Global site

Нам болон Дунд хүчдэлийн бүтээгдэхүүн хэлтэс

Нам хүчдэлийн бүтээгдэхүүн нь хүмүүсийн ахуйн хэрэгцээнд хэрэглэгдэж буй электрон тоног төхөөрөмжийг цахилгааны өндөр ачаалал болон богино залгааны эрсдэлээс хамгаалахад зориулж нам хүчдэлийн автомат, унтраалга, залгуур, удирдлагын бүтээгдэхүүн, кабелийн нэмэлт болон дагалдах хэрэгслүүд, кабелийн системүүд болон самбарууд үйлдвэрлэдэг. Тус хэлтэс нь мөн барилгын цахилгааны суурилуулалт, агааржуулалтын систем, аюулгүй байдал, мэдээлэл, харилцаа холбооны сүлжээнүүдийг нэгтгэн KNX протоколоор автоматжуулалтын систем үйлдвэрлэдэг.

Нам болон Дунд хүчдэлийн бүтээгдэхүүн

Нарны инвертер (EN)

Холбоос