Global site

АББ Группын вебсайт нь Cookies ашигладаг. Та энэхүү вебсайт дээр зочилсоноор АББ Группын cookies ашиглаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

АББ Группын үйлдвэрийн автоматжуулалт

АББ Групп нь уул уурхай, үйлдвэрийн автоматжуулалтын шийдлээр тэргүүлэгч

Дэлгэрэнгүй
АББ Группын нам хүчдэлийн бүтээгдэхүүн

АББ Группын барилгын ухаалаг шийдэл Монголд нэвтэрлээ

Дэлгэрэнгүй
АББ Группын дунд хүчдэлийн бүтээгдэхүүн

АББ Группын компакт дэд өртөө зай талбай, зардалын хэмнэлтийг өгнө

Дэлгэрэнгүй
АББ Группын цахилгаан хөдөлгүүр, удирдлага, автоматжуулалтын бүтээгдэхүүн

АББ Группын цахилгаан хөтлүүр нь эрчим хүчний хэмнэлтийг авчирна

Дэлгэрэнгүй
АББ Эрчим хүчний систем

АББ Группын салхин эрчим хүчний цогц шийдэл

Дэлгэрэнгүй

Та юу хайж байна вэ?

Онцлох үйл явдлууд

АББ Группын тухай