Gizlilik Bildirimi

1. Giriş

İşbu Ziyaretçi ve CCTV Gizlilik Bildirimi ("Bildirim") ABB Ltd ve ABB Ltd'nin doğrudan veya dolaylı olarak çoğunluk hissesine sahip olduğu veya oy haklarının çoğunluğuna sahip olduğu veya bunları kontrol ettiği kuruluşlar anlamına gelen ABB Şirketler Grubu için geçerlidir. Sizi ağırlayan ABB şirketi ("ABB" veya "biz" olarak anılacaktır) kişisel bilgilerinizin işlenmesinden sorumludur ve bu kişisel bilgilerin işbu Bildirim uyarınca kullanılma şeklini kontrol eder.  

ABB'de bilgi koruma haklarınıza saygı gösterilmesi ilk önceliğimizdir. İşbu Bildirimde hakkınızdaki kişisel bilgileri nasıl kullandığımız, nasıl işlediğimiz ve kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınız açıklanmıştır.   

2. Kişisel bilgilerinizi işleme sorumluğu kime aittir? 

Kişisel bilgilerinizden ABB Ltd ve bağlı şirketleri sorumludur. Yürürlükte olan gizlilik ve veri koruma yasaları uyarınca bilgilerinizle ilgili ilk sorumlu sizi ağırlayan ABB bağlı şirketidir. ABB'nin diğer bağlı şirketleri de sorumlu veya işleyen sıfatıyla kişisel bilgilerinize erişebilir ve bu bilgileri işleyebilir ve işbu Bildirim bu bağlı şirketler için de aynı şekilde geçerlidir. 

3. Ne tür bilgileri topluyoruz ve kullanıyoruz? 

Ziyaretinizle bağlantılı olarak sizinle ilgili kişisel bilgiler topluyoruz ve kullanıyoruz. Aşağıdaki kişisel bilgi kategorilerini toplayabiliriz: 

 • Ad, soyadı, iş/pozisyon/unvan, iş e-posta adresi, iş adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, faks numarası, özel telefon numarası, doğrum tarihi, araç plaka numarası, geçerli bir kimlik belgesi numarası gibi bizimle paylaştığınız kimlik bilgileri ve iş iletişim bilgileri  

 • Tesisler ve konumlar, ağırlayan çalışan, ziyaretin amacı gibi ziyaretinizle ilgili olarak veya ziyaretiniz sırasında bize sunduğunuz ek bilgiler.  

 • Kapalı devre televizyon sistemi (CCTV) kayıtlarından alınan görüntü ve video kayıtları.  

 • Bilgi teknolojisi kullanımı (sistem erişimi, bilgi teknolojisi ve internet kullanımı), cihaz tanımlayıcı (mobil cihaz kimliği, bilgisayar kimliği), kayıt ve oturum açma kimlik bilgileri, IP adresi, oturum açma bilgileri ve günlük dosyaları, Analitik Kimlik, saat ve url, aramalar, web sitesi kaydı ve çerez bilgileri kayıtları gibi iletişim sistemleri, bilgi teknolojisi uygulamaları ve web sitesi tarayıcısı (ziyaretçinin erişebildiği veya ilgili sistemler veya uygulamalardan etkilenmek suretiyle) tarafından toplanan elektronik kimlik bilgileri ve verileri. 

Aşağıda belirtilen kişisel bilgi türleri yalnızca ikamet ettiğiniz ülkede geçerli olan yerel yasalar uyarınca ve ziyaretinize bağlı olarak gerekmesi halinde toplanır ve işlenir. 

 • Tesislere giriş izni verilmesi için sabıka kaydı taraması amacıyla gereken ölçüde sabıka kaydı bilgileri gibi cezai hükümler ve suçlar hakkındaki bilgiler. 

 • Yükümlülüklerimizi yerimize getirebilmemiz için gereken ölçüde, adli kayıt ve yaptırım kaydı bilgileri gibi kamu tarafından erişilebilir kaynaklardan elde edilen veya herhangi bir üçüncü tarafça yasal olarak aktarılan bilgiler. 

4. Kişisel bilgilerinizi neden kullanıyoruz? 

Yukarıda açıklanan kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanabiliriz:  

 • ilgili kişi etkileşimi ve belgeler üzerindeki referanslar f üzere ziyaretçi yönetimi, kayıt ve ziyaretçi erişimi yönetimi; 

 • tıbbi acil durumlar dahil olmak üzere sağlık ve güvenlik yönetimi; 

 • kamu ve personel güvenliği, bina emniyeti ve suç önleme ve algılama amaçlarıyla kapalı devre televizyon sistemi (CCTV); 

 • erişim sınırlaması bulunan yerlere yetkili kişilerin girişinin ve/veya çıkışının elektronik olarak kontrol edilmesini ve acil durumlarda tesisteki personelin kaydını sunan erişim kontrol sistemi; 

 • ürünlerin, tesislerin, hizmetlerin, sistemlerin, ağların, bilgisayarların ve bilgilerin bakımı ve korunması, güvenlik tehditlerinin, yolsuzlukların veya diğer suç teşkil eden veya kötü niyetli faaliyetlerin önlenmesi ve algılanması; 

 • ABB'nin şirket politikalarına, sözleşme yükümlülüklerine ve yasal gerekliliklerine uyumun izlenmesi ve denetlenmesi; 

 • düzenleme kuruluşlarına karşı yükümlülükleri yerine getirmek için denetimler, incelemeler ve yasal kontroller gerçekleştirilmesi ve 

 • veri yedekleme, uygulama yönetimi için bilgi sistemleri desteği ve hizmet işlemleri, son kullanıcı desteği, test, bakım, güvenlik (olaylara müdahale, risk, açıklar, ihlallere müdahale) dahil olmak üzere altyapı yönetimi, kullanıcı hesapları yönetimi, yazılım lisansları yönetimi, güvenlik ve performans testleri ve iş sürekliliği dahil olmak üzere ana veri ve işyeri yönetimi dahil olmak üzere bilgi teknolojisi kaynaklarının yönetilmesi. 

Sizden yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için ihtiyacımız olan kişisel bilgileri toplamaktayız. İstatistik, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin test edilmesi amacıyla mümkün surette isimsiz bilgileri kullanıyoruz. Bu, bu bilgilerin doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinizi belirlemek için kullanılamayacağı anlamına gelir. 

5. Sizden istediğimiz bilgileri bize vermezseniz veya bilgilerinizin artık işlenmemesini isterseniz ne olur 

ABB'yi ziyaretinizle ilgili işlemlerin (yukarıda açıklandığı gibi) işlenmesi ile ilgili olarak ABB, bazı kişisel bilgiler olmadan sizin ve tesisteki diğer kişilerin güvenliğini layıkıyla sağlayamayabilir ve tesislerin güvenliğini izleyemeyebilir ve genel olarak yukarıda açıklanan amaçları yerine getiremeyebilir. Sizi kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmanız için kesinlikle zorlamasak da, kişisel bilgilerin sunulmamasının yasal haklarınızı kullanamamak belirli veya tüm ABB tesislerine ve konumlarına girmenize izin verilmemesi gibi ziyaretinizi etkileyebilecek sonuçlara neden olabileceğini dikkate alınız. 

6. İtimat ettiğimiz yasal dayanak 

Kişisel bilgilerinizi bu bildirimde açıklanan amaçlar için uygulanabilir olduğu ölçüde aşağıdaki yasal temellerden birine dayalı olarak kullanıyoruz:  

 • ABB'deki ziyaretiniz kapsamında kişisel bilgilerinizi sizin çıkarlarınızı veya temel haklarınızı ve özgürlüklerinizi etkilemediği sürece kendi yasal çıkarlarımız doğrultusunda işliyoruz. Bu amaçla kişisel bilgileri toplama ve kullanma konusundaki yasal haklarımız: 

  • ziyaretçi, tesis ve konum yönetimi dahil olmak üzere mümkün olan en geniş anlamda işlerimizin yürütülmesi, yönetimi, geliştirilmesi ve ilerletilmesi, güvenlik ve emniyetin sağlanması, faaliyetlerin, iş bölümlerinin ve şirketlerin alınması ve satılması; 

  • yasal, düzenleyici, standart ve ABB'nin şirket içi gerekliliklerine ve politikalarına uyumun izlenmesi, soruşturulması ve sağlanması; 

  • soruşturmalar da dahil olmak üzere yolsuzluk ve suç faaliyetlerinin, ABB varlıklarının, ürünlerinin ve hizmetlerinin kötüye kullanılmasının önlenmesi ve gerekli ve ölçülü ağ ve bilgi güvenliğinin sağlanması ve 

  • örneğin merkezi hizmetleri sunmak için gereken şekilde şirket içi yönetim amacıyla ABB grubu bünyesinde kişisel bilgilerin iletilmesi. 

  Kişisel bilgilerinizi bu amaçlar ve menfaatler doğrultusunda neden işleyebileceğimizle ilgili değerlendirmemizin bir kopyasını www.abb.com/privacy adresinden talep edebilirsiniz. 

  • Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizi örneğin güvenlik yükümlülükleri, resmi makamlarla işbirliği yükümlülükleri, yasal saklama süreleri veya kanıt toplanması, adli takibat veya medeni kanun hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerekebilecek resmi veya yasal tedbirler kapsamında kişisel bilgilerin ifşası gibi yasal yükümlülükler ve kanuni gereklilikler uyarınca işliyoruz. 

Cezai hükümler ve suçlarla ilgili kişisel bilgiler açısından bu bilgileri yalnızca yürürlükte olan (yerel) yasalarca izin verilmesi halinde işleyeceğiz. 

7. Kişisel bilgilerinizi paylaştığımız taraflar (AB ve AEA içinde ve dışında veya verilerinizi kontrol eden ABB şirketinin bulunduğu ülkenin dışında) 

Kişisel bilgilerinizi diğer ABB iştirakleri veya üçüncü taraflarla yalnızca aşağıdaki tabloda açıklanan amaçlar için gereken durumlarda paylaşıyoruz. Kişisel bilgilerinizi Avrupa Birliği (“AB”) ve Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") veya bilgilerinizi kontrol eden ABB şirketinin bulunduğu ülkenin dışındaki bir ülkeye aktarılacak veya buralardan erişilebilecek şekilde bir iştirakle veya üçüncü tarafla paylaşmamız halinde kişisel bilgilerinizi korumak için her zaman yeterli güvenlik önlemlerini alıyoruz. Bu güvenlik önlemlerinin örnekleri bazı tedarikçilerimizin benimsemiş olduğu Avrupa Komisyonu'nun yeterlilik kararı (daha fazlası için tıklayın), Standart Sözleşme Maddeleri (daha fazlası için tıklayın), Gizlilik Kalkanı sertifikası (daha fazlası için tıklayın) ve Bağlayıcı Kurumsal Kurallar'dır (daha fazlası için tıklayın). Kişisel bilgilerinizi korumak için bilgilerin AB, AEA ve bilgilerinizi kontrol eden ABB şirketinin bulunduğu ülkenin dışına aktarılması ile ilgili ek önlemler almış bulunmaktayız. Belirlenmiş güvenlik önlemlerinin genel bir özetini incelemek istiyorsanız lütfen www.abb.com/privacy adresine bir talep gönderin. 

Alıcı kategorisi  

Alıcı konumu 

Amaç 

ABB iştirakleri ve bağlı şirketleri 

ABB bağlı şirketlerinin listesine bakınız 

İşbu gizlilik bildiriminde açıklanan amaçlar 

Hizmet sağlayıcılar  

AB/AET ve AB/AET dışı (global) 

Bilişim Teknolojisi hizmetleri, alım ve tesis yönetimi hizmetleri, emniyet hizmetleri ve ABB adına çalışan diğer hizmet sağlayıcılar 

ABB işletmelerini veya varlıklarını potansiyel olarak veya fiili alıcıları 

AB/AET ve AB/AET dışı (global) 

Söz konusu işletmenin veya varlıkların değerlendirilmesi veya işbu gizlilik bildiriminde açıklanan amaçlar için 

Yürürlükte olan yasalar veya yasal süreç kapsamında gerekli görülen alıcılar, kolluk kuvvetleri veya yerel veya yönetim makamları, vb. 

AB/AET ve AB/AET dışı (global) 

Yürürlükte olan yasalarca gerekli görülen durumlarda veya yerel veya devlet dairelerinin resmi talebi üzerine veya geçerli bir yasal gereklilik 

8. Kişisel bilgilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz 

Zorunlu mevzuata dayalı olarak ABB bazı kişisel bilgileri belirli bir asgari süre boyunca saklamalıdır. Kişisel bilgilerinizi sadece işbu gizlilik bildiriminde açıklanan amaçlar için gereken süre boyunca saklıyoruz. Genel olarak, ziyaretçi yönetimi için kişisel bilgiler 3 ila 12 ay boyunca saklanır. Bazı kişisel bilgiler yerel yasa ve düzenleme gereklilikleri uyarınca gerekmesi halinde veya yasal iddialara yanıt vermek için daha uzun süre saklanacaktır.  ABB'nin bazı binalarında ve tesislerinde güvenlik ve işletme amacıyla bina ve tesis içini ve dışını izlemek için CCTV sistemleri kullanılmaktadır. Örneğin bir güvenlik olayının ele alınması gibi aksi gerekmediği takdirde kayıtları en fazla bir ay veya yürürlükte olan yerel yasalar uyarınca gerekli görülen saklama süresi boyunca saklıyoruz. 

Aynı zamanda, yürürlükte olan bilgi koruma yasaları kişisel bilgilerin, bu bilgileri işlemek için gereken süreden daha uzun süre kimliğiniz belirlenebilecek bir biçimde saklamamızı yasaklamaktadır. Bilgi teknolojisi uygulamaları ve politikaları ile ihtiyacımız kalmayan kişisel bilgilerinizin silinmesini veya isimsiz hale getirilmesini sağlıyoruz.  

9. Bilgi gizlilik haklarınız 

Bulunduğunuz ve kişisel bilgilerinizin işlendiği ülkenin yasalarına tabi olarak aşağıdaki haklara sahip olabilirsiniz:  

Bilgi gizliliği hakları 

Ne anlama gelir 

Bilgilerinize erişme hakkı 

ABB'den hakkınızda elimizde bulundurduğumuz kişisel bilgilerin bir özetini veya bir kopyasını isteme hakkına sahipsiniz. 

Bilgilerinizi düzelttirme hakkı 

Hakkınızda elimizde bulundurduğumuz yanlış veya eksik kişisel bilgilerin derhal düzeltilmesini talep edebilirsiniz.  

Bilgilerinizi sildirme hakkı 

Artık gerekmediğinde, yürürlükte olan yasalar uyarınca silinmesi gerektiğinde ve işlenmelerinin yasadışı olduğu durumlarda kişisel bilgilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.  

Bilgilerin işlenmesine itiraz etme hakkı 

Bazı durumlarda kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz.  

Bilgi taşınabilirliği hakkı 

Kişisel bilgilerinizi kendi amaçlarınız için yapılandırılmış, makinede okunabilir bir biçimde alma veya bilgilerinizi bir üçüncü tarafa aktarmamızı talep etme hakkına sahipsiniz.  

Bilgilerin işlenmesine itiraz etme hakkı 

Bilgi koruma haklarınızın meşru menfaatlerimiz için belirttiğimiz gerekçelerden daha ağır bastığı durumlarda kişisel bilgilerinizin meşru menfaatlere dayalı olarak işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz.  

Lütfen yukarıda açıklanan hakların mutlak hak olmadığına ve talebinizin her zaman tam olarak yerine getirilemeyebileceğine dikkat edin. Örneğin, bazen bazı kişisel bilgileri saklama konusunda yasal yükümlülüklerimizin veya sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimizin olabileceği durumlarda kişisel bilgilerinizi silemeyebilir veya kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlayamayabiliriz. 

www.abb.com/privacy adresinden bilgi gizliliği haklarınızı kullanma talebinde bulunabilirsiniz.  

İletişim ve daha fazla bilgi 

Kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımız hakkında sorularınız varsa veya kişisel bilgilerinizi işleme şeklimizle ilgili bir şikayette bulunacaksanız privacy@abb.com adresinden Grup Bilgi Koruma Sorumlusu ile iletişime geçebilir veya şikayetinizi www.abb.com/privacy adresine gönderebilirsiniz. 

Aldığınız yanıttan memnun kalmamanız veya kişisel bilgilerinizi yasalara uygun olmayan şekilde işlediğimizi düşünmeniz halinde ikamet ettiğiniz veya çalıştığınız ülkedeki Bilgi Koruma Makamına şikayette bulunma veya bilgi koruma yasalarının ihlal edilmiş olabileceğini düşünmeniz halinde ilgili mahkemelere başvurma hakkına da sahipsiniz.  

Yayın tarihi: 22 Ekim 2019