800xA History

Tieto on välttämätön resurssi kaikessa liiketoiminnassa

Laadun ja tuottavuuden kehityksessä tarvitaan nopeita päätöksiä ja toimenpiteitä. Tiedonhallintajärjestelmän on oltava turvallinen, luotettava ja skaalautuva.  800xA History varmistaa tietojen turvallisuuden ja esittää historiatiedot saumattomasti ja oikeassa asiayhteydessä niin käyttöhenkilöstölle, kunnossapidolle kuin johdollekin. Laitoksen tuottavuuden kannalta tärkeät päätökset ja toimenpiteet voidaan tällöin tehdä nopeasti.

800xA History auttaa toimittamaan tiedot antureista johtajan näytölle asti. Se on suunniteltu tehokkaaksi prosessin historiatyökaluksi, jonka avulla reaaliaikaisen datan ja tapahtumien hallinta sujuu paremmin. 800xA History kerää ja näyttää suuria määriä dataa luotettavasti. Se toimittaa tiedot oikeille henkilöille oikeaan aikaan ja yhdistää järjestelmän ja sen käyttäjät.

800xA History esittää historiatiedot vakiokäyttöliittymien, kuten OPC:n ja ODBC:n avulla, ja erottaa automaatiojärjestelmän prosessidataa käyttävistä sovelluksista.

Tarvitsetko lisätietoa?

Hyödyt

Turvallinen historiatietojen tallennus ja käyttö: 800xA History esittää historiatiedot vakiokäyttöliittymien, kuten OPC:n ja ODBC:n avulla, ja erottaa automaatiojärjestelmän prosessidataa käyttävistä sovelluksista.

Joustava raporttien muodostus ja jakelu: Käytettävissä on laaja valikoima raportointimahdollisuuksia tutuissa tiedostomuodoissa. Monipuoliset ajastustoiminnot laukaisevat keskeiset toimenpiteet automaattisesti.

Kehittynyt tietojen muutaminen: Käyttäjän määrittämien tietorakenteiden ja laskennan avulla käyttöön saadaan tehokkaat ja uudelleenkäytettävät algoritmit ja ulkoisten sovellusten datan tuki.

Toimivat arkistointipalvelut: Hyväksyttyjä offline-arkistointitoimintoja hyödyntävän sähköisen arkiston käyttö on turvallista ja luotettavaa.

Integroitu hallinta ja konfigurointi: Sisäänrakennetut järjestelmän konfigurointi- ja hallintaominaisuudet mahdollistavat yhteisen tietorekisterin ja yhdestä pisteestä tapahtuvan muutostenhallinnan ja poistavat kaksinkertaisen hallintatyön tarpeen.

Selkeä tietojen esitystapa: Johtoporras saa tiedot tiiviissä muodossa ja tuttua toimisto-ohjelmien esitysmuotoa seuraten. Operaattorinäkymät sisältävät ohjausjärjestelmän historiatietoja.

800xA History -järjestelmän ominaisuudet

Historiapalvelin
Sulautettu historiatietojen keräys

History Server tallentaa ohjausjärjestelmän raakadatan ja koostetun datan. Raakadata tallentuu reaaliaikaiseen tietokantaan, ja koostettu data muodostetaan siitä. Myös tapahtumien tallennus ja järjestelmän kokoonpanon hallinta tapahtuvat historiapalvelimen avulla. Palvelimessa on avoimet rajapinnat ulkoisia sovelluksia varten.

Historiapalvelimet ovat loogisesti yhteydessä toisiinsa toimipaikassa ja koko yrityksen laajuudelta, jotta käyttöön saadaan yhteinen historiatietoympäristö, jossa tietoja voidaan noutaa saumattomasti kaikista järjestelmän pisteistä. History Management -toimintoja voidaan kohdistaa yhteen ABB:n ohjausjärjestelmään tai useisiin eri toimittajien ohjausjärjestelmiin.

Laajan automaatiojärjestelmän kaikista sovelluksista saatavat tiedot ovat helposti saatavina erilaisissa selkeissä näkymissä ja raporteissa, joita operaattorit, tekniset suunnittelijat, kunnossapitohenkilöstö ja johto voivat mukauttaa niin, että kaikki saavat juuri tarvitsemansa tiedot. Tiiviin integraation ansiosta sekä reaaliaikainen tieto että historiatiedot ovat saatavana mistä tahansa järjestelmän osasta tiedon alkuperästä ja tallennuspaikasta riippumatta. Kukin käyttäjä voi dokumentoida toimenpiteitä ja tarkastella tapahtumia omalla vastuualueellaan. Tietoja voidaan katsoa, analysoida ja käyttää aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja tärkeät päätökset pystytään tekemään ajoissa.
History storage

History Embedded Data Collector on historiatietojen arkkitehtuurin osa, joka vastaa OPC-raakadatan puskuroinnista. History Embedded Data Collector tallentaa raakadatan reaaliaikatietokantaan, joka on osa Data Collector Node -komponenttia.

Raakadata säilyy reaaliaikatietokannassa seitsemän päivän ajan ja siirtyy sitten historiapalvelimeen.

History Embedded Data Collector -toiminnon ominaisuuksia:

  • Voidaan määrittää hyödyntämään pareja.
  • Sisältää rajapinnat tietojen käyttöä varten.
  • Erittäin helppo asentaa, sisältää kiinteän tietomallin tarkoitusperustaiseen tallennukseen.
  • Voidaan sulauttaa muihin sovelluksiin.
  • Tekninen suunnittelu seuraa historiapalvelinta ja historiatietojen arkkitehtuuria.

Related topics

Loading documents
Select region / language