Gör din befintliga utrustning smartare och få tillgång till information som säkrar driften

Gör din befintliga utrustning smartare och få tillgång till information som säkrar driften

Med ABB:s plug-and-play-enhet Ekip UP kan man ansluta eldistributionsutrustning till ABB AbilityTM-molnet och förenkla energistyrning och förebyggande underhåll.

Lågspänningskomponenter, till exempel effektbrytare och lastfrånskiljare, är mer än bara grundläggande produkter – de är fundamentala för driftkontinuiteten i en anläggning. Strömavbrott kan inträffa när som helst och orsaka stora ekonomiska förluster. Nyttjandegraden är avgörande för verksamheter av alla storlekar. Inom fordonsindustrin är till exempel den genomsnittliga årliga kostnaden för driftstopp 1 miljard USD, för ett datacenter kan en enstaka händelse kosta 600 000 USD, och icke-produktiv tid kan kosta ägaren av ett borrfartyg 12 miljoner USD om året.

Redundans och korrekt underhåll av produkter för eldistribution är det bästa sättet att undvika driftstopp.

Smart skydd

ABB har utvecklat en prisvärd plug-and-play-lösning som förser effektbrytare och lastfrånskiljare i lågspänningssystem med smarta skydd. ABB:s Ekip UP förlänger livet på befintlig utrustning och erbjuder mer funktionalitet och även möjligheten till redundans. Tack vare flexibiliteten kan denna lösning även användas för andra fabrikat av produkter.

Smart energihantering

ABB:s Ekip UP gör fastighetsförvaltning smartare genom att utnyttja befintlig information och molnbaserade lösningar. Enheten mäter (bland många andra variabler) energiflödet i ställverket, antalet manövrer, temperaturen inuti utrustningen och kan skicka data direkt till ett styrsystem för eldistributionen (ECDS) inom det molnbaserade ABB Ability™. I denna lösning ingår högkvalitativ elmätning och en inbyggd gateway som ger möjlighet till energistyrning, analytisk rapportering, anpassade varningar som baseras på händelser och anslutning till molnet. Det är möjligt att optimera eltaxorna, till exempel genom att växla belastning, kapa toppar och använda sig av datat för att fördela kostnaderna mer exakt. Vi bedömer att detta kan ge besparingar på upp till 30 procent .

Smart underhåll 

Ekip UP kan överföra viktiga elektriska och miljömässiga data till molnet. Detta i kombination med mer traditionella mätningar och händelsedata möjliggör det förebyggande underhåll av befintliga komponenter från både ABB och GE (IEC och UL). Genom att använda sig av ett prognosverktyg i ECDS-plattformen i ABB Ability™ kan fastighetsförvaltare visualisera resursanvändningen. Visualiseringen fungerar även på mobila enheter. Detta gör att förvaltare får en tydligare förståelse för miljöpåverkan och när nästa underhåll behövs. Tillståndsstyrda varningar gör att användarna mer effektivt kan planera underhåll och vet vad som behöver göras. Med prognosverktyget kan fastighetsförvaltare spara 10 procent av driftskostnaderna.

Besökare i ABB:s monter på Hannovermässan 2019 kunde se en kopplingsutrustning utrustad med en GE Entelliguard-effektbrytare som uppgraderats med ABB Ekip UP. Tack vare denna digitala modernisering får man tillgång till el-, spännings- och temperaturdetektering tillsammans med molnanslutning och den nya förebyggande underhållsfunktionen.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp