Az abb.com Adatvédelmi és Süti Szabályzata

Utolsó frissítés: 2018. október 29.

Titoktartás

Az ABB a titoktartást fontos kérdésnek tekinti, így online szolgáltatásait a személyes adatok védelmének figyelembevételével alakítja ki és működteti.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat (“Nyilatkozat”) megállapítja, milyen típusú adatokat gyűjtünk, amikor Ön a weboldalunkat használja, hogyan gyűjtjük és kezeljük ezeket az adatokat, kikkel osztjuk meg azokat, valamint megállapítja az Önt ezekkel az adatokkal kapcsolatban megillető jogokat. A jelen Nyilatkozat az ABB Asea Brown Boveri Ltd. tulajdonában lévő és általa üzemeltett jelen weboldalra (new.abb.com), valamint az ABB által üzemeltetett egyéb, a jelen Nyilatkozatra utaló weboldalakra vonatkozik.

Ki tartozik felelősséggel az Ön személyes adataiért?

Az Ön személyes adataiért az ABB felelős. Az ABB az ABB Asea Brown Boveri Ltd. (Svájcban CH-020.3.900.058-8 cégjegyzékszámon bejegyzett) társaságot és annak leányvállalatait jelenti. Az ABB valamennyi leányvállalatáról szóló információk az ABB leányvállalatainak listáján megtalálhatók. Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében az Ön adatainak kezelője az ABB azon kapcsolt vállalata, mely szolgáltatásokat nyújt Önnek vagy kapcsolatot tart Önnel. A jelen nyilatkozat minden ilyen társaságra érvényes.

A személyes adatok gyűjtése

Azokat a korlátozott személyes adatokat gyűjthetjük, amelyeket a böngészője weboldalunk rendelkezésére bocsát a látogatása során. Ilyen naplóinformációnak minősül az Ön internet-protokoll címe, böngészőjének típusa, böngészőjének nyelve, látogatásának napja és ideje, valamint egy vagy több olyan süti (Cookie), mely egyedileg azonosíthatja az Ön böngészőjét (bővebb információ az alábbi Sütik (Cookies) fejezetben található). Ezeket az adatokat azon jogos érdekünk érvényesítése céljából használjuk fel, hogy jobban megértsük a felhasználók viselkedését, hogy tovább javítsuk ajánlatainkat, valamint megakadályozzuk a rosszindulatú használatot, pl. a hekkelést és a szolgáltatásbénító támadásokat.  

Néhány szolgáltatásunkhoz regisztrálnia kell egy fiókra. A fiók létrehozásához kérjük, adja meg néhány személyes adatát, mely adatokat arra használjuk fel, hogy a kért szolgáltatást teljesítsük. Bizonyos szolgáltatásokhoz elkérhetjük hitelkártyája adatait vagy egyéb fizetési adatokat, melyeket biztonságok szervereken, titkosított formában kezelünk. Ezeket az adatokat jogos érdekeink érvényesítése vagy szerződés teljesítése, ill. annak érdekében gyűjtjük, hogy egy Önnel vagy az Ön szervezetével kötött szerződéssel kapcsolatban lépéseket tegyünk.  

Ha előírjuk az Ön számára, hogy további személyes adatokat adjon meg, a megfelelő időben tájékoztatjuk Önt az általunk gyűjtött adatok típusairól, valamint arról, hogyan használjuk fel, kivel osztjuk meg és mennyi ideig tároljuk azokat.   Reméljük, hogy ezzel segítségére lehetünk abban, hogy jól tájékozott döntést hozzon személyes adatainak velünk való megosztásával kapcsolatban.

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyhez megszereztük azokat. Az Ön adatait nem használjuk fel más célokra, például közvetlen üzletszerzéshez az Ön értesítése nélkül és – ha ezt jogszabály előírja – az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül.

A felhasználó által létrehozott tartalom

Olyan szolgáltatásokat kínálunk, amelyek keretében információkat posztolhat ki az oldalon, melyek később elérhetővé válnak az oldal egyéb látogatói számára.  Ilyenek például a vitafórum és a blogok kommentálása.

Amikor posztot ír, az Önt mint posztolót azonosító alapvető adatok elérhetővé válnak más látogatók számára a posztolt adatokkal együtt. Ezek az adatok magukban foglalják az Ön nevét vagy álnevét és – adott esetben – más adatokat is, például az Ön országát vagy annak a társaságának ill. szervezetnek a nevét, amelynél dolgozik. Ön a felhasználói profiljában ellenőrizheti ezeket az adatokat, valamint azt, mi jelenjen meg posztjaiban.

Előfordulhat, hogy statisztikai, a jó hírnévvel és a felhasználói fiókkal kapcsolatos egyéb hasonló adatokat is megjelenítünk. Ilyen például a fórumon elhelyezett posztjainak száma vagy az arról szóló értékelés, hogy milyen hasznosnak tartják más látogatók az Ön posztjait. A részleteket kérjük, tekintse meg az egyes szolgáltatások súgóoldalain.

Adatok megosztása

Előfordulhat, hogy az Ön adatait az alábbi korlátozott körülmények bármelyikének előfordulása esetén megosztjuk:  

  • Ehhez az Ön kifejezett és dokumentált hozzájárulásával rendelkezünk.
  • Ezeket az adatokat megbízható üzleti vállalkozásoknak vagy személyeknek adjuk meg kizárólag az Ön nevében az Ön kérésének feldolgozása céljából.  Ebben az esetben erre olyan megállapodások vonatkoznak, melyek arra kötelezik az adott feleket, hogy ezeket az adatokat kizárólag az Ön utasításainak megfelelően és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljék, megfelelő titoktartási és biztonsági intézkedések és megfelelő tájékoztatás mellett.    
  • Arra a következtetésre jutunk, hogy jogszabályok alapján vagy azért, mert jóhiszeműen úgy véljük, hogy az ilyen adatokhoz való hozzáférés, azok megóvása vagy közlése észszerűen szükséges az ABB, annak felhasználói vagy az emberek jogainak, tulajdonának vagy biztonságának megvédéséhez.

Az Ön személyes adatait azért osztjuk meg kapcsolt vállalatainkkal, hogy a jelen Nyilatkozatban ismertetett szolgáltatásokat nyújtsuk Önnek. Csoportszervezeteinket részletesebben a fenti listában tekintheti meg. Szabályaink és garanciáink megvalósítását tovább folytatjuk az ABB minden olyan országban lévő társaságánál, ahol működünk, annak érdekében, hogy a személyes adatok tárolása és kezelése minden esetben azonos titoktartási és biztonsági normáknak megfelelően történjen.  Amikor személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli kapcsolt vállalatainknak vagy az Európai Bizottság megfelelő garanciák nyújtásáról szóló határozata alá nem tartozó területre továbbítjuk, a megfelelő tájékoztatóban értesítjük erről és hozzájárulását fogjuk kérni, ha ezt az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok előírják.   

Amennyiben az ABB bármely tulajdoni részesdése átruházásra kerül, például egy másik társaság megszerzése vagy azzal való összeolvadása révén, értesítjük Önt és (ha ezt jogszabály előírja) hozzájárulását kérjük, mielőtt bármilyen személyes adat továbbításra kerül és ezzel más adatvédelmi szabályok hatálya alá kerül.     

Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait bizonyos szolgáltatókkal és partnerekkel megosztjuk, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy zökkenőmentes élményt nyújtsunk Önnek és javítsuk szolgáltatásaink minőségét.  Előfordulhat, hogy az ilyen partnerek némelyike az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban telepedett le, amelyek nem nyújtanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az az ország, amelyben tartózkodik, és amelyeket az Európai Bizottság nem ismer el megfelelő szintű adatvédelmet nyújtó országként.   Ezeknek az országoknak csak olyan garanciák mellett továbbítunk személyes adatokat, melyek biztosítják az Ön személyes adatainak védelmét. Ilyenek például az Európai Bizottság jóváhagyott szokásos szerződéses záradékai. 

Az Ön személyes adatait kizárólag akkor közöljük más emberekkel vagy nem kapcsolt vállalatokkal, ha ez a jelen Szabályzatban ismertetett korlátozott körülmények között vagy az Ön hozzájárulásával történik.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Amennyiben az adott szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat másképp nem határozza meg, személyes adatait az azoknak a céloknak a teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg, amelyekhez gyűjtöttük azokat, ideértve többek között minden jogi, számviteli vagy beszámolási követelmény kielégítésének célját (többek között ha erre az ABB által jogi igényekkel szemben nyújtott védelemhez van szükség). Ha például személyes adatokat kérünk Öntől, amikor egy szemináriumra regisztrál, adatait a szeminárium végéig és utána az ahhoz szükséges észszerű ideig őrizzük meg, hogy képesek legyünk kérdéseire vagy panaszaira válaszolni.  Amikor adataira már nincs szükség, véglegesen töröljük azokat az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. 

Információs biztonság

Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan törlése, közzététele vagy megsemmisítése elleni védelem érdekében. 

Az Ön adataihoz való hozzáférést az ABB azon dolgozóira korlátozzuk, akiknek kérésének teljesítéséhez vagy szolgáltatásaink nyújtásához van szükségük ezekre az adatokra.  

Linkek

Az ABB weboldalairól elért külső oldalakat olyan emberek fejlesztik, akik fölött az ABB nem gyakorol ellenőrzést.  Az ilyen oldalak saját sütiket helyezhetnek el az Ön számítógépén, adatokat gyűjthetnek vagy személyes adatokat kérhetnek.  Kérjük, erről az egyes oldalak adatvédelmi nyilatkozatából szerezzenek bővebb információt. 

Az Ön jogai

Ön jogosult arra, hogy:

  • a személyes adataiban előforduló bármely hibát helyesbítsen vagy frissítse azokat, 
  • a birtokunkban lévő személyes adatairól másolatot kapjon,
  • töröltesse azon személyes adatait, amelyek használatára már nincs jogalapunk,
  • az Ön személyes adatait új szolgáltatónak adja át (amennyiben szükséges), 
  • tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek alapján történő kezelése ellen (feltéve, hogy az adatkezelés okai nem írják felül az Ön adatvédelmi jogainak csorbítását), vagy korlátozza, hogyan használjuk fel személyes adatait, amíg a panasza kivizsgálásra nem kerül.

Ilyen kérést az ABB.com Privacy Page oldalra küldhet. Bizonyos körülmények között szükség lehet arra, hogy a fenti jogokat korlátozzuk a közérdek megvédése (pl. bűncselekmény megakadályozása vagy kiderítése) érdekében vagy saját érdekeinknek (pl. törvényes előjog/kiváltság fenntartása) megfelelően.

Amennyiben hozzájárulását kértük személyes adatainak egy bizonyos célra történő felhasználásához, ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Ezt akkor teheti meg, ha bejelentkezik fiókjába, a leiratkozás linkre kattint vagy az ABB.com Privacy Page oldalra látogat. Ezekben az esetekben nem használjuk fel személyes adatait az adott célra és töröljük azokat.

Ha panaszt kíván tenni személyes adatai kezelésének módjával kapcsolatban, az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat úgy, hogy panaszt nyújt be az ABB.com Privacy Page oldalon.

Sütik (Cookies)

Sütiket azért használunk, hogy szolgáltatásunk minőségét javítsuk, és jobban megismerjük, miként használják az emberek weboldalainkat. Ezt úgy tesszük, hogy a felhasználói preferenciákat sütikben tároljuk és nyomon követjük a felhasználói tendenciákat és azokat a mintákat, ahogyan az emberek oldalainkon navigálnak. A sütiket arra is használjuk, hogy megkülönböztessük a látogatókat egymástól azzal, hogy véletlenszerű névtelen azonosító rendelünk minden látogatóhoz. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy arra vonatkozó jogos érdekeinket érvényesítsük, mennyi látogatónk volt, betekintést kapjunk tartalmunk népszerűségéről és megismerjük, hogyan használják az emberek weboldalunkat.

Előfordulhat, hogy információkat gyűjtünk az Ön weboldalunkon történő böngészési szokásairól (például a meglátogatott oldalakról, a kattintott linkekről, arról, milyen hosszú időt töltött bizonyos oldalakon stb.) azon jogos érdekeink alapján, hogy az Önnek és az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetéseket nyújtsuk.

Ön beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy minden sütit elutasítson, vagy jelezze, amikor egy süti elküldésre kerül. Ugyanakkor előfordulhat, hogy weboldalaink néhány tulajdonsága vagy szolgáltatása sütik nélkül nem működik megfelelően.

Az ABB weboldalára jellemző sütik

Az ABB weboldala mind elsődleges (first party) (az ABB weboldala által beállított elsődleges) sütiket, mind harmadik fél (third party) (egy harmadik fél által üzemeltetett, az ABB weboldalának szolgáltatást nyújtó weboldala által beállított) sütiket használ. Elsődleges sütiket preferenciák tárolásához, a felhasználói tendenciák és minták nyomon követéséhez használunk webes statisztikai szolgáltatók segítségével, és az oldalra történő látogatása alatt szükséges adatok tárolásához (például a bevásárlókocsi tartalma) használunk.

Az alábbi táblázat leírja az ABB weboldala által esetleg használt webes követési sütiket.

Süti szolgáltató

A süti típusa

A süti célja

Google Analytics

Elsődleges

Webes analitika (névtelen statisztika a használatról)

New Relic

Elsődleges

Teljesítményfigyelés (névtelen statisztika arról, milyen gyorsan töltenek be oldalaink a világ különböző részeiről származó felhasználók számára)

Optimizely

Elsődleges

A weboldal új tulajdonságainak A/B vizsgálata (névtelen)

Crazy Egg

Elsődleges

A felhasználói viselkedés elemzése (névtelen adatok arról, hogyan böngésznek egy oldalon és hogyan kommunikálnak az oldallal)

wiredminds

Elsődleges

Névtelen felhasználói profilok célcsoportok létrehozása (lead generation) céljából (azonosítani kell, látogatónk mely társaságoknál dolgoznak)

Pardot by SalesForce

Elsődleges

Névtelen felhasználói profilok célcsoportok létrehozása céljából és marketing kampánymenedzsment

Salesforce Marketing Cloud

Elsődleges

Marketing automatizálási szolgáltatás. A tevékenységek nyomon követése e-mailek alapján és online csatornáinkon keresztül.

Salesforce DMP

Harmadik féltől származó vagy elsődleges

A felhasználók által megtekintett tartalom és azok kommunikációjának nyomon követése analitika készítése céljából és a tartalomból és hirdetésekből szerzett élményekről való tájékozódás céljából

Marketo  Elsődleges 
Névtelen felhasználói profilok célcsoportok létrehozása céljából és marketing kampánymenedzsment

LinkedIn Insights

Harmadik fél

A LinkedIn tagjainak a weboldalra történő látogatásokról szóló adatok gyűjtése. Összesített (névtelen) jelentések a weboldal közönségéről és teljesítményéről.


Remarketing

Az ABB weboldala remarketinget alkalmaz online reklámozáshoz szöveges vagy képi hirdetések segítségével.  A remarketing olyan eszköz, mely megengedi a számunkra, hogy olyan embereket érjünk el, akik korábban oldalunkra látogattak, és megfelelő hirdetéseket jelenít meg, amikor más oldalakra látogatnak. A harmadik fél szállítók, például a Google sütiket használ ahhoz, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználónak a weboldalunkra történt korábbi látogatásai alapján. Erre a célra a harmadik fél hirdetési szolgáltatók sütijeit állítjuk be, amikor Ön weboldalunkra látogat. A felhasználók leiratkozhatnak arról a szolgáltatásról, hogy a Google sütiket használjon, ha a Google advertising opt-out (a Google hirdetésekről való leiratkozás) oldalra látogatnak és leiratkozhatnak arról, hogy egy harmadik személy szállító sütiket használjon, ha a Network Advertising Initiative opt-out (Network Advertising Initiative leiratkozás) oldalra látogatnak.

Az alábbi hirdetési szolgáltatóktól származó sütiket állíthatja be, amikor az ABB weboldalára látogat.

 

Süti szolgáltató

A süti típusa

A süti célja

Brightcove

Elsődleges

Video streaming (internetes videóközvetítés) szolgáltatás. Betekintést nyújt a névtelen viselkedésekbe a közvetítés és kommunikáció során.

Crazy Egg

Elsődleges

A felhasználói viselkedés elemzése (névtelen adatok arról, hogyan böngésznek egy oldalon és hogyan kommunikálnak az oldallal)

Disqus

Harmadik fél

Hálózatba kötött kommentelési rendszer nyújtása.

Google Analytics

Elsődleges

Webes analitika (névtelen statisztika a használatról)

LinkedIn Insights

Harmadik fél

A LinkedIn tagjainak a weboldalra történő látogatásokról szóló adatok gyűjtése. Összesített (névtelen) jelentések a weboldal közönségéről és teljesítményéről.

Monsido

Elsődleges

A weboldal forgalmának mérése és a tartalom optimalizálása.

New Relic

Elsődleges

Teljesítményfigyelés (névtelen statisztika arról, milyen gyorsan töltenek be oldalaink a világ különböző részeiről származó felhasználók számára)

Optimizely

Elsődleges

A weboldal új tulajdonságainak A/B vizsgálata (névtelen)

Salesforce DMP

Third party or Elsődleges

A felhasználók által megtekintett tartalom és azok kommunikációjának nyomon követése analitika készítése céljából és a tartalomból és hirdetésekből szerzett élményekről való tájékozódás céljából

SalesForce LiveAgent

Elsődleges

Beágyazott chat szolgáltatás. Betekintés a viselkedésekbe és a metrikák támogatása.

Salesforce Marketing Cloud

Elsődleges

Marketing automatizálási szolgáltatás. A tevékenységek nyomon követése e-mailek alapján és online csatornáinkon keresztül.

SalesForce Pardot

Elsődleges

Névtelen felhasználói profilok célcsoportok létrehozása céljából és marketing kampánymenedzsment

Marketo  Elsődleges 
Névtelen felhasználói profilok célcsoportok létrehozása céljából és marketing kampánymenedzsment 

Wiredminds

Elsődleges

Névtelen felhasználói profilok célcsoportok létrehozása (lead generation) céljából (azonosítani kell, látogatónk mely társaságoknál dolgoznak)


A Szabályzat módosítása

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat időről időre megváltozhat. Arra számítunk, hogy ezek a változtatások kisebb mértékűek lesznek, de lehetnek jelentősebb változtatások is. Ha szükséges és lehetséges, ezekről a változtatásokról e-mailben értesítjük Önt. Mindegyik verzió az oldal tetején látható.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen Nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, ezt az ABB.com Privacy Page oldalon jelezze!

Select region / language