2019-es egész évi és negyedik negyedévi eredmények

Terv szerint halad az átalakítás

A 2019-ES ÉV FŐBB SZÁMAI

- A rendelésállomány szintje stabil volt, 28,6 milliárd $ értéke összehasonlító alapon +1%-os növekedést mutatott
- Az árbevétel 28,0 milliárd $, +1% volt, ami összehasonlító alapon +1%-os erősödésnek felel meg
- Az üzemi EBITA marzs111,1% volt; alakulását az átállásból eredő költségek és a nem alaptevékenységek együttesen 130 bázisponttal befolyásolták
- A működési eredmény 1 938 millió $, -13%
- A nettó jövedelem 1 439 millió $, -34%
- Alap EPS 0,67 $; -34%2; működési EPS1 1,24$, -7%
- Az üzemi tevékenységek cash-flow-ja 2 325 $ volt, ami -20%-os csökkenésnek felel meg; értéke magába foglalja a szerkezetegyszerűsítési program és az Energetikai Hálózatok divízió eladásával kapcsolatos pénzkiadásokat is
- Javasolt részvényenkénti osztalék: CHF0,8

2019 NEGYEDIK NEGYEDÉVÉNEK FŐBB SZÁMAI

- Rendelésállomány: 6,9 milliárd $, -1%; összehasonlító alapon +1%
- Árbevétel 7,1 milliárd $, -4% volt; összehasonlító alapon -2%
- Az üzemi EBITA marzs 10,1% volt; alakulását az átállásból eredő költségek és a nem alaptevékenységek együttesen 170 bázisponttal befolyásolták
- A működési eredmény 648 millió $, +136%
- Az üzemi tevékenységek cash-flow-ja 1 911 millió $ volt, ami +2%-os emelkedésnek felel meg; értéke magába foglalja a szerkezetegyszerűsítési program és az Energetikai Hálózatok divízió eladásával kapcsolatos pénzkiadásokat

ÚJ VEZETÉS

A vezérigazgatói tisztséget 2020. március 1-ei hatállyal Bjӧrn Rosengren tölti be.

„Az ABB a piaci kihívások és a jelentős mértékű átalakítás ellenére a 2019-es évben erős, a negatív hatásokra rugalmasan reagáló teljesítményt nyújtott. Mind az árbevételünk, mind a működési haszonkulcsunk kisebb javulást mutatott. Terv szerint halad az Energetikai Hálózatok divíziónk eladása, és már jól láthatók az új működési modellünk, valamint az új vállalati kultúránk bevezetésének pozitív hatásai,” – nyilatkozta Peter Voser, az ABB elnök-vezérigazgatója. „ Az osztalékpolitikánknak megfelelően részvényként 0,8 CHF osztalék kifizetését javasoljuk. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy részvényeseinknek vonzó hozamokat biztosítsunk; e célt szolgálja az a döntésünk is, hogy az Energetikai divízió eladásából származó nettó készpénzbevételből az év során részvény-visszavásárlási programot indítunk.”

MUTATÓK


VÁLTOZÁS


VÁLTOZÁS
(millió dollárban, ha másképp nincs jelezve) Q4 2019 Q4 2018 US$ Összehasonlító alapon3 FY 2019 FY 2018 US$ Összehasonlító alapon3
Megrendelések 6 886 6 985 -1% +1% 28 588 28 590 0% +1%
Árbevétel 7 068 7 395 -4% -2% 27 978 27 662 +1% +1%
Működési eredmény 648 275 +136%
1 938 2 226 -13%
Üzemi EBITA1 710 584 +22% +24%4 3,107 3,005 +3% +7%4
működési bevételek %-ában 10,1% 7,9% +2,2pont
11,1% 10,9% +0,2pont
Folyamatos tevékenységből származó jövedelem (veszteség), adó nélkül 307 210 +46%
1 090 1 575 -31%
ABB-nek tulajdonítható nettó jövedelem 325 317 +3%
1 439 2 173 -34%
Alap EPS ($) 0,15 0,15 +2%2 3

0,67 1,02 -34%2
Működési EPS ($)1 0,27 0,30 -8%2 -11%2 1,24 1,33 -7%2 -7%2
Működési tevékenységből származó cash-flow4
1 911 1 867 +2%
2 325 2 924 -20%

Rövid távú kilátások

A makrogazdasági mutatók gyengébb növekedést jeleznek Európában és az Egyesült Államokban, míg Kína stabil trendjét befolyásolhatja a koronavírus kitörése. A globális gazdaságot továbbra is érintik a geopolitikai bizonytalanságok, összességében a 2019-eshez hasonló növekedési tendencia várható.

A célpiacok, amelyeken az ABB működik, rugalmasságot mutatnak, azonban egyes piacokon, különösképpen az autóiparban, a gépgyártásban és a hagyományos energiatermelő szektorban, kedvezőtlen tendenciák tapasztalhatóak. A devizaátváltási hatások, várhatóan, továbbra is befolyásolják a társaság eredményeit.

A vállalatcsoport 2019-es, teljes évi eredményei

„Jelentős előrehaladást értünk el 2019-ben, az Energetikai Hálózatok divízió eladásának részeként fokozatosan csökkentettük az átállási költségeket, jól halad számos olyan nem alap- vagy korábbi tevékenységhez fűződő kérdés megoldása is, amely hátrányosan hat a vállaltcsoport teljesítményére, és az ABB-OS szervezetegyszerűsítési programunknak köszönhetően sikerült megtakarításokat elérnünk,” – közölte Timo Ihamuotila, az ABB pénzügyi igazgatója.

„Ezt a lendületet az előttünk álló időszakban is meg kívánjuk őrizni, és a néhány piacon folytatódó kedvezőtlen tendenciák ellenére is a nyereséges üzleti növekedés elérésére törekszünk, amivel párhuzamosan javítani kívánjuk a működési haszonkulcsokat, és továbbra is fenn kívánjuk tartani a stabil készpénztermelési képességünket.”

2019 Q4 csoportszintű eredményei

Összefoglalás

A vállalatok a negyedik negyedévben a rövid ciklusú ipari kereslet gyengülését tapasztalták. Ez a tendencia főként az USA-ban volt erős. A gyáripar egyes területein folytatódtak a kedvezőtlen piaci folyamatok. Ezen kedvezőtlen tényezők negatívan hatottak az árbevételre és a működési haszonkulcsokra is, különösen a Robotika és Gyártás Automatizálás divízióban. Csoportszinten a központi vállalati és az egyéb költségek szintje – a nem alaptevékenységek költségeinek csökkenése, az átállási költségek megszüntetése, valamint az ABB-OS szervezetegyszerűsítési program megtakarításai miatt – kedvezően alakult.

IV. negyedév üzleti eredményei
VÁLTOZÁS

VÁLTOZÁS

(millió dollárban, ha másképp nincs jelezve) Rendelések US$ Összehasonlító alapon3 Bevétel US$ Összehasonlító alapon3 Műk. EBITA
marzs
VÁLTOZÁS
Energetika 3 160 +1% +3% 3 238 -2% 0% 13,1% +1,4pont
Ipari automatizálás 1 706 +4% +5% 1 683 -2% -1% 12,1% -1,5pont
Hajtások 1 602 +4% +5% 1 657 -1% 0% 15,4% +0,5pont
Robotika és Gyártásautomatizálás 701 -19% -18% 787 -12% -10% 11,0% -2,1pont
Központi vállalati és egyéb (283)

(297)

(253)
ABB csoport 6 886 -1% +1% 7 068 -4% -2% 10,1% +2,2pont

2018. október 1-jei hatállyal az Energetikai Hálózatok üzletágat átsoroltuk a nem folytatódó tevékenységek körébe. Minden korábbi jelentésben szereplő összeget ezen portfólió-változással összhangban módosítottuk. A Vállalati és egyéb eredmények tartalmazzák a szegmensek közötti konszolidációt

További információk

A 2019. évi negyedik negyedéves, valamint a 2019-es teljes évi pénzügyi eredményeket bemutató sajtóközlemény és a témához kapcsolódó prezentáció diái az ABB News Center https://new.abb.com/media oldalán, illetve a Befektetői Kapcsolatok/Investor Relations honlapján, a www.abb.com/investrorelations linken tekinthetők meg.

Endnotes

  1. A nem GAAP szerinti számokért lásd a 'kiegészítő egyeztetések és meghatározások' részt a 2019. IV. negyedéves pénzügyi jelentésben.
  2. Az EPS-növekedés számítása nem kerekített összegekkel történt. Az egy részvényre jutó operatív eredmény konstans devizában van számítva (a 2014-es árfolyamok nem kerültek kiigazításra az üzleti portfólió változásainak megfelelően).
  3. A megrendelések a megrendelés-állomány és a bevételek növekedési üteme összehasonlítható alapon történt (helyi valutában kiigazítva a felvásárlásokhoz és az eladásokhoz).
  4. Az összegek a folytatódó és a nem folytatódó tevékenységekre vonatkozó összesített értékeket tüntetik fel.
  5. 2018. december 17-én az ABB bejelentette az Energetikai Hálózatok divíziójának megállapodás szerinti eladását. Következésképpen a Power Grids üzleti eredménye megszűnt tevékenységekként kerül bemutatásra. A társaság eredményei az összes időszakra ennek megfelelően lett kiigazítva.

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp