ABB använder smart teknik i syrefri rötkammare

ABB använder smart teknik i syrefri rötkammare

ABB bygger in sin smarta kraftteknik i en brittisk anläggning med syrefri rötkammare.

Anläggningen, som är i drift dygnet runt, omvandlar mat och jordbruksavfall till biogas som används i bostäder. Den bygger nu på ett antal digitala ABB-enheter som håller driften igång och aviserar när det behövs underhåll.

Syrefri eller anaerobisk rötning (AD) är den kanske snabbast växande gröna industrin i Storbritannien under de senaste åren. I sådana anläggningar ”äts” biomassa bestående av animalt avfall som kommer från gårdar och avfall från kommersiella livsmedelsföretag upp av naturligt förekommande mikroorganismer. I processen skapas biogas, som är en värme- och kraftkälla, samt näringsrikt material som kan användas som gödningsmedel.

Antalet AD-anläggningar i landet har exploderat från 100 stycken 2013 till över 600 idag, och i en rapport från 2017 konstateras att dessa anläggningar ger elkraft åt mer än 1 miljon brittiska hushåll.

För att kunna producera biobränslen som kan användas för att generera elektricitet kräver dessa anläggningar tillförlitlig och avbrottsfri elektrisk energi för pumpar och annan utrustning. Anläggningarna körs dygnet runt och är beroende av att driften är kontinuerlig. ABB:s smarta produkter håller driften igång.

ABB bidrar till dessa anläggningars tillförlitlighet med smarta enheter som skyddar utrustningen med digitala analyser och prediktivt underhåll.

Nyligen fick ABB uppdraget att installera utrustning för ett lågspänningsnät till en syrefri rötkammaranläggning. Den utgjorde en av flera anläggningar som ett AD-företag äger och driver i Storbritannien.

Den nya utrustningen installerades. HMI panelerna tillverkades av I.C. Electrical Ltd. med Booker Hill Projects Ltd och PCS Consultants Ltd. som kundens konsulter för elnätsdesignen.

Det befintliga nätet och infrastrukturen i anläggningen hade stora brister, och det var nödvändigt med en utbyggnad. Det öppnade tillfället att införa toppmoderna enheter via ABB Ability™ Electrical Distribution Control System som ansluter dem till en molnbaserad plattform.

Uppgraderingen av lågspänningsnätet omfattade bl.a. en 11 kV transformator, HMI paneler för processen och remote I/O.

För att skydda nätet och möjliggöra prediktivt underhåll levererade ABB sina effektbrytare Emax 2, Tmax och Tmax XT utrustade med Ekip reläskydd (Prediktivt underhåll innebär att man bestämmer när underhåll behövs innan ett problem uppstår och därigenom minskar driftskostnaderna med upp till 10 procent.)

”Vår kund ville ha en ABB:s lösning tillsammans med den viktiga egenskapen att allting vilar på ABB Ability™ för analys av laster,” säger Atif Saleri, Market Development Manager på ABB. ”Det nya lågspänningsnätet kan nu säkert övervakas med handhållna enheter, även på distans. Projektet levererades i tid, endast tre månader efter att avtalet tecknades. Det måste anses som en fantastisk prestation mot ett utmanande tidsschema.”

Emax 2 effektbrytare förenklar installation och drift. En av de mest värdefulla funktionerna för kunden var den inbyggda reservkraftsomkopplaren (ATS) i Emax 2-brytarna. Systemet använder ABB:s programvara Ekip Connect 3 och den kompakta Emax 2-brytaren för att ge intelligent skydd integrerat med en ATS i en enda enhet för automatisk omkoppling till en alternativ kraftkälla om huvudkällan bortfaller.

”Den inbyggda ATS-funktionen i Emax 2 sparar mycket plats och eliminerar behovet av separata omkopplingsbrytare,” säger Rob Jones, konstruktionstekniker på I.C. Electrical. ”Det var enklare att installera och ta i drift än tidigare system, och funktionen med prediktivt underhåll är ett verktyg som vår AD-kund aldrig har haft tidigare.”

Lågspänningsnätet som skapades för denna funktion väntas bilda mönster för expansionen och uppgraderingen av AD-anläggningar i Storbritannien och övriga världen tillsammans med innovativa Ekip ekosystem.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp