ABB möjliggör digital styrning av belysning för tunnelbanan Shijiazhuang Metro

ABB möjliggör digital styrning av belysning för tunnelbanan Shijiazhuang Metro

ABB kommer att leverera intelligenta fastighetssystem i-bus® KNX för Shijiazhuang tunnelbana linje 1 fas II och utbyggnaden i två riktningar av linje 3 fas I. I leveransen ingår KNX-DALI gateways som möjliggör smart hantering av belysningen på stationer för ökad effektivitet och minskade driftskostnader.

Investeringen är också ett viktigt led i strävan att skapa ”gröna” transportsystem. ABB:s intelligenta i-bus® KNX fastighetsautomation använder KNX busstandard. Det ger möjlighet till intelligent kontroll av belysning, temperatur, ventilation och solskydd i byggnader genom styrning av installerad elektrisk utrustning i fastigheterna.

Systemet som är tillförlitligt, flexibelt och utbyggbart uppfyller alla krav på en modern fastighet. KNX-DALI gateways ger ett avancerat digitalt styrsystem för belysning. Med DALI-don installerade i armaturerna går det att styra enskilda armaturer. Central hantering är också möjlig. KNX kan integrera DALI-system som är kompatibla med ABB i-bus® KNX för att ge digital belysningsstyrning.

Oliver Iltisberger, ansvarig för ABB:s affärsområde Smart Buildings säger: ”ABB är ett globalt ledande teknikföretag med framtidsinriktade visioner och lösningar. Våra olika digitala produktportföljer är kompatibla med tredjepartssystem och enheter. Genom att ansluta utrustning för olika applikationer förenklas systemets drift process, det ger ökad effektivitet och minskade energikostnader. Operatörerna får en arbetsmiljö med smarta lösningar och passagerare en behaglig upplevelse.”

ABB:s intelligenta fastighetssystem i-bus® KNX infördes på 26 stationer och styrcentraler i Shijiazhuang ´s tunnelbana. Det intelligenta belysningssystemet på varje station kommunicerar med det integrerade övervaknings systemet, genom en tredjeparts gateway. Det sköts automatiskt av övervakningssystemet samtidigt behåller man möjligheterna till manuell kontroll.

På fem av stationerna används KNX-DALI gateways för att reglera ca 2 000 LED-lampor som genom intelligent styrning av timingen för belysning sparar ungefär 4 procent av den dagliga elförbrukningen.

I elinstallationen ingår också ABB:s beprövade dvärgbrytare (MCB) och jordfelsbrytare (RCD) för skydd och säkerhet.

Shijiazhuang Metro är ett snabbt transitsystem i Shijiazhuang , Hebei- provinsen, Kina. De första två linjerna, linje 1 och linje 3, började provköras den 26 juni 2017. De två linjerna med en sammanlagd längd på 30,3 km underlättar stadstrafiken och stimulerar stadens ekonomiska utveckling. För närvarande byggs det fyra tunnelbanelinjer i Shijiazhuang Metro, linje 1 fas II, linje 2 fas I samt utbyggnad i två riktningar av linje 3 fas I och linje 3 fas II.

Den totala längden av Shijiazhuang Metro förväntas överstiga 80 km år 2021. Fem linjer planeras på längre sikt, linje 4, 5, 6 och 2 (norra utbyggnaden) och en linje till flygplatsen.

ABB arbetar också med KE Electric för att leverera lågspänningskomponenter till Shijiazhuang Metro och säkerställa distributions -systemets stabilitet.

ABB:s produkter och lösningar kan anpassas för de behov som infrastrukturen i transportsystemet kräver . Där olika applikationer för stationer, fordonsdepåer, , elförsörjning och t.o.m. de lok som trafikerar spåret kan vara olika. ABB bidrar med en väsentlig del i uppbyggnaden av ett grönt transportsystem.

I Kina har ABB aktivt medverkat i tunnelbane- och snabbspårvägsprojekt i Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Nanjing, Changsha, Changchun och andra större städer med lösningar som säkerställer effektiv och säker drift av tåg som fyller medborgarnas dagliga transportbehov.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp