АББ Группын үйлдвэрийн автоматжуулалт

АББ Групп нь уул уурхай, үйлдвэрийн автоматжуулалтын шийдлээр тэргүүлэгч

АББ Группын нам хүчдэлийн бүтээгдэхүүн

АББ Группын нам болон дунд хүчдэлийн шийдлүүд

АББ Группын цахилгаан хөдөлгүүр, удирдлага, автоматжуулалтын бүтээгдэхүүн

АББ Группын цахилгаан хөтлүүр болон хөдөлгүүр

Та юу хайж байна вэ?

Онцлох үйл явдлууд

АББ Группын тухай

Select region / language