En av världens största havsbaserade vindkraftsparker – det danska Kriegers Flak

En av världens största havsbaserade vindkraftsparker – det danska Kriegers Flak

Intensivt samarbete mellan Croonwolter&dros, Hollandia Offshore och ABB för en framtid med renare, tillförlitlig och säker energi.

Vindkraftmarknaden växer explosionsartat samtidigt som den mognar och bidrar till att uppfylla de utmanande klimatmålen i Parisavtalet. Det danska Kriegers Flak är ett skolexempel på det. Med en produktionskapacitet på mer än 600 MW blir det en av världens största havsbaserade vindkraftsparker. Från och med 2022 kommer det att förse mer än en halv miljon hushåll med grön energi. ABB bidrar med lösningar över hela den elektriska värdekedjan för att möjliggöra framtiden för hållbar energi med detta milstolpsprojekt.

Unik sammankoppling

Vindkraftsparken i Östersjön utgör en del av den danska regeringens miljöprogram som innebär att hälften av all dansk elektricitet ska vara förnybar år 2020, medan all dansk energi ska vara det år 2050. Parken består av två delar, västra Kriegers Flak A (KFA) med en total kapacitet på 200 MW och östra Kriegers Flak B (KFB) med en total kapacitet på 400 MW. Varje del har sin egen högspänningsstation. Dessa elkraftsanläggningar servar själva vindkraftsparken men fungerar också som en sammankoppling mellan Danmarks och Tysklands kraftnät. I framtiden kommer anläggningarna även att koppla ihop de danska och svenska kraftnäten. I och med det kommer Kriegers Flak inte enbart att leverera hållbar energi utan också öka möjligheten till elöverföring mellan olika länder. Ett projekt för ”Combined Grid project” som delfinansieras av Europeiska Unionen.

Holland – väderkvarnarnas land

Det omfattande projektet har också nytta av bidrag från Holland, som är ett land med etablerad spetskunskap om väderkvarnar. Så har till exempel Hollandia Offshore tillsammans med sin underentreprenör Croonwolter&dros byggt de tre fullt driftklara anläggningarna KFA, KFB och KFE som installerades förra sommaren. De senare var ansvariga för total konstruktion och installation, rörledningar och tankar samt anskaffning och installation av kraftsystem som lågspänningssystem, brandsläckningssystem och HVAC. Företaget anlitade ABB i egenskap av teknisk specialist inom marin- och offshoreteknik för konstruktion av omriktarstationen plus konstruktion, leverans och installation inklusive högspänningsutrustning som transformatorer, växelriktarventiler, kylsystem och ett avancerad MACH system för styrning och kontroll.

Internationellt samarbete

För en obemannad plattform som Kriegers Flak är det avgörande att alla komponenter är tillförlitliga med maximal tillgänglighet och att de kräver mindre underhåll än vad som är normalt. För att uppfylla dessa utmaningar kombinerade ABB sina specialiteter. ABB Finland levererade mellanspänningsinstallation av 33 kV, ställverken tillverkades av ABB Germany, MNS lågspänningsställverk byggdes i Tjeckien, och Holland tog hand om leveransen av 24 sekundärställverk med glasdörrar som ger möjlighet till fjärrövervakning med kamera. Det holländska teamet levererade också paneler med skensystemet SMISSLINE TP, brytare, kontaktorer, styrenheter, Ty-Raps® och åskledare. Ett komplett paket från högspänning till eluttag. Och med målet att förenkla integrationen av hållbar energi och därmed minska vår påverkan på planeten.

Edwin van der Laars, teknisk projektledare hos Croonwolter&dros
Edwin van der Laars, teknisk projektledare hos Croonwolter&dros

”För en obemannad plattform är det avgörande att alla komponenter är tillförlitliga och därför behöver mindre underhåll.” Edwin van der Laars, teknisk projektledare hos Croonwolter&dros.

Fakta

ABB:s kompletta lösningar för säkra, intelligenta, hållbara och energieffektiva lösningar och produkter för Kriegers Flak:

  • Mellanspänningsinstallationer från 33 kV levererade av ABB Finland, ställverken tillverkade i Tyskland
  • MNS lågspänningsställverk byggda i Tjeckien med ljusbågsskydd (TVOC) och brytare (Emax2) levererade från Holland
  • 24 sekundärställverk från Holland
  • Furse belysningsskydd
  • Kapslingar (system per E styr- och manöverpanel IS2)
  • Normprodukter (SMISSLINE TP, el-och energimätning, dvärgbrytare etc.)
  • Lednings- och kabellösningar: Ty-Rap och rostfria kabelkanaler

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp