunuzun bir parçası olarak bizimle paylaşmak istediğiniz diğer kişisel bilgiler;

Pozisyona bağlı olarak değerlendirme performansı, değerlendirme skoru, telefon görüşmesi kayıtları/notları, video mülakat kayıtları/notları gibi ek bilgiler topladığımız şirket içi/şirket dışı değerlendirmeler gerçekleştirebiliriz.

Bazı ülkelerde, sendika üyeliği; dini ve felsefi inançlar ve adli sicil kayıtları (yalnızca yerel yasalarca gerekli olan durumlarda veya yerel yasalar uyarınca ABB'deki tüm adaylar ve çalışanlar için fırsat eşitliğini ve eşit muameleyi güvence altına almak için kullanılan durumlarda) gibi hakkınızda başka bilgileri de işlememiz gerekmektedir. İşe alım sürecinin bir parçası olarak hakkınızda bir özgeçmiş kontrolü gerçekleştirmemiz halinde bu bilgileri yalnızca yürürlükte olan yasalar uyarınca işliyoruz.

Geçerli kişisel kimlik numarası (vergi, vatandaşlık, sosyal güvenlik veya ülkenizce geçerli olan başka tipte bir kimlik numarası); yakınlarınız hakkındaki bilgiler (eşinizin/partnerinizin, çocuklarınız adı, vb.); imza; banka hesap bilgileri; acil durumda iletişime geçilecek kişiler; sigorta bilgileri; sürücü ehliyeti numarası; eğitim kayıtları; gerekmesi halinde kıyafet bedeni ve ayakkabı numarası gibi başarılı adaylarla iş akdinin imzalanması ve işe alım süreci için gerekli bilgiler.

Bazı ülkelerde, işe alım sürecinde sağlık bilgilerinizi ve ırksal veya dini kökeninizle ilgili bilgileri de işlememiz gerekmektedir (yalnızca yerel yasalarca gerekli olan durumlarda veya yerel yasalar uyarınca ABB'deki tüm adaylar ve çalışanlar için fırsat eşitliğini ve eşit muameleyi güvence altına almak için kullanılan durumlarda). Sırasıyla, ulusal yasaların yürürlükte olan hükümleri uyarınca yasak olması halinde yukarıda belirtilen kişisel bilgi kategorileri işlenmeyecektir.

Ülkenizde topladığımız kişisel bilgiler hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen privacy@abb.com adresine bir talep gönderin.

Neden ihtiyacımız var

Topladığımız kişisel bilgiler aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

 • İş akdini ve ilgili sözleşmeleri imzalamak için sözleşme öncesi tedbirlerin (iş akdine girmeden önce gerekli adımları atmak amacıyla) bir parçası olarak işlediğimiz, ABB'de veya ABB ve üçüncü bir taraf arasındaki ortak girişimde belirli bir pozisyon için yaptığınız iş başvurusu.
 • ABB veya ABB ve üçüncü bir taraf arasındaki bir ortak girişimin yasal çıkarlarına dayalı olarak başvurunuz üzerinde gerçekleştirilen değerlendirme açık iş pozisyonu için en uygun adayın bulunması esasına dayalı olarak değerlendirilir, dolayısıyla ABB sizin için de en uygun işin bulunmasını sağlamak için değerlendirmeler ve mülakatlar gerçekleştirmek zorundadır.
 • İzniniz üzerine, ABB veya ABB ve üçüncü bir taraf arasındaki bir ortak girişimde gelecekteki potansiyel işe girme amacıyla iş başvurunuz.
 • İş akdi imzalandığında – iş akdinden ve yürürlükte olan yasal hükümlerden doğan örneğin ilgili pozisyon için şirket içi yasal gereklilikleri karşıladığınızı teyit etmek, iş akdi ve diğer istihdam belgelerini oluşturmak ve imzalamak, bilgi sistemlerimizde gerekli hesaplar oluşturmak; ABB tesislerine erişim sağlamak; devlet dairelerine zorunlu bildirimler sunmak; gereken durumlarda üniforma ve kişisel koruyucu ekipman sunmak ve işe alındığınız pozisyon için gerekli ekipmanı, eğitimi ve bilgiyi sunmak için gerekli işe alım oturumunu gerçekleştirmek gibi yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli adımları atmak için.
 • İş akdinin sonuçlandırılması durumunda, talebiniz üzerine, istihdamla ilgili bazı hizmetler kapsamında (örneğin yer değiştirme hizmetleri veya gerekli vize ve çalışma izninin alınması) sözleşmenin ifası için gerekli olan şekilde verilerinizi de işleyebiliriz.
 • ABB'nin veya ABB ve üçüncü bir tarafın arasındaki ortak girişimin meşru çıkarları temelinde ABB'nin kurumsal politikalarına ve yasal gerekliliklerine uyum, şikayetlere yanıt verme, ilgili soruları işleme ve yasal iddiaları uygulama veya savunma dahil olmak üzere işe alım sürecinin kalitesini izlemek için denetimler, incelemeler ve uygunluk kontrolleri yapmak.

Kişisel bilgilerinizi neden işlediğimizle ilgili yasal Menfaat değerlendirmemizin bir kopyasını www.abb.com/privacy adresini ziyaret ederek alabilirsiniz. Yukarıda amaçlarla ilgili daha fazla bilgi için lütfen privacy@abb.com adresine bir talep gönderin.

Kişisel bilgilerinizi yalnızca bu amaçlar için gereken şekilde topluyoruz. İş başvurunuz sırasında sunulan kişisel bilgilerin kullanımı ihtiyaç esası ile sınırlandırılacaktır ve yalnızca belirli bir pozisyon için işe alım süreçlerine doğrudan katılan çalışanlarla ve üçüncü taraflarla paylaşılacaktır.

Profilinizin tam olmaması ve/veya doğru olmaması halinde başvurunuz reddedilebilir. Sizinle iletişime geçmek ve iş başvurunuzu işlemek için doğru kişisel bilgiler, doğru iletişim bilgileri ve eksiksiz bir profil gereklidir.

Bu bilgilerle ne yapıyoruz

Kişisel bilgilerinizi yalnızca işe alım sürecine doğrudan katılan çalışanlar ve üçüncü taraflara paylaşıyoruz. Kişisel bilgilerinizi, işleme faaliyetleri kapsamında aşağıdaki nedenlerle aşağıdaki ABB iştirakleri ve üçüncü taraflarla paylaşıyoruz:

Alıcı adı veya kategorisi

Alıcı konumu

Amaç

Kişisel verilerinizi korumak için uygulamaya alınan önlemler

ABB Ltd
(AB ABB iştiraki)

CH, Zürich

Kişisel bilgilerinizin sunucularımızda depolanması.

Bu iştirak AB Komisyonu kararı uyarınca kişisel bilgiler için yeterli koruma sağladığı kabul edilen İsviçre'de bulunmaktadır.

Avrupa içinde ABB iştiraki

AB

Başvurunuz belirli bir pozisyon ve izninize bağlı olarak gelecekteki işe alım süreçleri için işe alım sürecine doğrudan katılan iştiraklerle paylaşılacaktır.
İş akdinin imzalanması halinde bilgilerinizi bilgi sistemlerimizde gerekli hesapların oluşturulmasından, bu bildirimde açıklanan amaçlar kapsamında çalışanların kişisel bilgilerinin depolanması ve paylaşılması için kullanılan sunucuların ve sistemlerin bakımından sorumlu kuruluşlarla paylaşmamız gerekmektedir.

Bu iştirak kişisel bilgiler için yeterli koruma sağladığı kabul edilen AB'de bulunmaktadır.

Avrupa dışında ABB iştiraki

AB Dışı

Başvurunuz belirli bir pozisyon ve izninize bağlı olarak gelecekteki işe alım süreçleri için işe alım sürecine doğrudan katılan iştiraklerle paylaşılacaktır.
İş akdinin imzalanması halinde bilgilerinizi bilgi sistemlerimizde gerekli hesapların oluşturulmasından, bu bildirimde açıklanan amaçlar kapsamında çalışanların kişisel bilgilerinin depolanması ve paylaşılması için kullanılan sunucuların ve sistemlerin bakımından sorumlu kuruluşlarla paylaşmamız gerekmektedir.

Bu iştirak ABB organizasyonu bünyesindedir ve yasal bilgi aktarımı mekanizması yürürlüğe girdiği tarihte AB Model Maddeleri ve Bağlayıcı Kurumsal Kurallara tabidir

AB içindeki üçüncü taraflar (ABB iş ortakları ve üçüncü taraflarla ortak girişimler, yazılım sağlayıcıları, İK değerlendirme sağlayıcıları, hukuk firmaları ve devlet daireleri dahil)

AB

Başvurunuz çevrimiçi işe alım platformunu ekinleştirmek, kaynak yaratmak ve adayları değerlendirmek, iş izinlerini, vizeler ve diğer yasal olarak gerekli belgeleri düzenlemek için işe alım sürecine doğrudan katılan üçüncü taraflarla paylaşılacaktır.
İş akdinin imzalanması halinde bilgilerinizi ABB tesislerine erişmenizi sağlamak; muhtemel çalışanların tıbbi muayenesini düzenleyen devlet dairelerine zorunlu bildirimleri sunmak ve özgeçmiş veya referans kontrolü gerçekleştirmekle sorumlu kuruluşlarla paylaşmamız gerekmektedir.

Bu üçüncü taraf kişisel bilgiler için yeterli koruma sağladığı kabul edilen AB'de bulunmaktadır.

AB dışındaki üçüncü taraflar (ABB iş ortakları ve üçüncü taraflarla ortak girişimler, yazılım sağlayıcıları, İK değerlendirme sağlayıcıları, hukuk firmaları ve devlet daireleri dahil)

AB Dışı

Başvurunuz çevrimiçi işe alım platformunu ekinleştirmek, kaynak yaratmak ve adayları değerlendirmek, iş izinlerini, vizeler ve diğer yasal olarak gerekli belgeleri düzenlemek için işe alım sürecine doğrudan katılan üçüncü taraflarla paylaşılacaktır.
İş akdinin imzalanması halinde bilgilerinizi ABB tesislerine erişim sağlamak; muhtemel çalışanların tıbbi muayenesini düzenleyen devlet dairelerine zorunlu bildirimleri sunmak ve özgeçmiş veya referans kontrolü gerçekleştirmekle sorumlu kuruluşlarla paylaşmamız gerekmektedir.

Bu üçüncü taraf, kişisel bilgiler için yeterli koruma sağladığı kabul edilmeyen AB dışında bulunur, dolayısıyla bilgi aktarımı için yasal mekanizma AB Model Maddelerine veya eşdeğerine tabidir.

ABB işletmelerinin veya varlıklarının potansiyel olarak veya mevcut alıcıları

AB ve AB dışı

Söz konusu işletmeyi veya varlıkları değerlendirmek veya şirketlerin dönüştürülmesini/birleştirilmesini gerçekleştirmek.

Potansiyel veya mevcut alıcı kişisel bilgiler için yeterli koruma sağladığı kabul edilmeyen AB dışında bulunduğunda bilgi aktarımı için yasal mekanizma AB Model Maddelerine veya eşdeğerine tabidir.

Gerekmesi halinde kişisel bilgilerinizi iş için başvuru yaptığınız ülkedeki üçüncü taraflarla veya başvuru yaptığınız ilgili pozisyon için işe alım sürecine doğrudan katılan ülkelerdeki üçüncü taraflarla paylaşacağız. Bu, bulunduğunuz ülkeden farklı bir ülkedeki bir pozisyona başvuru yaparken geçerli olabilir. Amaç vize ve çalışma izninin oluşturulması ve düzenlenmesidir.

AB dışındaki bir pozisyon için başvuruyorsanız bilgileriniz AB dışına, belirli bir pozisyon için başvuruda bulunduğunuz ülkeye aktarılacaktır. AB Komisyonu bu ülkenin kişisel bilgilerinizin korunması için yeterli korumaya sahip olmadığını düşünmektedir, dolayısıyla kişisel bilgilerinizi korumak için Avrupa model maddelerini kullanmaktayız.

Verilerinizin profilini çıkarmak ve otomatik olarak işlemek

Kişisel bilgilerinize dayalı kararlar vermek için otomatik yöntemleri kullanabiliriz. Bu kararın verilmesinde kullanılan mantık iş profilinin gerekliliklerine ve deneyiminizin ve özgeçmişinizin bu gereklilikleri karşılayıp karşılamadığına dayalıdır. Bu otomatik karar verme sürecinin potansiyel sonuçları ve anlamlılığı, profilinizin iş tanımının minimum gerekliliklerini karşılamaması halinde reddedilebilir. Otomatik yöntemleri kullanmamız halinde insan müdahalesi alma veya görüşünüzü ifade etme ve www.abb.com/privacy adresine bir bilgi sahibi talebi göndererek karara itiraz etme hakkına sahipsiniz.

İşe alım platformumuza gönderilen kişisel verilerinizi analiz etmek ve adaylarımızın profilini oluşturmak (profil oluşturma) için otomatik yöntemler de kullanabiliriz. Profil, yalnızca adaylarımızı birleşik bir şekilde değerlendirmek için kullanılacak ve işe alım sürecinde daha fazla tutarlılık ve adalet sağlanacaktır. Profilleme sonucu, işe alım görevlisi için ek bir geri bildirimdir ve işe alım sürecinin sonuçlarını önceden belirlemez.

Başvurunuzdan sonra işe alınmış olun ya da olmayın size işe alım süreci ile ilgili bir ankete katılmanız için bir e-posta gönderebiliriz. Bu ankete katılmak gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Ne kadar süreyle saklarız

Bu süreç yoluyla elde edilen kişisel bilgilerinizi yalnızca yasal çıkarlarınız veya izniniz geçerli olduğu sürece saklayacağız. Genel olarak, yerel yasal gereklilikler (vergi veya ticaret yasası) nedeniyle sınırlı istisnalar olabilse de kişisel bilgileriniz 24 aya kadar işlenecektir. Bu saklama süresi hesabınıza her oturum açtığınızda başlar.

İş akdinin imzalanması halinde kişisel bilgilerinizi bu iş akdi süresince işleyeceğiz.

Zorunlu mevzuata dayalı olarak ABB bazı kişisel bilgileri belirli bir asgari süre boyunca saklamalıdır. Örneğin, iş akitleri, maaş ödemeleri ve geri ödemeler hakkındaki bilgilerin yerel şirket ve vergi mevzuatına dayalı olarak belirli bir asgari süre boyunca saklanması gerekir.

Saklama süresi sonunda kişisel bilgileriniz silinecektir.

Kişisel bilgileriniz için geçerli olan özel saklama süreleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen privacy@abb.com adresine bir talep gönderin.

Haklarınız nelerdir?

Bulunduğunuz ve kişisel bilgilerinizin işlendiği ülkenin yasalarına tabi olarak aşağıdaki haklara sahip olabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizdeki herhangi bir hatayı düzeltmek veya güncellemek,
 • Sakladığımız kişisel bilgilerinize erişmek ve kişisel bilgilerinizin bir kopyasını almak,
 • Kullanmak için artık yasal bir zemine sahip olmadığımız kişisel verilerinizi silmek,
 • Kişisel verilerinizi yeni bir tedarikçiye (varsa) yönlendirmek,
 • Kişisel verilerinizin meşru menfaatler zeminine dayalı olarak işlenmesine itiraz etmek (veri işleme nedenlerimiz, veri işleme haklarınıza verilen zarardan daha önemli değilse),
 • Bir şikayetin incelenme sürecinde kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızı kısıtlamak veya
 • Kişisel bilgilerinizin işlenmesi için izninizi istediğimizde buna izin vermemek.

Bu talebi www.abb.com/privacy adresine gönderebilirsiniz. Bazı durumlarda yukarıdaki hakları, kamu yararını (ör. suçun önlenmesi veya tespit edilmesi) ve menfaatlerimizi (ör. yasal imtiyazın korunması) korumak için kısıtlamamız gerekebilir.

Kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında bir şikayette bulunmak istiyorsanız privacy@abb.com adresinden Grup Bilgi Koruma Sorumlumuzla iletişime geçebilir veya şikayetinizi www.abb.com/privacy adresine gönderebilirsiniz.

Verdiğimiz yanıttan memnun kalmazsanız veya kişisel verilerinizi yasalara aykırı bir şekilde işlediğimizi düşünüyorsanız, ikamet ettiğiniz ya da çalıştığınız ülkedeki veya veri gizliliği yasalarının ihlal edildiğine inandığınız yerlerdeki Veri Gizliliği Kurumu'na da başvurabilirsiniz.

İşe alım e-posta listemize katılın

İlgilendiğiniz ülkeye ve bölgeye göre ABB'deki açık pozisyonlar hakkında bilgilendirmek için e-posta adresinizi kullanmak istiyoruz. Gelecekteki yazışmalar için “abonelikten çık” bağlantısına tıklayarak veya www.abb.com/privacy adresindeki formu doldurarak istediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Başvurunuzu göndererek buradaki kişisel bilgilerinizin doğru ve güncel olduğunu onaylamış olursunuz. Ayrıca bu gizlilik bildirimini okuduğunuzu ve anladığınızı ve başvurunuzu göndererek (izninize itimat etmemiz halinde) başvurunuzu incelemek ve değerlendirmek veya iş akdinizi hazırlamak için gerekli adımları atmak için kişisel bilgilerinizi işlememize izin verdiğinizi onaylamış olursunuz.