Нам болон Дунд хүчдэлийн бүтээгдэхүүн хэлтэс

Нам хүчдэлийн бүтээгдэхүүн нь хүмүүсийн ахуйн хэрэгцээнд хэрэглэгдэж буй электрон тоног төхөөрөмжийг цахилгааны өндөр ачаалал болон богино залгааны эрсдэлээс хамгаалахад зориулж нам хүчдэлийн автомат, унтраалга, залгуур, удирдлагын бүтээгдэхүүн, кабелийн нэмэлт болон дагалдах хэрэгслүүд, кабелийн системүүд болон самбарууд үйлдвэрлэдэг. Тус хэлтэс нь мөн барилгын цахилгааны суурилуулалт, агааржуулалтын систем, аюулгүй байдал, мэдээлэл, харилцаа холбооны сүлжээнүүдийг нэгтгэн KNX протоколоор автоматжуулалтын систем үйлдвэрлэдэг.

Нам болон Дунд хүчдэлийн бүтээгдэхүүн

Нарны инвертер (EN)

Холбоос

АББ Группын брэндүүд (EN)

АББ Группын өнөөгийн дэвшилтэнд хүрэхэд томоохон байр суурь эзэлсэн брэндүүд.

Select region / language