Digital övervakning av energidistribution i anläggning för livsmedel

Digital övervakning av energidistribution i anläggning för livsmedel

La Riseria förlitar sig på ABB:s digitalt övervakade distributionssystem för lågspänning, det första i Schweiz.

La Riseria expanderar och moderniserar sina produktionsanläggningar i Tessin. Företaget, som ägs av Migros, den största återförsäljaren i Schweiz, genomför ett omfattande hållbarhetsprogram. 

Konsumtionen av ris ökar år från år i Schweiz och ligger för närvarande på ca 6 kg per person och år. För trettio år sedan importerades endast en fjärdedel av dagens volymer till Schweiz.

En betydande del av det importerade riset, ca 15 000 ton per år, processas i den största anläggningen i Schweiz, La Riseria i Taverne. Anläggningen grundades 1905 och ligger strategiskt intill järnvägen mellan Bellinzona och Lugano. Den förvärvades av Migros grundare Gottlieb Duttweiler 1957 och ingår nu i M-Industrie.

Digital innovation

Med sitt åtagande om hållbarhet har M-Industrie satt upp ambitiösa mål för 2020 med fortsatta visioner för 2040. Ett av de tio åtgärdsområdena är resurseffektivitet. Nyckeln här är att öka energieffektiviteten.

Inom detta åtagande om hållbarhet har La Riseria beslutat att förlita sig på den digitalt övervakade distributionslösningen för lågspänning, ABB AbilityTM Electrical Distribution Control System (EDCS). Den ingår som en del i den planerade renoveringen och utbyggnaden av risfabriken och är den första installationen av denna digitala innovation från ABB i Schweiz.

EDCS är en molnbaserad programvarulösning som registrerar, analyserar och optimerar energiflödet i energiförsörjningssystemet. Operatörerna kan komma åt data när som helst från en smartphone, läsplatta eller PC.

Exakt övervakning

”Inledningsvis tänkte vi oss ett konventionellt distributionssystem för lågspänning till den nya anläggningen,” förklarar Roberto Galati, teknisk säljare hos ABB Switzerland i Tessin. ”Men vid det första mötet visade ledningen för La Riseria ett stort intresse för denna digitala lösning som erbjuder en omfattande övervakning av energiförbrukningen, trots att den ännu inte hade installerats någonstans i Schweiz.”

ABB Ability EDCS övervakar inte enbart förbrukningen vid huvuddistributionssystemets brytare, utan i kombination med ABB:s brytarövervakningssystem CMS-700 kan det också följa förbrukningen hela vägen ut i elsystemets yttersta förgrening som till exempel fastighetens belysning.

La Riseria beslöt att dra nytta av båda dessa funktioner och uppdrog åt Quadranti Bruno e Figlio SA att installera ABB Ability EDCS för produktionen såväl som den totala fastighetsinfrastrukturen. Detta familjeföretag i Tessin är en tillverkare av ställverk som normalt använder lågspänningsprodukter från ABB för sina projekt.

ABB Ability EDCS var okänd terräng för Quadranti. Som tillverkare av ställverk är man inte precis någon specialist på programvaruprotokoll och brandväggar. Det finns två alternativ för att ansluta lågspänningsdistributionen till EDCS: En integrerad plug & play-lösning via Ekip Com Hub plugin-modul för Emax 2 central brytare eller en extern lösning via Ekip E-Hub monterad på en DIN-skena. Den samlar in data om systemet och skickar dessa till molnet. La Riseria föredrog den integrerade lösningen, och med visst stöd från ABB implementerade Quadranti den slutligen utan några problem.

I drift sedan sommaren 2018

De två distributionspanelerna för lågspänning installerades och togs i drift sommaren 2018. De omfattar två Emax 2 luftbrytare och ett dussintal Tmax T4 och T5 isolerkapslade brytare samt styrenheter för kretsövervakningen och givare av typen CMS-700.

Anläggningen kommer att byggas ut och renoveras under 2019. För närvarande försörjer de två nya lågspänningsnäten de befintliga installationerna.

”Vi samlar nu på oss erfarenheter av EDCS-mätningarna av energiförbrukningen och kan på så vis analysera och dokumentera förbrukningen i den befintliga anläggningen,” säger Stefano Aimi, ansvarig för produktion, teknik och logistik hos Riseria. ”När den nya produktionslinjen är i full drift räknar vi med att kunna maximera energibesparingarna med hjälp av EDCS. Jag kan mycket detaljerat och med grafisk presentation se hur mycket elektrisk energi som förbrukas i hela fabriken och var det sker.”

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp